• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Skutki ur...

Nawigacja

Skutki urbanizacjiSkutki urbanizacji
SKUTKI URBANIZACJI

EKONOMICZNE
rozwój przem i usług
poprawa sutuacji finansowej
wykfalifikowana siła robocza
większa wydajnośc pracy
duży rynek zbytu
kooperacja firm, rozwinięta infrastruktura
techniczna
rozwój komunikacji miejskiej
-kokurencyjnośc na rynku
-przeciążenie infrastruktury
-niedostatek wody pitnej
-brak terenów pod nowe zakłady (wzrost cen)
-przeciąz komuninikacyjne miejskiej
-wzrost cen mieszkań

SOCJALNE
poprawa sytuacji finansowej
świadczenia socjalne
wyższy komfort życia
-brak pieniędzy na zasiłki dla bezrobotnych
-brak mieszkań
?pogarszanie się warunków

SPOŁECZNE
wyższy standard życia
dostępnośc do dóbr kultury i oświaty
więcej miejsc pracy
oszczędnośc czasu i koszt transp wiecej
czasu= rozwój zainteresowań
-brak pracy i mieszkań
-wzrost przestępczości
-wzrost tempa życia
-przeludnienie szkół
-problemy z komunikacja
-anonimowośc ludzi, znieczulica
-obniżenie bezpieczeństwa

EKOLOGICZNE
-wycinanie lasów
-niszczenie ekosystemów
-smog
-zanieczyszczenia
-problem ze składowaniem i utylizacją odpadów
-przesuszenie gruntów
-hałas i wibracje
-zwiększona umieralnośc niemowląt.


Przykładowe prace

Oceń stosunek Polaków do innych narodów

Oceń stosunek Polaków do innych narodów Według podanej tabeli można stwierdzić że Polacy najbardziej lubią Włochów, Hiszpanów i Czechów. Natomiast w stosunku do czterech spośród trzydziestu dwóch uwzględnionych w badaniu narodów ponad połowa Polaków deklaruje niechęć, a...

Unia Europejska - pomysł na wspólną Europę. Jakie jest twoje stanowisko wobec integracji europejskiej.

Unia Europejska - pomysł na wspólną Europę. Jakie jest twoje stanowisko wobec integracji europejskiej. Integracja w/g definicji słownikowej to wytwarzanie całości z drobnych części. Proces integracji polega na kształtowaniu się wzajemnych powiązań jednostki, które prow...

Napisz opowiadanie na temat ryzykownej wyprawy w góry. (Deutsch)

Napisz opowiadanie na temat ryzykownej wyprawy w góry. (Deutsch) Die Bergwanderung Es geschah am letzten Tag der Abschlussfahrt. Die 2. Klasse der Adam-Kowalski-Oberschule in Warschau hatte sich für einen Aufenthalt in Adelboden (in den Schweizer Alpen) entschieden, um dort die letzten Spätsommertage bei Bergwanderungen und ...

Opis malarstwa Williama Turnera

Opis malarstwa Williama Turnera William Turner żył w pierwszej połowie XIX w. Z pochodzenia był Anglikiem. Już w młodym wieku bardzo poświęcał się dla sztuki. Niejednokrotnie ryzykował zdrowie i życie, aby sprostać wymogom sztuki i inspiracji. Malarstwo Tun...

Biografia - Jan Kochanowski (1530-1584).

Biografia - Jan Kochanowski (1530-1584). Urodził się w Sycynie, w województwie sandomierskim. Pochodził ze średniozamożnej rodziny szlacheckiej. W wieku 14 lat rozpoczął naukę w Akademii Krakowskiej. Dokładny czas pobytu Kochanowskiego w Krakowie nie jest znany. Wiadomo natomiast, &...

Z czym przede wszystkim będą ci się kojarzyć bohaterowie "Kamieni na szaniec"? Uzasadnij swój wybór.

Z czym przede wszystkim będą ci się kojarzyć bohaterowie "Kamieni na szaniec"? Uzasadnij swój wybór. "Kamienie na szaniec" to piękna, wzruszająca opowieść o II Wojnie Światowej. Lecz nie tylko. Książka opisuje również autentycznych polskich bohaterów narodowych ...

Recenzja z wyjazdu do teatru na Zemstę

Recenzja z wyjazdu do teatru na Zemstę Dnia 9 marca 2006r. odbył się wyjazd do teatru im. S.Żeromskiego w Kielcach na spektakl "Zemsta"-Aleksandra Fredry.Przed wyjazdem,na lekcji j.polskiego,pani oddawała i omawiała sprawdziany.Wyjechaliśmy autokarem sprzed szkoły o godzinie 9 rano...

Komisja Papierów Wartościowych.

Komisja Papierów Wartościowych. Do powstania rynku kapitałowego papierów wartościowych w Polsce konieczne było stworzenie podstawy prawnej oraz powołanie do życia instytucji odpowiedzialnej za kształtowanie rynku, jego rozwój i charakter.Taką instytucją stała się Komisja Pap...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry