• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Rozwi&#2...

Nawigacja

Rozwiązywanie układw rwnań pierwszego stopnia z dwoma niewiadomymi metodą przeciwnych wspłczynnikw.Rozwiązywanie układw rwnań pierwszego stopnia z dwoma niewiadomymi metodą przeciwnych wspłczynnikw.
Rozwiązywanie układw rwnań pierwszego stopnia z dwoma niewiadomymi metodą przeciwnych wspłczynnikw.W metodzie przeciwnych wspłczynnikw budujemy dwa rwnoważne układy rwnań takie, że w jednym są przeciwne wspłczynniki przy niewiadomej x, a wdrugim przy niewiadomej y.W każdym z układw, dodając stronami rwnania eliminujemy jedną zmienną. Otrzymujemyw ten sposb dwa rwnania, każde z jedną niewiadomą, zamiast dwch układw rwnań.Po rozwiązaniu każdego z tych rwnań otrzymujemy rozwiązanie układu rwnań.{ 2x + 3y = 8 |*3

x + 5y = 7 |*(-6){ 6x + 9y = 24

-6x - 30y = -42Dodajemy strony lewą i prawą obu rwnań6x + 9y+(-6x) -30y = 24 -42

-21y = - 18 | /(-21)

y = 18/21

y= 6/7{ 2x + 3y = 8 | *5

x + 5y = 7 | *(-3){ 10x + 15y = 40

-3x - 15y = -21Dodajemy strony lewą i prawą obu rwnań

10x +15y -3x -15y = 40 -21

7x = 19x = 19/7


Przykadowe prace

Operacje bankowe

Operacje bankowe Ruch strumieni pieniężnych - jest odbiciem procesw rzeczowych w gospodarce ( w przedsiebiorstwach) oraz w gospodarce domowej Strumienie pienieżne zasilają zasoby pieniężne Zasoby pieniężne są źrdłem powstawania nowych strumieni pienieznych Operacje bank...

Institute of Internal Auditors (IIA )

Institute of Internal Auditors (IIA ) O Instytucie The Institute of Internal Auditors (IIA Global) załozony w 1941 roku jako zawodowa organizacja audytorw wewnętrznych w Ameryce Płnocnej. Obecnie Instytut jest organizacją międzynarodową, skupiającą 85 000 członkw będących w...

Bochnia w czasie II Wojny Światowej

Bochnia w czasie II Wojny Światowej 1.POLITYKA OKUPANTA WOBEC LUDNOSCI OKUPACYJNA ADMINISTRACJA TERENOWA Kształtowanie się okupacyjnego aparatu administracyjno – policyjnego na szczeblu powiatowym trwało od października 1939r. do czerwca 1940r. W okresie tym okupant podjął...

Życie Jezusa Chrystusa

Życie Jezusa Chrystusa Życie Jezusa Chrystusa Jezus Chrystus- Bg ktry stał się człowiekiem. Jezus pochodził z rodu Dawida i urodził się w Betlejem. Matką jego była Maryja żona cieśli Jzefa. Dzieciństwo i młodość spędził w Jerozoli...

Czy graffiti to zjawisko pozytywne?

Czy graffiti to zjawisko pozytywne? Gdzie nie spojżeć wszędzie widać graffiti mury, ściany, płoty i wagony kolejowe. Nic nie umknie uwadze grafficiarzy. Czy jednak jest to przyjemny widok dla naszych oczu? Przede wszystkim grafficiarze nie szanują pracy innych ludzi. Nowy pi&...

Recenzja "Nad Niemnem"

Recenzja "Nad Niemnem" Powieść Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem została przeniesiona na ekran przez Zbigniewa Kuźmińskiego, nieżyjącego już znanego polskiego reżysera. Akcja filmu rozgrywa się na terenach nadniemeńskich, jak sam tytuł wskazuje, w Korczynie i po&#...

Wyposażnie magazynw

Wyposażnie magazynw Magazyn jest jednostką organizacyjno-funkcjonalną zajmującą się magazynowaniem dbr materialnych (zapasw) czasowo wyłączonych z użycia, dysponującą wyodrębnioną na ten cel przestrzenią oraz środkami technicznymi przeznaczonymi dla ru...

Miłość – uczucie niszczące, czy budujące. Literackie wizerunki tego uczucia w literaturze.

Miłość – uczucie niszczące, czy budujące. Literackie wizerunki tego uczucia w literaturze. Paulo Coelho napisał w jednej ze swych powieści, że: W miłości nie ma żadnych reguł. Choćbyśmy trzymali się wiernie podręcznikw, sprawowali nadz...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry