• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Sonet

Nawigacja

SonetSonet
Utwr liryczny posiadający ustalony układ stroficzny: 14 wersw uporządkowanych w 2 czterowierszach i 2 tercynach (strofach trjwersowych). Podziałowi na części 8- i 6-wersową odpowiada w sonecie najczęściej podział tematyczny. Wyrżnikiem rżnych typw sonetw (w ich zrżnicowaniu narodowym) jest ponadto specyficzny rym. W ramach obu wymienionych części panuje zasada symetrii strof paralelnych pod względem składniowo-intonacyjnym, jak rwnież metrycznym. Z reguły część 8-wersowa zawiera elementy narracyjno-opisowe, natomiast część 6-wersowa – liryczne i refleksyjne. Wzorce sonetu także pochodzą z tradycji ludowej.Wpłynąłem na suchego przestwr oceanu,

Wz nurza się w zieloność i jak łdka brodzi.

Śrd fali łąk szumiących, śrd kwiatw powodzi,

Omijam koralowe ostrowy burzanu.

Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu,

Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi,

Tam z dala błyszczy obłok? tam jutrzenka wschodzi?

To błyszczy Dniestr, to wzeszła lampa Akermanu,

Stjmy! – jak cicho! – slyszę ciągnące żurawie,

Ktrych by nie dościgły źrenice sokoła,

Słyszę, kędy się motyl kołysze na trawie,

Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła.

W takiej ciszy! – tak ucho natężam ciekawie,

Że słyszałbym głos z Litwy. – Jedźmy, nikt nie woła.

(A. Mickiewicz Stepy akermańskie)


Przykadowe prace

Wpływ kultury włoskiego renesansu na kultury innych państw europejskich

Wpływ kultury włoskiego renesansu na kultury innych państw europejskich Renesans to stadium rozwoju kultury europejskiej, trwający we Włoszech od końca XIII w. do początku XVI w. W krajach Europy zachodniej, płnocnej i środkowej — od XV w. do końca XVI w. Termin wprowadzon...

Strożytna Grecja

Strożytna Grecja Historia Kultura i życie codzienne starożytnej Grecji Starożytna Grecja zawsze budziła i budzi zainteresowania ludzi. Zainteresowania te były i są spowodowane dokonaniami kulturowymi, historycznymi oraz cywilizacyjnymi (jakże ważny rozwj prawodawstwa) G...

Using Articles

Using Articles Using Articles What is an article? Basically, an article is an adjective. Like adjectives, articles modify nouns. English has two articles: the and a/an. The is used to refer to specific or particular nouns; a/an is used to modify non-specific or non-particular nouns. We call the the definite article and a/an ...

Rwnia pochyła - doświadczenie

Rwnia pochyła - doświadczenie Rwnia pochyła Wiemy z doświadczenia, że ciało położone na rwni pochyłej, czyli na płaszczyźnie nachylonej pod pewnym kątem do poziomu (rys. 1) zsuwa się po niej Ruch ciała zsuwającego się bez tarcia po rwni poch...

Peptydy jako podstawowy składnik białek

Peptydy jako podstawowy składnik białek Peptydy jako podstawowy składnik białek Peptydy - związki zbudowane z kilku (conajmniej dwch) reszt aminokwasowych. Peptydy zbudowane z dwch reszt aminokwasowych to dwupeptydy, z trzech - tripeptydy, z czterech - tetrapeptydy itd. (Do 10 reszt mają o...

Cechy wspłczesnej rodziny

Cechy wspłczesnej rodziny Rodzina, jest to według mnie jeden z najważniejszych aspektw na tym świecie. Cechy wspłczesnej rodziny są bardzo rozległe, a zarazem ważne i wiadome dla osb w wieku dojrzałym. Właśnie, dlatego sprbuje niektre z tych cech wyodrębnić i...

Webera krytyka materializmu historycznego

Webera krytyka materializmu historycznego Weber bywa często porwnywany z Marksem. Z jednej strony łączy ich wsplny obszar zainteresowań: powstanie i rozwj kapitalizmu, wpływ kapitalistycznej formy gospodarowania na całe życie społeczne i duchowe, kryzys cywilizacji przemysł...

Przedstaw problem terroryzmu w wspłczesnym świecie.

Przedstaw problem terroryzmu w wspłczesnym świecie. Terroryzm polega na użyciu przemocy (lub przynajmniej groźbie użycia przemocy) po to, aby wymusić realizację ważnych dla terrorystw celw, ktrych ich zdaniem nie da się osiągnąć na drodze politycznej. Metodą dz...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry