• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Rozwi&#32...

Nawigacja

Rozwiń zdanie wypowiedziane przez chór w ''Orestei'': Na tym świecie bez cierpień nie dano nam żyć, ciężki haracz płacimy śmiertelni. Czy zgadzasz sięRozwiń zdanie wypowiedziane przez chór w ''Orestei'': Na tym świecie bez cierpień nie dano nam żyć, ciężki haracz płacimy śmiertelni. Czy zgadzasz się z taką koncepcją świata?
Cierpienie... Negatywny stan psychiczny, bądź fizyczny i emocjnalny, doświadczny jako ból, nieprzyjemna doznanie ciała... Lecz niewiele nam przedstawia jego teoria w obliczu praktyki, jest to przecież nieodłączny element egzystencji każdego z nas, bo: ''Na tym świecie bez cierpień nie dano nam żyć/, ciężki haracz płacimy, śmiertelni!"

Kiedy i gdzie wzięło swój początek cierpienie? Otóż tam, gdzie człowiek bierze swój początek i koniec. Stamtąd, gdzie ma swój początek człowieczeństwo, przez które cała ludzkość wynika... Szczęście stało się powodem cierpienia, które jak choroba genetyczna przechodzi z pokolenia na pokolenie...

Jak przedstawia się geneza ludzkości, tak też rysuje się arche cierpienia. Zapewne nikomu nie jest obca opowiećś o Adamie i Ewie, których cierpienie nie było niezawinione. Według księgi rodzaju byli oni pierwszą parą ludzi stworzonych przez Boga. Żyli w raju, mogli robić, co chcieli, oprócz zrywania owoców z drzewa poznania. Jednak wąż namówił Ewę do zjedzenia jabłka, ta uległa. Co więcej poczęstowała jabłkiem Adama. Po zjedzeniu owocu Adam i Ewa zostali wygnani z raju i zmuszeni do pracy. Ich postęp obarczył ludzkość grzechem pierworodnym. Ów para nieświadomie stała się zalążkiem epidemii cierpienia, rozprzestrzeniającej się po świecie w oszołamiającym tępie... Został wykopany fundament pod karę, za którą miało przyjść zapłacić przyszłym pokoleniom...

Nie należy jednak rozumieć, że to Bóg stał się powodem niedoli ludzi. On dał nam wolną wolę... My wybraliśmy... Można zauważyć wszak pewną zależność współcierpienia, którą łatwo ilustruje przykład na podstawie tragedii antycznej. Mianowicie: bohaterem jest człowiek, któremu towarzyszy troska i utrapienie, a ściśle z nim powiązany Bóg mimowolnie cierpi przez niego. Cierpi Jego ludzka natura... Nawet ludzkiej części Boskości przyszło zapłacić haracz... Czy ma to zatem znaczyć, że gdzie człowiek, tam i cierpienie? Czy właśnie taka jest nasza mentalność? Czy cierpienie ma być zapłatą za życie?

Pisarze, poeci szczególnie upodobali sobie motyw cierpienia... Według nich ma ono wiele wymiarów, a literatura ukazywała je od zawsze. Cierpiał Prometeusz, okrutnie ukarany przez bogów. Cierpiał Hiob, upokorzony, pozbawiony wszystkiego. Ukrzyżowany Jezus i jego matka; Antygona, której brata okrutnie schańbiono; Orfeusz, który stracił ukochaną Eurydykę... Cierpiał Jan po stracie Orszulki...

Jest kilka rodzajów cierpień, np. jako kara, za ideę, jako próba wiary, jako dobrowolna ofiara, jako sposób działania człowieka w historii i nadanie mu wymiaru etycznego. Jednak ukochaną chorobą ludzkości stało się cierpienie za miliony istnień. Eksterminacja religijna i polityczna stała się ''zakazanym jabłkiem''.

Dwudziesty pierwszy wiek przyniósł wydarzenia, które okazały się najbardziej tragicznymi w dziejach ludzkości. Można się dziwić, że cierpimy za życie, ale nie można się dziwić, że cierpimy zabierając je komuś... Wojna sprawiła, że cierpiało tysiące ludzi. Treść ''Medalionów" Naukowskiej opisuje proceder upodlania ludzi. To utwór, który w przejmujący sposób, można powiedzieć drastyczny, ukazuje nam wielkość wypaczeń ludzkiej psychiki, podeptanie wszystkich zasad i norm moralnych w okresie wojny i okupacji. Mottem tych kilku opowiadań Naukowskiej są słowa: ''ludzie ludziom zgotowali ten los''. Wybierając najbardziej drastyczne epizody z życia autorka chciała podkreślić duchowe i moralne zniszczenia ludzkiej psychiki, spowodowane stałym obcowaniem człowieka ze zbrodnią i śmiercią.

Niełatwo jest zaakceptować doświadczenie cierpienia. Boimy się bólu i własnej słabości. Szukamy drogi do szczęścia. Oszukujemy sami siebie, gdyż cierpienia nie można uniknąć, ani się go wyrzec. Jest treścią naszego życia. Człowiek nie potrafi bezwiednie odczuwać bólu i nie nauczy go tego żadna filozofia.

Ilekroć pomyślę o Kazimierzu Moczarskim, tylekroć przypomina mi się cytat: ''...nazywam się milion, bo za miliony cierpię katusze...". Potrafił on wyliczyć czterdzieści dziewięć rodzajów tortur, jakim go poddawano. Człowiek ten przez trzydzieści miesięcy czekał na wykonanie wyroku śmierci, aby się wreszcie dowiedzieć, że mu karę w drodze łaski zamieniono na dożywotnie więzienie.

Cierpienie można porównać do choroby... Często jedynym lekarstwem na cierpienie jest... cierpienie, ale prawe, w imię idei. W innym przypadku okaże się one destruktywne... Zniszczy nas od wewnątrz, zostawiając po sobie zgliszcza duszy i resztki człowieczeństwa... Przysparzając komuś cierpienia dokonujemy egzekucji i anihilacji samych siebie... Może cierpienie kształtuje charakter, ale czy uszlachetnia? Bzdura... Bynajmniej nie czyjeś i nie w XXI wieku, erze samolubnych snobów, kalkulujących swoje zyzki i straty... Oczywiście nie można wszystkich ujednolicać, nie mam wątpliwości, że istnieją ludzie, kórzy nie pozostają obojętni na czyjeś nieszczęście, śmiem jednak twierdzić, że jest ich zdecydowana mniejszość...

Cierpienia nie musimy szukać... Ono zawsze jest gdzieś blisko nas... Może stać się kolebką geniuszu lub zbrodni. Cierpienie nie jest przypadkiem, tylko porządkiem życia... To właśnie dzięki niemu możemy poznać siebie.


Przykładowe prace

Grecja - matką teatru.

Grecja - matką teatru. Pierwszy teatr powstał XXV w. temu w starożytnej Grecji poprzez przekształcenie pewnych obrzędów religijnych w widowiska. Na samym początku swojego istnienia znajdował się na wolnym powietrzu , mieszcząc się w budowli otwartej, bez dachu. Pozwalał na t...

"Do młodych" Adam Asnyk.

"Do młodych" Adam Asnyk. W epoce pozytywizmu samotny bohater walczący o wyzwolenie ojczyzny przekształcił się w człowieka, którego celem jest uświadomienie najniższych warstw społecznych. Bohater epoki pozytywizmu musiał stać się nauczycielem. Utwór Adama Asnyka Do m...

Od Kreona do Edka... Literackie portrety dyktatorów jako ostrzeżenie dla ludzkości.

Od Kreona do Edka... Literackie portrety dyktatorów jako ostrzeżenie dla ludzkości. A. "Antygona" Sofokles Dyktatorem jest tu władca Teb, Kreon. Jest bezwzględny, chciwy, żądny władzy. Nie zna litości i żąda bezwzględnego podporządkowania ze strony ludu. W sytua...

Plan Balcerowicza

Plan Balcerowicza PRZED-Pierwszy,niekomunistyczny rząd-prezydent-Jaruzelski,premierem T.Mazowiecki,ministrem finansów L.Balcerowicz(z zawodu ekonomista,ukończył SGH,swoją wiedzę pogłębiał rónież na zachodzie.Został wicepremierem i m.finansów.Opracował pakiet ustaw,które zost...

Człowiek pod władzą despotyzmu. Rozważ problem, odwołując się do sceny Sen Senatora oraz innych wybranych fragmentów Dziadów cz. III Adama Mickiewicza.

Człowiek pod władzą despotyzmu. Rozważ problem, odwołując się do sceny Sen Senatora oraz innych wybranych fragmentów Dziadów cz. III Adama Mickiewicza. Człowiek pod władzą despotyzmu. Rozważ problem, odwołując się do sceny Sen Senatora oraz innych wybranych fr...

Bałkańskie wojny (1912-1913)

Bałkańskie wojny (1912-1913) Informacje ogólne Bałkańskie wojny 1912-1913, dwa konflikty zbrojne spowodowane roszczeniami terytorialnymi państw bałkańskich wobec Turcji, której pozycja uległa osłabieniu na skutek przegranej wojny z Włochami (trypolitańska wojna 1911-1...

Ludność polski (ściąga)

Ludność polski (ściąga) Obecnie Polska ma 38,7mln.ludzi daje to miejsce: - 8 w Europie, - 29 w Świecie. Przyczyny zmiany liczby ludności w Polsce po II wojnie światowej: w 1939r. – 34,8mln, w 1946r. – 23,9mln. Straty wojenne: zmiany granic Polski, straty wojenne, przymusowe migracj...

Jak ludzie średniowiecza wyobrażali sobie śmierć i jakie odczucia, skojarzenia, refleksje ona w nich wywoływała?

Jak ludzie średniowiecza wyobrażali sobie śmierć i jakie odczucia, skojarzenia, refleksje ona w nich wywoływała? Większość wydanych i pisanych utworów w średniowieczu była anonimowa. Tematem dzieł było życie duchowne człowieka wierzącego w Boga. Prze...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry