• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ruchtor ...

Nawigacja

Ruch - tor , cechy itp.Ruch - tor , cechy itp.
Ruch – jest to zmiana położenia ciała ( punktu materialnego) w czasie ,

względem układu odniesieniaUkład Odniesienia – jest to ciało lub układ ciał ( z ktrym można związać

określony układ wspłrzędnych ) względem ktrego rozważamy ruch .Tor ruchu - jest to linia po ktrej porusza się ciało albo : |||| , jest to zbir punktw

określających kolejne położenia ciała w przestrzeni ( linia zakreślana przez

poruszający się punkt .) Ze względu na na kształt tor ruchu możemy podzielić na :

prostoliniowy – ciało porusza się po linii prostej ||||| krzywoliniowy – ciało porusza

się po linii krzywej .Droga – jest długością toru , ktry zakreśliło ciało , przemieszczając się z położenia

początkowego do końcowego .Przesunięcie – jest wielkością wektorową charakteryzującą zmianę prędkości , w

ciągu jednostki czasu .Przyspieszenie – jest to wielkość wektora ktra jest rwna zmianie prędkości w

odstępie czasu – ma kierunek i zwrot zgodny z wektorem zmiany prędkości .Układ odniesienia – jest to ciało względem ktrego opisujemy ruch z ktrym

wiążemy układ wspłrzędnych .Cechy ruchu jednostajnego prostoliniowego :

torem jest linia prosta

prędkość jest stała

kierunek , zwrot , wartość , punkt przyłożenia

zależność zmiany wartości prędkości od czasuDroga w ruchu jednostajnym prostoliniowym jest

proporcjonalna do czasu .Ruchem jednostajnym prostoliniowym – nazywamy

taki ,ruch w ktrym tor jest linią prostą a prędkość się

nie zmienia ( wektor prędkości ma stałą wartość ,

kierunek i zwrot ) .W tym ruchu prędkość chwilowa

jest rwna prędkości średniej , wyznaczonej w dowolnym

przedziale czasu .Ruch w ktrym przyspieszenie jest stałe nazywamy

ruchem jednostajnie zmiennym


Przykadowe prace

Prawo bankowe

Prawo bankowe Podstawą prawną dla Prawa Bankowego jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, w ktrej znajdziemy: 1. Przepisy oglne, 2. Tworzenie i organizacja bankw oraz oddziałw i przedstawicielstw bankw( bank państwowy, bank spłdzielczy, banki w formie spłek akcyjny...

Hagiografia

Hagiografia Najbardziej bodaj znanym w Polsce przykładem żywopisarstwa jest " Legenda o św. Aleksym". Pierwotnie tekst ten powstalw Syrii około V w. Opowiesc o synu bogatego patrycjusza, ktoryw dniu slubu porzuca małżonkę, rodzicw i majątek, szybko rozpowszechnia sie w świe...

Czy myślisz, że książka drukowana może być w przyszłości zastąpiona przez elektroniczną ?

Czy myślisz, że książka drukowana może być w przyszłości zastąpiona przez elektroniczną ? Książka – wydaje nam się, że to tylko pewna liczba złożonych, zbroszurowanych i oprawionych arkuszy papieru, zadrukowanych tekstem literackim, naukowym lu...

Popyt i czynniki go określające

Popyt i czynniki go określające Popyt to zapotrzebowanie na dobra i usługi zgłaszane przez nabywcw przy danej cenie i w danym czasie. Popyt jest odwrotną relacją między ceną dobra (usługi) a ich ilością, ktrą konkurenci są skłonni i są w stanie (ceteris ...

Rzymianie wobec śmierci

Rzymianie wobec śmierci Pewien jestem, że jutra nie ma. Śmierć towarzyszy człowiekowi od zawsze. Nikt nie może przed nią uciec, przychodzi ona niespodziewanie, nie pytając człowieka o zgodę na odejście z tego świata. Rwnież starożytnym Rzymianom, miłu...

Woda i roztwory wodne

Woda i roztwory wodne Woda jest substancją, bez ktrej nie byłoby życia na Ziemi. Występuje w trzech stanach skupienia. Jest substancją najbardziej rozpowszechnioną na Ziemi. W wodzie rozpuszczają się rżne substancje, tworząc roztwory. Woda jest dobrym rozpuszczalnikiem dla wie...

Reakcje człowieka na cierpienie - przykłady z literatury i filmu

Reakcje człowieka na cierpienie - przykłady z literatury i filmu Reakcje Człowieka na cierpienie Od wiek wiekw. Na drodze życia ludzie napotykają rżne sytuacje, raz dla nich przyjemne, powodujące szczęście; A raz nieprzyjemne powodujące negatywne odczucia takie ...

Poradnictwo opiekuńcze

Poradnictwo opiekuńcze PORADNICTWO OPIEKUŃCZE WYNIKAJĄCE Z ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH RODZINIE I ŚRODOWISKU ZAMIESZKANIA. Dziecko rozwija się w rodzinie i ona jest dla niego podstawowa komrką zaspokajającą potrzeby, kompensującą braki i stymulującą jego ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry