• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Rozliczen...

Nawigacja

Rozliczenie podatku Vat, podatku dochodowego od osób prawnychRozliczenie podatku Vat, podatku dochodowego od osób prawnych
Spółka z o.o. zajmująca się obrotem towarów zakupiła.
Wyszczególnienie Cena zakupu netto Ilość
Towar A (VAT 20%) 56 zł/szt 5200
Towar B (VAT 7%) 32zł/szt 4400
Towar C (VAT 3%) 60zł/szt 12000

Koszty funkcjonowania spółki wyniosły 8250zł (netto). VAT naliczony związany z kosztami funkcjonowania spółki wyniosły 18000zł. Marża handlowa wynosi 20% cen sprzedaży netto. Podatek dochodowy 19%.
Polecenia:
1. ustal ceny sprzedaży netto.
2. rozlicz podatek VAT.
3. ustal wynik końcowy z prowadzonej działalności.
Ad. 1
Czn x 100%
Csn = 100% - m
56 x 100%
Towar A => Csn A = 100% x 20 = 70zł/szt
32 x 100%
Towar B => Csn B = 100% - 20 = 40zł/szt
60 x 100%
Towar C => Csn C = 100% - 20 = 75zł/szt
Ad. 2
VAT NALICZONY
A => 56zł/szt x 22% = 12,32zł/szt x 5200 = 64064zł
B => 32zł/szt x 7% = 2,24zł/szt x 4400 = 9856zł
C => 60zł/szt x 3 % = 1,50 zł/szt x 1200 = 21600zł
A B C
64064zł 9856zł 21600zł = 95520zł
95520zł 18000 = 113520zł
VAT NALEŻNY
A => 70zł x 22% = 15,40 x 5200 = 80080zł
B => 40zł x 7% = 2,8zł x 4400 = 12320zł
C => 75zł x 3% = 2,25zł x 12000 = 27000zł
A B C = 1194000zł
119400zł ? 1135200 = 5880 zł
Ad. 3 wynik końcowy
A => 70zł/szt x 5200 = 364000
B => 40zł/szt x 4400 = 176000 Przychód 1440000zł
C => 75zł/szt x 12000 = 900000

A => 56zł/szt x 5200 = 291200zł
B => 32zł/szt x 4400 = 140800zł 1152000zł
C => 60zł/szt x 12000 = 720000zł
1152000 82500 = 1234500
PRZYCHODY > KOSZTY
1440000 > 1234500

ZYSK BRYTTO = DOCHÓD ? KOSZT
1440000 ? 1234500 = 205500
ZYSK BRUTTO ? (ZYSK BRUTTO X 19%) = ZYSK NETTO
Np. 205500 x 19% = 39045
205500 ? 39045 = 166455zł
Zadanie 2
Spółka z o.o. zajmująca się obrotem towarowym zakupiła:
Wyszczególnienie Cena zakupu netto Ilość
Towar A (VAT 22%) 29zł/szt 20000
Towar B (VAT 22%) 78zł/szt 25600
Towar C (VAT 22%) 38zł/szt 17950

Koszty zakupu usług obcych wynoszą 150000zł (netto), koszty płac 100000zł, koszty obsługi kredytu 70000zł, marża handlowa wynosi 20%.
Polecenia:
1. oblicz wynik końcowy z prowadzonej działalności jeżeli podatek dochodowy wynosi 19%
2. rozlicz podatek VAT
Ad.1
Czn x 100%
Csn = 100% - m
29 x 100%
Csn A = 100% - 20 = 36,25zł/szt
36,25zł/szt x 20000szt = 725000zł
78zł x 100%
Csn B = 100% - 20% = 97,50zł/szt
97,50zł/szt x 25600szt = 2496000zł
38zł x 100%
Csn C = 100% - 20% = 47,50zł/szt
47,50zł/szt x 17950szt = 852625zł

Koszty
A=> 29zł/szt x 20000szt = 580000zł
B => 78zł/szt x 1996800zł 3258900zł
C => 38zł/szt x 17950szt = 682100zł
3258900zł 150000zł 100000zł 70000zł = 3578900zł koszty całkowite

Z.B. = D P ? K
4073625zł ? 3258900zł = 494725zł
194725zł x 19% = 93997,75zł

Z.N. = D ? podatek dochodowy
Z.N. = 494725zł ? 93997,75zł = 400727,25zł
Z.N. = 400727,25zł

Ad.2
VAT NALICZONY
A => 29zł/szt x 22% = 6,38zł/szt x 20000szt = 127600zł
B => 78zł/szt x 22% = 17,16zł/szt x 25600szt = 439296zł 716958zł
C => 38zł/szt x 22% = 8,36zł/szt x 17990zł = 150062zł

150000 x 22% = 33000zł
716958zł 33000zł = 749958zł

VAT NALEŻNY
A => 36,25zł.szt x 22% = 7,98zł/szt x 20000szt = 159600zł
B => 97,50zł/szt x 22% - 21,45zł/szt x 25600szt = 549120zł 896297,50zł
C => 47,50zł/szt x 22% = 10,45zł/szt x 17950szt = 187577,50

VAT NALEŻNY ? VAT NALICZONY = U.S.

896297,50 ? 749958ZŁ = 146339,50zł


Przykładowe prace

Teoria wychowania-pedagogika personalistyczna

Teoria wychowania-pedagogika personalistyczna PEDAGOGIKA PERSONALISTYCZNA PERSONALIZM – (osobisty; persona – osoba) – kierunek rozważań wokół pojęć osoby, rozważań o naturze poznawczej. W centrum wartości dobro i rozwój osoby, jako nadrzędna zasada, któr...

Achilles: 1 dzień z jego życia

Achilles: 1 dzień z jego życia Bohater z pod Troi Dziś wstałem skoro świt, nie mogąc spać z powodu zniewagi jaka mnie dotknęła ze strony Agamemnona. Jak on śmiał odbierać mi moją niewolnice Bryzeidę? Przecież to przez jego zbrodnie moi kamraci umieral...

Podstawy prawne i organizacja oświaty- pytania do egzaminu

Podstawy prawne i organizacja oświaty- pytania do egzaminu Podstawy prawne i organizacja oświaty 1.co to jest prawo omów gałęzie prawa Prawo (w ujęciu przedmiotowym) to system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i w przybliżeniu jednoznacznych dyrektyw postępowania, które p...

Streszczenie - 20000 mil podmorskiej żeglugi

Streszczenie - 20000 mil podmorskiej żeglugi Juliusz Verne 20000 mil podmorskiej żeglugi Streszczenie Akcja książki toczy się w XIX wieku. Podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich zaczyna się pojawieniem się wielkiego czegoś na morzach i oceanach. Wiele statków miało z tym obiektem wypadek, więc utworzono ...

Ściąga z ekonomii do 4 kl.

Ściąga z ekonomii do 4 kl. Pojeci i struktura majątku podmiotu gosporarczego Majatek podmiotu gospodarczego stanowia srodki materialne i niematerialne umożliwiajace prowadzenie dzialalnosci. Majatek dzielimy na M trwaly: wartosci niematerialne i prawne, rzeczowy majatek trwaly, finansowy majatek trwaly, naleznos...

Promocja zatrudnienia

Promocja zatrudnienia Promocja zatrudnienia Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2004 r., Nr 99, poz. 1001) Ustawa o promocji zatrudnienia, już samym swoim tytułem prezentuje nowe podejście do pomagania bezrobotnym. Wsparcie dla osób nieradz...

Dlaczego Karola Wielkiego nazywa się dziś Ojcem Europy?

Dlaczego Karola Wielkiego nazywa się dziś Ojcem Europy? Pierwszym zjawiskiem, który daje nam widzieć Karola Wielkiego jako jednego z twórców Europy Łacińskiej jest terytorialny zasięg jego panowania oraz typ jego władzy zwierzchniczej którą sprawował po odrodzeniu cesarstwa na zachodz...

Das Rezept - Salat (z tłumaczeniem)

Das Rezept - Salat (z tłumaczeniem) Salat : Tomaten mit Mozzarella Zutaten (dodatki) : 4 Tomaten (pomidory) , 100g Champignons (pieczarki), ein paar Salatbltter ( jedna para liścia z sałaty), ein Paket Mozzarella-Kse (paczka sera Mozzarella), Oliven-l (oliwa z oliwek), Essig (Ocet), Salz (sól) , Pfeffer (piep...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry