• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: "Romantyc...

Nawigacja

"Romantyczność" i "Oda do młodości" – manifesty polskiego romantyzmu"Romantyczność" i "Oda do młodości" – manifesty polskiego romantyzmu
Romantyzm to epoka, która w Polsce trwała od 1822 roku, kiedy Adam Mickiewicz wydał cykl utworów Ballady i romanse aż do 1863 roku, czyli daty wybuchu powstania styczniowego, które było ostatnim romantycznym zrywem narodowo-wyzwoleńczym. Jednym z najbardziej charakterystycznych dla tego okresu gatunków literackich jest ballada – utwór synkretyczny łączący w sobie cechy liryki, epiki i dramatu. Innym również popularnym w epoce romantyzmu gatunkiem literackim jest oda – pieśń pochwalna sławiąca zasłużonych ludzi lub wielkie wydarzenia.

Doskonałym przykładem ballady jest utwór Romantyczność, który otwiera cykl Ballady i romanse. Wiersz ten posiada zróżnicowane rymy krzyżowe, oraz jest przykładem liryki sytuacyjnej. Akcja rozgrywa się w dzień na obszarze małego miasteczka, gdzie dziewczyna Karusia opłakuje swojego kochanka, który zmarł dwa lata wcześniej. Ludzie otaczający dziewczynę namawiają ją do modlitwy, wierzą w istnienie duszy zmarłego – prezentują postawę romantyczną, dominacji uczuć nad rozumem. Spośród tłumu wyłania się starzec reprezentujący postawę oświeceniową, nie wierzy w duchy, jest konserwatywny i wszystkiego musi dowieść w sposób doświadczalny, wierzy jedynie swojemu szkiełku i oku. Nadawca pozostaje w opozycji dla jego poglądów, ponieważ utwór powstał w epoce romantyzmu ma za zadanie głosić dominację uczuć nad światłym rozumem.

Jednym z doskonałych przykładów ody jest natomiast Oda do młodości Adama Mickiewicza. Podmiotem lirycznym mówiącym w wierszu jest młody człowiek zwracający się do swoich przyjaciół. Utwór ma charakter apelu, opozycji świata przeszłości oraz tego, który nastąpi. Świat przeszłości został przedstawiony za pomocą epitetów nacechowanych pejoratywnie, podmiot liryczny nazwał go światem ludzi starych. Nie oznacza to jednak ludzi starych metrykalnie, lecz zacofanych, nieidących z postępem. Rzeczywistość jutra została natomiast pokazana za pomocą epitetów nacechowanych dodatnio jako świat ludzi młodych, można nawet powiedzieć, że w romantyzmie panował kult młodości. Od do młodości posiada cechy klasyczne takie jak: gatunek, nawiązania do mitologii oraz nawoływanie do działania. Cechami romantycznymi tego utworu są natomiast elementy takie jak: kult młodości, dominacja uczuć nad rozumem oraz potrzeba zmian i odrzucenia konserwatyzmu. Aby nastąpiły zmiany ludzie muszą ze sobą współpracować, przezwyciężać słabości, wierzyć w młodość a nawet przekraczać własne umiejętności.

Na podstawie przedstawionych przeze mnie argumentów można powiedzieć, że Romantyczność i Oda do młodości są doskonałymi przykładami manifestów polskiego romantyzmu, gdyż w pełni realizują założenia tej epoki.


Przykładowe prace

Słowniczek rachunkowości

Słowniczek rachunkowości Podział konta - rekonstrukcja konta umożliwiająca jego zastąpienie lub uzupełnienie innymi kontami przy zachowaniu nie zmienionego zakresu merytorycznego; stosuje się podzielność pionową lub poziomą. Pogotowie kasowe - niezbędny zapa...

Moduł 'Gospodarka remontowa' systemu plan9000 obsługuje funkcje:

Moduł 'Gospodarka remontowa' systemu plan9000 obsługuje funkcje: Moduł 'Gospodarka remontowa' systemu plan9000 obsługuje funkcje: 1.dyspozycje 2.plan czynności 3.zlecenia czynności 4.diagnostyka 5.zgłoszenia 6.definicje czynności obsługowych 7.zamówienia 8.RAPORTY ...

List Róży do Małego Księcia z prośbą o powrót na ich planetę

List Róży do Małego Księcia z prośbą o powrót na ich planetę Najdroższy! To już kolejny dzień mej samotności, na tak pustej bez Ciebie planecie. Ach, gdybym tylko mogła życie oddać za Ciebie, zrobiłabym to bez wahania! Ty jesteś Życiem moim. ...

Estetyka

Estetyka Krytyka władzy sądzenia Kanta Kant nie używał wyrazu ?estetyka? w tym znaczeniu; nazywał tę dyscyplinę ?krytyką władzy sądzenia? bo w XVIII w. ?sądzenie?, ?sąd? oznaczały specjalnie sąd smaku, ocenę estetyczną. Kant nie miał dośw...

Streszczenie - Kartoteka Tadeusz Różewicz

Streszczenie - Kartoteka Tadeusz Różewicz KARTOTEKA Tadeusz Różewicz Okoliczności i czas powstania utworu: Kartoteka" Tadeusza Róźewicza powstała w latach 1958-1959. Została ukończona i po raz pierwszy wystawiona w 1960 r. Wydano ją drukiem w roku następnym, w tomie noszącym tytut Zielona róża. Kartoteka". W ...

Okres dorastania - Turner

Okres dorastania - Turner 1.Rozwój fizyczny U nastolatków zachodzą wyraźne zmiany w obrębie ciała. Pokwitaniu, okresowi osiągania dojrzałości seksualnej, towarzyszy skok w rozwoju. Przyrosty długości i ciężaru ciała są w tym czasie szczególnie duże....

Wyładowania atmosferyczne

Wyładowania atmosferyczne ELEKTRYCZNOŚĆ ATMOSFERYCZNA (BURZE) Schemat przebiegu procesu burzowego 1.Wyładowania atmosferyczne W upalne i wilgotne dni lata silne prądy unoszące ciepłe powietrze w górne rejony atmosfery tworzą chmury kłębiaste, które szybko pr...

Cytaty różnych ludzi.

Cytaty różnych ludzi. "Są dziwy w niebie i na ziemi, o których ani śniło się waszym filozofom". (William Szekspir) Paul Hazard twierdzi, że wartościowe książki "uczą wiedzy najtrudniejszej: znajomości ludzkiego serca." "Kto czyta - żyje wielokrotnie. Kt...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry