• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Rozwj m...

Nawigacja

Rozwj myślenia w adolescencjiRozwj myślenia w adolescencji


Centralne znaczenie w rozwoju umysłowym dorastającej młodzieży odgrywają procesy myślenia.

Amerykańscy autorzy stwierdzają na podstawie badań, że u dorastających następuje wzrost zarwno zdolności rozumienia stosunkw przyczynowych, jak i myślenia logiczno-dedukcyjnego.

Psychologowie radzieccy( Lewitow, Łukin) rwnież zgadzają się z tym, że młodzież w tym okresie stopniowo przechodzi od myślenia konkretnego i obrazowego do myslenia abstrakcyjnego.

Wyniki badań Piageta wskazują duże zmiany, ktre się dokonują w okresie od 12 do 18 roku życia. W wieku 12 lat zaczyna się okres, w ktrym rozumowanie przybiera postać operacji formalnych. Młodzież staje się zdolna do zestawiania sądw, wyprowadzania wnioskw z ich kombinacji. Zamiast jak poprzednio myśleć tylko o tym, co jest, albo o tym, co bezpośrednio przedtem było, zastanawia się nad tym, co mogłoby być. Mając do rozwiązania jakiś problem przewiduje przekształcenia, ktre jeszcze nie zaistniały. Myślenie w tym okresie staje się myśleniem hipotetyczno-dedukcyjnym. Przewidywane zależności traktowane są jako hipotezy, formułowane sądy zestawiane są z innymi, i na tej podstawie wysuwane są wnioski co do ich prawdziwości.Piaget mwi, że operacje formalne to operacje drugiego stopnia, ponieważ dotyczą sądw będących wynikiem operacji konkretnych, w ktrych zestawiane były dane bezpośrednie, doświadczalne. Rozpatrywane są wszystkie możliwe kombinacje czynnikw czy zależności, ktre mogłyby wchodzić w grę w danym doświadczeniu. Młodzież z gry wyodrębnia zmienne wchodzące w skład zjawiska, przewiduje, jakie mogłyby zachodzić miedzy nimi zależności, aby następnie sprawdzić ich prawdziwość przez zestawianie tych elementw w rżnych układach.

W stadium myślenia hipotetyczno-dedukcyjnego istnieje zdolność stosowania zwartego systemu operacji, w ktrym zachowany jest charakterystyczny wzajemny stosunek między poszczeglnymi operacjami.Badania Inhelder i Piageta, dotyczące sposobw rozwiązywania zadań z zakresu fizyki, chemii, oraz Johannot z zakresu matematyki wskazują na to, że przekształcenia operacji konkretnych w operacje formalne nie dokonuje się nagle – jest to długi proces, ktry rozpoczyna się w wieku 12 lat, a kończy dopiero w wieku 17-18 lat.W okresie tym nie tylko zmienia się metoda rozwiązywania zadań, ale ujawnia się rwnież nowa postawa wobec problemw.

Obserwując jakieś zjawisko, funkcjonujący przyrząd, dziecko w młodszym wieku szkolnym interesuje się samymi faktami. Młodzież natomiast docieka prawdy oglnej, ktra kryje się za faktami. Interesuje się tym, czy stwierdzony fakt zgodny jest z dotychczasową wiedzą, stara się wykryć oglne prawo kierujące danym zjawiskiem. W tym celu przeprowadza coraz bardziej systematyczne doświadczenia, planowo rejestruje wszystkie możliwe kombinacje. Operuje coraz bardziej oglnymi pojęciami, stara się wykryć zależności między nimi. Dąży do wykluczenia wszelkich innych prawdopodobnych hipotez.Badania prowadzone przez Piageta i jego wspłpracownikw wykazały, że dopiero w wieku powyżej 15 lat uczniowie potrafią przeprowadzić prawidłowe rozumowanie stosując system operacji odwracalnych w odniesieniu do problemw, w ktrych występują złożone wzajemne powiązania między elementami.Młodzież zastanawia się nad własnymi myślami, stara się je usystematyzować, dochodzi do coraz bardziej oglnych teorii. U młodzieży często występuje postawa reformatorska, rewolucyjna. Przejawia się ona w tym, że młodzi oprcz rozwiązania teoretycznych problemw filozoficznych i społecznych chcą wprowadzać w życie własne poglądy.Zdolność myślenia logicznego staje się źrdłem charakterystycznego dla młodzieży krytycyzmu oraz tak zwanego filozofowania, czyli skłonności do prowadzenia dyskusji i sporw oraz do dociekań myślowych. Wynikiem tego jest duży rozwj umysłowy w okrsie dorastania. Rozwj ten w dużej mierze zależy od warunkw życia każdej jednostki, wpływu środowiska kulturowego, stylu życia, potrzeb i uzdolnień indywidualnych jednostki oraz możliwości ich zaspakajania przez warunki życiowe.Przykadowe prace

Sprawozdanie z koncertu.

Sprawozdanie z koncertu. Dnia 15.XI.2003 w Szczecinie w auli Szkoły Muzycznej im. Ignacego Jana Padereckiego o godzinie 2030 odbył się koncert fortepianowy pt. Ludwig van Beethoven . Prezenter koncertu na wstępie przeczytał najważniejsze fragmenty z życia tego niemieckiego kompozytora....

Koncepcja duszy wg platona i arystotelesa

Koncepcja duszy wg platona i arystotelesa W filozofii od wiekw toczy się spr pomiędzy zwolennikami tradycji platońskiej i arystotelesowskiej. Dla Platona człowiek to dusza uwięziona w ciele, zaś dla Arystotelesa, a potem i św. Tomasza - byt duchowo-materialny, złożony z duszy i...

Portret Rejowego człowieka poczciwego

Portret Rejowego człowieka poczciwego Mikołaj Rej jest określany mianem " ojca polskiej literatury". W swoich utworach ( " Żywot..." i "Krtka rozprawa...") podjął temat wsi. "Żywot człowieka poczciwego" Reja jest utworem parenetycznym - czyli propagującym pewien wzr osobowości,...

Synonimy i antonimy

Synonimy i antonimy SYNONIMY W przypadku wyrazw wieloznacznych mwimy i jednym wyrazie i wielu jego znaczeniach. W przypadku wyrazw bliskoznacznych sytuacja jest odwrotna. Mamy bowiem kilka wyrazw, ale znaczenia ich są takie same lub podobne, bliskie. Niektre pary wyrazw mają znaczenie identyczne. Jeżeli ...

Zastosowanie psychologii klinicznej

Zastosowanie psychologii klinicznej 8. Wymien najważniejsze źrdła wywołujące emocje strachu i lęku u dziecka oraz krtko scharakteryzuj wpływ zdobywanego doświadczenia na ich przeżywanie. Emocja strachu kształtuje się najwcześniej. Dzieli się na 2 fazy:...

Bezrobocie

Bezrobocie BEZROBOCIE. Stanowi jeden z najtrudniejszych problemw społeczno-gospodarczych wspłczesnej gospodarki. W ostatnim dwudziestoleciu nastąpił znaczny wzrost bezrobocia w krajach gospodarczo rozwiniętych. Pojawiło się masowe bezrobocie w krajach postsocjalistycznych centralnej i wschodni...

Giełdy papierw wartościowych

Giełdy papierw wartościowych Giełda papierw wartościowych to miejsce w ktrym odbywają się transakcje papierami wartościowymi zorganizowane w taki sposb, że przy kojarzeniu ofert sprzedaży i kupna wszyscy jej uczestnicy są rwni i mają jednakowy dostęp do informacji. ...

Rozwj religijny dziecka

Rozwj religijny dziecka W S T Ę P Rozwj religijny jest zupełnie odmienny, i charakterystyczny dla danego człowieka, nie istnieje też coś takiego , że pewna forma religijności nagle ustaje i przekształca się w zupełnie odmienną. Raczej jest to stopnoiwe przechod...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry