• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: "Romantyc...

Nawigacja

"Romantyczność" i "Oda do młodości" – manifesty polskiego romantyzmu"Romantyczność" i "Oda do młodości" – manifesty polskiego romantyzmu
Romantyzm to epoka, która w Polsce trwała od 1822 roku, kiedy Adam Mickiewicz wydał cykl utworów Ballady i romanse aż do 1863 roku, czyli daty wybuchu powstania styczniowego, które było ostatnim romantycznym zrywem narodowo-wyzwoleńczym. Jednym z najbardziej charakterystycznych dla tego okresu gatunków literackich jest ballada – utwór synkretyczny łączący w sobie cechy liryki, epiki i dramatu. Innym również popularnym w epoce romantyzmu gatunkiem literackim jest oda – pieśń pochwalna sławiąca zasłużonych ludzi lub wielkie wydarzenia.

Doskonałym przykładem ballady jest utwór Romantyczność, który otwiera cykl Ballady i romanse. Wiersz ten posiada zróżnicowane rymy krzyżowe, oraz jest przykładem liryki sytuacyjnej. Akcja rozgrywa się w dzień na obszarze małego miasteczka, gdzie dziewczyna Karusia opłakuje swojego kochanka, który zmarł dwa lata wcześniej. Ludzie otaczający dziewczynę namawiają ją do modlitwy, wierzą w istnienie duszy zmarłego – prezentują postawę romantyczną, dominacji uczuć nad rozumem. Spośród tłumu wyłania się starzec reprezentujący postawę oświeceniową, nie wierzy w duchy, jest konserwatywny i wszystkiego musi dowieść w sposób doświadczalny, wierzy jedynie swojemu szkiełku i oku. Nadawca pozostaje w opozycji dla jego poglądów, ponieważ utwór powstał w epoce romantyzmu ma za zadanie głosić dominację uczuć nad światłym rozumem.

Jednym z doskonałych przykładów ody jest natomiast Oda do młodości Adama Mickiewicza. Podmiotem lirycznym mówiącym w wierszu jest młody człowiek zwracający się do swoich przyjaciół. Utwór ma charakter apelu, opozycji świata przeszłości oraz tego, który nastąpi. Świat przeszłości został przedstawiony za pomocą epitetów nacechowanych pejoratywnie, podmiot liryczny nazwał go światem ludzi starych. Nie oznacza to jednak ludzi starych metrykalnie, lecz zacofanych, nieidących z postępem. Rzeczywistość jutra została natomiast pokazana za pomocą epitetów nacechowanych dodatnio jako świat ludzi młodych, można nawet powiedzieć, że w romantyzmie panował kult młodości. Od do młodości posiada cechy klasyczne takie jak: gatunek, nawiązania do mitologii oraz nawoływanie do działania. Cechami romantycznymi tego utworu są natomiast elementy takie jak: kult młodości, dominacja uczuć nad rozumem oraz potrzeba zmian i odrzucenia konserwatyzmu. Aby nastąpiły zmiany ludzie muszą ze sobą współpracować, przezwyciężać słabości, wierzyć w młodość a nawet przekraczać własne umiejętności.

Na podstawie przedstawionych przeze mnie argumentów można powiedzieć, że Romantyczność i Oda do młodości są doskonałymi przykładami manifestów polskiego romantyzmu, gdyż w pełni realizują założenia tej epoki.


Przykładowe prace

Miedź

Miedź MIEDŹ Miedź (Cu, łac. cuprum) - pierwiastek chemiczny, metal z XI grupy pobocznej. Posiada 26 izotopów z przedziału mas 55-80. Trwałe są tylko dwa: 63 i 65. Znana jest od starożytności, od kiedy to była podstawowym składnikiem brązów. Występ...

Hamatria, czyli wina tragiczna to nie tylko konflikt dwóch równorzędnych racji, to pewna szczególna sytuacja egzystencjalna.

Hamatria, czyli wina tragiczna to nie tylko konflikt dwóch równorzędnych racji, to pewna szczególna sytuacja egzystencjalna. Rodzina Antygony została obciążona klątwą Labdakidów. W wojnie domowej zginęli jej dwaj bracia- Eteokles i Polinejkes. Kreon, nowy władca Teb, wuj Antygony uz...

Dramat romantyczny

Dramat romantyczny Dramat romantyczny to odmiana dramaty przeciwstawiająca się konwencjom klasycznym, a nawiązująca do dramatu szekspirowskiego. Nie ma tu jedności miejsca (ogarnia wielkie przestrzenie), jedności czasu ani jedności akcji (splątanych jest wiele wątków). Ośrodkiem...

Poświęcenie się idei - rozprawka.

Poświęcenie się idei - rozprawka. Moim zdaniem poświęceni się jakiejś idei praktycznie zawsze równoważne jest z podjęciem pewnych mniej lub bardziej znaczących wyrzeczeń, które wprowadzają w nasze życie pewnego stopnia dyskomfort. W poniższej rozprawie pragn&#...

Maksymalny pułap tlenowy- VO2max

Maksymalny pułap tlenowy- VO2max MAKSYMALNY PUŁAP TLENOWY Podstawowym warunkiem wykonywania długotrwałych wysiłków fizycznych o umiarkowanym koszcie energetycznym jest zdolność wykorzystywania podczas pracy przede wszystkim tlenowych źródeł energii i utrzymania bezt...

Wojny polsko – szwedzkie w XVII wieku.

Wojny polsko – szwedzkie w XVII wieku. W XVII w. Polska kilkakrotnie prowadziła wojny ze Szwecją, która rozwijała ekspansję na całe niemal wschodnie i południowe wybrzeże bałtyckie. W czasie tych wojen oprócz działań na lądzie toczyły się także zmagania ...

Pytania i opowiedzi do sakramentu bierzmowania

Pytania i opowiedzi do sakramentu bierzmowania 1. Ustanowienie sakramentu bierzmowania. Sakrament bierzmowania został ustanowiony przez Pana Jezusa wtedy, gdy posłał w dniu pięćdziesiątnicy ducha Świętego na apostołów i tych, którzy byli zgromadzeni na modlitwie w wieczerniku. ...

Streszczenia mitów

Streszczenia mitów PROMETEUSZ Prometeusz należał do tytanów. To on ulepił z gliny człowieka. Dał mu życie, a tym samym i duszę. Ludzie jednak byli dość nieporadnymi istotami. Nie potrafili okiełznać przyrody, nie radzili sobie z otaczającym ich światem. Pro...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry