• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Sole

Nawigacja

SoleSole
Napisz reakcje otrzymania soli we wszystkich kombinacjach i podać nazwę. Reakcje ponumerować.Wodorotlenki.

1. Na OH

2. Ca (OH)2

3. Al(OH)3

Kwasy.

1. HNO2

2. HNO3

3. H2SO4

4. H2CO3

5. H3PO41 z 1

Na(OH)+H(NO2) Na(NO2)+H2O azotan III sodu

1 z 2

Na(OH)+H(NO3) Na(NO3)+H2O azotan V sodu

1 z 3

2Na(OH)+H2(SO4) Na2(SO4)+2 H2O siarczan VI sodu

1 z 4

2Na(OH)+H2(CO3) Na2(CO3)+2 H2O węglan IV sodu

1 z 5

3Na(OH)+H3(PO4) Na3(PO4)+3 H2O fosforan V sodu2 z 1

Ca(OH)2+2H(NO2) Ca(NO2)2+2 H2O azotan III wapnia

2 z 2

Ca(OH)2+2H(NO3) Ca(NO3)2+2 H2O azotan V wapnia

2 z 3

Ca(OH)2+ H2(SO4) Ca (SO4) +2 H2O siarczan VI wapnia

2 z 4

Ca(OH)2+ H2(CO3) Ca(CO3) + 2H2O węglan IV wapnia

2 z 5

3Ca(OH2)+2H3(PO4) Ca3(PO4)2+ 6H2O fosforan V wapnia

3 z 1

Al(OH)3+3H(NO2) Al(NO2)3 + 3 H2O azotan III glinu

3 z 2

Al(OH)3+3H(NO3) Al(NO3)3 + 3 H2O azotan V glinu

3 z 3

2Al(OH)3+3H2(SO4) Al2(SO4)3+6 H2O siarczan VI glinu

3 z 4

2Al(OH)3+3H2(CO3) Al2(CO3)3+6 H2O węglan IV glinu

3 z 5

Al(OH3)+H3(PO4) Al(PO4) + 3H2O fosforan V glinu


Przykadowe prace

Obrona cywilna

Obrona cywilna OBRONA CYWILNA oznacza wypełnianie wszystkich zadań humanitarnych, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych, przezwyciężanie ich następstw i zapewnienie war...

Ewolucja gwiazd

Ewolucja gwiazd Ewolucja gwiazd to procesy przemiany struktur gwiazd w całym okresie ich istnienia. Głwnym procesem określającym ewolucję gwiazd jest zmiana składu chemicznego jej wnętrza w wyniku reakcji termojądrowych. Gwiazdy powstają podczas kurczenia się ogromnych chmu...

Test sprawdzający

Test sprawdzający Test sprawdzający 1. Completez les phrases suivantes avec les verbes qui convients ( au present) ? Je vais (aller) a Paris. ? Il connait (connaitre) bien la France. ? Tu as (avoir) combien d’enfants? ? Nous sommes (etre) au voyage. ? Vous avez (avoir) une fete sam...

August Comte

August Comte Auguste Comte Za twrcę socjologii uważa się francuskiego myśliciela- Augusta Comte’a, żyjącego w latach 1798-1857. Uważał, że socjologia powinna być nauką ścisłą. Stworzył własny system- filozofię poz...

Interpretacja porwnawcza, Czesław Miłosz "Ktry skrzywdziłeś" i Ernest Bryll "Ten, ktry..."

Interpretacja porwnawcza, Czesław Miłosz "Ktry skrzywdziłeś" i Ernest Bryll "Ten, ktry..." Od niepamiętnych czasw polska znajdowała się w trudnej sytuacji politycznej. Wielokrotnie przetrwała najazdy wrogw. Wśrd nich Krzyżacy, Szwedzi i w końcu Niemcy i Rosjanie. W ka&...

Rozwj mowy dziecka

Rozwj mowy dziecka Rozwj mowy dziecka Mowa nie jest umiejętnością wrodzoną , dziecko przyswaja sobie ją od najbliższego otoczenia , a przede wszystkim od matki, drogą naśladownictwa. Wielokrotnie powtarzane przez nią nazwy przedmiotw, znajdujących się w otoczeniu...

Sigmunt Freud

Sigmunt Freud Urodził się 6 maja 1856 roku we Freibergu na Morawach (obecnie Pribor). W 1860 roku rodzina Freudw przeprowadziła się do Wiednia. Freud studiował Medycynę na Uniwersytecie Wiedeńskim, następnie w instytucie Fizjologii, a także uczęszczał na wykłady z ps...

Historia Polski od jej poczatkw do wieku XVII

Historia Polski od jej poczatkw do wieku XVII TEMAT: POCZĄTKI PAŃSTWA POLSKIEGO - PLEMIONA POLSKIE. 1. Tezy na temat powstania państwa: A - Państwo polskie powstało w wyniku najazdu zewnętrznego. Mogły to być plemiona normańskie, ktre stały na wyższym po...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry