• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Rola poet...

Nawigacja

Rola poety i poezji w "Nie-Boskiej komedii" KrasickiegoRola poety i poezji w "Nie-Boskiej komedii" Krasickiego
"Nie-Boska komedia" jest nawiązaniem do "Boskiej komedii" Dantego. Jest utworem, ktry ukazuje destrukcję porządku świata boskiego. Jest to wieloznaczny i wielotematyczny dramat romantyczny, w ktrym występują trzy wątki: poetycki, rodzinny i historiozoficzny. Krasiński w swoim dziele w specyficzny sposb traktuje poetę i poezję. Już we wstępie ukazuje swoje poglądy na ten temat.Poeta według niego to ktoś nieprzeciętny, wieszcz, ktry stoi ponad tłumem. Jest kimś kto posiada dar poetycki oraz natchnienie od samego Boga, a nawet jest jego wysłannikiem. Artysta rozumie przeszłość i przyszłość, dociera do prawdy. Jest osobą, ktra w romantyzmie była utożsamiana z duchowym przywdcą narodu, ideologiem potrafiącym poruszyć zbiorowość. Koncepcja poety ukazuje go jako geniusza przeznaczonego do spełniania określonej funkcji społecznej, np. do prowadzenia rewolucyjnej działalności. Jego poezja stanowi natomiast oręże w walce o określone ideały. Według Krasińskiego tworzenie poezji to dar. Poeta miał być przywdcą duchowym narodu, wieszczem, drogowskazem. Poeta to postać wyjątkowa, obdarzona przez Boga przymiotami. Poeta to indywidualista i człowiek o niezmiernie bogatym życiu wewnętrznym, pełen sprzeczności, rozterek i wahań.Jednak autor potępia poetw i samego siebie za miłość do własnych dzieł, a nie ludzi. To potępienie poezji wypływa z faktu, iż romantycy często odrzucali poezję słowa i przekładali nad nią poezję życia. Artysta ze sztuki czyni źrdło przyjemności, zamiast czynić z niej źrdło moralnego podniesienia życia.Poeta jako człowiek bardzo wrażliwy i czujący więcej niż przeciętni ludzie stwarza sobie swj własny wyidealizowany świat, do ktrego dąży. Czasami granica pomiędzy tymi światami może się zatrzeć, a skutki tego mogą być naprawdę tragiczne.Krasiński rozrżnia dwa typy poetw: "fałszywych" i "błogosławionych".

W dramacie fałszywym poetą jest Hrabia Henryk - życie swoje prbował budować według zewnętrznych wzorcw i odebrał w ten sposb sobie zdolność autentycznego przeżywania życia. Poetą błogosławionym jest Orcio. W momencie chrztu matka zwrciła się do Boga, by jej syn był poetą. By być prawdziwym poetą, według Krasińskiego, trzeba cierpieć. Z cierpienia bierze się moc twrcza - dziecko dotknięte jest ślepotą. Ma to znaczenie symboliczne - Orcio traci wzrok fizyczny, zyskuje duchowy - dar prorokowania.Poezja to dar od Boga. Jest pięknem i prawdą, lecz jako, że jest tworzona przez człowieka, czyli twr niedoskonały, może być prawdziwa jak i pusta. Istotą poezji

jest nie tylko odzwierciedlenie uczuć, ale także jej celem jest rozsławienie poety.Poezja miała odzwierciedlać wielkość autora i dwoistość świata, w jego materialnym i duchowym wymiarze. Miała ona wyrażać tajemniczość istnienia i natury, odkrywać tę tajemniczość i nazywać to, co do tej pory było nie nazwane. Nawoływała do podjęcia walki z ciemiężycielami narodw i wpływała na poczucie świadomości narodowej.Romantycy stworzyli nową koncepcję poezji i poety - wieszcz i geniusz. Poeta w ich ujęciu stawał się najwyższym prawodawcą i prorokiem, wysłannikiem Boga. Poezja danego narodu miała przedstawiać jego dawne i teraźniejsze dzieje, sławić bohaterw, w razie potrzeby podtrzymywać na duchu i zagrzewać do walki z wrogiem. Poezja i poeci spełniali ważną rolę w epoce romantyzmu, co można wywnioskować z lektury "Nie-Boskiej komedii". Być poetą, oznacza jednak być postacią tragiczną - mającą świadomość swojej wielkości i geniuszu, jednak wiedzącą, że dar jakim jest poezja prowadzi do zguby.


Przykadowe prace

Zastosowanie związkw nieorganicznych w życiu człowieka

Zastosowanie związkw nieorganicznych w życiu człowieka Do najważniejszych grup związkw nieorganicznych należą: tlenki, kwasy, wodorotlenki, sole i wodorki, ale w tej grupie znajdują się rwnież: azotany, borany, bromki, chlorany, chlorki, chromiany, cyjanki, fosforany, krzemia...

Przyimki rządzące dopełniaczem

Przyimki rządzące dopełniaczem anlsslich – z okazji auerhalb – poza , zawnatrz binnen – w ciągu , w odrebie zeit – podczas abseits – na uboczu beiderseits – obustronnie diesseits – z tej strony inmitten – pośrd , w srodku , wśr...

Skutki wojen polskich w XVII wieku

Skutki wojen polskich w XVII wieku Skutki wojen polskich w XVII wieku Następstwa wojen polsko-szwedzkich ,polsko-rosyjskich i polsko-tureckich były do siebie podobne. Rżnice są jednak bardziej widoczne na tle politycznym niż społecznym. Wojna trzydziestoletnia zmieniła układ sił...

Streszczenie - Cierpienia Młodego Wertera

Streszczenie - Cierpienia Młodego Wertera Powieść pisana w formie sonetw do ukochanej. Ich autorem jest głwny bohater utworu, a adresatem jego miłość - Lotta. Werter wyjeżdża na wieś po dość dziwnym romansie – kiedy to zakochany w jednej z sistr, rozkocha...

Wspłczesne przesłanki dobrego małżeństwa

Wspłczesne przesłanki dobrego małżeństwa … Musicie być mocni mocą miłości, ktra jest potężniejsza niż śmierć… Jan Paweł II Temat; Wspłczesne przesłanki dobrego małżeństwa Jakie są przesłanki...

Średniowiecze-pojęcia.

Średniowiecze-pojęcia. Beneficjum - nadanie ziemi przez władcę w dożywotnie użytkowanie jako wynagrodzenie za sprawowany urząd; Domena(-y) - wielkie posiadłości ziemskie należące do monarchy (państwa); Drużyna - siła zbrojna monarchy; Dziesięc...

Rachunek zyskw i strat

Rachunek zyskw i strat RACHUNEK ZYSKW I STRAT W ANALIZIE PRZEDSIĘBIORSTWA Wariant kalkulacyjny Wariant porwnawczy A. Przychody netto ze sprzedaży produktw, towarw i materiałw w tym: A. Przychody netto ze sprzedaży i zrwnane z nimi I. Przychody netto ze sprzedaży produktw I. Przychody n...

"Nie rzymianin Skrzetuski, ale grzesznik Kmicic jest typowym bohaterem Sienkiewicza"(Gombrowicz). Charakterystyka i ocena Kmicica jako bohatera dynamicznego "Potopu" Henryka Sienkiewicza.

"Nie rzymianin Skrzetuski, ale grzesznik Kmicic jest typowym bohaterem Sienkiewicza"(Gombrowicz). Charakterystyka i ocena Kmicica jako bohatera dynamicznego "Potopu" Henryka Sienkiewicza. Henryk Sienkiewicz w "Trylogii" podał wzory postaw kierujących się patriotyzmem wynikającym z potrzeby zagrożoneg...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry