• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: SAVIGNI ...

Nawigacja

SAVIGNI – O powołaniu naszych czasw do ustawodawstwa i nauki prawaSAVIGNI – O powołaniu naszych czasw do ustawodawstwa i nauki prawa


SAVIGNI – O powołaniu naszych czasw do ustawodawstwa i nauki prawaPrawo rozwija się wraz z narodem wraz z nim doskonali się i wreszcie umiera wraz z utratą przez nard jego osobowości. Savigni wyrżnia dwa elementy prawa – prawo związane z życiem oglnym narodu , elementem politycznym prawa, a wyspecjalizowany naukowy rozwj jego elementem technicznym. Wszelkie prawo powstaje drogą zwaną powszechnie zwyczajową tzn. że jest najpierw wytwarzane przez obyczaj i przekonanie narodu, a potem przez jurysprudencje – wewnętrzne siły działające w ukryciu, a nie przez arbitralne akty ustawodawcze. Zrżnicowanie przypadkw ktre powstają w rzeczywistości nie ma żadnych granic więc kodeks nie może być jedynym źrdłem prawa w ktrym zawarte są z gry rozstrzygnięcia dla każdego zachodzącego przypadku, bo niemożliwe jest poznać praktyki wszystkich zachodzących przypadkw . Savigni porwnuje prawo do trjkąta ktry posiada pewne cechy z ktrych połączenia wynikają w sposb konieczny, podobnie każdy dział prawa posiada elementy przez ktre dane są pozostałe, te elementy nazywa kierowniczymi i to nadaje prawu charakter naukowy a kodeks przez swą nowość , związek z pojęciami danego okresu będzie odwracał uwagę od rzeczywistego źrdła prawa, ktre wspiera się na siłach duchowych narodu. Narody młode mają bardzo jasna wyobraźnie swego prawa , ale ich kodeksy wykazują braki językowe i logiczne i nie są w stanie wyrazić tego co najistotniejsze.

Na temat prawa rzymskiego twierdzi że jego zwolennicy twierdzą iż zawiera wieczne reguły sprawiedliwości w czystej postaci dlatego stanowi sankcjonowanie prawa natury , Savigny jednak uważa że większą część prawa rzymskiego ze względu na jego ograniczoność i zawiłości prawnicze odrzuca się a zachwyt utrzymuje się przeważnie dla teorii kantraktw ale jeśli z niej wyeliminujemy niektre elementy , to reszta jest słuszna ale ma charakter tak oglny że do tego można dojść przy pomocy zdrowego rozsądku , bez jakiegokolwiek wykształcenia prawniczego, a dla tak małego zysku nie warto uciekać się do pomocy przepisw sprzed 2000 lat . Udowadnia jednak że historia tego prawa aż do okresu klasycznego ma rozwj trwały i w pełni organiczny bo gdy powstawała nowa forma to była od razu wiązana ze starą z ktrej dziedziczyła formę i precyzję , zwraca uwagę na pojęcie fikcji ktre jest wyszydzane. Dalej udowadnia że prawo rzymskie rozwinęło się drogą wewnętrzną jako prawo zwyczajowe niewielki był tam wpływ właściwego ustawodawstwa do czasu gdy prawo znajdowało się w czasie żywotności i to dalej utwierdza w kwestii go w kodyfikacji , tam nie widziano potrzeby kodeksu nawet wtedy gdy warunki ku temu były bardzo sprzyjające. Ważnym aspektem dla stałego rozwoju prawa jest posiadanie przez nard stałego terytorium

( Niemcy podbijały inne narody ) bo przy stałych wędrwkach i podboju prawo powinno być udziałem wszystkich. Savigni żałuje że cały wiek XVIII był w Niemczech bardzo ubogi w wielkich prawnikw ktrzy mają dwojaki zmysł ; historyczny , aby mgł pojąć właściwości całej epoki i każdej formy prawnej , oraz systematyczny by mgł każde pojęcie i zasadę rozważać w organicznym związku i wspłgraniu z całością tzn. w takim stosunku ktry jest jedynie rzeczywisty i naturalny.

Dlatego Niemcy nie miały zdolności przygotowania kodeksu , kodeks mgłby spełniać swoją role i byłby doskonały gdyby jej wykład miał formę oryginalną i samodzielną , a szczeglnie dawał żywe ujęcie materiału prawnego. Do tego ubogość literatury - wszystkie te czynniki blokują stworzenie dobrego kodeksu. Poza tym pozostaje problem języka ktrym posługując się nie da się zredagować kodeksu bo jest on zbyt prosty.

Savigni porwnuje trzy kodeksy; Napoleona, Landrecht i Austriacki. Najgorsze zdanie ma o kodeksie Napoleona stwierdza że kodeks ten służył Napoleonowi do ujarzmiania narodw i był prawem zewnętrznym. Przy kodyfikowaniu prawa francuscy prawnicy ( z ktrych wręcz szydzi ) prawie nie podpierali się żadnymi dziełami dawnych prawnikw stwierdzali iż nie ma takiej potrzeby skoro wszystko jest w dziełach Pothiera. Zrzuca twrcom kodeksu że prawo natury wprowadzono raczej dla pozoru niż dla rzeczywistego posługiwania się nim.

Braki w prawie mogą doprowadzić do upadku, ( przykład Rzymu ). Mwi że należy spodziewać się we Francji stanu wielkiej niepewności prawnej

Nie ma bowiem znaczenia że w rżnych miejscach obowiązuje rżne prawo , ale jeśli prawo w konkretnej sytuacji zależy od przypadku i samowoli to taki stan jest rzeczą najgorszą dla wymiaru sprawiedliwości. Wielką powagą wypowiada się Savigni o Landrechcie , twierdzi wręcz że obrazą jest porwnywanie go z Kodeksem Napoleona . Landrecht opracowywano spokojnie i powoli z cała powagą dla tego dzieła z poczuciem odpowiedzialności i umiłowania przedmiotu ktre to nard niemiecki ma wrodzone. Poza tym Landrecht wprowadzano spokojnie w poszanowaniu praw poszczeglnych prowincji . Kodeks Austriacki powinien być ( jak twierdzi autor) bardziej oryginalny niż pruski dlatego że autorzy nie byli związani zasadami prawa rzymskiego i mogli się kierować kryteriami sprawiedliwości naturalnej, jednak zarzuca temu kodeksowi że pojęcia poszczeglnych uprawnień są tam w części zbyt oglne i nieokreślone , i oparte na prawie rzymskim ktre chyba do końca nie było zrozumiane przez twrcw dzieła. W kodeksie austriackim spotykamy podstawowe rozrżnienie praw osobowych i rzeczowych ktre nie jest sprecyzowane na żaden sposb ani rzymski , ani jakikolwiek inny. Czas obecny nie jest dobry do kodyfikacji stwierdza Savigny.

Jednocześnie zauważa że w krajach w ktre nie posiadają kodeksw i obowiązuje prawo powszechne jego stan zależeć będzie od trzech czynnikw ; od istnienia wystarczających źrdeł prawa , kompetentnego personelu i prawidłowej formy procesu. Najlepszym sposobem byłoby spisanie prawa zwyczajowego ktre poddane byłoby takiej kontroli jak w Rzymie i nie byłaby to zwykła kodyfikacja gdyż to prawo działa na naszych oczach i obejmowało by tylko te materie co do ktrych panuje pełna jasność. Zaś tam gdzie już istnieją kodeksy należy je uznać jako nowe fakty w historii prawa nie wolno ich znosić bo to doprowadziłoby do wielkiego zamieszania i wpływało by niekorzystnie na ducha narodu. Trzeba tylko znaleźć sposb jak zapobiec ujemnym skutkom ktre będą wynikały z niewłaściwego posługiwania się kodeksami ( nie dotyczy to kodeksu Napoleona ktry jako zły dla Niemiec już został zwalczony choć skutki jego stosowania nard jeszcze długo będzie odczuwał).

Reasumując – prawo jest emanacją ducha narodu , powinno być przejawem mądrości zakorzenionej w archetypie a nauka prawa powinna mieć historyczny charakter.

Przykadowe prace

Patologia społeczna w mass mediach a uzależnienie jako telewizyjny centryzm na tle woli jako zdolności do świadomego i zamierzonego działania

Patologia społeczna w mass mediach a uzależnienie jako telewizyjny centryzm na tle woli jako zdolności do świadomego i zamierzonego działania Patologia społeczna w mass mediach a uzależnienie jako telewizyjny centryzm na tle woli jako zdolności do świadomego i zamierzonego dzi...

Humaniści

Humaniści Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce – te słynne słowa starożytnego poety rzymskiego, Terencjusza stały się hasłem humanistw epoki odrodzenia. Ludzie, ktrzy stworzyli renesans byli spragnionymi nowych przygd poszukiwaczami. Odnaleźli nowe l&#...

Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA Dopuszczalność unieważnienia małżeństwa oraz jej wyłączenie Małżeństwo może zostać unieważnione jedynie z tych powodw, z ktrymi przepisy k.r.o....

Streszczenie - Potop

Streszczenie - Potop Powieść ta stanowi drugą część "Trylogii". Ukazała się w roku 1886 ("Trylogia" - "Ogniem i mieczem", "Potop", "Pan Wołodyjowski" pisana w latach 1883-1888). Pokolenie popowstaniowe było raczej przeciwne tematyce historycznej w literaturze, d&#...

Rachunek sumienia

Rachunek sumienia Przed oczy Twoje panie winny nasze składamy… Zwykle codzienny rachunek sumienia jest pierwszą praktyką, ktra znika z życia modlitwy człowieka wierzącego. Często nie określa się jasno przyczyn porzucenia praktyki codziennej analizy dnia wobec Boga...

"Kandyd" Woltera - krytyczny obraz "najlepszego ze światw".

"Kandyd" Woltera - krytyczny obraz "najlepszego ze światw". "Kandyd" jest jedną z najgłośniejszych powiastek filozoficznych Woltera, wydaną w 1759 roku. Opowiastka filozoficzna to taka, w ktrej autor ustosunkowuje się do pewnych filozofii. Ten utwr wymierzony jest w optymistyczny nurt filozofii o...

Stanisław Lem - biografia.

Stanisław Lem - biografia. Stanisław Lem jest na pewno najwybitniejszym jak dotąd przedstawicielem polskiej literatury fantastycznej, a wśrd autorw światowej SF należy do najściślejszej czołwki. Tych tez nikt orientujący się choć nieco w zagadnieniach literatury SF...

Wielki Wybuch

Wielki Wybuch WIELKI WYBUCH Wszystko co istnieje we wszechświecie - mnstwo galaktyk i miliardy gwiazd w każdej z nich, niemożliwa do oszacowania liczba planet, w tym Ziemia i każdy najmniejszy kwant, było kiedyś skupione w obiekcie o wymiarach znacznie mniejszych od ziarenka piasku. To ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry