• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Rola pa&...

Nawigacja

Rola państwa w gospodarce rynkowejRola państwa w gospodarce rynkowej
SPIS TREŚCI

Wstęp.

I. Pojęcie państwa

II. Tradycyjne ujęcia roli państwa w gospodarce
? dobro wsplne a dobra publiczne i metody ich produkcji
? państwo jako producent, a państwo jako gwarant dbr publicznych
? oddziaływanie przez przymus i inne formy osiągania celw publicznych w złożonych społeczeństwach

III. Argumenty za i przeciw ekonomicznej roli państwa

IV. Zmiany w uwarunkowaniach gospodarczej roli państwa
? przemiany społeczeństw: indywidualizacja postaw i słabnięcie wartości wsplnotowych
? globalizacja gospodarcza i jej wpływ na przemiany gospodarczej roli państwa
- stabilizacja makroekonomiczna
- redystrybucja dochodw
- regulacje

V. Funkcja stabilizacyjna i redystrybucyjna roli państwa

VI. Rżne formy interwencjonoizmu państwowego

VII. Rola państwa w procesie transformacji gospodarki polskiej

VIII. Podsumowanie

IX. Bibliografia


WSTĘP

Nie ustaje spr dotyczący roli państwa w gospodarce. Bankructwo
komunizmu zdyskredytowało ideał upaństwowionej gospodarki.
Jednakże upaństwowiona własność i zarządzanie działalnością gospodarczą w sposb scentralizowany było skrajną formą obecności państwa w gospodarce - formą, ktrej przeciwstawić można rwnie skrajny model gospodarki całkowicie sprywatyzowanej i posługującej się tylko horyzontalnymi, opartymi na umowie, formami koordynacji działalności gospodarczej.
Przeciwstawianie modelu centralnie zarządzanej własności państwowej modelowi gospodarki rynkowej i w pełni prywatnej jest użytecznym narzędziem porządkowania stanowisk w sporze o rolę państwa w gospodarce, jeśli poprzestajemy na normatywnym i wysoce abstrakcyjnym poziomie rozważań. Prba przejścia do analizy tendencji empirycznych wymaga wprowadzenia innej konceptualizacji roli państwa: nie poprzez typ własności i mechanizm koordynacji, lecz poprzez wymiary obecności państwa i funkcje, ktre państwo pełni w każdym z wyrżnionych wymiarw.
Niniejszy tekst jest właśnie prbą pokazania zmian funkcji gospodarczej państwa w otwartych, czyli pozostających w silnych związkach ze swoim zewnętrznym otoczeniem, gospodarkach. W ślad za Giandomenico Majone wyrżnimy trzy wymiary gospodarczej obecności państwa: stabilizację makroekonomiczną, redystrybucję i regulację, i sprbujemy pokazać jak wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmieniają znaczenie funkcji państwa w każdym z tych wymiarw.
Artykuł ten zaczniemy od przedstawienia tradycyjnej debaty - debaty pomiędzy "wolnorynkowcami" (ekonomicznymi liberałami) a etatystami, a debata ta przez dziesięciolecia bezpośrednio lub pośrednio dotyczyła oceny gospodarczego projektu komunizmu. Następnie krtko zarysujemy najważniejsze czynniki warunkujące rozwj nowoczesnych gospodarek, aby w kolejnej części prześledzić zmiany w stabilizacyjnej, redystrybucyjnej i regulacyjnej funkcji państwa wynikające z oddziaływania owych czynnikw.


Przykadowe prace

Wodorotlenki - budowa, otrzymywanie i właściwości

Wodorotlenki - budowa, otrzymywanie i właściwości 1. Wodorotlenki sa to zwiazki chemiczne zbudowane z metali i jednej lub kilku grup wodorotlenkw. Można je przedstawić za pomocą wzroru oglnego: Me(OH)n Me- atom metalu n - wartosciowość metalu. 2. Wodorotlenki a zasady: ...

Romantyczność Adama Mickiewicza jako manifest światopoglądowy

Romantyczność Adama Mickiewicza jako manifest światopoglądowy Na spr klasykw z romantykami przyzwyczailiśmy się patrzeć z perspektywy zwycięstwa romantyzmu i jego miejsca w kulturze polskiej. Uporczywie broniący się klasycy wydają się z tego punktu widzenia ograniczon...

Ważne pojęcia dotyczące Aten.

Ważne pojęcia dotyczące Aten. Polis- Polis, miasto-państwo. Typowa dla starożytności forma państwowości. Polis ukształtowały się prawdopodobnie ok. IX w. p.n.e. w greckich koloniach. Achajowie- starożytne plemię greckie, przybyłe z płnocy na teren Pel...

Interpretacja wiersza T.Rżewicza \

Interpretacja wiersza T.Rżewicza \ Drewno Rżewicz Tadeusz Drewniany Chrystus z średniowiecznego misterium idzie na czworakach cały w czerwonych drzazgach w cierniowej obroży z opuszczoną głową zbitego psa jak to drewno łaknie ...

Ściąga z 3 rozbiorw Polski

Ściąga z 3 rozbiorw Polski I Prby reform zewn: Zakazano posłom przysięgania na instr sejmikowe, nowy reg obrad,głos wieksz głos w spr skarb, uprrawnienia hetmanw ,zniesiono cła prywatne=cło generalne,ogran jurydyk, 1764-elekcja S.Poniat 1765-szkoła ryc...

Analiza tekstw źrdłowych - społeczeństwo i gospodarka w średniowieczu.

Analiza tekstw źrdłowych - społeczeństwo i gospodarka w średniowieczu. FEUDALIZM ? ustrj polityczny , społeczny , gospodarczy , jaki wytworzył się w Europie Zachodniej na przełomie IX i X w. Jego skutkami były : - rozbicie terytorium państwowego , a powstanie luź...

Dynamika zmian wspłczesnego społeczeństwa polskiego - omwione zagadnienia na egzamin

Dynamika zmian wspłczesnego społeczeństwa polskiego - omwione zagadnienia na egzamin I. Czym jest prżnia socjologiczna, czym się przejawia i jakie ma skutki? Prżnia socjologiczna (pojęcie wprowadzone w latach 70tych): pusta przestrzeń pomiędzy publiczną sferą po...

Budżet

Budżet Budżet państwa Brunej na rok 2008 Deficyt budżetowy wynosi 30 mln zł, czyli wydatki budżetowe przewyższają przychody budżetowe o kwotę 30 mln zł. Lp. Wydatki budżetowe Kwota 1. Utrzymanie i funkcjonowanie organw władzy publicznej, kontroli i ochrony pr...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry