• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Schemat ...

Nawigacja

Schemat blokowy odbiornika radiowegoSchemat blokowy odbiornika radiowego
Zadaniem odbiornika radiowego jest odbir energii wybranej fali elektromagnetycznej, wzmocnienie jej i odtworzenie informacji niesionych przez falę.Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika radiowego. Jest to odbiornik superheterodynowy, czyli z tzw. przemianą częstotliwości. Może on być budowany z układw lampowych, tranzystorowych i scalonych. Obecnie zaniechano produkcji odbiornikw lampowych z powodu dużych strat energii potrzebnej do żarzenia lamp, z powodu dużych gabarytw wzmacniaczy lampowych w porwnaniu z płprzewodnikowymi oraz ze względu na niemożność budowy nieskomplikowanych beztransformatorowych lampowych wzmacniaczy mocy wspłpracujących z głośnikiem radioodbiornika.

Odbiorniki superheterodynowe z tzw. przemianą częstotliwości pozwalającą uzyskać większą czułość i selektywność w porwnaniu z prostszymi odbiornikami bez przemiany częstotliwości.

Odbiornik superheterodynowy oprcz układw identycznych, jakie są w odbiornikach o bezpośrednim wzmocnieniu, ma układ UP przemiany częstotliwości odbieranej fn na częstotliwość pośrednią fp. Częstotliwość pośrednia jest zawsze stała, ponieważ jednocześnie z przestrajaniem obwodw wejściowych odbiornika (podczas wyszukiwania pożądanej fali) przestrajamy rwnież generator (tzw. heterodynę) w układzie przemiany częstotliwości. Dzięki stałości częstotliwości pośredniej wzmacniacz tej częstotliwości może być raz na zawsze dokładnie nastrojony na tę częstotliwość. Ma to istotne znaczenie, ponieważ wzmacniacze częstotliwości pośredniej muszą mieć duże wzmocnienie i dużą selektywność, a więc są wzmacniaczami rezonansowymi

Stałość częstotliwości pośredniej umożliwia budowę kilkustopniowych wzmacniaczy częstotliwości pośredniej, o bardzo starannie dostrojonych obwodach. Zapewnia to bardzo duże wzmocnienie i dużą selektywność wzmacniacza częstotliwości pośredniej.

Zadanie obwodu wejściowego polega na wybieraniu żądanej fali o częstotliwości fn spośrd całego zbioru F fal docierających do anteny z wielu stacji nadawczych. Jest to więc obwd rezonansowy przestrajany ręcznie przy wybieraniu fali o częstotliwości fn. Częstotliwość nośna fn niesie na sobie informację o częstotliwości fm i wiadomo, że dla wiernego odbioru musi być spełniony warunek, by częstotliwość nośna była znacznie większa (co najmniej kilka razy) od częstotliwości sygnału modulującego. Z tego względu częstotliwość nośną fn nazywamy wielką częstotliwością, a częstotliwość modulującą fm nazywamy małą częstotliwością.

W przypadku nadawania i odbioru drgań słyszalnych częstotliwość fm zawiera się w granicach od 16 Hz do 20 kHz.

Obwd wejściowy odbiornika radiowego powinien przepuszczać do następnych części odbiornika nie tylko częstotliwość nośną fn, ale i całe pasmo częstotliwości fm modulujących falę nośną. W przeciwnym razie odtwarzanie dźwięku będzie zniekształcone.

Do wzmacniania bardzo słabych sygnałw wyłowionych przez obwd wejściowy służy wzmacniacz wielkiej częstotliwości. Po wzmocnieniu drgania wielkiej częstotliwości są mieszane w mieszaczu z częstotliwością fh generatora zwanego heterodyną.

Częstotliwość heterodyny jest zawsze większa od największej częstotliwości drgań wielkiej częstotliwości o wartość rwną częstotliwości pośredniej fp. W wyniku mieszania otrzymujemy sygnał fm nałożony na dwie częstotliwości:

- częstotliwość- sumacyjną rwną fn+fh

- częstotliwość- rżnicową rwną fp=fh-fn

W dalszych częściach odbiornika wzmacniana jest częstotliwość rżnicowa i ona jest częstotliwością pośrednią. W polskich radioodbiornikach częstotliwość pośrednia w systemie AM wynosi 465 kHz, a w systemie FM 10,7 MHz.

Wzmacniacz częstotliwości pośredniej wielokrotnie zwiększa amplitudę sygnału o częstotliwości pośredniej fp, a detektor demoduluje sygnał wzmocniony, wyodrębniając z niego informację niesioną przez falę odbieraną.

Sygnał małej częstotliwości otrzymywany z detektora jest wzmacniany we wzmacniaczu małej częstotliwości, ktrego stopniem końcowym jest wzmacniacz mocy przekazujący energię głośnikowi.

Głośnik zamienia energią drgań elektrycznych otrzymywaną od wzmacniacza mocy na energię drgań mechanicznych membrany głośnika. Membrana głośnika staje się źrdłem dźwięku odtwarzanego przez radioodbiornik.

Wzmacniacz małej częstotliwości jest wyposażony w potencjometry RD do regulacji natężenia i barwy dźwięku odtwarzanego przez wzmacniacz

Dostrajanie odbiornika radiowego do żądanej stacji nadawczej odbywa się przez jednoczesną zmianę pojemności kondensatorw obwodu wejściowego i heterodyny. W odbiornikach radiowych wielozakresowych (fale długie, średnie i krtkie) każdy zakres ma inny obwd rezonansowy, wejściowy i inne cewki w obwodzie sprzężenia generatora drgań sinusoidalnych (heterodyny). Do zmiany zakresw w tych odbiornikach służy przełącznik wielopozycyjny.

W odbiornikach fal ultrakrtkich (UKF) obwd wejściowy, wzmacniacz wielkiej częstotliwości i układy przemiany częstotliwości stanowię jedną całość układową (blok) zwaną głowicą wielkiej częstotliwości (albo głowicą UKF).10,7 MH465 kHzDo detekcji sygnałw zmodulowanych częstotliwościowo FM służą inne detektory niż do detekcji sygnałw zmodulowanych amplitudowo AM - rżnica występuje nie tylko w budowie tych detektorw, ale i w zasadzie działaniaWzmacniacz częstotliwości pośredniej odbiornika uniwersalnego ma dwa tory wzmacniające. Jeden tor wzmacnia częstotliwość pośrednią UKF, a drugi częstotliwość pośrednią fal długich, średnich lub krtkich. Obydwa tory są zbudowane na tych samych elementach wzmacniających w postaci oddzielnych rwnoległych obwodw rezonansowych połączonych szeregowo.

Odbiorniki radiowe są wyposażone w automatyczną regulację wzmocnienia ARW, ktra pol

ega na zmianie punktu pracy lampy lub tranzystora o zmiennym nachyleniu charakterystyki wejściowej. W przypadku pogorszenia się jakości odbioru sygnału nadawanego punkt pracy przesuwa się w kierunku większego nachylenia charakterystyki, a w przypadku polepszenia się odbioru sygnału nadawanego - w kierunku mniejszego nachylenia charakterystyki. Zmiany jakości odbieranego sygnału spowodowane są zmianami warunkw rozchodzenia się fal elektromagnetycznych.W odbiornikach systemu FM występuje jeszcze jedno ujemne sprzężenie zwrotne automatycznej regulacji częstotliwości (Arcz). Jest ono potrzebne, gdyż w przypadku zmian temperatury elementw generatora ulega zmianie częstotliwość heterodyny. Automatyczna regulacja częstotliwości Arcz powoduje zmianę polaryzacji diody pojemnościowej w obwodzie rezonansowym heterodyny, co umożliwia utrzymanie stałej wartości częstotliwości heterodyny. Dzięki automatycznej regulacji częstotliwości ARcz częstotliwość pośrednia jest zawsze zgodna z częstotliwością, na ktrą jest nastrojony wzmacniacz p.cz.


Przykadowe prace

Ustanie stosunku pracy

Ustanie stosunku pracy Ustanie stosunku pracy Ustanie stosunku pracy następuje w drodze jego rozwiązania lub wygaśnięcia. rozwiązanie - jest następstwem czynności prawnych jednej lub obydwu stron stosunku pracy. Katalog czynności prawnych powodujących rozwiązanie...

Sytuacja społeczna, gospodarcza i polityczna Polakw na przełomie XIX i XX wieku.

Sytuacja społeczna, gospodarcza i polityczna Polakw na przełomie XIX i XX wieku. Po klęsce powstania styczniowego (1863-64) nasi zaborcy zaostrzyli rygor. Polacy myśleli, że nawet jeśli przegrają – to i tak otrzymają więcej praw. Stało się wręcz przeciwnie. Ka...

Biznes plan

Biznes plan Firma: Antydepresyjna Właściciele: Przemysław Gwźdź, Filip Ozga Kontakt: Firma Antydepresyjna Ul. Marszałkowska 26 05-092 Warszawa tel. 0-(prefix)-22-856-10-10 lub 0-501-348-963 fax. 0-(prefix)-22-856-10-10 Firma Antydepresyjna zajmuje się rozpr...

Subkultury młodzieżowe

Subkultury młodzieżowe Rodzina jako mała grupa społeczna oparta jest na więzi osobowej, gdzie kontakty są częste, bezpośrednie i o wysokim stopniu intymności, kształtuje u młodego człowieka wysoką świadomość identyfikacji z nią i jej wart...

Poradź koleżance,gdzie ma spędzic urlop. Zaproponuj jej spędzenie go w Polsce, zaproponuj konkretny region i uzasadnij. Zaproponuj swoją pomoc.

Poradź koleżance,gdzie ma spędzic urlop. Zaproponuj jej spędzenie go w Polsce, zaproponuj konkretny region i uzasadnij. Zaproponuj swoją pomoc. Liebe Martyna, Warschau, den 16.12.2007 am Anfang mochte ich dich herzlich begrussen. Ich danke dir fur deinen Brief. Du hast geschrieben, dass du noch nich...

Klasy czystości wd w Polsce

Klasy czystości wd w Polsce Zanieczyszczenie wd - rozumiane jest jako zmiana ich składu lub stanu, ktra czyni te wody mniej przydatnymi do jednego lub wszystkich celw, ktrym mogłaby służyć w swym stanie naturalnym. Zanieczyszczenie wd objawia się przekroczeniem w nich parametrw fizycznyc...

Witaminy

Witaminy WITAMINY A, D, E, K, C, witaminy grupy B Witaminy zaliczane są do składnikw regulujących i nie są wytwarzane przez organizm człowieka. Biorą one udział w rżnych procesach biochemicznych. Ich brak powoduje powstanie rżnych chorb. Witaminy dzielimy na: rozpus...

Alkohole i fenole

Alkohole i fenole ALKOHOLE 1) Alkohole wykazują zjawisko rzędowości. CH3-CH2-OH alk. I-rzędowy CH3-CH-CH3alk. II-rzędowy OH CH3 CH3-C-CH3alk. III-rzędowy CH3 2) Właściwości fizyczne alkoholi: - alk. Od 11 atomw węgla w cząsteczce są cieczami...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry