• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ryski tr...

Nawigacja

Ryski traktat pokojowyRyski traktat pokojowy
Polsko – radzieckie rozmowy rozejmowe zapoczątkowane zostały 14 sierpnia 1920 roku w zajętym przez wojska bolszewickie Mińsku, w okresie największych sukcesw armii Tuchaczewskiego w Polsce, gdy czołwki ich przekraczały Wisłę, w przededniu operacji warszawskiej. Delegacja polska była szykanowana, utrudniano jej łączność radiową z własnym rządem. Właśnie z tego powodu, po udanej kontrofensywie Piłsudskiego, delegacja ta toczyła pertraktacje nieświadoma nowej sytuacji i wielkiego zwycięstwa nad Wisłą. Po bitwie niemeńskiej, gdy klęska bolszewikw była już przesądzona, rokowania zostały przeniesione do stolicy neutralnej Łotwy – Rygi. Tam także, 12 października 1920 roku, podpisany został rozejm kończący walkę i ustalający linię rozejmową. Jednocześnie przystąpiono do negocjacji nad ostatecznym kształtem traktatu pokojowego. Strona radziecka gotowa była zrzec się na rzecz Polski będącego w ich posiadaniu Mińska. Polacy jednak obawiali się nadmiernej ilości mniejszości narodowych – w tym wypadku Białorusinw – w swych granicach. Traktat pokojowy podpisany został w Rydze 18 marca 1921 roku. Ze strony polskiej podpisali się pod nim: Jan Dąbski, Leon Wasilewski i Henryk Strasburger, ze strony radzieckiej: Adolf Joffe. Zgodnie z tekstem traktatu polska granica wschodnia ciągnąć się miała od Dźwiny do Karpat wzdłuż linii kolejowej: Lida – Baranowicze – Łuniniec – Sarny – Rwne – Brody. Tak wytyczona granica dawała Polsce bezpośrednią styczność z Łotwą na płnocy i Rumunią na południu. Ponadto Rosja Radziecka zobowiązała się do zwrotu zagrabionych jeszcze w czasach carskich polskich dzieł sztuki, archiww i bibliotek oraz wypłaceniu 25 milionw rubli w złocie. Z przekazaniem tej sumy Moskwa zwlekała jednak i w rezultacie Polska nigdy tych pieniędzy nie otrzymała. Zrzekając się na rzecz Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej swych praw na wschd od wymienionej wyżej linii, Polacy uznali bolszewicki reżim na Ukrainie. Oddziały Petlury poczuły się zdradzone przez Polskę i odtąd samotnie toczyły walki z bolszewikami. Zostały jednak rozbite i w końcu 1920 roku ich resztki przedarły się do Polski. Klęską zakończyło się także białoruskie powstanie słuckie.

Pokj w Rydze, mimo wielkiego zwycięstwa militarnego, pogrzebał polityczne plany Piłsudskiego. Nie zdołał Piłsudzski urzeczywistnić swej koncepcji stworzenia niezależnego państwa ukraińskiego. Sytuacja ta była wynikiem przeważającego w polskim Sejmie przeświadczenia, że rezygnacja z tych dążeń przez Polakw unormuje w przyszłości sąsiedzkie stosunki z sowiecką Rosją.


Przykadowe prace

Tasiemce

Tasiemce Tasiemiec nieuzbrojony (Taenia saginata) - pasożyt człowieka i bydła z rodzaju tasiemcw. Rozmnaża się wyłącznie u człowieka. Najczęściej spotykany tasiemiec w Polsce (u 0,5 do 1% ludzi). Występuje także w innych krajach Europy Wschodniej, Filipinach, Ameryce C...

"Giaur" Byrona - charakterystyka tytułowego bohatera.

"Giaur" Byrona - charakterystyka tytułowego bohatera. Tytułowy bohater powieści poetyckiej Georga Byrona Giaur jest postacią bardzo tajemniczą. Nie znamy jego pochodzenia (prcz tego, ze obecnie mieszka w Grecji), wykształcenia, przeszłości, czy chociażby imienia. Okreś...

Umowa dzierżawy

Umowa dzierżawy Umowa dzierżawy 1) Wyjaśnienie pojęcia dzierżawy DZIERŻAWA została uregulowana w kodeksie cywilnym jako odmiana umowy najmu, na co wskazuje przepis art. 694 k.c. Do dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy o najmie. Zasada funkcjonowania umo...

Dwr szlachecki w "Panu Tadeuszu".

Dwr szlachecki w "Panu Tadeuszu". Obraz dworu szlacheckiego w epopei narodowej "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza, Jacek Soplica jako nowy typ bohatera romantycznego. Głwnym bohaterem epopei narodowej Pan Tadeusz, napisanej przez Adama Mickiewicza, jest Jacek Soplica. Dlatego warto pokrtce przedst...

Zgaśnij Księżycu - Andrzej Bursa - analiza i interpretacja wiersza

Zgaśnij Księżycu - Andrzej Bursa - analiza i interpretacja wiersza Andrzej Bursa tworzył głwnie w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XXw. Gdy wybuchła wojna miał zaledwie siedem lat. Wcześnie przyszło mu zmierzyć się z nieszczęściem i otaczaj&...

Biografia - Mikołaj Kopernik

Biografia - Mikołaj Kopernik Mikołaj Kopernik Urodził się 19 lutego 1473 w Toruniu. Osieroconym po śmierci ojca Mikołajem zaopiekował się brat matki Łukasz Watzenrode, biskup warmiński. Zmarł 24 maja 1543 we Fromborku. W tym samym roku wydano jego dzieł...

Alternatywne źrdła energii

Alternatywne źrdła energii Alternatywne źrdła energii Źrdła energii są substancjami i zjawiskami wykorzystywanymi do potrzeb energetycznych. Dzielą się na nieodnawialne ? węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny, uran - oraz odnawialne, czyli takie, ktre praktycznie się...

Sprawa Polska za Napoleona I Bonaparte

Sprawa Polska za Napoleona I Bonaparte "Stara Francja opluła się i zhańbiła, przypatrując się z podłą bezczynnością zagładzie takiego krlestwa, jak Polska. Polacy byli zawsze przyjaciłmi Francji i ja wziąłem na siebie obowiązek ich pomszczenia" - oto, c...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry