• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Satyra s...

Nawigacja

Satyra sądzi człowieka? Wpracy wykorzystaj wnioski z analizy utworu "Do krla" oraz innych znanych Ci satyr Ignacego Kraciskiego.Satyra sądzi człowieka? Wpracy wykorzystaj wnioski z analizy utworu "Do krla" oraz innych znanych Ci satyr Ignacego Kraciskiego.


Satyra jest gatunkiem leiterackim, ktry ośmiesza i piętnuje nie człowieka, lecz całe społeczeństwo. Postaram sie udowodnić to poniżej.
Analizując satyrę "Do krla" Ignacego Krasickiego na pozr stwierdzamy, że krytykuje ona samego krla i sposb jego rządzenia. Są mu stawiane zarzuty, że nie ma krlewskiego rodowodu ( "jesteś krlem, a czemu nie krlewskim synem?"), jest polakiem a nie obocokrajowcem ( " źle to więc, żes nie polak, źle żeś nie przychodzień"), jest za młody ("tyś nań wstąpił mający lat tylko trzydzieści"), zbyt ludzki (""krl nie człowiek"), źle sprawuje rządy (" o sposobie rządzenia nie odbre masz zdanie") i jest mądry ("ksiągi lubisz i w ludziach kochasz się uczonych; i to źle"). Lecz ta argumentacja jest bezsensowna, gdyż swoimi idiotycznymi zarzutami ośmiesza się szlachcic sarmata. Zarzuty postawione krlowi są w gruncie rzeczy jego zaletami. Nadawca w satyrze jest pozorny, nadawcą właściwym jest człowiek uczony, ktry szanuje władcę. Satyra krytykuje zacofanych, ciemnych i zazdrosnych o tron sarmatw. Środkiem komizmu jest ironia, dzięki ktrej szlachcic został osmieszony, a jego argumentacja zdeprecjonowana.
Kolejną satyrą krytykującą wady społeczeństwa jest "Pijaństwo" Krasickiego. Utwr ten krytykuje ludzi, ktrzy mają problemy z alkoholem. Bochaterami tej satyry jest dwch szlachcicw. Jeden jest biborzem opowiadającym o libacji, a drugi rozsądnym człowiekiem. Satyra krytykuje pijańswo, gdyz ma ono opłakane skutki takie jak utrata pamięci, skracanie życia czy też bl.
Ostatnim teksrem Ignacego Krasickiego do jakiego sdię odwołam jest "Świat zepsuty". W utworze ujęte są przywary społeczeństwa. Osobąmwiąca jest porte parole autora. W satyrze ujęte są kontrasty pomiędzy młodzieżą a starszym pokoleniem. Młodzi ludzie stawiaja na wartości pozorne. Satyra nawołuje do przywrcenia dawnych obyczajw i tradycji. Przedstawia oświeceniowe społeczeńtwo polskie w krzywym zwierciadle.
Myślę, że przytoczone argumenty oparte na tekstach Ignacego Krasickiego potwierdzają moją tezę o tym, że satyra nie sądzi człowieka, lecz całe społeczeństwo. Autor tych satryr używał w swoich utworach komizmu, ironi i karykatur, aby bardziej podkreślić wady społeczeństwa.Przykadowe prace

Budowa i zasada działania ploterw

Budowa i zasada działania ploterw SPIS TREŚCI 1. URZĄDZENIA DO WYPROWADZANIA DANYCH. 3 1.1 Podział urządzeń do wyprowadzania danych. 3 2. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI DOTYCZĄCE PLOTERW. 5 2.1 Parametry ploterw. 5 2.2 Budowa plotera. 6 3. RODZAJE PLOTERW. 9 3.1 Ploter p...

Analiza wiersza "W malinowym chruśniaku".

Analiza wiersza "W malinowym chruśniaku". Wiersz pt. "W malinowym chruśniaku" jest najsłynniejszym erotykiem Bolesława Leśmiana, będącym jednocześnie utworem, ktry rozpoczyna cykl o tym samym tytule. Wiersze z tego cyklu, zawarte są w tomie "Łąka" wydanym w 1920 r. Leś...

W jaki sposb mity objaśniają świat?

W jaki sposb mity objaśniają świat? Mity to opowieści wyrażające i organizujące wierzenia dawnej społeczności, stanowiące składnik kultury starożytnych. Podania te wyjaśniały niezrozumiała zjawiska przyrodnicze. Wyrażały ludzkie emo- cje: l&...

Meine Kinderheit

Meine Kinderheit Heutige Eltrn wollen ihre Kinder nicht so streng, als frher erziehen. Ich hatte eine andere Kinderheit. Meine Eltern waren nicht so streng fr mich, deshalb war ich von ihnen selten geschlagen. Manchmal, wenn ich zum Beispiel unhflich beim Essen oder im Haus war , bekamm ich nur die Patschen. Ich musste um 9 Uhr...

Człowiek zniewolony - łagry sowieckie na przykładzie wybranych utworw literackich.

Człowiek zniewolony - łagry sowieckie na przykładzie wybranych utworw literackich. Aby mwić o zniewoleniu człowieka należy zdefiniować to pojęcie. Zniewolenie to utrata wolności, swobody, całkowita zależność od innych. Zagadnienie to może dotyczyć kilku...

Kultura przedstawiona w opowiadaniu Tadeusza Borowskiego "U nas w Auschwitzu".

Kultura przedstawiona w opowiadaniu Tadeusza Borowskiego "U nas w Auschwitzu". Podczas II wojny światowej utworzono wiele obozw koncentracyjnych, w ktrych przetrzymywano ludzi, ktrzy służyli Niemcom jako "tania siła robocza". Jeden z obrazw niemieckich obozw koncentracyjnych możemy znaleźć...

Malarstwo renesansu

Malarstwo renesansu Malarstwo renesansu – styl w malarstwie zachodniej Europy XV i XVI wieku. Malarstwo renesansowe rozkwitło najwcześniej we Włoszech. Charakterystyka [edytuj] We Florencji, Rzymie, Wenecji i innych włoskich miastach artyści zaczęli na nowo odnajdywać pi...

Analiza i interpretacja "Świt kwietniowy" Juliana Przybosia

Analiza i interpretacja "Świt kwietniowy" Juliana Przybosia Autorem wiersza jest Julian Przyboś, a tyutł to "Świt kwietniowy". Już na wstępie możemy przewidzieć, że w utworze chodzi o wydarzenia mające miejsce w wiosenny poranek. Wiersz jest zbudowany z 2 strof, w każdej po...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry