• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Rozumieni...

Nawigacja

Rozumienie, struktura i znaczenie osobowości w procesie egzystencji dla procesów życia.Rozumienie, struktura i znaczenie osobowości w procesie egzystencji dla procesów życia.


Istnieje głębokie przekonanie, że treść czy istota struktur osobowości kształtowana jest w procesie interakcji człowieka z otoczeniem, zachodzącym w ciągu całego jego życia. Teoretycy osobowości powiązani z poglądem materialistycznym, niezależnie od konkretnych rozwiązań odnośnie do struktury i rozwoju osobowości, podzielają pogląd, że osobowość kształtuje się wyłącznie w działaniu. Należy traktować ją jako wynik działalności ludzkiej oraz jako produkt warunków społeczno - historycznych. Psychologowie osobowości nie ignorują jednak faktu, że ludzie różnią się między sobą pod względem wielu cech zachowania , które już nie można uznać za zjawiska fizjologiczne, i które trudno jeszcze uznać za zjawiska osobowości. Zrodziło się szereg nowych koncepcji traktujących o dynamicznym aspekcie osobowości, czy o wymiarze intensywności zachowania, pojawiła się koncepcja poszukiwania doznań i stymulacji oraz siły układu nerwowegoOsobowość:

1) zbiór względnie stałych, charakterystycznych dla danej jednostki cech i właściwości, które wyznaczają jej zachowania i pozwalają odróżnić ją od innych;

2) zespół warunków wewnętrznych wpływających na sposób, w jaki człowiek przystosowuje się do otoczenia;

3) zespół psychologicznych mechanizmów, które powodują, że człowiek jest zdolny do kierowania własnym życiem, a jego zachowania są zorganizowane i względnie stałe.Najnowsze ujęcia dotyczące osobowości akcentują, że wprawdzie cechy biofizyczne człowieka i zewnętrzne oddziaływanie są podstawą osobowości, ale jej nie determinują. Natomiast decydujący wpływ na kształtowanie się osobowości ma aktywność samej jednostki. Od kilku lat szczególnie cenioną koncepcją, wykorzystywaną do opisu osobowości jest tzw. "Wielka Piątka". Osobowość wyznacza pięć czynników, są to: neurotyczność, ekstrawersja, otwartość, ugodowość i sumienność. Osobowość jest czymś w rodzaju herbaty zaparzanej z mieszanki pięciu różnych gatunków. Każdy z nich jest obecny w suszu herbacianym i decyduje o innych właściwościach herbaty: jeden o jej kolorze, drugi o zapachu, trzeci o aromacie; w zależności od tego, który składnik dominuje, a który jest szczątkowy, zmienia się jej koloryt, smak i zapach.

Neurotyczność decyduje o sprawności w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi, o podatności na doświadczanie "trudnych" emocji takich jak: lęk, smutek, wrogość. Wysoka neurotyczność sprzyja trudnościom adaptacyjnym, utrudnia radzenie sobie ze stresem, zwiększa podatność na doświadczanie lęku, agresji, depresji. Niska neurotyczność sprzyja zrównoważeniu, radzeniu ze stresem, stabilności samooceny.

Składnik ekstrawersji decyduje o jakości i intensywności relacji interpersonalnych i nastawieniu do innych ludzi, a także o wigorze, energii życiowej, zapotrzebowaniu na działanie i aktywność, poszukiwanie wrażeń. Gdy poziom ekstrawersji jest niski oznacza to pojawienie się introwersji. Introwertyk przejawia skłonność do unikania licznych, częstych relacji społecznych, ma zapotrzebowanie na samotność (z wyboru), ogranicza stymulację. Trzeci składnik to otwartość poznawcza decydująca o gotowości do przyjmowania nowych doświadczeń, idei, wartości, koncepcji. Osoby o niskiej otwartości wolą trzymać się znanych konwencjonalnych sposobów, zasad, pomysłów.Czwarty składnik to ugodowość, wpływająca na przekonania, nastawienie i działania w relacjach społecznych. Wysoka ugodowość wyraża się zaufaniem do innych, prostolinijnością, skromnością, czasami skłonnością do ustępowania i poświęcania się. Osoby takie w odbiorze innych są jednoznaczne, przewidywalne i życzliwe co sprawia, że wytwarzają aurę bezpieczeństwa .W ich obecności znika obawa przed "wykolegowaniem" i wykorzystaniem. Osoby o niskiej ugodowości nie traktują innych ze specjalną atencją, chętnie wykorzystują ludzi, bez ich wiedzy, do swoich celów, manipulują i też zgodnie z własnym postępowaniem nie ufają innym. Z niezrozumieniem, a często też ze zdziwieniem mogą śledzić łatwe wzruszanie się tych pierwszych w kontakcie z kimś doświadczonym przez los opuszczonym, zrozpaczonym.

Piąty wymiar to sumienność, pozwalająca prognozować aktywność zawodową i szkolną. Wysoka sumienność rokuje sukcesy szkolne i zawodowe, ponieważ ujawnia się jako odpowiedzialność, wytrwałość w dążeniu do celu, rozwaga w planowaniu i podejmowaniu nowych zadań, a także uporządkowanie czasami przechodzące w perfekcjonizm. Niska sumienność oznacza przeciwieństwo wymienionego i generalnie skłonność do wygodnictwa i lenistwa.Opisane wymiary można odnaleźć w każdej osobie, zaś o jednostkowej niepowtarzalności decyduje ich kompozycja.

Aczkolwiek można mieć wrażenie, że niektóre z tych właściwości są dobre, a inne gorsze, to tak naprawdę każda kompozycja cech ma swoje niezastępowalne plusy i możliwe słabości w zależności od sytuacji, w której człowiek się znajduje.

Osoba sumienna, ale równocześnie z wysoką neurotycznością będzie prawdopodobnie ceniona zawodowo za swój profesjonalizm i niezawodność, ale jej subiektywne odczucie ponoszonych kosztów (przeżywanie lęków, zamartwianie się, często paraliżująca obawa) będą tak znaczne, że satysfakcja z osiągnięć stanie się mieszanką radości i żalu, może poczucia krzywdy.Przykładowe prace

Władza i autorytet

Władza i autorytet Władza jest zjawiskiem występującym we wszystkich obszarach życia społecznego.Pojęcie to poddawane jest systematycznej analizie.We współczesnej socjologii termin ten należy do najbardziej wieloznacznych.Władza to jedno z podstawowych pojęć soc...

Dokonując analizy fragmentu powieści Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem, rozważ, czym dla człowieka może być praca.

Dokonując analizy fragmentu powieści Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem, rozważ, czym dla człowieka może być praca. Celem życia ludzkiego jest szczęście, któż z nas jednak wie, jak je osiągnąć? – pytanie to zadaje już w oświeceniu Jean Jacques Rousseau w...

Analiza wierszy K. C. Norwida: "W Weronie" i "Coś ty Atenom zrobił Sokratesie".

Analiza wierszy K. C. Norwida: "W Weronie" i "Coś ty Atenom zrobił Sokratesie". "Coś ty Atenom zrobił Sokratesie" - W wierszu tym poeta wspomina wielkich ludzi, którzy za życia byli niedoceniani . Natomiast po śmierci ich zwłoki przenoszone są do innych grobów. Utwór ten powstał w zwi...

Modernizm i Postmodernizm

Modernizm i Postmodernizm HISTORIA FILOZOFII MODERNIZM ( NOWOCZESNOŚĆ) 1) Czas trwania od ok. II polowy XIX w. do lat 60` XX wieku i trwa dalej. 2) Główne cechy, hasła, pojęcia: ? gwałtowne zerwanie z tradycją ? rewolucja ? bezkrytyczny kult ROZUMU /nauki, techniki, matematyki/ ? ...

Biblizmy

Biblizmy Związki frazeologiczne: jabłko Adama - tak nazywamy chrząstkę widoczną na szyi mężczyzny Sodoma i Gomora – o wielkiej awanturze, zamieszaniu, chaosie wywołującym grozę; o rozpuście, wyuzdaniu Manna z nieba – cud; nieoczekiwany dar; zyski, dochod...

Streszczenie aktu III "Kordiana" Juliusza Słowackiego od sceny 4

Streszczenie aktu III "Kordiana" Juliusza Słowackiego od sceny 4 Scena 4 aktu III ?Kordiana? Juliusza Słowackiego rozgrywa się w lochu w podziemiu kościoła Św. Jana. Miejsce to jest szczególne, ponieważ zawiązany przy trumnach prawowitych królów Polski spisek ma na celu oswobodzić kra...

Tagesablauf- Przebieg dnia

Tagesablauf- Przebieg dnia Jeden Tag stehe ich um 7 Uhr auf. Ich gehe schnell ins Bad und wasche mich. Dann ziehe ich mich an und esse Fruhstuck mit meiner Mutter. Am meisten esse ich ein Butterbrotchen mit Kase, Joghurt und ein Glas Milch. Um 7 Uhr 30 fahre ich mit dem Bus zur Schule. Manchmal bringe ich meinen kleineren Brude...

Petter Poul Rubens

Petter Poul Rubens Urodził się w roku 1577 w Siegen, zmarł w roku 1640 w Antwerpii. Jego rodzice pochodzili z Antwerpii. Po śmierci ojca matka wraz z synem powróciła do Antwerpii, gdzie Rubens pobierał nauki w szkole jezuitów. W wieku 16 lat został przygotowany do dworskiego życia jako pa...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry