• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Socrealiz...

Nawigacja

Socrealizm w sztuce polskiej XX wieku.Socrealizm w sztuce polskiej XX wieku.
Realizm socjalistyczny, zwany socrealizmem, obowiązywał w sztuce ZSRR od początku lat trzydziestych, do lat osiemdziesiątych XX wieku. Po zakończeniu II wojny światowej został narzucony we wszystkich państwach bloku wschodniego, w tym rwnież w Polsce. W założeniu sztuka ta miała dotyczyć narodu. Co do treści, założenia były z gry określone - przedstawiana miała być praca ludzka, aktualne wydarzenia polityczne, ważne wydarzenia w dziejach narodu
i ruchu robotniczego, architektura natomiast miała wyrażać wielkość i moc państwa, nie miała natomiast nic wsplnego z pięknem czy elegancją (założenia urbanistyczne: szerokie trakty i ogromne place mające w założeniu skupiać życie mieszkańcw), natomiast co do formy były one mniej precyzyjne. Artysta miał łączyć warsztat XIX - wiecznego realisty, tradycję malarstwa historycznego, także sztukę ludową. Sztuka, w ktrej forma była ważniejsza od treści została odrzucona. Dlatego też na rwni
ze sztuką "awangardzistw" i "kolorystw" (kubizm, abstrakcjonizm czy impresjonizm) odrzucano naturalizm, ktry nie przekazywał ideowych treści. Sztuka miała być tym narzędziem w walce o socjalizm, propagować go, przybliżać jego idee w formie dostępnej wszystkim ludziom. Adresatem dzieł bardzo często był często prosty robotnik.

W Polsce socrealizm stał się obowiązujący w tak zwanym okresie stalinowskim, czyli
od zakończenia II wojny światowej do 1956 roku. Zwolennikiem i propagatorem ruchu był wczesny (od 1952 r.)
Minister Kultury i Sztuki Włodzimierz Sokorski.

Socrealizm w polskiej literaturze

Oficjalnie ogłoszony został za obowiązujący w 1949 na zjeździe Związku Zawodowego Literatw Polskich w Szczecinie.

Do głwnych osiągnięć realizmu socjalistycznego zaliczano utwory takie jak: ?Obywatele? Kazimierza Brandysa,
?Przy budowie? i ?Władza? Tadeusza Konwickiego, w poezji m.in. ?Słowo o Stalinie? Władysława Broniewskiego.

Wiersz W.Broniewskiego w doskonały sposb oddaje założenia socrealizmu, podkreśla rolę pracy, chwali Stalina jako niezłomnego przewodnika, guru, istną ?nadzieję? narodu.

?Słowo o Stalinie?

Szstej części przygląda się świat.
Bitwa.
Tam - bezrobocie, strajki, głd.
Tu -praca, natchniony traktor.
Tworzy historię zwycięski lud.
Chwała faktom!
Ktż, jak On, przez dziesiątki lat
Widł ludzkość na krańce dziejw?
Jego imię - walczący świat:
nadzieja.
[...]

Pędzi pociąg historii,
błyska stulecie - semafor.
Rewolucji nie trzeba glorii,
nie trzeba szumnych metafor.
Potrzebny jest maszynista,
ktrym jest ON:
towarzysz, wdz, komunista -
Stalin - słowo, jak dzwon!
Ktż, jak On, przez dziesiątki lat
na dziobie okrętu wytrwał?

Wielu badaczy literatury polskiego socrealizmu uważa, że była ona prymitywną kopią radzieckiego pierwowzoru. Moim zdaniem należy przede wszystkim zastanowić się nad zaangażowaniem pisarzy, świadczącym o ich osobistym uwikłaniu
w komunistyczną propagandę.


Przykadowe prace

Administracja rządowa

Administracja rządowa Spis treści: 1. Zasada legalności działania 2 2. Źrdła prawa administracyjnego 2 3. Struktura, funkcje, działalność administracji rządowej 4 4. Rada Ministrw, Premier 5 5. Ministrowie, ministerstwa 7 6. Administracja rządowa na szczeblu w...

Andragogika

Andragogika Andragogika ? to teoria edukacji dorosłych obejmująca wiedzę w zakresie szeroko pojmowanej oświaty dorosłych. Podmiotem badań andragogiki są: Procesy edukacyjne ludzi dorosłych oraz osb starych, odnoszące się do kształcenia, kierowania rozwojem, kszta...

DSD Naturwuchs

DSD Naturwuchs In folgender Jahren kmmern sich die Bewohner ber den Naturzuwachs in ihren Stdten , der przise mit ihre Ruhegeld verbunden wird. Die Problem des Naturzuwachs hat auch die Deutsche Republik ereilt. Die Hauptsache ist das, dass die Deutschen schneller weniger werden. Jedes Jahr macht die Messung der Bevlker...

"I śmiech niekiedy może być nauką kiedy się z przywar, nie z osb natrząsa" jako zasada twrcza I. Krasickiego.

"I śmiech niekiedy może być nauką kiedy się z przywar, nie z osb natrząsa" jako zasada twrcza I. Krasickiego. IGNACY KRASICKI ZARWNO W SWOICH BAJKACH, SATYRACH JAK I MONACHOMACHII ORAZ POWIEŚCI MIKOŁAJA DOŚWIADCZYŃSKIEGO PRZYPADKI PORUSZA TEMAT LICZNYCH WAD LUDZKICH, ALE NIGDY...

Sans doute, avez-vous entendu un conte ou une lgende propre a votre ville ou a votre rgion. Racontez-la !

Sans doute, avez-vous entendu un conte ou une lgende propre a votre ville ou a votre rgion. Racontez-la ! Il y a longtemps a Nowogard un grand dragon vivait. Le dragon tait terrible beaucoup. Il attaquait aux villages et il volait une nourriture des gent. Les gent se craignaient du dragon beaucoup et ils voulaient faire quelque...

Der Rattenfnger von Hameln - legenda

Der Rattenfnger von Hameln - legenda Der Rattenfnger von Hameln Im Jahre 1284 kam ein Mann nach Hameln. Er sah seltsam aus, hatte bunte Kleider an und sagte: Ich bin Rattenfnger. Fr 1000 Taler werde ich die Stadt von allen Musen und Ratten befreien.“ Die Leute versprachen ihm den Lohn, den er wollte. Der Rattenfnge...

Jak powstaje rynek światowy i cena światowa

Jak powstaje rynek światowy i cena światowa Podstawą tworzenia się rynku światowego są powiązania produkcyjne, technologiczne, wymienne, finansowe i instytucjonalne między gospodarstwami narodowymi rżnych krajw, włączający je w oglnoświatowy proces produkcji i wymi...

Mniejszości Narodowe II RP.

Mniejszości Narodowe II RP. Temat: Mniejszosc Narodowe II RP. Druga Rzeczpospolita zajmowała ostatecznie obszar o powierzchni 388 tys. km 2, na ktrym zamieszkiwało 27 milionw osb (według spisu z 1921 r), z czego 69,2% podało narodowość polską. Mniejszości narodowe stanowiły p...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry