• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Samotny t...

Nawigacja

Samotny tłum- maly opis książkiSamotny tłum- maly opis książki


Zapewne każdy, kto choć trochę interesuje się dziejami nauk społecznych - a trzeba pamiętać, że od ponad stu lat nauki te w coraz większym stopniu "interesują się" każdym z nas! - zetknął się z książką autorstwa Davida Riesmana oraz jego dwch wspłpracownikw zatytułowaną The Lonely Crowd. Już sam jej tytuł - "Samotny tłum" - wszedł do powszechnego użycia na określenie zjawiska zaniku głębszych międzyludzkich więzi we wspłczesnych społeczeństwach. Ogłoszona drukiem w USA w 1950 roku - kiedy kraje Zachodu stały na progu szybkiego wzrostu gospodarczego i towarzyszących mu przemian społeczno-kulturowych - książka Riesmana opisywała proces, ktry miał wkrtce wyjść poza granice Ameryki Płnocnej, a dziś jest nam już dobrze znany: przejście społeczeństw "wysoko rozwiniętych" od epoki produkcji do epoki konsumpcji. Riesman wskazuje na bogate konsekwencje, jakie niesie z sobą w proces tworzący nowy typ społeczeństwa, ktre z kolei wpływa na "społeczny charakter" swoich poszczeglnych członkw. Opisuje przy tym, jak przejawia się to w polityce, pracy, zabawie czy sztuce. Tłumacz i autor wstępu do polskiego wydania tej książki, Jan Strzelecki, określił ją - między innymi ze względu na rozmach i bogactwo wątkw - mianem socjologicznego fresku.

Punktem wyjścia rozważań Riesmana są pewne spostrzeżenia z dziedziny demografii, nauki, ktra - wedle słw autora - "zajmuje się proporcją i stopą narodzin i zgonw, bezwzględną i względną liczbą ludzi w społeczeństwach i ich podziałem według wieku, płci i innych zmiennych". Otż od czasw średniowiecza krzywa wzrostu ludności w społeczeństwach Zachodu ma postać litery S, w ktrej okresy demograficznej stagnacji przeplatają się z okresami szybkiego wzrostu. Jest to oczywiście uzależnione od szeregu czynnikw - jak na przykład higiena życia, poziom wiedzy medycznej, odżywianie się ludności - ktre wpływają na proporcje między liczbą narodzin a liczbą zgonw oraz na przeciętną długość ludzkiego życia w danym czasie. W odniesieniu do tych rżnych okresw Riesman - w ślad za demografami - używa takich określeń, jak: społeczeństwo "o wysokim potencjale wzrostu" (liczba narodzin jest rwnie wysoka, jak liczba zgonw, wystarczy jednak by zmianie uległy niektre uwarunkowania, aby liczba urodzin znacznie przekroczyła liczbę zgonw), okres "eksplozji ludności", okres "przejściowego wzrostu", a następnie "wstępnego" oraz "stałego spadku ludności".

Według Riesmana każdej z tych faz krzywej demograficznej ("krzywej S") odpowiada określony typ społeczeństwa oraz typ "charakteru społecznego". Wyrżnia zatem człowieka i społeczeństwo "sterowane tradycją", następnie zaś - człowieka i społeczeństwo "wewnątrzsterowne". Dla człowieka i społeczeństwa wysoko rozwiniętego Zachodu połowy XX wieku - okresu wstępnego spadku ludności - rezerwuje określenia: "człowiek zewnątrzsterowny" i "społeczeństwo zewnątrzsterowne". W społeczeństwie tym podstawowym problemem nie jest stosunek człowieka do otaczającego go środowiska (tak było w "epoce produkcji"), ale do otaczających go ludzi. Stąd zachowanie wysoce "uspołecznione" jest tu nieodzownym warunkiem sukcesu w rżnych dziedzinach życia - od małżeństwa poczynając, poprzez pracę zawodową, na polityce kończąc. Ma to oczywiście wpływ na wychowanie dzieci w rodzinie, na system edukacji, jak w ogle na cały system przekazywania wartości i wzorcw zachowań w społeczeństwie.

Przykład zaczerpnięty z książki Riesmana pokazuje, że dane demograficzne nie tylko dają nam pewien wgląd w to, ilu nas jest, ale rwnież - przynajmniej w pewnej mierze - mogą być punktem wyjścia do uzyskania informacji o tym, jacy jesteśmy. I to nie tylko, jacy jesteśmy w aspekcie wieku, stanu społecznego, wykształcenia i innych "zewnętrznych" zmiennych, ale mogą być rwnież pomocne w uzyskaniu informacji, czym jako społeczność się kierujemy w naszym działaniu, w co wierzymy, w czym pokładamy nadzieję. Liczby, tabele i wykresy stanowią pouczającą lekturę dla kogoś, kto potrafi właściwie je odczytać i zinterpretować. Ostatecznie bowiem, tak jak każdy rodzaj ludzkiego działania posiada wymiar podmiotowy, tak i każdy rodzaj wiedzy o człowieku - czy to indywidualnym, czy reprezentującym pewną społeczność - w podmiotowy jego wymiar odsłania. Zazwyczaj badacz - obok rzetelnego warszatu - potrzebuje nieco wyobraźni, intuicji, aby poprzez rżne zewnętrzne dane, ktrymi dysponuje, w podmiotowy wymiar dojrzeć. (Także z tego podwodu Jan Strzelecki nazwał dzieło Riesmana i jego wspłpracownikw socjologicznym freskiem - niewątpliwie łączy ono pasję poznawczą z temperamentym artystycznym). W każdym razie wybitne dzieła z dziedziny nauk społecznych potrafią tę podmiotową, a więc i dramatyczną stronę ludzkiej egzystencji odsłonić.Innym intelektualistą, stwierdzającym istnienie kryzysu osobowości jest David Riesman, ktry w swych rozważaniach doszedł do stwierdzenia, iż stan, w ktrym społeczeństwo amerykańskie się znajduje tzn. dominacja kultury masowej, ma miejsce ze względu na przejście do epoki rozpowszechnionej produkcji i konsumpcji. Riesman twierdzi, że kultura masowa tak bardzo oddziaływuje na jednostki, iż ich osobowości są zatracane na korzyść maski społecznej. W jego języku jest to przejście człowieka od wewnątrzsterowności do stanu, w ktrym ludzie cechują się zewnątrzsterownością . Mając na myśli ludzi wewnątrzsterownych Riesman wskazuje ludzi, ktrych dążenia i sposoby zachowania zostały wszczepione we wczesnym okresie dzieciństwa przez dorosłych i określone zostały na zawsze . Zdaniem autora wspłcześnie w kulturze masowe dominuje człowiek zawnątrzsterowny, ktrego siłą sterującą są jej wspłcześni tzn. ci, ktrych zna bezpośrednio lub ci, ktrych zna pośrednio poprzez środki masowego przekazu; cele, ktrymi kieruje się jednostka, zmieniana są pod wpływem tej siły. Wpływ zewnętrznych bodźcw jest tak duży, że sugeruje on działanie i refleksję w rżnych wymiarach osobowości: w sferze poglądw, przekonań, estetyki, moralności. Skuteczność wpływu kultury masowej można dostrzec w tym, że nie istnieje w zasadzie granica pomiędzy tym co znane, swojskie, a tym co obce, pochodzące z zewnątrz.Przykadowe prace

Młoda polska- Nazwa epoki

Młoda polska- Nazwa epoki Mloda polska ? tak zatytulowany był cykl utworow A. Gorskiego publikowanych w 1898 w krakowskim Życiu, nazwa wymyslona i przyjeta przez pisarzy tego okresu. Modernizm poprzez te nazwe artysci manifestowali nowoczesnosc i przelomowosc swej sztuki. Neoromantyzm nazwa ta podkresla nawizan...

Rewizjoniści - Nowa Organizacja Syjonistyczna ( NOS )

Rewizjoniści - Nowa Organizacja Syjonistyczna ( NOS ) Powstanie partii Ruch rewizjonistyczny zapoczątkował Włodzimierz Żabotyński w r. 1923 prze założenie tzw. grupy aktywistw wysuwającej w stosunku do Anglii postulaty żydowskiej akcji kolonizacyjnej w Palestynie....

Fenomenologiczne metody badań w pedagogice Moustakas.

Fenomenologiczne metody badań w pedagogice Moustakas. Nauka w ludzkiej perspektywie: -etnografia-można prowadzić w rżnych środowiskach społecznych, ktre pozwalają na bezpośrednią analizę badanej grupy; sposb komunikacji i interakcji z ludźmi, jak rwnież daj...

Przyczyny i rodzaje mutacji.

Przyczyny i rodzaje mutacji. Jednym z pierwszych wielkich odkryć dotyczących genw było wskazanie, że mogą one ulegać zmianom. Zmiany te nazwano mutacjami. Dzisiaj wiemy, że mutacje powodowane są przez zmiany w sekwencji nukleotydowej DNA. Z chwilą gdy sekwencja DNA ulegnie zmianie, z...

Gdybyś miał powołać Stowarzyszenie Najlepszych Przyjacił, ktrzy bohaterowie dostąpiliby zaszczytu wstąpienia do tego grona. Uzasadnij swj wybr. Podaj przykł

Gdybyś miał powołać Stowarzyszenie Najlepszych Przyjacił, ktrzy bohaterowie dostąpiliby zaszczytu wstąpienia do tego grona. Uzasadnij swj wybr. Podaj przykłady z literatury. Na moją listę Stowarzyszenia Najlepszych Przyjacił byłoby się bardzo trudno d...

Metaforyczny sens przygd bohatera "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza czyli o Treści i Formie w życiu człowieka.

Metaforyczny sens przygd bohatera "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza czyli o Treści i Formie w życiu człowieka. "Ferdydurke" jest specyficzną, nowatorską powieścią, ktra wywołała w roku 1938 - roku swojego wydania - nieco hałasu. Dyskusje i atmosfera skandalu towarzyszyły je...

Pieniądze, władza, zaszczyty, czy te wartości liczą się w zyciu najbardziej?

Pieniądze, władza, zaszczyty, czy te wartości liczą się w zyciu najbardziej? Codziennie w rżnego rodzaju mediach widzimy wielu słynnych ludzi. Czy są to gwiazdy muzyki, filmu, politycy, czy właściciele majątkw, często spostrzegamy ich wyższość nad nami....

Jak żyć ma człowiek? Kto, komu, jakich i jak udziela rad w Pieśni XI i w innych pieśniach Jana Kochanowskiego? Wykorzystaj w wypracowaniu stosowne konteksty filozoficzne i his

Jak żyć ma człowiek? Kto, komu, jakich i jak udziela rad w Pieśni XI i w innych pieśniach Jana Kochanowskiego? Wykorzystaj w wypracowaniu stosowne konteksty filozoficzne i historycznoliterackie. TEMAT: Jak żyć ma człowiek? Kto, komu, jakich i jak udziela rad w Pieśni XI i w innych p...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry