• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: "Rozwj ...

Nawigacja

"Rozwj poglądw na budowę Wszechświata""Rozwj poglądw na budowę Wszechświata"
Tales z Miletu ur. ok. 627, zm. ok. 546 p.n.e. Według jego teorii tą pierwotną materią była woda. Ona to istniała na początku świata, a świat kiedyś do niej powrci, czyli wszystko stanie się wodą.
Pitagoras ur. ok. 582 na Samos, zm. ok. 493 p.n.e. w Metaponcie. Najsłynniejszym twierdzeniem Pitagorasa jest, że ?w trjkącie prostokątnym suma kwadratw przyprostokątnych rwna jest kwadratowi przeciwprostokątnej?.
Arystoteles ze stagiry ur. ok. 384, zm. ok. 322 p.n.e. Wszystko, co się porusza, musi być poruszane przez coś; bo jeżeli nie ma źrdła ruchu w sobie, jasne jest, że jest poruszane przez coś innego; musi być coś innego, co je porusza.
Heraklejdes z Pontu twierdził, że planety Wenus i Merkury krąży dokoła Słońca, a Słońce wraz z innymi planetami krążą dokoła Ziemi. Podobny pogląd głosił Tycho de Brahe (XVI w.).
Arystarch z Samos ur. ok. 310, zm.ok. 230 p.n.e. Uważał, że Ziemia obraca się wokł Słońca, będącego centrum świata, a występowanie dnia i nocy związane jest z obrotem Ziemi dookoła własnej osi, oraz że Słońce z Ziemią i planetami znajdują się w środku nieruchomej sfery gwiazd stałych.
Klaudiusz Ptolemeusz z Aleksandrii, ur. ok.100, zm. ok. 165 Wyjaśnił ruchy planet i gwiazd wprowadzając pojęcia deferentu i epicyklu. Każda planeta poruszała się po kolistym epicyklu, ktrego środek poruszał się po większym kole - deferencie - wokł Ziemi.
Kopernik Mikołaj, Copernicus ur.1473, zm. 1543. Podstawowym założeniem teorii heliocentrycznej (jak sama nazwa wskazuje: Helios - Słońce), jest centralne położenie Słońca w Układzie Słonecznym. Natomiast Ziemia stanowi jedną z wielu planet, ktre obiegają Słońce wokł.
Galileusz, Galileo Galilei ur.1564, zm. 1642 Odkryć między innymi 4 księżyce Jowisza, a przede wszystkim zaobserwował, że Słońce podobnie jak Ziemia obraca się wokł własnej osi. Te fakty obserwacyjne dowodziły słuszności teorii Mikołaja Kopernika, potwierdzały, że Ziemia nie jest centrum wszechświata. Obserwacje wykazały, że fazy Wenery przebiegają tak samo jak fazy Księżyca.
Jan Kepler ur. 27 grudnia 1571 r. w Weil der Stadt, zm. 15 listopada 1630 r. w Ratyzbonie.
Prawa Keplera:
I - Każda planeta krąży dokoła Słońca po elipsie, a Słońce znajduje się w jednym z dwch ognisk tej elipsy.
II - Promień wodzący planety opisuje w rwnych odstępach czasu rwne pola.
III - Kwadraty czasw obiegu planet są proporcjonalne do sześcianw wielkich osi ich orbit.
Edwin Hubble ur. 1889, zm. 1953 Udowadnia, że im dalej galaktyka się znajduje, tym szybciej się oddala.


Przykadowe prace

Cukrzyca- rodzaje i dieta

Cukrzyca- rodzaje i dieta Cukrzyca to choroba układowa, charakteryzująca się występowaniem hiperglikemii, hiperlipidemii, hiperaminoacydemii, a spowodowana spadkiem wydzielania lub zmniejszoną aktywnością biologiczną insuliny. Choroba ta często powiązana ze stanami patologicznymi...

Podziemne porozumienie polityczne

Podziemne porozumienie polityczne Podziemne porozumienie polityczne. Po aresztowaniu głwnych twrcw RGON, w lutym 1940 r. doszło do nowego spotkania przedstawicieli partii politycznych: Kazimierza Pużaka z PPS-Wolność, Rwność, Niepodległość, Aleksandra Dębskiego z...

Ewolucja człowieka

Ewolucja człowieka Ewolucja człowieka Kolebką ludzkości jest Afryka, gdzie kiedyś żyli wsplni przodkowie człowieka i małp człekokształtnych. Bodźcem dla rozdzielenia się linii ewolucyjnych było zrżnicowanie klimatu Afryki, związane z wypiętrzeni...

Rzeźba starożytnej Grecji.

Rzeźba starożytnej Grecji. Grecka rzeźba rozwijała się przez ponad 600 lat. Stworzyła klasyczną szkołę i wydała geniuszy, ktrych rzeźby i architektura stanowią do dziś niedościgniony wzorzec. Greccy rzemieślnicy od wczesnego wieku byli zahartowani...

Doświadczenia fizyczne. Ile waży spadające ciało?

Doświadczenia fizyczne. Ile waży spadające ciało? Ile waży spadające ciało? Cel: Doświadczenie wykazujące nieważkość spadającego ciała. Materiały: - waga szalkowa - dziadek do orzechw - odważnik - nitka i zapałki Czynnoś&#...

Czy historia Romea i Julii budzi w tobie wspłczucie, czy jest ci obojętna?.

Czy historia Romea i Julii budzi w tobie wspłczucie, czy jest ci obojętna?. Dramat Romeo i Julia jest jednym z najsłynniejszych utworw mwiących o miłości. Przedstawia on obraz ogromnych i sprzecznych namiętności: miłości i nienawiści, życia i śmierci, szczę...

Ustalenia Koalicji Antyhitlerowskiej w sprawie powojennej organizacji świata

Ustalenia Koalicji Antyhitlerowskiej w sprawie powojennej organizacji świata Wielka Koalicja, popularna nazwa sojuszu państw antyhitlerowskich w II wojnie światowej, w ktrym głwną rolę odgrywały USA, Wielka Brytania, oraz ZSRR. U podstaw Wielkiej Koalicji leżała Karta Atlantycka, a ...

Mitologia odwiecznym źrdłem inspiracji twrczej

Mitologia odwiecznym źrdłem inspiracji twrczej W mojej pracy chciałabym przedstawić argumenty przemawiające za tym, że mitologia jest odwiecznym źrdłem inspiracji. Uniwersalne przesłanie mitu oraz postawy bohaterw powodują, że mity odegrały ważną rol...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry