• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Rynek i j...

Nawigacja

Rynek i jego elementyRynek i jego elementy


1. Pojęcie rynku i jego rodzaje

a) rynki w poza zasięgu działania

-lokalny

-krajowy

-regionalny

-zagraniczny

-międzynarodowy

-światowy

b) rynki według przedmiotu wymiany

-rynek towarw i usług

-rynek pracy

-rynek kapitałowy

c)rynki według szczebla obrotu towarowego

-pi

-hurt

-detali

d)rynki według zrżnicowania

-rynek nabywcy i sprzedawcy

2.Popyt i prawo popytu

Najlepiej przedstawia to rys

Cena 1 litra w zł Wielkość popytu w litrach

5 100

4 200

3 300

2 400

1 500

Konkurencja dzieli się na doskonałą (wolna konkurencja) i niedoskonałą (monopolistyczna i oligopol)

Konkurencja doskonała (wolna konkurencja) występuje wwczas gdy na rynku znajduje się bardzo wielu nabywcw i producentw(sprzedawcw) a żaden inny indywidualny uczestnik rynku nie ma wpływu na sytuacje na rynku, w tym wysokość cen

Konkurencja monopolistyczna rynek na ktrym występuje wiele producentw oferujących produkty substytucyjne, zrżnicowane pod wzlędem marki jakości itp

Oligopol rynek w ktrym występuje kilku silnych dostawcw, ktrzy opanowali rynek danego produktu a dostęp do rynku nowych przedsiębiorstw jest utrudniony

Monopol rynek na ktrym nie występuje konkurencja ponieważ jest tylko jeden producent lub dostawca produktu nie posiadającego bliskiego subtutu np monopol zbrojeniowy kosmetyki odzież leki firmy farmaceutycznePrzykadowe prace

Podmioty gospodarcze sektora prywatnego

Podmioty gospodarcze sektora prywatnego Do sektora prywatnego należą: - spłdzielnie, będące własnością członkw tworzących organizację spłdzielczą - jednostki stanowiące własność organizacji społecznych (np. stowarzyszeń i organizacj...

Biografia - Adam Mickiewicz

Biografia - Adam Mickiewicz Najwybitniejszy twrca romantyczny, poeta, publicysta, działacz polityczny, wizjoner. Urodzony w 1798, zmarł w 1855. Urodził się w Nowogrdku na Litwie i zawsze Litwę uważał za swoją ojczyznę. Studiował w Uniwersytecie Wileńskim, potem uc...

Pory roku

Pory roku Herbst Den Herbst finde ich immer Am schosten. Der bergang vom Sommer zum Winter ist schon. Wenn die Blatter erst man abfallen und dann irgendwann die Baume kahl sind, das verndert die gesamte Natur. Das ganze Bild wir dadurch verndert. Da sehe ich immer diese Alleen, wo ich durchgehe, wie die Blatter immer bun...

Wojna i moralność

Wojna i moralność Pojęcie wojny i pojęcie moralności, zestawione ze sobą, w pierwszej chwili wydają się sobie przeciwstawne. Wojna, nieuchronnie związana z zabijaniem, wyrządzaniem krzywdy drugiemu człowiekowi, sprzeniewierzeniem, zdawałoby się, wszystkich l...

Przyczyny polityczne , wojskowe i gospodarcze klęski wrześniowej.

Przyczyny polityczne , wojskowe i gospodarcze klęski wrześniowej. Na klęskę wrześniową złożyło się wiele czynnikw , z ktrych przyczyny politycznej natury leżały w polityce zagranicznej rządu sanacyjnego , powodującej faktycznie polityczne i milit...

Żyjemy w najlepszym ze światw...? - moja refleksja

Żyjemy w najlepszym ze światw...? - moja refleksja Świat został stworzony przez Boga dla nas, dla ludzi. Został stworzony jako coś idealnego. Panowały w nim harmonia i spokj. Noc, dzień, ląd, morze, rośliny, zwierzęta i człowiek ponad tym wszystkim. Człowiek jako...

Znane cytaty

Znane cytaty CIERPIENIE -"Cierpienie daje prędką dojrzałość"-J.Conrad; -"Ludzi niedola jednoczy"-Jean La Fontaine; -"Jest taka cierpienia granica, za ktrą się uśmiech pogodny zaczyna"-Miłosz; -"Cierpienie uszlachetnia"; -&quo...

Tren Fortynbrasa

Tren Fortynbrasa Twrczość Szekspira, a wśrd niej Hamlet stanowi najbardziej niezaprzeczalne osiągnięcie literatury europejskiej. To utwr, do ktrego sięgali znani twrcy pźniejszych epok. Jest wśrd nich także Herbert, ktry zajął się bardziej nie samym Hamletem, le...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry