• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Socjote...

Nawigacja

Socjoterapia - Praca zbiorowa pod redakcją Katrzyny SawickiejSocjoterapia - Praca zbiorowa pod redakcją Katrzyny Sawickiej
SOCJOTERAPIA - PRACA ZBIOROWA PODE REDAKCJĄ KATARZYNY SAWICKIEJ.

1. Pojęcie socjoterapii:

A/ wg psychiatrw i psychoterapeutw:

Socjoterapia to organizacja środowiska społecznego wspierającego proces leczenia osb z zaburzeniami zdrowia psychicznego (włączają socjoterapię w zakres znaczeniowy terapii środowiskowej); wyodrębniają socjoterapię bierną i czynną

B/ wg psychologw:

Socjoterapia to organizowanie środowiska społecznego pacjenta w tym kierunku, by w możliwie dużym stopniu sprzyjało wyzdrowieniu i utrzymaniu zdrowia psychicznego. Akcentuje się znaczenie kontaktu chorego z osobami z jego otoczenia (inni chorzy, personel medyczny, bliscy) dla przebiegu leczenia.

C/ wg pedagogw:

Socjoterapia jest jednym ze sposobw łagodzenia lub eliminowania negatywnych norm i obyczajw w zachowaniu społecznym lub społecznie niepożądanym. (Wg psychologw eksponuje się kontakty chorego z otoczeniem jako służące wyzdrowieniu; wg pedagogw określa to pojęcie przez wskazanie charakteru zaburzenia).

D/ wg medycyny:

Socjoterapia to zbir metod socjotechnicznych, polegających na rżnorodnych zabiegach korektywnych w stosunku do grupy. Socjoterapia zajmuje się przede wszystkim grupą nie zaś jednostką (jak psychoterapia).

E/ wg Strzemiecznego:

Socjoterapię zalicza się do procesw korekcyjnych o charakterze leczniczym, adresowaną do dzieci i młodzieży. Polega ona na celowym stwarzaniu dzieciom warunkw (doświadczeń społecznych) umożliwiających zajście procesu socjoterapeutycznego (zmiana sądw o rzeczywistości, sposobw zachowań, odreagowanie emocjonalne).

F/ wg Sobolewskiej:

Akcentuje grupową formę zajęć z dziećmi i młodzieżą ukierunkowaną na realizację celw terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych.

G/ Socjoterapia:

Jest to metoda leczenia zaburzeń zachowania i niektrych zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży w toku spotkań grupowych. Jest to forma pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży, pośrednią między psychoterapią a psychoedukacją i treningiem interpersonalnym.

2. Istota socjoterapii:

Do zajęć wchodzących w skład pomocy psychologicznej zaliczamy:

Psychoterapię (wg Strojnowskiego):

To zamierzony, systematyczny proces interakcji rozwijany między pacjentem a terapeutą lub grupą terapeutyczną w celu usuwania u pacjenta zaburzeń komunikacji, nieprawidłowych procesw psychicznych lub dolegliwości somatycznych i uzyskiwania lepszego przystosowania społecznego. Celem może być też polepszenie struktury osobowości i stymulacja możliwości rozwojowych pacjenta.

Koncentruje się ona na osobistych problemach jednostki, zmierza do udzielenia jej pomocy w uświadomieniu i wyjaśnieniu przyczyn oraz źrdeł odczuwanych dolegliwości psychicznych (terapia indywidualna lub psychoterapia grupowa).

Trening interpersonalny:

Adresowany jest do osb względnie zdrowych psychicznie.


Przykadowe prace

Mars

Mars Mars, czwarta planeta od Słońca, pod wieloma względami przypomina Ziemię.doba marsjańska jest tylko nieznacznie dłuższa od ziemskiej. Podobnie zmieniają się pory roku, jakkolwiek rok jest dwa razy dłuższy. Występują tu chmury, wulkany, wąwozy, gry, pust...

Biografia - Czesław Miłosz

Biografia - Czesław Miłosz Życie Urodził się w 1911 roku w Szetejnach, na terenie dzisiejszej Litwy, w rodzinie inteligenckiej. Studiuje w Wilnie, gdzie wspłtworzy grupę poetycką Żagary. Edukację kontynuuje w Paryżu, gdzie poznaje Jzefa Czapskiego i swego krewniaka...

Rola i znaczenie Solidarności (Polska 1980-1981)

Rola i znaczenie Solidarności (Polska 1980-1981) Fala strajkw w Polsce Kiedy w lipcu 1980 roku rząd wprowadził podwyżki cen wędlin i mięsa, w Lublinie, Świdniku i Mielcu wybuchły strajki załg zakładw wędliniarskich. W sierpniu do strajkujących doł...

Czego nie wiemy właśnie trzeba nam, to co wiemy, nie potrafimy wykorzystać (- Faust, motyw wiedzy, motyw pazerności)

Czego nie wiemy właśnie trzeba nam, to co wiemy, nie potrafimy wykorzystać (- Faust, motyw wiedzy, motyw pazerności) Człowiek dąży do rżnych celw. Często utopijnych i niepotrzebnych. Wszystko, na czym bazuje, jest tylko marną pomocą w odnalezieniu odpowiedzi na zada...

Co to znaczy być Polakiem?

Co to znaczy być Polakiem? Co to znaczy byc Polakiem?Na to pytanie kazdy Polak odpowie inaczej.Jest to indiwidualna sprawa kazdego z nas.Kozdego Polaka.Dla mnie wspłczesny Polak to taki,ktry nie zapomina o tym co zdarzyło się w przeszłości i o ludziach,ktrzy zgineli w obronie naszej Ojczyzny.Star...

Opis osoby - Brigide Bardot

Opis osoby - Brigide Bardot Brigide Anne - Marie Bardot est nee le 28 Septombre 1934 a Paris. Elle a commence a travaliller dans le magazine "Elle" en 1949. Et c`est la-bas que Roger Vadim, son future marrie, l`a appercue. Elle a tourne son premier film a l`age de 18ans (Le Trou Normand). En 1956 elle a tourne le film "Et Dieu...

Program profilaktyczny

Program profilaktyczny Program profilaktyczny Publicznego Gimnazjum nr 1 W Złotoryi Opracowały: Agnieszka Hankiewicz Anita Hankiewicz Joanna Sokł I. Program profilaktyczny dla Gimnazjum nr 1 w Złotoryi. Nauczyciele naszej szkoły postanowili przeciwdzia...

Alkohol - wrg czy przyjaciel?

Alkohol - wrg czy przyjaciel? Alkohole to związki chemiczne pochodne od węglowodorw. Jest wiele odmian alkoholi i trudno by było wszystkie teraz wymienić. Najbardziej znane to: - alkohol metylowy (metanol, spirytus drzewny) - alkohol etylowy (etanol) - gliceryna (propanotriol) ALKOHOL ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry