• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Sł...

Nawigacja

SłwkaSłwka
die Erziehung - wychowanie

selten - rzadki

deshalb - dlatego

damals - wtedy, wwczas

schlielich - wreszcie, w końcu

wirtschaftliche - gospodarka

unterhalten sich - rozmawiać

fremd - obcy

unbedinkt - bezwarunkowy, koniecznie

ohrfeigen - spoliczkować

die Reife - dojrzałość

die Umwelt - środowisko

der Geldschein - banknot

die Mnze - monety

der See - jezioro

die See - morze

das Meer - morze

die Bucht - zatoka

ein sinkendes Schiff - tonący statek

das groe Rohr mit dem Abwasser - wielka rura ze ściekami

verdunsten - ulatniać się

sammeln - zbierać

der Bach - strumyk

mich Beeindruckt - Jestem pod wrażeniem

winzige - malusieńka

unermesslichen - niezmierzony

bewusst - świadomy, świadomie

bewahren - zachowywać

der Angreifer - napastnik

schlimm - zły, źle

drehen - obracać

frchten sich - bać się, obawiać się

bald - wkrtce

geroden - zciąć

vergiften - otruć

stellen fest - stwierdzić

die Weisheit - mądrość

nah - bliski

gefhrlich - niebezpieczny

geheimnisvoll - tajemniczy

angenehm - przyjemny

aufsteigen - awansować, unosić się

entstehen - powstawać

sammeln - zbierać

fliessen - płynąć

ntig - potrzebny

unternehmen - przedsięwziąć

verndern - zmienić się

fern - daleki

kreisen - krążyć

aufgehen - wschodzić

untergehen - zachodzić

die Gefahr - niebezpieczeństwo

die Zeichnung - rysunek

der Gewinn - zysk

die Bewegung - ruch

die Macht - siła, moc, władza

die Sorge - troska

missbrauchen - wykorzystywać, nadużywać

die Industrie - przemysł

leiten - prowadzić, kierować

der Leiter - przewodnik, kierownik

giftig - trujący, jadowity

das Abwasser - ściek

werfen - rzucać

der Stoff - materiał

die Wurzel - korzeń

aufnehmen - podejmować, przyjmować

leifern - dostarczać

verbrauchen - zużywać

verursachen - powodować

der Wissenschaftler - naukowiec


Przykadowe prace

Czy jestem osobą przygotowaną do życia i pracy w XXI w.?

Czy jestem osobą przygotowaną do życia i pracy w XXI w.? W mojej pracy postaram się odpowiedzieć na pytanie: czy jestem osobowością przygotowaną do życia i pracy w XXI wieku ? Najpierw jednak należałoby wyjaśnić, co oznacza termin osobowość...

Rżne wizje zaświatw. Analizując Tren X Jana Kochanowskiego i wiersz Urszula Kochanowska Bolesława Leśmiana, zwrć uwagę na portret dziecka oraz kreacje innych

Rżne wizje zaświatw. Analizując Tren X Jana Kochanowskiego i wiersz Urszula Kochanowska Bolesława Leśmiana, zwrć uwagę na portret dziecka oraz kreacje innych bohaterw. W każdej epoce wizje zaświatw były postrzegane inaczej. Ludzie zawsze mięli rżne spojrzenie...

Ateny jako centrum życia kulturalnego Grecji.

Ateny jako centrum życia kulturalnego Grecji. Pod wpływem przemian dokonujących się w społeczeństwie greckim, uświadomieniu sobie roli jednostki i rozwojowi jej zainteresowań, Grecy zaczęli zauważać procesy zachodzące w świecie przyrody i szukać ich pr...

Promieniotwrczość

Promieniotwrczość BLASKI I CIENIE PROMIENIOTWRCZOŚCI Zjawisko promieniotwrczości zaobserwował po raz pierwszy francuski uczony Henri Becquerel. 23 listopada 1986r. zawiadomił Akademię Nauk, że kawałki soli uranowej, przechowywane przez sześć miesięcy w zupe&#...

Rozwj emocjonalny

Rozwj emocjonalny Rozwj emocjonalny Emocja- to reakcje na cos, co ma dla nas znaczenie Emocje-procesy psychologiczne, ktre wyrażają nasze ustosunkowanie do świata i siebie samego. Cechy emocji : intensywność, siła emocji, natężenie emocji, strach: zagrożenie realne...

Forma liturgiczna, czas i miejsce zawarcia małżeństwa.

Forma liturgiczna, czas i miejsce zawarcia małżeństwa. W kościele małżeństwo jest sakramentem dlatego zawarcie jest ściśle związane z jego obrzędem liturgicznym. Forma liturgiczna zawarcia małżeństwa zostaje zatwierdzona przez Kongregację Obrzędw. ...

Genom - organizacja genomu człowieka

Genom - organizacja genomu człowieka Genomem nazywamy całość kwasu nukleinowego DNA, ktry zawiera informację genetyczną organizmu. Wielkość genomu określa sieprzez całkowitą liczbę par nukleotydw wchodzących w skład wszystkich czasteczek DNA tworzących ...

Od starożytności do średniowiecza

Od starożytności do średniowiecza STAROŻYTNOŚĆ Starożytność to okres najstarszych cywilizacji. Okres, w ktrym rozwinęły się cywilizacje Europy i Bliskiego Wschodu od około 4000 roku p.n.e. W tym okresie powstały cywilizacje starożytnego Egiptu, Me...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry