• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Scharakt...

Nawigacja

Scharakteryzuj przemiany ustrojowe w polis ateńskiej od połowy VII wieku p.n.e. do połowy wieku V.Scharakteryzuj przemiany ustrojowe w polis ateńskiej od połowy VII wieku p.n.e. do połowy wieku V.
Ateny były jednym z najbardziej rozwiniętych i najsilniejszych państw- miast w Starożytnej Grecji. Połowa VII wieku p.n.e wyznacza początek procesu tworzenia się ustroju demokratycznego w tym polis. Demokracja –czyli władza ludu, mogła zaistnieć dopiero po wprowadzeniu wielu istotnych zmian ustrojowych.

Początkowo Ateny, jak wiele innych polis greckich, były rządzone przez krlw. Układ monarchiczny zmienił się, gdy władze przejęli archonci- czyli najwyżsi urzędnicy. Rzecz jasna, dostęp do owych urzędw mieli jedynie najbogatsi mieszkańcy polis. Można więc zauważyć dominację arystokracji, ktra podporządkowując sobie chłopw i rzemieślnikw (udzielając im wysokich pożyczek, ktrych skutkiem były ogromne długi), w VII wieku p.n.e uzyskała monopol na uczestniczenie w życiu politycznym polis. Rządy oligarchw, pomimo wewnętrznych zaburzeń i buntw chłopw, zaostrzył Drakon, wydając surowe i okrutne prawa, regulujące stosunki społeczne i prawne w Atenach – prawa pisane krwią, niewola sankcją za długi.

Następnie pojawia się Solon i dzięki niemu zaczyna się okres poważnych i znaczących reform ustrojowych. Przede wszystkim -podzielił obywateli na cztery grupy według uzyskiwanego przez nich dochodu Członkowie dwch pierwszych grup mogli kandydować na stanowiska archontw, reszta jedynie mogła wybierać. Powołał Radę Czterystu wybieraną przez Zgromadzenie Ludowe. A także po raz pierwszy w historii umorzył długi chłopw. Reformy te wywołały niezadowolenie arystokracji , lecz jeszcze nie zaspokoiły roszczeń biedoty.

Wtedy na arenę polityczną wstępuje Pizystrat, ktry wprowadza w Atenach nową formę władzy, jaka jest tyrania. Był on zwolennikiem rozwoju rzemiosła i handlu, zakładania nowych kolonii, a na terenie całego kraju wprowadził podatek dochodowy i stała armię. Po jego śmierci (koniec VI wieku), zwycięstwo polityczne odnosi Klejstenes. Uważa się, że okres jego panowania był znaczący dla demokratyzacji życia politycznego Aten. Zwiększył rolę Zgromadzenia Ludowego, znisł instytucje rodu i jego znaczenie polityczne, podzielił polis na niewielkie jednostki terytorialne- demy, wprowadził urząd strategw i stworzył sąd skorupkowy, by mc sprawiedliwie osadzać nieprzydatnych i zagrażających polis obywateli.

W V wieku cykl reform kontynuuje Temistokles, wdz ateński walczący z Persami. Nie tylko decyduje o losowaniu urzędnikw, ale także dopuszcza do sprawowania urzędw przedstawicieli niższych klas solońskich, jednocześnie ograniczając znaczenie Areopagu i archontw. W pźniejszych latach odebrano Areopagowi uprawnienia administracyjne i zaczęto sprawować kontrolę nad urzędnikami. Temistokles, rozporządzając skarbem Związku Morskiego - rozbudowywał flotę, zatrudniając przy tym najuboższych. Dzięki niemu do miast zaczęła napływać ludność w poszukiwaniu pracy. Można powiedzieć więc, że prowadził politykę dążącą do podsycania tendencji demokratycznych, co, jak nie trudno się domyślić, nie podobało się arystokracji. Zapłaci za to wysoką cenę-wygnanie.

Zakończenie wojen grecko- perskich spowodowało, że wszystkie działania Ateńczykw skupiły się na odbudowie swego polis. Przywdcą zostaje w tym czasie Perykles. Ten wspaniały i utalentowany strateg spowoduje, ze w czasie jego panowania (od roku 454 p.n.e.) Ateny przeżyją swoje złote lata. Jego najważniejszą decyzją było danie szansy najuboższym, by zajmowali stanowiska urzędnicze, ponadto wprowadza prawo o obywatelstwie w Atenach. Zgodnie z nim, za obywatela Aten uważano tego, ktrego rodzice byli Ateńczykami. A to pozwalało mu brać udział w wyborach i mieć bezpośredni wpływ na losy państwa. Rządy sprawowało Zgromadzenie Ludowe wraz z Radą Pięciuset i sądem przysięgłych. Urzędnicy zawsze mogli być pociągnięci do odpowiedzialności w czasie sprawowania swych funkcji. Ważne jest, że w demokracji ateńskiej nie było podziału władz, Zgromadzenie Ludowe zajmowało się wszystkimi sprawami. Było władzą ustawodawcza, wykonawczą i sądowniczą.

Osiągnięcia polityczne Peryklesa stały się wzorem demokracji dla przyszłych państw, na następne stulecia. Co ciekawe, drogę do osiągnięcia demokracji, od monarchii, poprzez rządy oligarchiczne, tyranię i demokrację pośrednią, Ateny przemierzyły w ciągu dwustu lat, co innym państwom cywilizacji europejskiej zajęło ponad tysiąc.


Przykadowe prace

Oskarżam lub bronię Kreona – mowa prokuratora lub obrońcy.

Oskarżam lub bronię Kreona – mowa prokuratora lub obrońcy. Oskarżam Kreona ? mowa prokuratora Wysoki Sądzie! Dzisiaj jesteśmy tutaj, by sprawiedliwości stała się zadość i by winny został odpowiednio ukarany za swoje czyny. Chciałabym oskarżyć Kr...

Wesele jako dramat narodowy.

Wesele jako dramat narodowy. Dramat Wyspiańskiego należy do kanonu najważniejszych utworw literatury polskiej, zakotwiczony jest bowiem głęboko w przestrzeni "przeklętych" polskich mitw narodowych. Z tego też względu stanowi w pewnym sensie tekst zamknięty, mało czytelny dla ko...

Norma prawna a przepis prawny

Norma prawna a przepis prawny Norma prawna jest popartą przymusem panstwowym oglną regułą postepowania skierowaną do abstrakcyjnego adresata, określającą jego postępowanie w przewidzianej tą normą sytuacji. Każda norma prawda okreska, jak mają sie zachowac ...

Fleksja

Fleksja Koniugacja (z łac.) – odmiana czasownika przez osoby, czasy, tryby, strony, liczby, aspekty i inne kategorie gramatyczne. Formy czasownikowe, ktre nie posiadają określonych podanych kategorii, zwane są bezokolicznikiem. Wszystkie formy danego czasownika nazywają się leksemami,...

Sole i ich zastosowanie

Sole i ich zastosowanie Sole i ich zastosowanie 1. Sole- związki chemiczne będące połączeniem atomw metali z resztą kwasową, gdzie z cząsteczki zasady zostały wyparte grupy wodorotlenowe, a z cząsteczek kwasw atomy wodoru, powstają w trakcie zobojętniania( neu...

Recenzja Władcy Pierścieni

Recenzja Władcy Pierścieni Władca Pierścieni to trylogia, składająca się z tomw: Drużyna Pierścienia , Dwie Wieże oraz Powrt krla . Ich twrcą jest Jon Ronald Rewel Tolkien, historyk, pisarz. Akcja jego książek toczy się w fikcyjnym Śr...

Pory roku

Pory roku Herbst Den Herbst finde ich immer Am schosten. Der bergang vom Sommer zum Winter ist schon. Wenn die Blatter erst man abfallen und dann irgendwann die Baume kahl sind, das verndert die gesamte Natur. Das ganze Bild wir dadurch verndert. Da sehe ich immer diese Alleen, wo ich durchgehe, wie die Blatter immer bun...

Co ciekawy turysta w Polsce powienień zobaczyć

Co ciekawy turysta w Polsce powienień zobaczyć NAJCIEKAWSZE MIASTA Drugą dużą aglomeracją miejską regionu jest Łdź, drugie pod względem liczby mieszkańcw miasto w Polsce. Przed wojną był to jeden z najważniejszych ośrodkw przemysłowo-handlo...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry