• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Samotny t...

Nawigacja

Samotny tłum- maly opis książkiSamotny tłum- maly opis książki


Zapewne każdy, kto choć trochę interesuje się dziejami nauk społecznych - a trzeba pamiętać, że od ponad stu lat nauki te w coraz większym stopniu "interesują się" każdym z nas! - zetknął się z książką autorstwa Davida Riesmana oraz jego dwch wspłpracownikw zatytułowaną The Lonely Crowd. Już sam jej tytuł - "Samotny tłum" - wszedł do powszechnego użycia na określenie zjawiska zaniku głębszych międzyludzkich więzi we wspłczesnych społeczeństwach. Ogłoszona drukiem w USA w 1950 roku - kiedy kraje Zachodu stały na progu szybkiego wzrostu gospodarczego i towarzyszących mu przemian społeczno-kulturowych - książka Riesmana opisywała proces, ktry miał wkrtce wyjść poza granice Ameryki Płnocnej, a dziś jest nam już dobrze znany: przejście społeczeństw "wysoko rozwiniętych" od epoki produkcji do epoki konsumpcji. Riesman wskazuje na bogate konsekwencje, jakie niesie z sobą w proces tworzący nowy typ społeczeństwa, ktre z kolei wpływa na "społeczny charakter" swoich poszczeglnych członkw. Opisuje przy tym, jak przejawia się to w polityce, pracy, zabawie czy sztuce. Tłumacz i autor wstępu do polskiego wydania tej książki, Jan Strzelecki, określił ją - między innymi ze względu na rozmach i bogactwo wątkw - mianem socjologicznego fresku.

Punktem wyjścia rozważań Riesmana są pewne spostrzeżenia z dziedziny demografii, nauki, ktra - wedle słw autora - "zajmuje się proporcją i stopą narodzin i zgonw, bezwzględną i względną liczbą ludzi w społeczeństwach i ich podziałem według wieku, płci i innych zmiennych". Otż od czasw średniowiecza krzywa wzrostu ludności w społeczeństwach Zachodu ma postać litery S, w ktrej okresy demograficznej stagnacji przeplatają się z okresami szybkiego wzrostu. Jest to oczywiście uzależnione od szeregu czynnikw - jak na przykład higiena życia, poziom wiedzy medycznej, odżywianie się ludności - ktre wpływają na proporcje między liczbą narodzin a liczbą zgonw oraz na przeciętną długość ludzkiego życia w danym czasie. W odniesieniu do tych rżnych okresw Riesman - w ślad za demografami - używa takich określeń, jak: społeczeństwo "o wysokim potencjale wzrostu" (liczba narodzin jest rwnie wysoka, jak liczba zgonw, wystarczy jednak by zmianie uległy niektre uwarunkowania, aby liczba urodzin znacznie przekroczyła liczbę zgonw), okres "eksplozji ludności", okres "przejściowego wzrostu", a następnie "wstępnego" oraz "stałego spadku ludności".

Według Riesmana każdej z tych faz krzywej demograficznej ("krzywej S") odpowiada określony typ społeczeństwa oraz typ "charakteru społecznego". Wyrżnia zatem człowieka i społeczeństwo "sterowane tradycją", następnie zaś - człowieka i społeczeństwo "wewnątrzsterowne". Dla człowieka i społeczeństwa wysoko rozwiniętego Zachodu połowy XX wieku - okresu wstępnego spadku ludności - rezerwuje określenia: "człowiek zewnątrzsterowny" i "społeczeństwo zewnątrzsterowne". W społeczeństwie tym podstawowym problemem nie jest stosunek człowieka do otaczającego go środowiska (tak było w "epoce produkcji"), ale do otaczających go ludzi. Stąd zachowanie wysoce "uspołecznione" jest tu nieodzownym warunkiem sukcesu w rżnych dziedzinach życia - od małżeństwa poczynając, poprzez pracę zawodową, na polityce kończąc. Ma to oczywiście wpływ na wychowanie dzieci w rodzinie, na system edukacji, jak w ogle na cały system przekazywania wartości i wzorcw zachowań w społeczeństwie.

Przykład zaczerpnięty z książki Riesmana pokazuje, że dane demograficzne nie tylko dają nam pewien wgląd w to, ilu nas jest, ale rwnież - przynajmniej w pewnej mierze - mogą być punktem wyjścia do uzyskania informacji o tym, jacy jesteśmy. I to nie tylko, jacy jesteśmy w aspekcie wieku, stanu społecznego, wykształcenia i innych "zewnętrznych" zmiennych, ale mogą być rwnież pomocne w uzyskaniu informacji, czym jako społeczność się kierujemy w naszym działaniu, w co wierzymy, w czym pokładamy nadzieję. Liczby, tabele i wykresy stanowią pouczającą lekturę dla kogoś, kto potrafi właściwie je odczytać i zinterpretować. Ostatecznie bowiem, tak jak każdy rodzaj ludzkiego działania posiada wymiar podmiotowy, tak i każdy rodzaj wiedzy o człowieku - czy to indywidualnym, czy reprezentującym pewną społeczność - w podmiotowy jego wymiar odsłania. Zazwyczaj badacz - obok rzetelnego warszatu - potrzebuje nieco wyobraźni, intuicji, aby poprzez rżne zewnętrzne dane, ktrymi dysponuje, w podmiotowy wymiar dojrzeć. (Także z tego podwodu Jan Strzelecki nazwał dzieło Riesmana i jego wspłpracownikw socjologicznym freskiem - niewątpliwie łączy ono pasję poznawczą z temperamentym artystycznym). W każdym razie wybitne dzieła z dziedziny nauk społecznych potrafią tę podmiotową, a więc i dramatyczną stronę ludzkiej egzystencji odsłonić.Innym intelektualistą, stwierdzającym istnienie kryzysu osobowości jest David Riesman, ktry w swych rozważaniach doszedł do stwierdzenia, iż stan, w ktrym społeczeństwo amerykańskie się znajduje tzn. dominacja kultury masowej, ma miejsce ze względu na przejście do epoki rozpowszechnionej produkcji i konsumpcji. Riesman twierdzi, że kultura masowa tak bardzo oddziaływuje na jednostki, iż ich osobowości są zatracane na korzyść maski społecznej. W jego języku jest to przejście człowieka od wewnątrzsterowności do stanu, w ktrym ludzie cechują się zewnątrzsterownością . Mając na myśli ludzi wewnątrzsterownych Riesman wskazuje ludzi, ktrych dążenia i sposoby zachowania zostały wszczepione we wczesnym okresie dzieciństwa przez dorosłych i określone zostały na zawsze . Zdaniem autora wspłcześnie w kulturze masowe dominuje człowiek zawnątrzsterowny, ktrego siłą sterującą są jej wspłcześni tzn. ci, ktrych zna bezpośrednio lub ci, ktrych zna pośrednio poprzez środki masowego przekazu; cele, ktrymi kieruje się jednostka, zmieniana są pod wpływem tej siły. Wpływ zewnętrznych bodźcw jest tak duży, że sugeruje on działanie i refleksję w rżnych wymiarach osobowości: w sferze poglądw, przekonań, estetyki, moralności. Skuteczność wpływu kultury masowej można dostrzec w tym, że nie istnieje w zasadzie granica pomiędzy tym co znane, swojskie, a tym co obce, pochodzące z zewnątrz.Przykadowe prace

List motywacyjny

List motywacyjny Imię i Nazwisko Ulica Kod Miasto tel. email Chciałabym zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko w Państwa firmie. Interesuje mnie praca w weekendy w dowolnych godzinach. Jestem uczennicą Liceum Oglnokształcącego nr ? w Wrocławiu. Jak Państw...

Zadania publiczne w municipiach rzymskich.

Zadania publiczne w municipiach rzymskich. Dopiero koło połowy wieku IV odzyskuje Rzym z powrotem swe przodujące stanowisko rozciągnęli Lacjum; rozciągnęli rozciągnęli.358 odnawia się przymierze latyńsko-rzymskie, a w cztery lata pźniej przystępują do ...

Ideały średniowieczne. Czy byłyby potrzebne dzisiaj?

Ideały średniowieczne. Czy byłyby potrzebne dzisiaj? Średniowiecze to epoka , w ktrej głwną wartością był Bg , jednakże w ktrej życie było także ważne , gdyż od ziemskiego sprawowania zależało nasze miejsce w kraju umarłych. Dominowa...

Descrption of a family member. (200-250 words)

Descrption of a family member. (200-250 words) The earliest memories of my uncle date back my childhood. He always was an expected guest and the one who made me aware of my future passion - music. This plump, balding man in his forties doesn’t resemble a professor or choir manager. His often unshaven face hides my...

SŁWKA CZ. 1

SŁWKA CZ. 1 brać-nehmen blisko-nahr brauchen-potrzebować ciepło-warm ćwiczyć-uben ciemny-dunkel dosyć-genug opowiadać-erzehlen gorzki-bitter jasny-hell ktry-welcher każdy-jeder kwaśny-sauer lubić-mogen łagodny-mild moc...

Dlaczego języki obce odgrywają z naszym życiu ważną rolę?

Dlaczego języki obce odgrywają z naszym życiu ważną rolę? Sprache ist das wichtigste Verstndigungsmittel der Menschen. Immer mehr Leute auf der Welt wollen ein paar Fremdsprachen kennen. In der heutigen Welt sind Fremdsprachenkenntnisse fr die Menschen sehr wichtig. Die Grenzen sind offen und man k...

Przełamywanie stereotypw na drodze do Unii konieczność i szansa.

Przełamywanie stereotypw na drodze do Unii konieczność i szansa. W obliczu polskiego wejścia do Unii szczeglnego znaczenia nabiera kwestia postrzegania Polski na Zachodzie. Jaką rolę w tym procesie odgrywają stereotypy i uprzedzenia? W dyskusjach na temat integracji Polski z Unią...

Dlaczego powstanie listopadowe zakończyło się klęską?

Dlaczego powstanie listopadowe zakończyło się klęską? Powstanie listopadowe nie zostało pomyślnie przeprowadzone z kilku powodw. Moim zdaniem, głwnie była to wina przywdcw. Ich postawy były zbyt sceptyczne, przez co ten brak wiary w zwycięstwo mocno odznaczył si...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry