• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Sło...

Nawigacja

SłowniczekSłowniczek
Atomowa jednostka masy - jest to 1/12 masy atomu węgla

Atom - układ złożony z jądra atomowego i poruszających się wokł niego elektronw

Protony - składniki jądra atomowego o masie rwnej 1u, ładunek dodatni

Neutrony - składniki jądra atomowego o masie rwnej 1u,nie mają ładunku

Elektrony - poruszają się wokł jądra atomowego, ładunek ujemny, masa: 1/1840u

Elektrony walencyjne - elektrony na ostatnim orbitalu

Liczba atomowa (Z) - liczba protonw w jądrze atomowym

Liczba masowa (A) - liczba protonw i neutronw w jądrze atomowym

Izotopy - atomy tego samego pierwiastka rżniące się liczbą neutronw w jądrze

Wiązanie atomowe - polega na łączeniu się atomw poprzez pary elektronowe

Wiązanie jonowe - polega na łączeniu się kationw i anionw

Wartościowość - liczba wiązań za pomocą ktrych łączą się atomy

Wzr sumaryczny - wzr uwzględniający rodzaj i liczbę atomw

Wzr kreskowy - wzr uwzględniający liczbę wiązań, rodzaj i liczbę atomw

Jon - atom obdarzony ładunkiem dodatnim lub ujemnym

Kation - jon dodatni

Anion - jon ujemny

Prawo Stałości Składu - stosunek mas składnikw w związku chemicznym jest wielkością stałą

Prawo okresowości - właściwości fizyczne i chemiczne pierwiastkw uporządkowanych zgodnie z wzrastającą liczbą atomową (Z) powtarzają się okresowo

Prawo zachowania masy - łączna masa substratw biorących udział w danej reakcji chemicznej jest rwna łącznej masie powstałych w wyniku reakcji produktw

Rwnanie reakcji chemicznej - zapis przebiegu reakcji symbolami pierwiastkw i wzorami związkw chemicznych


Przykadowe prace

Czasy

Czasy 1.acheter-achet A 2.prendre-pris A 3.faire-fair A 4.aller-all E 5.regarder-regard A 6.venir-venu E 7.ecouter-ecout A 8.pareler- parl A 9.travailler – travaill A 10.manger – mang A 11.danser – dans A 12.partir – parti E 13.finir – fini A 14.commenc...

Juliusz Słowacki Hymn patriotycznym apelem

Juliusz Słowacki Hymn patriotycznym apelem Hymn jest literacką trawestacją dawnej pieśni - Bogurodzicy. Zwrot do Bogurodzicy akcentuje kompozycja pierścieniowa hymnu - na początku i na końcu utworu znajduje się apostrofa do Matki Boskiej. Hymn przypomina bojowe tradycje Polakw (Pie...

W jaki sposb literatura kreśli postać matki. Omw problem sięgając do literatury rżnych epok.

W jaki sposb literatura kreśli postać matki. Omw problem sięgając do literatury rżnych epok. W jaki sposb literatura kreśli postać matki. Omw problem sięgając do literatury rżnych epok. Swoją prezentację chciałbym rozpocząć słowami Krzy...

Wisława Szymborska "Radość pisania"

Wisława Szymborska "Radość pisania" Wisława Szymborska w wierszu pod tytułem "Radość pisania" ukazuje nam swj stosunek do siebie i swojej twrczości. Uzasadnia, że jest panią świata, w ktrym żyją bohaterowie wykreowani przez nią. Ma nad nimi absolutną ...

Interpretacja wiersza Czesława Miłosza pt. "Oeconomia Divina"

Interpretacja wiersza Czesława Miłosza pt. "Oeconomia Divina" OECONOMIA DIVINA GROŹBA CHAOSU Wiersz Oeconomia divina należy do liryki bezpośredniej, w ktrej podmiot liryczny w formie ja lirycznego snuje przed czytelnikiem osobiste refleksje. Jest to zatem rwnież typ liryki ...

Psychoterapia Carla R. Rogersa.

Psychoterapia Carla R. Rogersa. W niniejszej pracy chciałbym przedstawić pokrtce szkołę psychoterapeutyczną według założeń Carla R. Rogersa. Wstęp pragnąłbym rozpocząć od zaprezentowania historii szkoły i samej osoby Rogersa, ktra jest z nią...

Michał Anioł

Michał Anioł MICHAŁ ANIOŁ (wł. Michelangelo Buonarroti) był typowym przykładem człowieka renesansu. Interesował się wszystkimi dziedzinami sztuki: malarstwem, rezźbą, rysunkiem, architekturą, jak i rwnież poezją. Urodzony 1475 r. w mieszczańskiej ro...

Postępowanie sądowe w średniowieczu wg Sjki - Zielińskiej.

Postępowanie sądowe w średniowieczu wg Sjki - Zielińskiej. Droga sądowa – zawarcie przez stronę pokrzywdzoną z przeciwnikiem umowy o oddanie sprawy sądowi. Sprawy naruszające interesy ogłu: zdrada stanu, dezercja sądzone były na zgromadzeniach ludowych. ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry