• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Romantyz...

Nawigacja

Romantyzm krajowyRomantyzm krajowy
Literatura romantyzmu krajowego, rozwijając się w niesprzyjających okolicznościach – w latach represji popowstaniowych, tłumienia polskiego życia intelektualnego i artystycznego, odcięcia od literatury emigracji i kultury europejskiej – powielała wzorce romantyzmu przedlistopadowego, modyfikując je zgodnie z potrzebą chwili. Zajmowała się głwnie problematyką narodową i społeczną, zmierzając do realizmu. Znamienne jest nawiązywanie do wzorcw pieśni ludowej (śpiewność), wykorzystywanie metaforyki wczesnoromantycznej (walka, młodość) czy stylistyki romantyzmu emigracyjnego (aluzje biblijne).

W kraju pod rżnymi zaborami tworzyli pisarze mniej utalentowani od swoich poprzednikw, należący do drugiego pokolenia romantykw (ale tworzyli też pisarze pierwszego pokolenia, np. Goszczyński – będący rwnocześnie twrcą emigracyjnym, czy A. Fredro): L. Siemieński, W. Pol, K. Ujejski, G. Ehrenberg, M. Romanowski, R. Berwiński, filozofowie: E. Dembowski, A. Cieszkowski i K. Libelt (ostatni należy do pierwszej generacji romantykw), T. Lenartowicz, Wł. Syrokomla, początkowo także Norwid.

Warto zwrcić uwagę na wykształcenie się w Warszawie grup literackich: Cyganerii Warszawskiej czy entuzjastw (R. Zmorski, N. Żmichowska), ktrzy wypracowali specyficzny, cyganeryjny i libertyński styl życia, pozostając przy tym demokratami i patriotami. W zaborze pruskim znaczenie integrujące i kulturotwrcze miały czasopisma poznańskie Tygodnik Literacki oraz Orędownik Naukowy, w zaborze rosyjskim Biblioteka Warszawska i Kurier Warszawski, w zaborze austriackim Ziewonia (czasopismo lwowskie).

Z kolei z Wilnem – kolebką polskiego romantyzmu – byli w tym okresie związani: J.I. Kraszewski (rwnież twrca pisma Athenaeum) oraz kompozytor S. Moniuszko.

Z romantyzmem krajowym wiąże się rozwj powieściopisarstwa. Powieść tego okresu – powstająca w kontekście dokonań powieściowych europejskich romantykw: od E.T.A. Hoffmanna, W. Scotta po Balzaca, Dickensa i Gogola – odznacza się trzema głwnymi kierunkami rozwoju:

1) psychologiczno-fantastycznym (L. Sztyrmer),

2) historycznym (J.I. Kraszewski),

3) realistycznym (J. Korzeniowski).

Na osobną uwagę zasługuje gatunek gawędy szlacheckiej reprezentowany przez twrczość H. Rzewuskiego.

Za datę kończącą polski romantyzm i jednocześnie rozpoczynającą pozytywizm przyjmuje się rok 1863 – rok powstania styczniowego, wydarzenia historycznego, ktre zostało zainspirowane przez romantykw, ujawniając jednocześnie wyczerpanie się ich formacji. Po upadku powstania romantyczne idee spotkały się z krytyką pozytywistw – wychowankw Szkoły Głwnej, ktrzy przejęli duchowe przywdztwo narodu.


Przykadowe prace

Analiza bilansu w układzie pionowym i poziomym, analiza wyniku finansowego.

Analiza bilansu w układzie pionowym i poziomym, analiza wyniku finansowego. Analiza wyniku finansowego: Podstawowym źrdłem analizy wyniku finansowego jest księgowa ewidencja kosztw i wynikw oraz sporządzony na jej podstawie rachunek zyskw i strat. W analizie wyniku finansowego rozrżni...

Badania focusowe.

Badania focusowe. Focus group interviews, focus group, albo po prostu focus to rżne nazwy określające ten sam sposb zdobywania danych. Odpowiednikiem tych angielskich terminw jest wyrażenie “zogniskowany wywiad grupowy. Ten sposb gromadzenia informacji pojawił się w naukach społecznyc...

Zaczyny i zaprawy

Zaczyny i zaprawy Zaczyny i zaprawy 1. Zaczyn – mieszanina spoiwa (gipsu lub cementu) z wodą 2. Zaprawa budowlana - mieszanina spoiw i drobnoziarnistych kruszyw z wodą i z dodatkami Do zapraw stosuje się prawie wszystkie rodzaje spoiw: wapno, cement, gips. Materiałem wiążący...

Czy Makbet jest urodzonym zbrodniarzem?

Czy Makbet jest urodzonym zbrodniarzem? Jednym z najgłośniejszych dramatw Wiliama Szekspira jest Makbet. Formalnie nie należy on do cyklu kronik historycznych, ale wykazuje z nimi zbieżność tematyczną. Tłem akcji są fakty historyczne związane ze Szkocją i dynastią Stua...

Fazy ciąży

Fazy ciąży Tydzień 1 W jajowodzie dochodzi do spotkania komrki jajowej z plemnikiem. Po przeniknięciu plemnika do wnętrza komrki jajowej tworzy się zygota. Podrżując poprzez jajowd zygota zaczyna się dzielić. Mniej więcej po 3 dniach zygota jest podzielona już na...

Jakaż jest przeciw włczni złego twoja tarcza, człowiecze z końca wieku?

Jakaż jest przeciw włczni złego twoja tarcza, człowiecze z końca wieku? Cytat ten pochodzi z wiersza polskiego poety Młodej Polski - Kazimierza Przerwy – Tetmajera z utworu pt. "Koniec wieku XIX. Jest to wręcz idealne odzwierciedlenie wszystkich idei i dążeń tego okresu. A...

Dwa zachody słońca i dwie wrażliwości. Zinterpretuj fragmenty Pana Tadeusza i Jądra ciemności . Wyjaśnij, w jaki sposb ten sam motyw został wykorzystany w o

Dwa zachody słońca i dwie wrażliwości. Zinterpretuj fragmenty Pana Tadeusza i Jądra ciemności . Wyjaśnij, w jaki sposb ten sam motyw został wykorzystany w obydwu utworach. Cykl i zmiany zachodzące w przyrodzie są często wykorzystywanym tłem do wydarzeń w wielu...

Czy pieniądze dają szczęście?

Czy pieniądze dają szczęście? Zapewne wielu ludzi zadawało i zadaje sobie to pytanie. Niektrzy uważają, że szczęśliwym można być tylko kiedy posiada się dużo pieniędzy. Moim zdaniem nie jest to prawdą. Na pewno posiadając je można...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry