• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Rozliczen...

Nawigacja

Rozliczenie podatku Vat, podatku dochodowego od osób prawnychRozliczenie podatku Vat, podatku dochodowego od osób prawnych
Spółka z o.o. zajmująca się obrotem towarów zakupiła.
Wyszczególnienie Cena zakupu netto Ilość
Towar A (VAT 20%) 56 zł/szt 5200
Towar B (VAT 7%) 32zł/szt 4400
Towar C (VAT 3%) 60zł/szt 12000

Koszty funkcjonowania spółki wyniosły 8250zł (netto). VAT naliczony związany z kosztami funkcjonowania spółki wyniosły 18000zł. Marża handlowa wynosi 20% cen sprzedaży netto. Podatek dochodowy 19%.
Polecenia:
1. ustal ceny sprzedaży netto.
2. rozlicz podatek VAT.
3. ustal wynik końcowy z prowadzonej działalności.
Ad. 1
Czn x 100%
Csn = 100% - m
56 x 100%
Towar A => Csn A = 100% x 20 = 70zł/szt
32 x 100%
Towar B => Csn B = 100% - 20 = 40zł/szt
60 x 100%
Towar C => Csn C = 100% - 20 = 75zł/szt
Ad. 2
VAT NALICZONY
A => 56zł/szt x 22% = 12,32zł/szt x 5200 = 64064zł
B => 32zł/szt x 7% = 2,24zł/szt x 4400 = 9856zł
C => 60zł/szt x 3 % = 1,50 zł/szt x 1200 = 21600zł
A B C
64064zł 9856zł 21600zł = 95520zł
95520zł 18000 = 113520zł
VAT NALEŻNY
A => 70zł x 22% = 15,40 x 5200 = 80080zł
B => 40zł x 7% = 2,8zł x 4400 = 12320zł
C => 75zł x 3% = 2,25zł x 12000 = 27000zł
A B C = 1194000zł
119400zł ? 1135200 = 5880 zł
Ad. 3 wynik końcowy
A => 70zł/szt x 5200 = 364000
B => 40zł/szt x 4400 = 176000 Przychód 1440000zł
C => 75zł/szt x 12000 = 900000

A => 56zł/szt x 5200 = 291200zł
B => 32zł/szt x 4400 = 140800zł 1152000zł
C => 60zł/szt x 12000 = 720000zł
1152000 82500 = 1234500
PRZYCHODY > KOSZTY
1440000 > 1234500

ZYSK BRYTTO = DOCHÓD ? KOSZT
1440000 ? 1234500 = 205500
ZYSK BRUTTO ? (ZYSK BRUTTO X 19%) = ZYSK NETTO
Np. 205500 x 19% = 39045
205500 ? 39045 = 166455zł
Zadanie 2
Spółka z o.o. zajmująca się obrotem towarowym zakupiła:
Wyszczególnienie Cena zakupu netto Ilość
Towar A (VAT 22%) 29zł/szt 20000
Towar B (VAT 22%) 78zł/szt 25600
Towar C (VAT 22%) 38zł/szt 17950

Koszty zakupu usług obcych wynoszą 150000zł (netto), koszty płac 100000zł, koszty obsługi kredytu 70000zł, marża handlowa wynosi 20%.
Polecenia:
1. oblicz wynik końcowy z prowadzonej działalności jeżeli podatek dochodowy wynosi 19%
2. rozlicz podatek VAT
Ad.1
Czn x 100%
Csn = 100% - m
29 x 100%
Csn A = 100% - 20 = 36,25zł/szt
36,25zł/szt x 20000szt = 725000zł
78zł x 100%
Csn B = 100% - 20% = 97,50zł/szt
97,50zł/szt x 25600szt = 2496000zł
38zł x 100%
Csn C = 100% - 20% = 47,50zł/szt
47,50zł/szt x 17950szt = 852625zł

Koszty
A=> 29zł/szt x 20000szt = 580000zł
B => 78zł/szt x 1996800zł 3258900zł
C => 38zł/szt x 17950szt = 682100zł
3258900zł 150000zł 100000zł 70000zł = 3578900zł koszty całkowite

Z.B. = D P ? K
4073625zł ? 3258900zł = 494725zł
194725zł x 19% = 93997,75zł

Z.N. = D ? podatek dochodowy
Z.N. = 494725zł ? 93997,75zł = 400727,25zł
Z.N. = 400727,25zł

Ad.2
VAT NALICZONY
A => 29zł/szt x 22% = 6,38zł/szt x 20000szt = 127600zł
B => 78zł/szt x 22% = 17,16zł/szt x 25600szt = 439296zł 716958zł
C => 38zł/szt x 22% = 8,36zł/szt x 17990zł = 150062zł

150000 x 22% = 33000zł
716958zł 33000zł = 749958zł

VAT NALEŻNY
A => 36,25zł.szt x 22% = 7,98zł/szt x 20000szt = 159600zł
B => 97,50zł/szt x 22% - 21,45zł/szt x 25600szt = 549120zł 896297,50zł
C => 47,50zł/szt x 22% = 10,45zł/szt x 17950szt = 187577,50

VAT NALEŻNY ? VAT NALICZONY = U.S.

896297,50 ? 749958ZŁ = 146339,50zł


Przykładowe prace

Dorobek nauk o zarządzaniu pierwszej połowy XX w. – wnioski dla współczesności.

Dorobek nauk o zarządzaniu pierwszej połowy XX w. – wnioski dla współczesności. Na przestrzeni mijających lat pierwszej połowy XX-tego stulecia zachodziły diametralne zmiany w podejściu do technik stosowanych w zarządzaniu. Począwszy od podejścia przedmiotowego gdzi...

Stefan Żeromski - Biografia

Stefan Żeromski - Biografia Stefan Żeromski to niewątpliwie jeden z najwspanialszych polskich prozaików. Jego pseudonimy literackie to: Maurycy Zych i Józef Katerla. Żył on w latach 1864-1925. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej o żywych tradycjach patriotycznych. Swoje lata m...

Jesteśmy uczestnikami mszy świętej.

Jesteśmy uczestnikami mszy świętej. Konspekt lekcji religii - 1 godz. lekcyjna Temat: Jesteśmy uczestnikami mszy świętej. Wiodące cele katechetyczne: ˇ Poznanie sensu i sposobów świętowania niedzieli. ˇ Kształtowanie postawy oczekiwania na niedzielna spotkani...

II Wojna Światowa.

II Wojna Światowa. Westerplatte- obrona Westerplatte stała się symbolem silnego polskiego oporu w pierwszych dniach wojny. Licząca 182 żołnierzy polska placówka wartownicza w Gdańsku przez 7 dni wytrzymywała ogień dział niemieckiego pancernika Schleswig- Holstein i odpierała...

Nikotynizm

Nikotynizm Spis treści: 1. O nikotynizmie 2. Co zawiera papieros? 3. Szkodliwośc palenia papierosów 4. Nikotyna narkotykiem 5. Cykl uzależnienia od papierosów 6. Bierne palenie 7. Terapie antynikotynowe 8. O reklamach papierosów 9. Ciekawostka 1. O NIKOTYNIZMIE Początk...

Wie soll man eine Rolle der Arbeit in meinem Leben? - Jaka powinna być rola pracy w moim życiu?

Wie soll man eine Rolle der Arbeit in meinem Leben? - Jaka powinna być rola pracy w moim życiu? Eine Arbeit ist fr mich sehr wichtig. Ich gehe in die Schule. Ich will eine Abitur machen und spter studieren, um einen guten Beruf einzunehmen. Ich bin ehrgeizig, deshalb ist wesentlich fr mich, wie meine Arbeit ist und...

Platforma Obywatelska

Platforma Obywatelska Program europejski Platformy Obywatelskiej Unia Europejska – najlepszy wybór dla Polski Unia Europejska jest dla nas nadzieją i wyzwaniem. Nadzieją na trwały pokój, stabilność i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Wyzwaniem zaś jest dbałość...

Ekonomiczna Analiza Prawa

Ekonomiczna Analiza Prawa W polskiej literaturze niewiele jest prac poświęconych ekonomicznej analizie prawa, a pojawiające się publikacje opierają się przede wszystkim na wynikach badań tak zwanej szkoły chicagowskiej i metodologii ekonomii neoklasycznej. Autorzy szkoły austri...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry