• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Skutki ur...

Nawigacja

Skutki urbanizacjiSkutki urbanizacji
SKUTKI URBANIZACJI

EKONOMICZNE
rozwój przem i usług
poprawa sutuacji finansowej
wykfalifikowana siła robocza
większa wydajnośc pracy
duży rynek zbytu
kooperacja firm, rozwinięta infrastruktura
techniczna
rozwój komunikacji miejskiej
-kokurencyjnośc na rynku
-przeciążenie infrastruktury
-niedostatek wody pitnej
-brak terenów pod nowe zakłady (wzrost cen)
-przeciąz komuninikacyjne miejskiej
-wzrost cen mieszkań

SOCJALNE
poprawa sytuacji finansowej
świadczenia socjalne
wyższy komfort życia
-brak pieniędzy na zasiłki dla bezrobotnych
-brak mieszkań
?pogarszanie się warunków

SPOŁECZNE
wyższy standard życia
dostępnośc do dóbr kultury i oświaty
więcej miejsc pracy
oszczędnośc czasu i koszt transp wiecej
czasu= rozwój zainteresowań
-brak pracy i mieszkań
-wzrost przestępczości
-wzrost tempa życia
-przeludnienie szkół
-problemy z komunikacja
-anonimowośc ludzi, znieczulica
-obniżenie bezpieczeństwa

EKOLOGICZNE
-wycinanie lasów
-niszczenie ekosystemów
-smog
-zanieczyszczenia
-problem ze składowaniem i utylizacją odpadów
-przesuszenie gruntów
-hałas i wibracje
-zwiększona umieralnośc niemowląt.


Przykładowe prace

Rynek papierów wartościowych

Rynek papierów wartościowych ˇ Papiery wartościowe ˇ Lokaty bankowe (odsetki) ˇ Nieruchomości (ziemia, budynki) ˇ Waluty obce (stabilna cena, cena w górę) ˇ Złoto + kosztowności (preciosa) ˇ Biznes ˇ Dzieła sztuki Przyczyny inwestowania (lokowania) w papiery wartościowe: ˇ Zysk w kr...

Refleksje na temat wizyty Benedykta XVI w Polsce

Refleksje na temat wizyty Benedykta XVI w Polsce Świat i Kościół potrzebują kapłanów, świętych kapłanów! (Benedykt XVI) Nigdy nie darzyłem papieża jakimś szczególnym uczuciem, zarówno wtedy, gdy na tym stanowisku był Jan Paweł II, jak również ter...

Powtórzenie całego roku ze szkoły średniej

Powtórzenie całego roku ze szkoły średniej AVOGADRA LICZBA, liczba jednakowych cząstek (atomów, cząsteczek, jonów) dowolnej substancji zawarta w 1 molu tej substancji; IZOTOP jądra atomowe tego samego pierwiastka chemicznego różniące się masą atomową, tzn. zaw...

Recenzja książki "Wróciłem z piekła" Roberta Czarkowskiego

Recenzja książki "Wróciłem z piekła" Roberta Czarkowskiego Postaram się zrecenzować książkę Wróciłem z piekła Roberta Czarkowskiego. Wyżej wymieniona pozycja zawiera elementy autobiografii, pamiętnika, częściowo także reportażu, wię...

Mój prezydent. Jakimi walorami powinien wyróżniać się kandydat do najwyższego urzędu w państwie? Jakie względy kierują polakami przy wyborze prezydenta RP? Wypo

Mój prezydent. Jakimi walorami powinien wyróżniać się kandydat do najwyższego urzędu w państwie? Jakie względy kierują polakami przy wyborze prezydenta RP? Wypowiedź uzasadnij. Prezydent jest głową państwa, najwyższym jego przedstawicielem. Posiada inicjatywę ...

Biznes plan. Piroliza opon samochodowych

Biznes plan. Piroliza opon samochodowych Biznes plan. Piroliza opon samochodowych Linia do przerobu opon samochodowych i odpadów z plastiku metodą pirolizy niskotemperaturowej. Technologiczna linia w procesie przerobu pozwala otrzymywać następujące produkty: benzynę (90-93), olej napędowy (45-...

Sprawiedliwość kary w utworach: Obcy Alberta Camus i Jeden dzień Iwana Denisowicza Aleksandra Sołżenicyna.

Sprawiedliwość kary w utworach: Obcy Alberta Camus i Jeden dzień Iwana Denisowicza Aleksandra Sołżenicyna. Czym są kara i sprawiedliwość? Precyzyjne zdefiniowanie tych pojęć jest niezwykle ważne, gdyż będą one fundamentami poniższych rozważań....

Rola Ubezpieczeń - Instytucja uposażenia:, jakie są zalety i wady

Rola Ubezpieczeń - Instytucja uposażenia:, jakie są zalety i wady Słowo ubezpieczenie oznacza w języku polskim urządzenie mające na celu ochronę przed czymś, zapobieganiu czemuś . Ubezpieczenie w znaczeniu prawnym jest to instytucja mająca na celu likwidację lub...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry