• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Skutki ur...

Nawigacja

Skutki urbanizacjiSkutki urbanizacji
SKUTKI URBANIZACJI

EKONOMICZNE
rozwój przem i usług
poprawa sutuacji finansowej
wykfalifikowana siła robocza
większa wydajnośc pracy
duży rynek zbytu
kooperacja firm, rozwinięta infrastruktura
techniczna
rozwój komunikacji miejskiej
-kokurencyjnośc na rynku
-przeciążenie infrastruktury
-niedostatek wody pitnej
-brak terenów pod nowe zakłady (wzrost cen)
-przeciąz komuninikacyjne miejskiej
-wzrost cen mieszkań

SOCJALNE
poprawa sytuacji finansowej
świadczenia socjalne
wyższy komfort życia
-brak pieniędzy na zasiłki dla bezrobotnych
-brak mieszkań
?pogarszanie się warunków

SPOŁECZNE
wyższy standard życia
dostępnośc do dóbr kultury i oświaty
więcej miejsc pracy
oszczędnośc czasu i koszt transp wiecej
czasu= rozwój zainteresowań
-brak pracy i mieszkań
-wzrost przestępczości
-wzrost tempa życia
-przeludnienie szkół
-problemy z komunikacja
-anonimowośc ludzi, znieczulica
-obniżenie bezpieczeństwa

EKOLOGICZNE
-wycinanie lasów
-niszczenie ekosystemów
-smog
-zanieczyszczenia
-problem ze składowaniem i utylizacją odpadów
-przesuszenie gruntów
-hałas i wibracje
-zwiększona umieralnośc niemowląt.


Przykładowe prace

Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim

Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim (1.) Królestwo Polskie - królem Polski został Aleksander I - namiestnikiem królestwa został generał Józef Zajączek - władzę ustawodawczą sprawował dwuizbowy sejm - w 1815 roku uchwalono nową konstytucję - nastąpi ...

Nauczyciel w Japonii oraz nauczyciel w USA. Pespektywa porównawcza.

Nauczyciel w Japonii oraz nauczyciel w USA. Pespektywa porównawcza. Nauczyciel w Japonii oraz nauczyciel w USA. Perspektywa porównawcza. W USA zatrudnionych jest ok. 1,7 mln. nauczycieli szkół podstawowych oraz prawie 1,1 mln. szkół średnich. Licencjonowanie nauczycieli jest w gestii rządów st...

Ogniwa słoneczne

Ogniwa słoneczne Ogniwa słoneczne przetwarzają światło na energię elektryczną. Ogniwo słoneczne może być produkowane z wielu różnych pierwiastków, ale najczęściej używanym jest krzem. Mówi się o ogniwach pojedynczych (monokrystalicznych), wiel...

Papkin oczami Klary - listowna charakterystyka postaci.

Papkin oczami Klary - listowna charakterystyka postaci. Olcha, 18.09.1811r. Droga, Wiolo Chciałabym się podzielić cudowną nowiną, otóż wczoraj poślubiłam Wacława! Jestem najszczęśliwszą kobietą pod słońcem. Ale w tym liście nie c...

Ewolucja zasad odpowiedzialności karnej w kierunku jej subiektywizacji.

Ewolucja zasad odpowiedzialności karnej w kierunku jej subiektywizacji. Współczesne, przynajmniej europejskie oraz angloamerykańskie systemy karno – prawne cechuje m. in. subiektywizacja samej odpowiedzialności karnej, a w efekcie też wymiaru kary w stosunku do sprawców przestępstw. Zas...

Jaką funkcję pełniły w kulturze romantycznej postacie i motywy fantastyczne? Odpowiedz, odwołując się do przykładów literackich. Konspekt

Jaką funkcję pełniły w kulturze romantycznej postacie i motywy fantastyczne? Odpowiedz, odwołując się do przykładów literackich. Konspekt Temat: Jaką funkcję pełniły w kulturze romantycznej postacie i motywy fantastyczne? Odpowiedz, odwołując się ...

Więź społeczna - pojęcie i komponenty. Styczności.

Więź społeczna - pojęcie i komponenty. Styczności. Źródło: S. Kosiński: Socjologia ogólna. Zagadnienia podstawowe Warszawa PWN 1989, strony: 118-121

Co to są podmioty i środki pracy?

Co to są podmioty i środki pracy? Środki pracy, część kapitału rzeczowego (realnego) uczestnicząca w procesie produkcji, obejmująca dobra materialne, przy pomocy których człowiek oddziałuje na przedmioty pracy w celu wytworzenia produktów zaspokajających jego potrzeby. ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry