• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Rynek i j...

Nawigacja

Rynek i jego elementyRynek i jego elementy


1. Pojęcie rynku i jego rodzaje

a) rynki w poza zasięgu działania

-lokalny

-krajowy

-regionalny

-zagraniczny

-międzynarodowy

-światowy

b) rynki według przedmiotu wymiany

-rynek towarw i usług

-rynek pracy

-rynek kapitałowy

c)rynki według szczebla obrotu towarowego

-pi

-hurt

-detali

d)rynki według zrżnicowania

-rynek nabywcy i sprzedawcy

2.Popyt i prawo popytu

Najlepiej przedstawia to rys

Cena 1 litra w zł Wielkość popytu w litrach

5 100

4 200

3 300

2 400

1 500

Konkurencja dzieli się na doskonałą (wolna konkurencja) i niedoskonałą (monopolistyczna i oligopol)

Konkurencja doskonała (wolna konkurencja) występuje wwczas gdy na rynku znajduje się bardzo wielu nabywcw i producentw(sprzedawcw) a żaden inny indywidualny uczestnik rynku nie ma wpływu na sytuacje na rynku, w tym wysokość cen

Konkurencja monopolistyczna rynek na ktrym występuje wiele producentw oferujących produkty substytucyjne, zrżnicowane pod wzlędem marki jakości itp

Oligopol rynek w ktrym występuje kilku silnych dostawcw, ktrzy opanowali rynek danego produktu a dostęp do rynku nowych przedsiębiorstw jest utrudniony

Monopol rynek na ktrym nie występuje konkurencja ponieważ jest tylko jeden producent lub dostawca produktu nie posiadającego bliskiego subtutu np monopol zbrojeniowy kosmetyki odzież leki firmy farmaceutycznePrzykadowe prace

Ceremoniał śmierci rycerza na podstawie Rolanda.

Ceremoniał śmierci rycerza na podstawie Rolanda. W epoce średniowiecznej panowały dwie głwne ideologie, był to teocentryzm i dualizm. Pierwszy z nich mwił o głwnej roli Boga w życiu człowieka. Był on celem każdego, najwyższym źrdłem poznania, dobra, s...

Satyra sądzi człowieka? Wpracy wykorzystaj wnioski z analizy utworu "Do krla" oraz innych znanych Ci satyr Ignacego Kraciskiego.

Satyra sądzi człowieka? Wpracy wykorzystaj wnioski z analizy utworu "Do krla" oraz innych znanych Ci satyr Ignacego Kraciskiego. Satyra jest gatunkiem leiterackim, ktry ośmiesza i piętnuje nie człowieka, lecz całe społeczeństwo. Postaram sie udowodnić to poniżej. Ana...

Rzecz o legendach bieszczadzkich

Rzecz o legendach bieszczadzkich Nazwa Bieszczady oznaczało od wiekw nie tyle gry, co pas pograniczny oddzielający Polskę i Ruś od położonych na południe Węgier. W staropolskiej literaturze można podobno odnaleźć określenia jak bieszczadź łez, co oz...

Cyprian Kamil Norwid

Cyprian Kamil Norwid CYPRIAN KAMIL NORWID (1821 – 1883) Każda sztuka powinna służyć narodowi, musi być wyrazem miłości ojczystego kraju, piękne powinny być nie tylko kościoły, ale i chaty – to poglądy Norwida głoszące konieczność zes...

Zanieczyszczenia litosfery

Zanieczyszczenia litosfery 0.Wsprowadzenie 1.Co wchodzi w skład zanieczyszczeń litosfery 2.Skąd pochodzą te substancje, przyczyny 3.Co powoduje, skutki 4.Jak przeciwdziałać 0.Wprowadzenie Litosferą nazywamy zewnętrzną część kuli ziemskiej, zbudowa...

Etyka w wybranych zachowaniach organizacyjnych

Etyka w wybranych zachowaniach organizacyjnych ETYKA W WYBRANYCH ZACHOWANIACH ORGANIZACYJNYCH Etyka w zarządzaniu Zarządzanie - jest zespołem działań (obejmującym planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, to jest kierowanie ludźmi i kontrolowanie) skierowanych na za...

Teoria Podkultur Dewiacyjnych COHENA

Teoria Podkultur Dewiacyjnych COHENA Teoria Podkultur Cohena Cohen był pierwszym badaczem ktry stworzył spjną teorię podkultur dewiacyjnych. Jego koncepcja zawarta w książce pt. Delinquent Boys zapoczątkowała serię konkurencyjnych badź komplementarnych teorii ...

Opakowanie

Opakowanie Większość produktw materialnych musi być zapakowana i opatrzona etykietą. Niektre opakowania, jak butelka Coca – Coli czy pudełko pończoch L'eggs, są znane na całym świecie. Wielu specjalistw do spraw marketingu uznaje opakowanie za piąty, obok ceny, pro...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry