• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Sarmatyzm

Nawigacja

SarmatyzmSarmatyzm
Sarmatyzm prąd kulturowy polskiego baroku. Ukształtował się w drugiej połowie XVI wieku jako legenda o pochodzeniu szlachty polskiej od starożytnego plemienia mężczyzn Sarmatw znad Morza Czarnego. Mit sarmacki określił rychło ideologię szlachty, a w XVII wieku także styl życia, twrczość artystyczną, stając się znakomitym wyrazem kultury szlacheckiej. Demokracja szlachecka. "Złotandywność". Wolność i swoboda szlacheckiego iszałidualizmu. Pochwała tradycji szlachectwa jako zespołu wartości etycznych. Umiłowanie dawności, prostoty, pewnej surowości obyczajw. Religijność żarliwa, prosta, fanatyczna. Niechęć do nazbyt złożonych spekulacji intelektualnych i pewna niechęć do pracy. Ideały sarmatyzmu - republikanizm, wolność, szlachectwo, wiara - określiły postawę przeciętnego wczesnego szlachcica. Łączył się z tym jeszcze kult swojskości (ksenofobia - chorobliwa niechęć do obcych kultur) i ziemiańskiego żywota.Sarmata był rycerzem, sytym ziemianinem, zakochanym w przeszłości, ktry zapełniał czas zabawą (polowaniem i biesiadą) i politykowaniem. Był owym (pijanym często) rębajłą, ktry wierzył w cuda i gardłował po sejmikach. Lubił życie rodzinne. W ideologii sarmackiej wykształcił się pewien stereotyp Polaka: szlachcica, ziemianina., katolika. Nieszlachcic i niekatolik nie mgł być Polakiem. Polak był wyższy nad wszystkie narody i doskonalszy, toteż gardził obcymi. Lecz czerpał od nich wiele, zwłaszcza ze Wschodu (z Turcji). Orientalny przepych zaspokajał upodobania szlachcica. Szlachta przejęta była swoją misją dziejową i szczeglną, nadludzką wartością.Sarmatyzm pełnił funkcję ideologii narodowej. Nie stał się formacją kulturową i pozostał prądem w obrębie formacji barokowej. Literatura związana z sarmatyzmem była obfita: pisano wwczas powszechnie. Pisano dla siebie i grona znajomych; wiele utworw pozostało w rękopisach. Pisarzem, ktry znakomicie wyraził przeciętną sarmacką wizję świata, był Jan Chryzostom Pasek. Wacław Potocki zbliżał się do sarmatyzmu.


Przykadowe prace

'Bądźmy bezpieczni'

'Bądźmy bezpieczni' Korzystając z własnych doświadczeń oraz informacji zawartych w telewizji i prasie wskaż, ktre elementy lokalnej infrastruktury miejskiej są najbardziej narażone na awarie. Przez bardzo ostrą zimę, jaka miała miejsce i ktra wciąż t...

Podstawy zarządzania

Podstawy zarządzania Kierunki klasyczne w nauce o zarządzaniu(osiągnięcia Taylora i Fayola):Kierunek klasyczny w nauce o zarządzaniu , zawiera w sobie pewne zasady takie jak: jedność poleceń (polecenia od jednego zwierzchnika); zasady określające zasięg kontroli, tak a...

Czy można moralnie obronić Abrahama, że zataił swj zamiar przed Sarą, Eleazarem i Izaakiem? – na podstawie książki Bojaźń i drżenie

Czy można moralnie obronić Abrahama, że zataił swj zamiar przed Sarą, Eleazarem i Izaakiem? – na podstawie książki Bojaźń i drżenie Na początku problematu autor przedstawia zagadnienia zatajenia, otwartości i paradoksu. Tu pragnąłbym pokazać na dr...

Ewolucja bohatera romantycznego w twrczości Adama Mickiewicza.

Ewolucja bohatera romantycznego w twrczości Adama Mickiewicza. Ewolucję koncepcji bohatera romantycznego w twrczości Adama Mickiewicza łatwo zauważyć odwołując się do oglnego schematu tej postawy. Bohater romantyczny był symbolem młodego człowieka pierwszej p...

Opis dowolnego routera

Opis dowolnego routera Co to jest Router? Urządzenie lub program łączące dwie sieci komputerowe (np. LAN z siecią internet) i odpowiedzialne za przesyłanie informacji pomiędzy tymi sieciami. Najpopularniejszym zastosowaniem ruterw jest możliwość rozdzielenia stałego ...

Wigilia Bożego Narodzenia

Wigilia Bożego Narodzenia Boże Narodzenie. Radosny czas oczekiwania - ubieranie choinki, zapach pieczonych ciast, prezenty, krzątanina; te wspomnienia z dzieciństwa w szczeglny sposb zapisały w naszej pamięci Wigilię Bożego Narodzenia jako najbardziej rodzinne i rodzime z obchodzonych &...

Zjednoczenie państwa polskiego na przełomie XIII/XIV wieku

Zjednoczenie państwa polskiego na przełomie XIII/XIV wieku PRZYCZYNY ZJEDNOCZENIA POLSKI - osłabione państwo było napadane przez: Mongołw, Krzyżakw, Brandenburczykw i Czechw - do zjednoczenia dążył Kościł Katolicki (granice diecezji nie pokrywały si&...

Porwnanie konstytucji marcowej z kwietniową

Porwnanie konstytucji marcowej z kwietniową KARTA PRACY nr Konstytucja kwietniowa Konstytucja marcowa Zasady ustrojowe Ustrj prezydencko-autorytarny system rządw w demokracji charakteryzujący się rygorystycznym podziałem (separacją) władzy ustawodawczej i wykonawczej, oraz poł...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry