• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Rozwój gó...

Nawigacja

Rozwój górnictwa i hutnictwaRozwój górnictwa i hutnictwa
Rozwój górnictwa i hutnictwaNa organizację w tym zakresie niemały wpływ miały kapitał i energia przedsiębiorców mieszczańskich. Masowo zakładano kuźnie. Kuźnie zakładane w majątkach feudałów były budowane i kierowane przez odrębną warstwę kuźniaków, mające własne przywileje i wyróżniające się od innych warstw ludności pracującej w przemyśle. Jakkolwiek wyrób żelaza nie dorównywał wtedy ani ilościowo, jakościowo poziomowi w zachodniej Europie, produkcja i wydajność stale wzrastała do początków XVII w. Wymownym świadectwem rozwoju technicznego polskiego hutnictwa było zakładanie wielkich pieców , ułatwiających wytop żelaza płynnego i wyrób stali.

Na mniejszą skale rozwijało się górnictwo ołowiano -srebrne oraz miedziane. Wprowadzone w początkach XVI w. nową metodę oddzielania miedzi i srebra za pomocą ołowiu, która znalazła zastosowanie w całej Europie.


Przykładowe prace

Charakterystyka dynamiczna Andrzeja Kmicica

Charakterystyka dynamiczna Andrzeja Kmicica W tej pracy postaram się scharakteryzować głównego bohatera powieści Potop Henryka Sienkiewicza – Andrzeja Kmicica. Postać tą możemy nazwać postacią dynamiczną, gdyż radykalnie zmienia się w trakcie trwania powie&...

Motyw wojny i tradycja romantyczna w poezji Baczyńskiego.

Motyw wojny i tradycja romantyczna w poezji Baczyńskiego. U K.K.Baczyńskiego wojna zawsze łączy się z katastrofizmem , apokalipsą spełnioną,brutalnością , śmiercią , końcem swiata.Wojna budzi grozę , bezpowrotnie niszczy "dawny świat" , tworzy rzeczywist...

Odporność

Odporność Temat: Odporność 1) Nauka zajmująca się odpornością nazywa się. 2) Pamięć układu odpornościowego. 3) Szczepionki 4) Surowica odpornościowa 1) Odp. Immunologia 2) Odp. Działa to na zasadzie takiej, że kiedy zachorujem...

"Max rządzi: Przygody Superszpiega"

"Max rządzi: Przygody Superszpiega" "Max rządzi: Przygody Superszpiega" to film przygodowy o trójce przyjaciół, których niezwykłe umiejętności szpiegowskie sprawiają, że ze zwykłych nastolatków potrafią przemienić się w tajnych agentów. Szpiegują swoje rod...

Kultura Polski na przestrzeni średniowiecza

Kultura Polski na przestrzeni średniowiecza Kultura Polski na przestrzeni średniowiecza Rozwój kultury tej epoki był bardzo nierównomierny w różnych warstwach społecznych. Ludność wieśniacza, zarówno w sferze swego materialnego bytu, jak też obyczajów i wyobraże ...

Analiza rynku hotelarskiego na terenie piostowskiego grodu- Wroclawia

Analiza rynku hotelarskiego na terenie piostowskiego grodu- Wroclawia 1. Ogólny szkic analizowanego rynku. Rynek poddany analizie zalicza się do sektora usługowego, a po części na pewno do rozrywkowego. Pod względem wieku jest to jeden ze starszych globalnych rynków. Z biegiem lat ewoluował...

Fundusze strukturalne jak instrument realizujący politykę regionalną UE

Fundusze strukturalne jak instrument realizujący politykę regionalną UE Polityka regionalna w Europie ma dość długą historię. Stosunkowo najwcześniej zmuszona została zająć się nią Wielka Brytania, bo już po wielkim kryzysie lat trzydziestych, kiedy bezro...

Mikroekonomia (ściąga)

Mikroekonomia (ściąga) Z GÓRY PRZEPRASZAM Z BRAK WYKRESÓW, ALE DO TEJ SĆIĄGI RYSOWAŁAM JE RĘCZNIE. POWINNY BYĆ ONE TAM GDZIE SĄ WOLNE LUKI W TEKŚCIE. Cechy przedsiębiorstwa INDYWIDUALNEGO WŁAŚCICIELA: - przedsiębiorstwo jest właściciele...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry