• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ropa Naf...

Nawigacja

Ropa NaftowaRopa Naftowa
Ropa naftowa jest mieszaniną węglowodorw takich jak: butan (C4H10), pentan(C5H12), heksan(C6H14), heptan(C7H16), oktan(C8H18), dodekan(C12H26), pentadekan(C15H32), oktadekan(C18H38), pentakozan(C25H52), tetrakontan(C40H82). Jest oleistą cieczą o charakterystycznym zapachu . Nie miesza się z wodą , jest palna. Powstała ze szczątkw drobnych roślin i zwierząt , ktre żyły przed milionami lat. Organizmy te umierając, opadły na dno, gdzie pokrywały je warstwy mułu i piasku. Z biegiem lat zamieniały się w skałę . Kolejne warstwy skalne wciskały organiczne szczątki coraz głębiej. Pod wpływem ciepła, bakterii i nacisku skały zamieniły się one w ropę naftową. Ponad 80% eksploatowanych obecnie złż ropy powstało w erze mezozoicznej lub w trzeciorzędzie. Ropa naftowa występuje prawie wyłącznie w skałach osadowych, głwnie piaskowcach, ktrych porowatości i szczeliny mogą być nasycone ropą. Aby mogło powstać złoże ropy naftowej musi istnieć warstwa skał nieprzepuszczalnych przykrywająca skałę przepuszczalną . Złoża ropy znajdują się na wszystkich kontynentach, często pod dnem morskim w szelfach kontynentalnych blisko brzegu . Wwczas wieżę szybową oraz urządzenia wiertnicze ustawia się na platformie. Ropę wypływającą z szybu nazywa się ropą surową . Rurociągami, tankowcami i cysternami dostarcza się do rafinerii. Surowa ropa naftowa jest mieszaniną związkw chemicznych wodoru i węgla, ktre w rafinerii oddziela się od siebie . Wraz ze złożami ropy naftowej występują złoża gazu ziemnego, ktrego głwnym składnikiem jest metan.

Destylacja ropy naftowej. Obrbka rozpoczyna się od tak zwanej destylacji frakcyjnej, ktrą przeprowadza się w wielkiej wieży. Surową ropę podgrzewa się tak długo , aż większość jej płynnych składnikw przejdzie w stan lotny. Pary te unosząc się ku grze wieży, coraz bardziej się oziębiają, wreszcie ponownie stają się płynami . Rżne substancje przechodzą w stan ciekły przy rżnych temperaturach, toteż wypływają one z wieży na rżnych poziomach . Tak oddzielone substancje ropy nazywa się frakcjami .Otrzymuje się z nich benzynę , naftę , oleje smarowe i opałowe oraz pozostałość – asfalt naftowy. Podczas obrbki ropy naftowej wytwarza się rwnież gaz . Niektre z płynw uzyskiwanych w wyniku destylacji są zbyt gęste i ciężkie , aby można je było stosować w takiej postaci . W procesie zwanym krakowaniem rozkłada się je więc na substancje prostsze , uzyskując więcej benzyny , a także olei lekkich .

Podczas destylacji frakcyjnej z surowej ropy naftowej otrzymuje się następujące produkty:

Gaz, składa się głwnie z najlżejszych węglowodorw zawierających nie więcej niż cztery atomy węgla w cząsteczce

Eter naftowy, zbierany do temperatury 70 oC, o gęstości poniżej 0,7 g/ml, składa się głwnie z najlżejszych węglowodorw zawierających nie więcej niż sześć atomw węgla w cząsteczce. Zastosowanie: jako benzyna apteczna albo rozpuszczalnik do ekstrakcji.

Benzyna lekka, zbierana od 60 do 100 oC i o gęstości 0,7 - 0,75 g/ml, stosowana głwnie jako benzyna lotnicza.

Benzyna ciężka, wrząca w granicach 100 - 150 oC o gęstości 0,75 g/ml, używana jako benzyna samochodowa.

Ligroina, zwana inaczej benzyną lakową, wrze w granicach 100 - 180 oC.

Nafta jest produktem destylacji ropy odbieranym w granicach temperatur wrzenia 215 - 325 oC.

Oleje naftowe. Pozostałość po destylacji ropy naftowej pod zwykłym ciśnieniem, wrzącą powyżej 325 oC, poddaje się następnie destylacji prżniowej (pod zmniejszonym ciśnieniem), otrzymując rozmaite produkty przemysłowe, a przede wszystkim rżne oleje naftowe. Należą do nich oleje smarowe, oleje silnikowe, oleje gazowe oraz olej parafinowy, z ktrego przez wymrażanie wykrystalizowuje się parafinę służącą do wyrobu świec.

Parafina stała topi się w temperaturze 15 - 60 oC. Jest prawie bezbarwnym przezroczystym lub płprzezroczystym ciałem krystalicznym. Składnikami parafiny są węglowodory o zawartości węgla C19 - C39. Parafina służy do wyrobu świec oraz jako materiał izolacyjny w elektrotechnice.

Wazelina jest rwnież produktem destylacji niektrych gatunkw ropy naftowej i stanowi pozostałość po oddestylowaniu lżejszych składnikw.

Smoła ropna (inaczej asfalt naftowy) jest ostateczną pozostałością po przerbce ropy naftowej, stosuje się ją np. po pokrywania nawierzchni drg.

Ubocznym produktem przerbki ropy są kwasy naftenowe, kwasy mahoniowe i kwasy zielone. Sole miedziowe i cynkowe tych kwasw mają własności grzybobjcze i używa się ich do konserwacji drewna. Sole kwasw mahoniowych i zielonych wykorzystuje się w przemyśle włkienniczy i do chłodzenia obrbki metali.

Z ropy naftowej wytwarza się połowę energii wykorzystywanej na świecie . Jako surowca energetycznego używa się ropy w transporcie , przemyśle i innych działach gospodarki. Ropa naftowa wykorzystywana jest do produkcji wielu paliw , smarw i olejw silnikowych. Służy rwnież do produkcji nawierzchni asfaltowych i całej gamy innych produktw, np. kosmetykw , lekw , barwnikw , materiałw wybuchowych , nawozw sztucznych, włkien sztucznych , atramentu , środkw owadobjczych , plastiku , syntetycznego kauczuku . Ropa naftowa stała się głwnym motorem rozwoju przemysłu i cywilizacji w XX wieku . Niestety jej produkcja i przerbka powoduje zanieczyszczenie środowiska . Skażenie wd morskich ropą zdarza się przy czyszczeniu tankowcw , kolizji morskich i wypadkach na morskich platformach wydobywczych . Do największych skażeń dochodzi , gdy tankowce zostaną uszkodzone lub zatoną .Tak stało się kilka tygodni temu na Atlantyku, w wybrzeży Hiszpanii. Obecnie skażenie to dociera już do Francji. Wycieki ropy doprowadzają do zagłady ptakw, ryb i innych morskich organizmw . Stosowanie benzyny w silnikach samochodowych doprowadziło do ciężkiego skażenia powietrza w wielu miastach. Spaliny z samochodw i innych urządzeń napędzanych ropą zawierają trujące gazy, takie jak tlenek węgla , nie spalone węglowodory , tlenki azotu i ołw . Niektre z tych zanieczyszczeń wchodzą w reakcje ze światłem słonecznym , tworząc smog w wielkich miastach , takich jak Los Angeles czy Meksyk . Kiedy tlenki azotu wymieszają się z drobinami wody w chmurach , spadają tzw. kwaśne deszcze . Zanieczyszczają one rzeki i jeziora oraz niszczą lasy . Wiele krajw świata podjeło już działania , mające na celu ograniczenie emisji spalin samochodw . Zachęca się do stosowania benzyny bezołowiowej , a w wielu krajach niedługo nie będzie można zarejestrować samochodu , ktry nie będzie wyposażony w katalizator spalin , redukujący w znacznym stopniu emisji trujących gazw . Zabiegi te są jednak niewystarczające , jako że z roku na rok zwiększa się światowe zużycie ropy naftowej.

Szacuje się , że rezerwy ropy naftowej wystarczą na mniej więcej 40 lat . Największe złoża ropy znajdują się w krajach arabskich Bliskiego Wschodu i stanowią ok. 65% znanych rezerw ropy naftowej . Czołowym producentem ropy jest Rosja, Stany Zjednoczone ,Arabia Saudyjska , Iran , Meksyk ,Chiny , Wenezuela , Irak i Wielka Brytania . W Polsce wydobycie wynosi 0,2 mln t, co stanowi 0,01% światowego wydobycia

Pochodnymi węglowodorw są kwasy karboksylowe. Są kwasy organiczne zawierające w cząsteczce przynajmniej jedną grupę karboksylową -COOH. Są to ciecze lub ciała stałe będące zazwyczaj słabymi kwasami. Powstają m.in. jako produkty utleniania alkoholi pierwszorzędowych (alkohole), aldehydw, albo w reakcji odpowiednich organicznych bezwodnikw kwasowych z wodą.Reagują z zasadami tworząc sole organiczne, natomiast z alkoholami dają estry. Kwasy karboksylowe z jedną grupą -COOH, będące pochodnymi węglowodorw alifatycznych, nazywa się kwasami tłuszczowymi. Kwasy karboksylowe mogą zawierać oprcz grupy -COOH także inne grupy funkcyjne.

Przykłady kwasw karboksylowych:

metanowy (mrwkowy) – HCOOH

etanowy (octowy) -CH3COOH

propanowy - C2H5COOH

butanowy (masłowy) - C3H7COOH

oktadekanowy (stearynowy) -C17H35COOHRopa naftowa jest mieszaniną węglowodorw. Spalanie ropy jest więc spalaniem poszczeglnych węglowodorw. Temperatura zapłonu jest rżna dla poszczeglnych jej składnikw. Temperatura zapłonu ropy naftowej jako mieszaniny wynosi 17 oC.

Temperatura zapłonu np.

mazutu 65-100 oC

nafty 38-74 oC

parafiny 199 oC

benzyna 28-34 oC


Przykadowe prace

Energia jądrowa - dobro czy zło

Energia jądrowa - dobro czy zło E N E R G I A J Ą D R O W A Energia jądrowa to rodzaj energii pozyskiwany przez rozszczepienie jąder atomowych. Nauka zajmująca się tym zjawiskiem to energetyka jądrowa. Energię tę pozyskuje się w elektrowniach jądrowych (reaktor j...

Kultura artystyczna starożytnej Grecji

Kultura artystyczna starożytnej Grecji Kultura artystyczna starożytnej Grecji Kultura artystyczna starożytnej Grecji zaczęła rozwijać się po upadku kultury mykeńskiej, ktrej to przyczyną zakończenia był najazd Dorw ( starożytne plemię greckie wywodzące si...

Czy istniałaby możliwość przyłączenia się armii do powstania Spartakusa w 73 r., gdyby ta armia pozostała armią obywatelską

Czy istniałaby możliwość przyłączenia się armii do powstania Spartakusa w 73 r., gdyby ta armia pozostała armią obywatelską W starożytnym Rzymie niewolnikiem stać mgł się jeniec wojenny, dłuznicy bez mozliwości spłacenia długw, dzieci nie...

Wojny husyckie - Krucjata Zygmunta Luksemburskiego

Wojny husyckie - Krucjata Zygmunta Luksemburskiego Temat wybranej przeze mnie pracy może nie cieszy się taką popularnością jak krucjaty do Ziemi Świętej, aczkolwiek sądzę, że jest rwnie, jak nie bardziej ciekawy. Wojny husyckie mwią nam o jednym z największych konflik...

Sposoby skręcania nitek

Sposoby skręcania nitek SPOSOBY SKRĘCANIA NITEK -włkna odcinkowe i jedwabne podczas przędzenia mogą być skręcane w dwch kierunkach *kierunek lewy : S *kierunek prawy : Z -skręt nitek decyduje o ich wytrzymałości ,wydłużeniu i wyglądzie itp. -...

Pojęcie zbiorowości społecznej. Grupy społeczne

Pojęcie zbiorowości społecznej. Grupy społeczne 1. Co to jest grupa społeczna 1. Grupa społeczna - co najmniej trzy osoby powiązane ze sobą więziami społecznymi. 2. Cechy grup społecznej 2. Cechy grup społecznej: - kilka osb, - wartości, - kiero...

PiS-Paranoja i Schizofrenia

PiS-Paranoja i Schizofrenia PiS jest to skrt nazwy pewnej partii, założonej przez braci Kaczyńskich rządzącej RP w latach 2005-2007. W statucie skrt ten rozszyfrowujemy jako Prawo i Sprawiedliwość. W rzeczywistości oceniając ją po okresie swych rządw i po obecnych ...

Izotopy

Izotopy Izotopy są to zbiory poszczeglnych nuklidw, czyli atomw o tej samej liczbie atomowej. Atomy izotopw, mając tę samą liczbę atomową, rżnią się między sobą liczbą masową, mają rżną liczbę neutronw. Istnienie izotopw okrył w 19...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry