• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Rozwi&#26...

Nawigacja

Rozwiązywanie układów równań pierwszego stopnia z dwoma niewiadomymi metodą przeciwnych współczynników.Rozwiązywanie układów równań pierwszego stopnia z dwoma niewiadomymi metodą przeciwnych współczynników.
Rozwiązywanie układów równań pierwszego stopnia z dwoma niewiadomymi metodą przeciwnych współczynników.W metodzie przeciwnych współczynników budujemy dwa równoważne układy równań takie, że w jednym są przeciwne współczynniki przy niewiadomej x, a wdrugim przy niewiadomej y.W każdym z układów, dodając stronami równania eliminujemy jedną zmienną. Otrzymujemyw ten sposób dwa równania, każde z jedną niewiadomą, zamiast dwóch układów równań.Po rozwiązaniu każdego z tych równań otrzymujemy rozwiązanie układu równań.{ 2x + 3y = 8 |*3

x + 5y = 7 |*(-6){ 6x + 9y = 24

-6x - 30y = -42Dodajemy strony lewą i prawą obu równań6x + 9y+(-6x) -30y = 24 -42

-21y = - 18 | /(-21)

y = 18/21

y= 6/7{ 2x + 3y = 8 | *5

x + 5y = 7 | *(-3){ 10x + 15y = 40

-3x - 15y = -21Dodajemy strony lewą i prawą obu równań

10x +15y -3x -15y = 40 -21

7x = 19x = 19/7


Przykładowe prace

Czesław Miłosz.

Czesław Miłosz. Ur. w r. 1911 w Szetejnach na Litwie. Poeta, prozaik, eseista, tłumacz. Laureat nagrody Nobla w roku 1980 i wielu innych prestiżowych nagród literackich, tłumaczony na kilkanaście języków. Doktor honoris causa wielu uniwersytetów w USA i w Polsce, honorowy obywatel Litwy i miast...

"...Ludzkie przygody, ludzkie noś..." walka z rozpacza w świetle trenów Jana Kochanowskiego.

"...Ludzkie przygody, ludzkie noś..." walka z rozpacza w świetle trenów Jana Kochanowskiego. Tren - wiersz żałobny, lament, żal, epitafium, to ważny gatunek liryczny wywodzący się z poezji żałobnej antycznej Grecji. Pisano je już w starożytności, ale poeci najcz...

Archetypy w Przypowieści o synu marnotrawnym

Archetypy w Przypowieści o synu marnotrawnym Przypowieść o synu marnotrawnym. Znają ją wszyscy, ale już nie każdy rozumie jej sens i przesłanie. Ta opowieść przepełniona emocjami pozostawia czytelnikowi dużo pytań, nie na wszystkie dając odpowiedzi. Są te...

Poczatki Islamu i Imperium Arabskie (ekspansja)

Poczatki Islamu i Imperium Arabskie (ekspansja) Słowo islam po arabsku oznacza ,,poddanie się , uległość". Tym mianem określamy monoteistyczną religię wyznawaną przez około 20% ludności świata. Islam pojawił się na początku VII wieku wśród ara...

Udowodnij, że w latach trzydziestych w poezji Skamandrytów zaczyna dominować ton poważny.

Udowodnij, że w latach trzydziestych w poezji Skamandrytów zaczyna dominować ton poważny. W drugiej połowie XX-lecia międzywojennego w poezji Skamandrytów zaczyna dominować ton poważny. Przyczyną tego jest tzw. ciemne dziesięciolecie. Poeci piszący w tym czasie zdają sobie s...

Krótko o powstaniu styczniowym

Krótko o powstaniu styczniowym Informacje ogólne Powstanie styczniowe-powstanie narodowe przeciw Rosji, trwające od 22 I 1863 do wiosny 1864 i obejmujące swym zasięgiem Królestwo Polskie, Litwę i Białoruś, w mniejszym stopniu Ukrainę. Przygotowania do powstania Poprzedzone u...

Kameduli

Kameduli Historia Zakonu Kamedułów rozpoczęła się we Włoszech. Założycielem zakonu był św.Romuald który urodził się w rodzinie książęcej, w Rawennie pierwszej połowy X wieku . Do dwudziestego roku życia, zgodnie z panującymi wówczas zwyczajami,...

Potrzeby ludzkie i ich rodzaje

Potrzeby ludzkie i ich rodzaje ludzie odczuwają różnorakie potrzeby i dążą do ich zaspokoienia. Pierwotne potrzeby wynikaly z istoty samego organizmu czlowieka i mialy charakter biologiczny. Do tych potrzeb, ktorych zaspokojenie jest niezbedne do zycia, zalicza sie potrzebe jedzenia, ubierania sie, odd...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry