• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ruś...

Nawigacja

Ruś Kijowska XI wiekuRuś Kijowska XI wieku
W moim streszczeniu chciałbym wam przybliżyć wiadomości o Rusi Kijowskiej w XI wieku, kiedy to przeżywała ona swj największy rozkwit. Jej dogodne położenie geograficzne, sprawiło że mogła się pomyślnie rozwijać. Jednak jak w każdym średniowiecznym państwie natkniemy się na walki braci o władzę, układy i przekręty. Jak się pźniej dowiemy Ruś Kijowska okaże się jak większość wczesnych państw Kolosem na glinianych nogach. Tak więc; Zaczynamy.

Ruś Kijowska w początkach XI w. była państwem o nieprzeciętnych możliwościach. Głwną zasługą takiego stanu rzeczy były liczne sukcesy księcia kijowskiego Włodzimierza Wielkiego. Jego energiczna polityka, zarwno wewnętrzna, jak i zewnętrzna, konsekwentne działania wymierzone przeciwko Bizancjum, doskonałe wyczucie sytuacji i zręczne wyjście z najgorszej klęski zadecydowało, że nadano mu przydomek Wielki. Włodzimierz w oczach cerkwi był nie tylko "wielki" ale także święty; kanonizacja była ściśle powiązana z przyjęciem chrztu. Małżeństwo między Włodzimierzem a Anną, księżniczką bizantyjską, było wymuszone przez Ruś, jako decyzję natury politycznej (tak jak sytuacja miała się w państwach Europy Zachodniej). Sam nie mam żadnych podstaw do osądzenia słuszności tych założeń, lecz wydaje mi się, ze to właśnie polityka wzięła grę i zadecydowała o chrzcie. Bez wątpienia można stwierdzić, że potęga państwa ruskiego była w początkach XI wieku wielka, co dawało dobry start kolejnym Rurykowiczom.

Wiek XI w dziejach Rusi jest o tyle ciekawy że z biegiem lat można zaobserwować niezwykłe zjawiska. Ustabilizowanie się państwa było początkiem największego rozwoju politycznego i gospodarczego Rusi Kijowskiej. Państwo Kijowskie niewątpliwie osiągnęło szczyt swoich możliwości za panowania Włodzimierza Wielkiego (978-1015) jak i Jarosława Mądrego (1019-1054). Zastanawiający jest jednak fakt, iż tak silnie rozwinięte politycznie, gospodarczo i kulturowo państwo, ktre jeszcze w połowie XI było potęgą w tej części Europy, popadło w głęboki kryzys polityczny, prowadzący do całkowitego upadku. Jak wiemy, położenie geograficzne (liczne szlaki handlowe) jak i sytuacja polityczna (połączenie ziem nowogrodzkich i kijowskich) na słowiańszczyźnie wschodniej przyczyniły się do znacznego bogactwa owego państwa.

Głwnym wydarzeniem na Rusi Kijowskiej w pierwszych latach XI w. była walka o władzę u schyłku życia Włodzimierza Wielkiego. Do najważniejszych błędw tegoż monarchy można zaliczyć podążenie w ślady ojca, czyli przekazanie władzy w większych ruskich grodach swoim synom. Decyzja ta przyczyniła się do licznych walk o władzę między braćmi. Najgorszy okres walk rozpoczął się jednak tuż po jego śmierci. W potyczkach tych przodowali: Jarosław, sprawujący władzę w Nowogrodzie oraz Świętopełk Przeklęty, ktry to swoim brutalnym postępowaniem w dążeniu do władzy zyskał tak haniebne przezwisko. Warto tez wspomnieć, że Świętopełk był zięciem naszego Bolesława Chrobrego. W dobie walk na wschodzie, z ktrym Polska utrzymywała przyjazne stosunki, Bolesław udał się na prośbę Świętopełka na Ruś, aby przywrcić porządek i osadzić na tronie "swojego człowieka", Świętopełka. Wiązało się to oczywiście z licznymi korzyściami natury politycznej dla młodziutkiego państwa polskiego. Aby interwencja się udała, Chrobry wyruszył z licznymi posiłkami zarwno węgierskimi jak i niemieckimi. Po stronie przeciwnej stanął na Rusi Jarosław z posiłkami wareskimi i nowogrodzkimi. Do starcia doszło w drodze na Kijw, nieopodal grodu Wołyń, gdzie rozgromiono siły Jarosława. W samym Kijowie tak się przestraszono wojsk Chrobrego, iż bezproblemowo oddano władzę w ręce Świętopełka, ktry jednak długo jej nie utrzymał. Sam Bolesław w drodze powrotnej przyłączył do Polski Grody Czerwieńskie - najbardziej sporną dzielnicę w średniowiecznych kontaktach polsko-ruskich.

Po krtkich rządach wygnanego z kraju Świętopełka, władzę w państwie objął jego brat, Jarosław Mądry (1019-1054). To właśnie temu władcy Ruś Kijowska zawdzięcza swj największy rozkwit. Ruś w tym czasie była w bardzo dobrej kondycji tak więc zorganizowanie odpowiednich sił na wyprawy Jarosława nie była trudne. Wyprawy wojenne poszły całą parą. Na pierwszy plan wojska skierowały się ku Polsce (nieszczęsne Grody Czerwieńskie), Litwę, Jaćwingw, Estw i Pieczyngw. W końcu w 1043 wyprawił się na Bizancjum. Niestety ta potyczka nie powiodła się gdyż Bizantyjczycy użyli wobec Włodzimierza (syna Jarosława, ktry dowodził ową wyprawą) i ostatnich już posiłkw wareskich, nieznanego Rusinom "ognia greckiego".

Jarosław, podobnie jak Włodzimierz, nie potrafił jednak wyciągnąć wnioskw z przeszłości. Chodziło mianowicie o podział państwa między synw. Był to dylemat każdego władcy europejskiego, doprowadzający przeważnie do podziału państwa. Jarosław wprowadził zasadę senioratu obejmującą dzielnice kijowską i nowogrodzką i usadził na nim swojego najstarszego syna, Izjasława, a pozostałym czterem synom oddał mniej ważne grody w państwie.

Najważniejszą osobą w państwie pozostawał Izjasław. To z jego inicjatywy w 1067 ukazała się tzw. druga redakcja "Prawdy Ruskiej" czyli prba wyraźnego zaznaczenia najważniejszej osoby w państwie. Jednak tego władcy także nie ominęły zawirowania polityczne, nasilające się w wczesnej Rusi. W okresie rządw Izjasława nastąpił rozłam kościoła. Izjasław stanowczo stanął przy Rzymie, co było znakomitym pretekstem do usunięcia niewygodnego brata z tronu. W okresie władzy Izjasława wybuchały także liczne bunty możnych, ponadto każdy z książąt ruskich marzył o tytule księcia kijowskiego i jak największej władzy.

Pierwsza wyprawa na Ruś Kijowską z Bolesławem Śmiałym na czele miała miejsce wiosną 1069. Bolesław II wraz z wygnanym krewnym oraz posiłkami niemieckimi wyruszyli starym szlakiem Chrobrego na Ruś. Podobnie jak wtedy, wjazd do Kijowa odbył się bezproblemowo, gdyż w Kijowie przestraszono się potęgi Śmiałego, pamiętając zapewne czasy, kiedy to Chrobry wtargnął do ich wspaniałego miasta. Bolesław i Światosław, wczesny książę kijowski, zawarli sojusz, ktry mwił o nieagresji, niepodejmowaniu kolejnych interwencji ze strony polskiej i pomocy militarnej w wojnie z Niemcami, jakiej miała udzielić strona ruska. W potyczce pod Czernihowem w 1078 r. zginął Izjasław, a nowym księciem kijowskim został Wsiewołod. Przez jakiś czas na Rusi Kijowskiej panował spokj.

Po śmierci Wsiewołoda, walki o władze znacznie się nasiliły. Nikt nie stosował się do zasady senioratu, książąt usuwano z dziedzictwa siłą. Z początku władzę objął syn Izjasława, Świętopełk. Za jego czasw wzmogły się ataki Połowcw oraz wielkie spory wewnętrzne. Znacznie osłabiony kraj, ktry niegdyś dominował wśrd państw Słowiańskich, z roku na rok stawał się coraz bardziej podatny na wszelkie zewnętrzne ataki. Jednak spryt i doskonała gra polityczna Świętopełka zadecydowała o spadku agresji chanw połowieckich. Ożenił się on bowiem z crką jednego z chanw i wraz ze zjednoczonymi siłami książąt ruskich (choć to wydawało się niemożliwe), odparł on serię atakw połowieckich.

To właśnie za czasw Świętopełka, na zjeździe sześciu książąt w Lubeczu, w 1097 r. podjęto prbę zjednoczenia pogrążonej w rozbiciu Rusi. Głwnymi postanowieniami zjazdu było zerwanie z zasadą senioratu, ktry prowadził tylko do walk wewnętrznych. Wyznaczono także każdemu z sześciu braci dzielnicę, w ktrej będzie sprawował swą władzę, a w razie ataku zewnętrznego zobowiązano się do wsplnej walki z wrogiem. Ważnym punktem porozumienia było także pozbycie się najbardziej energicznych z braci, ktrzy stanowiliby istotne zagrożenie dla zjednoczonego państwa.

Jeżeli chodzi o kulturę XI-wiecznej Rusi, to od początku państwowości ruskiej zadziwiała ona licznych podrżnikw swym nieprzeciętnym bogactwem. Już w pierwszych latach istnienia państwa można zauważyć szybki rozwj malarstwa religijnego, jak i sakralnej architektury. Z resztą cały wiek XI na Rusi Kijowskiej jest zdominowany przez sztukę malarstwa ikonograficznego. A trzeba pamiętać, że w tamtym czasie klasztory i sobory były jedynymi ośrodkami kultury na Rusi. Od samego początku, chociaż Ruś wdawała się w liczne konflikty z Cesarstwem Bizantyjskim, kulturowo upodabniała się do swego sąsiada. Warto także dodać, że przy soborze św. Sofii, ktry został wybudowany na cześć zwycięstwa nad Pieczyngami, powstała pierwsza ruska biblioteka.

Powracając jednak do sytuacji w państwie, nie wyglądała ona rżowo. Wkrtce na Rusi zapanował chaos wywołany licznymi buntami możnych, co zwiększyło jeszcze bardziej rozdrobnienie feudalne kraju. Ruś słabła, aż w końcu przestała istnieć jako twr polityczny, dlatego warto wspomnieć czasem o latach dobrobytu na Rusi, ktre przypadły na wiek XI.

Mam nadzieję, że przytoczone przeze mnie informacje przydadzą Ci się słuchaczu kiedyś w życiu i wspomnisz na Strażaka, ktry się tak dla Ciebie produkował i będziesz pamiętał co mwił bo uważnie słuchałeś...

Bibliografia:

1. Historia Literatury Rosyjskiej PWN

2. Internet


Przykadowe prace

Planety układu Słonecznego

Planety układu Słonecznego MERKURY Najbliżej Słońca krąży planeta Merkury. Dlatego planeta ta może być obserwowana tylko w czasie największych wschodnich i zachodnich elongacji. Merkury i Wenus wykazują zmiany faz podobne do zmian faz Księżyca. Są ...

Funkcje trygonometryczne

Funkcje trygonometryczne FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE Sinusem kąta ostrego w trjkącie prostokątnym nazywamy stosunek długości przyprostokątnej (a) leżącej na przeciw tego kąta do długości przeciwprostokątnej (c). sina=a/c Cosinusem kąta ostrego w tr...

Środowisko przyrodnicze - wielkie laboratorium chemiczne.

Środowisko przyrodnicze - wielkie laboratorium chemiczne. Środowisko przyrodnicze Ziemi obejmuje tzw. biosferę, czyli obszar życia ograniczonego na Ziemi. Tworzą ją : dolna część atmosfery – troposfera, grna część litosfery – powierzchniowa warstwa skorupy...

Charakterystyka Achillesa

Charakterystyka Achillesa Jednym z bohaterw omawianego fragmentu Iliady jest Achilles. Właśnie jego postać postanowiłam scharakteryzować. Achilles - syn Peleusa - był jednym z greckich wojownikw, wykazujących się wielką odwagą oraz dzielnością. Nie wahał stawa&#...

Bogowie greccy starożytnego świata

Bogowie greccy starożytnego świata Zeus-gromowładny bg, krlujący na Olimpie wraz ze swą siostrą a za razem żoną, Herą. Syn Kronosa i Rei, wspierany przez matkę, podporządkował sobie innych bogw siłą, obalając ojca i dzieląc się władz...

Harmonia i niepokj doświadczeniem człowieka renesansu.

Harmonia i niepokj doświadczeniem człowieka renesansu. Renesans, jako epoka w literaturze miał za zadanie, po ciemnych wiekach średniowiecza, pokazać społeczeństwu zalety bycia człowiekiem. Wszelkie dzieła sztuki, teksty czy pieśni pokazywały piękno ludzkiej natury i ...

Chemia organiczna- ściąga

Chemia organiczna- ściąga Związki organiczne-związki węgla występujące w żywych organizmach Alotropia- wstępowanie tego samego pierwiastka w odmianach rżniących się od siebie budową wewnętrzną Odmiany alotropowe węgla- diament, grafit, fuller...

Fraszki zwierciadłem życia renesansowego humanisty

Fraszki zwierciadłem życia renesansowego humanisty W epoce Renesansu został wprowadzony nowy gatunek literacki zwany fraszką. Został on zaczerpnięty przez wybitnego polskiego pisarza, humanistę - Jana Kochanowskiego z włoskiej literatury. Fraszka jest gatunkiem liryki, charakteryzując...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry