• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Rys hist...

Nawigacja

Rys historyczny DobiegniewaRys historyczny Dobiegniewa


RYS HISTORYCZNY DOBIEGNIEWA

Dr inż. Sławomir NieckoTerytorium wspłczesnego ośrodka miejskiego i jego okolic posiada bogatą i ciekawą historię. Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą jeszcze z neolitu. Z tego okresu w roku 1858 znaleziono na terenie Dobiegniewa kamienne kucyki. Około 4 tyś. lat p.n.e. przybyła tutaj ludność naddunajska, trudniąca się rolnictwem. W latach 1700 - 700 p.n.e. tj. w epoce żelaza obszar ten zamieszkiwała ludność kultury łużyckiej, określana mianem Prasłowian. W wiekach VII - X naszej ery żyły tutaj pomorskie plemiona Słowian. W okresie tym budowano silnie umocnione grody (Gardzko k. Strzelec, Brzezdno k. Chomętowa) i zakładano osady. Jedną z takich osad była zapewne mała wioska rybacka na wylocie wypływu dzisiejszej Strugi Mierzęcińskiej z jeziora Wielgie. Miejscowość otoczona była gęstym lasem dębowym. Początki dzisiejszego Dobiegniewa należy wiązać z osadnictwem słowiańskim, poprzedzającym lokację miasta. W X wieku obszary, na ktrych obecnie leży Dobiegniew podlegały państwu Piastw. W XII w. ziemia dobiegniewska wchodziła w skład obszaru państwa polskiego i stanowiła płnocno-zachodnią rubież Polski. W 1296 r. ziemie te zajęła Brandenburgia i włączyła pod administracyjne władanie Nowej Marchii. W czasach tworzenia się polskiej państwowości teren ten zdominowały bratobjcze walki Pomorzan i Wielkopolan. Skwapliwie skorzystała z tego sąsiednia Brandenburgia, ktra na początku II pł. XIII w. zajęła ten teren na mocy polsko -niemieckich koligacji rodowych.

Pierwsze wzmianki o miejscowości Dubbegnek -Dobiegniew znajdują się w dokumentach z 1250 roku. Potwierdzają je pźniejsze źrdła, w tym niemieckie. Wwczas to książę wielkopolski Przemysł I nadał Dobiegniew cysterkom z Owińsk pod Poznaniem. Około 1296 roku Dobiegniew został opanowany przez margrabiw brandenburskich i właczony do tzw. Nowej Marchii. Pomimo to cysterki owińskie zachowały pewną zwierzchność nad miastem aż po wiek XV. Dawna słowiańska osada rybacka otrzymała prawa miejskie około roku 1298.

Pochodzenie nazwy miasta nie jest do końca w pełni wyjaśnione. Stara nazwa Dubegnewe, pisana była w tamtych czasach na kilka rżnych sposobw :Dubegnef, Dubegneve, Dubegnewe lub Dubiegnievo. W języku niemieckim w dosłownym tłumaczeniu może to oznaczać tyle co "nowy dąb" dąb z Duba i gnievo (?) Nowy. W dokumentach z 1333r, podaje się rwnież nazwę "Waldinborg". Woldenberg nazwa niemiecka jest używana oficjalnie od 1368 roku. Polska nazwa Dobiegniew wraca dopiero w 1945 roku (po wyzwoleniu), kiedy miasto ponownie znalazło się w granicach państwa polskiego.

W latach 1303-1313 w Dubegnewe przebywał Waldemar Wielki (margrabia brandenburski). Waldemar Wielki (ur. ok. 1280; zm.Przykadowe prace

Na ile skuteczne są wg ciebie działania organizacji międzynarodowych?

Na ile skuteczne są wg ciebie działania organizacji międzynarodowych? Skuteczność stratergii bezpieczeństwa zależy w dużym stopniu od harmonijnego działania wszystkich instytucji państwowych. Jeżeli ludzie nie chcę ze sobą wspłpracować, misja nie zostan...

Licznik scyntylacyjny i komora pęcherzykowa

Licznik scyntylacyjny i komora pęcherzykowa Licznik scyntylacyjny Jest detektorem płprzewodnikowym jonizującym, ktrego podstawę działania stanowi zjawisko zachodzące w niektrych substancjach pod wpływem bombardowania ich cząstkami naładowanymi. Podczas przechodzenia przez scynt...

Cząstki elementarne trwałe i nietrwałe.

Cząstki elementarne trwałe i nietrwałe. Cząstkami elementarnymi nazywamy wszystkie znane cząstki oprcz cząstek chemicznych, atomw i złożonych jąder atomowych. Większość cząstek elemen. jest nietrwała, tzn. mogą się one przemieniać jedne w dru...

Orientacje na ziemiach Polski przed wybuchem I wojny światowej, traktat wersalski

Orientacje na ziemiach Polski przed wybuchem I wojny światowej, traktat wersalski Orientacja Prorosyjska – jej zwolennicy opowiadali się za udziałem Polski w przyszłym konflikcie na boku Rosji. Narodowa Demokracja (Roman Dmowski) – pasywiści. Orientacja Proaustriacka - jej zwolennicy opowi...

Na podstawie opowiadania Adolfa o Cichowskim oraz całego utworu Adama Mickiewicza pt. Dziady część III omw przedstawioną przez Mickiewicza martyrologię narodu polskiego.

Na podstawie opowiadania Adolfa o Cichowskim oraz całego utworu Adama Mickiewicza pt. Dziady część III omw przedstawioną przez Mickiewicza martyrologię narodu polskiego. Dziady autorstwa Adama Mickiewicza powstawały w okresie zaborw tuż po nieudanym wybuchu powstania listopadowego, po kt...

Podatki ekologiczne

Podatki ekologiczne PODATKI EKOLOGICZNE Przez podatki ekologiczne rozumie się obciążenia finansowe doliczane do cen produktw, ktre wykorzystywane w sposb masowy i rozproszony, stanowią bardzo dużą uciążliwość dla środowiska w fazie produkcji, konsumpcji lub poprodukcyjneg...

Tomasz z Akwinu, czyli pakt z Arystotelesem

Tomasz z Akwinu, czyli pakt z Arystotelesem Aby wyjaśnić ci filozofię św. Tomasza musimy cofnąć się do czasw średniowiecza, kiedy to największym heretykiem kościoła katolickiego był nie, kto inny jak nieżyjący już od prawie 1500 lat Arystoteles, ale ni...

Cytaty Jana Pawła II

Cytaty Jana Pawła II 1. Zachęta do służby bliźniemu, dbanie o losy rodzin, pomoc biednym: • Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. • Rodzina Bogiem silna, staje się sił...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry