• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Satyra s...

Nawigacja

Satyra sądzi człowieka? Wpracy wykorzystaj wnioski z analizy utworu "Do krla" oraz innych znanych Ci satyr Ignacego Kraciskiego.Satyra sądzi człowieka? Wpracy wykorzystaj wnioski z analizy utworu "Do krla" oraz innych znanych Ci satyr Ignacego Kraciskiego.


Satyra jest gatunkiem leiterackim, ktry ośmiesza i piętnuje nie człowieka, lecz całe społeczeństwo. Postaram sie udowodnić to poniżej.
Analizując satyrę "Do krla" Ignacego Krasickiego na pozr stwierdzamy, że krytykuje ona samego krla i sposb jego rządzenia. Są mu stawiane zarzuty, że nie ma krlewskiego rodowodu ( "jesteś krlem, a czemu nie krlewskim synem?"), jest polakiem a nie obocokrajowcem ( " źle to więc, żes nie polak, źle żeś nie przychodzień"), jest za młody ("tyś nań wstąpił mający lat tylko trzydzieści"), zbyt ludzki (""krl nie człowiek"), źle sprawuje rządy (" o sposobie rządzenia nie odbre masz zdanie") i jest mądry ("ksiągi lubisz i w ludziach kochasz się uczonych; i to źle"). Lecz ta argumentacja jest bezsensowna, gdyż swoimi idiotycznymi zarzutami ośmiesza się szlachcic sarmata. Zarzuty postawione krlowi są w gruncie rzeczy jego zaletami. Nadawca w satyrze jest pozorny, nadawcą właściwym jest człowiek uczony, ktry szanuje władcę. Satyra krytykuje zacofanych, ciemnych i zazdrosnych o tron sarmatw. Środkiem komizmu jest ironia, dzięki ktrej szlachcic został osmieszony, a jego argumentacja zdeprecjonowana.
Kolejną satyrą krytykującą wady społeczeństwa jest "Pijaństwo" Krasickiego. Utwr ten krytykuje ludzi, ktrzy mają problemy z alkoholem. Bochaterami tej satyry jest dwch szlachcicw. Jeden jest biborzem opowiadającym o libacji, a drugi rozsądnym człowiekiem. Satyra krytykuje pijańswo, gdyz ma ono opłakane skutki takie jak utrata pamięci, skracanie życia czy też bl.
Ostatnim teksrem Ignacego Krasickiego do jakiego sdię odwołam jest "Świat zepsuty". W utworze ujęte są przywary społeczeństwa. Osobąmwiąca jest porte parole autora. W satyrze ujęte są kontrasty pomiędzy młodzieżą a starszym pokoleniem. Młodzi ludzie stawiaja na wartości pozorne. Satyra nawołuje do przywrcenia dawnych obyczajw i tradycji. Przedstawia oświeceniowe społeczeńtwo polskie w krzywym zwierciadle.
Myślę, że przytoczone argumenty oparte na tekstach Ignacego Krasickiego potwierdzają moją tezę o tym, że satyra nie sądzi człowieka, lecz całe społeczeństwo. Autor tych satryr używał w swoich utworach komizmu, ironi i karykatur, aby bardziej podkreślić wady społeczeństwa.Przykadowe prace

Amerykańska propaganda filmowa podczas II wojny światowej

Amerykańska propaganda filmowa podczas II wojny światowej Amerykańska propaganda filmowa podczas II wojny światowej Wbrew pozorom amerykańska produkcja propagandy podczas II wojny światowej była procesem niezwykle złożonym, w ktrym indywidualni pisarze, artyści i filmowcy niejed...

Charakterystyka polskiej bieżącej bibliografii narodowej

Charakterystyka polskiej bieżącej bibliografii narodowej Temat: Charakterystyka polskiej bieżącej bibliografii narodowej Początki bieżącej biblioteki na ziemiach polskich sięgają XVIII wieku. Pierwsze czasopismo informacyjno-bibliograficzne Polnishe Bibliotheck na ziem...

Światynia Ramzesa II

Światynia Ramzesa II Wielka świątynia z Abu Simbel jest najpiękniejszą i najpotężniejszą budowlą zbudowaną przez Ramzesa II w Nubii. Została wycięta w skale około roku 1260 p.n.e. Fasady świątyni strzegą cztery potężne posągi samego fa...

Zanieczyszczenia

Zanieczyszczenia ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA SĄ GŁWNYMI PRZYCZYNAMI GLOBALNYCH ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA. NAJCZĘŚCIEJ I NAJBARDZIEJ ZANIECZYSZCZAJĄ ATMOSFERĘ: DWUTLENEK SIARKI, TLENEK AZOTU ORAN PYŁY. ŹRDŁA ZANIECZYSZCZEŃ: -SUBSTANCJE GAZOWE, STAŁE LUB C...

Systemy niewolnicze w średniowieczu

Systemy niewolnicze w średniowieczu 1. Pojecie niewolnictwa: Niewolnictwo to jedna z najstarszych formacji społecznych. Oparta jest na idei wykorzystywania pracy danej osoby lub grupy osb bez wynagrodzenia. Osoby te są zniewolone, to znaczy, że należą do swojego pana, nie mogą zrezygnow...

Tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne WSTĘP: Dziś tworzywa sztuczne odgrywają podstawowa role w życiu ludzkości. Pojawiają się w coraz to nowych dziedzinach naszego życia. Znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach życia, doskonale zastępują metal, drewno. Są niezbędne do rozw...

Głwne założenia neoliberalizmu

Głwne założenia neoliberalizmu Neoliberalizm (z łac. Liberalia ? wolnościowy) to kierunek myśli filozoficznej politycznej stanowiący relację na zwiększający się interwencjonalizm państwowy XX w. Za początek tego ruchu przyjmuje tak zwane kolokwium Waltera Lippma...

Interpretacja utworu J.W. Goethe "Krl olch"

Interpretacja utworu J.W. Goethe "Krl olch" Utwr Johanna Wolfganga Goethego pt. Krl olch jest balladą łączącą cechy liryki, epik i dramatu, a więc jest gatunkiem synkretycznym. Autor tego dzieła dał początek i wyznaczył nowe drogi, za ktrymi podążali p...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry