• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Spo&#322...

Nawigacja

Społeczeństwo średniowieczneSpołeczeństwo średniowieczne
Społeczeństwo średniowieczne nie było jednolite i dzieliło się na stany, czyli warstwy, ktre rżniły się między sobą pod względem praw i obowiązkw. W większości państw europejskich były to:

? Rycerstwo ? w średniowieczu warstwa społeczna (stan) trudniąca się służbą wojskową - Często posiadali ziemię nadawaną im przez seniora w zamian za hołd lenny.(przysługa wierności)W XIII i XIV w. przekształciło się w szlachtę. W większości państw europejskich tytuł rycerski stał się jednym z niższych tytułw szlacheckich. W Polsce z uwagi na zasadę rwności szlacheckiej rycerstwem tytułowano ogł szlachty.

? Duchowieństwo- W średniowieczu duchowieństwo miało największy bezpośredni wpływ na ludność danego państwa, a pośredni poprzez papieża i biskupw na krla i władcw kraju. Przykładem niech będzie to, że prymas był interrexem ,czyli, krlem tymczasowym był najwyższym po krlu dostojnikiem państwowym sprawującym niektre funkcje monarsze w czasie bezkrlewia. Od innych średniowiecznych stanw rżnił się tym, że był zasilany wyłącznie przez osoby z innych stanw, a to ze względu na obowiązujący w Kościele rzymskokatolickim celibat.

? Mieszczaństwo- stan społeczny składający się z obywateli miast, czyli osb wolnych, podlegających prawu miejskiemu. Po upadku państwa stanowego klasa społeczna, nazywana częściej burżuazją; rzadziej mieszczaństwem nazywa się ogł mieszkańcw miast. Wspłczesna socjologia używa częściej określenia klasa średnia. Mieszczaństwo składało się głwnie z kupcw i zrzeszonych w cechach rzemieślnikw. Mieszczaństwo zajmowało pośrednie położenie między wyższym stanem - rycerstwem i niżej położonym chłopstwem. Jednocześnie podlegało silnej społecznej i majątkowej stratyfikacji na bogaty patrycjat i uboższe posplstwo.

? Chłopstwo- posiadający niewielki przydział ziemi, nie wystarczający do wyżywienia rodziny. Aby przeżyć, musiał najmować się do pracy. Był zobowiązany do pańszczyzny czyli przymusowa, bezpłatna praca głwnie na roli na rzecz pana w zamian za zezwolenie na użytkowanie przez nich ziemi. Chłop był najniżej w feudalnej piramidzie społeczeństwa Europy zachodniej w średniowieczu.


Przykadowe prace

PO- RS-70,DP-70,PK-56,PChR

PO- RS-70,DP-70,PK-56,PChR Sygnalizator promieniowania RS-70Podstawowym przyrządem do wykrywania skażenia promieniotwrczego.Nie wskazuje on dokładnie mocy dawki promieniowania, lecz sygnalizuje optycznie (błyski czerwonej lampki) lub akustycznie (przerywany dźwięk brzęczyka) przekroczenie okr...

Mityzacja przestrzeni dzieciństwa. Na podstawie fragmentw: Syzyfowych prac Stefana Żeromskiego oraz księgi II i IV Pana Tadeusza Adama Mickiewicza

Mityzacja przestrzeni dzieciństwa. Na podstawie fragmentw: Syzyfowych prac Stefana Żeromskiego oraz księgi II i IV Pana Tadeusza Adama Mickiewicza Szukając w słowniku hasła mityzacja znajdziemy wyjaśnienie, że jest to: zabieg literacki polegający na nadawaniu wybranym elementom ś...

W XXw. powstały ustroje totalitarne. Państwami tego typu były Niemcy Hitlerowskie i Związek Radziecki za rządw Stalina. Czy ustrj Sparty i sposb wychowania można uzna&

W XXw. powstały ustroje totalitarne. Państwami tego typu były Niemcy Hitlerowskie i Związek Radziecki za rządw Stalina. Czy ustrj Sparty i sposb wychowania można uznać za prototyp państwa totalitarnego?? Ustrj Sparty jest prototypem państwa totalitarnego. Wyjaśniając t&#...

Omw symbole występujące w Weselu S. Wyspiańskiego

Omw symbole występujące w Weselu S. Wyspiańskiego 18. Omw symbole występujące w ``Weselu`` S. Wyspiańskiego. ``Wesele`` nazwane zostało dramatem narodowym oraz symboliczno – wizyjnym. Symbol – jest znakiem, pojęciem lub zespołem pojęć użytych dla ozn...

"Proces" jako utwr paraboliczny.

"Proces" jako utwr paraboliczny. "Proces" jest powieścią paraboliczną, ponieważ pod warstwą fabularną można odnaleźć znaczenie symboliczne, wyrażające prawdy o człowieku. Interpretacja treści metaforycznych dotyczy dwch najistotniejszych zagadnień : zniewole...

Administracja publiczna według podstawowych funkcji

Administracja publiczna według podstawowych funkcji Administracja publiczna według podstawowych funkcji: Funkcje o charakterze administracyjnym: Porządkowo-reglamentacyjna --nakazy i zakazy, zezwolenia administracyjne, służby, inspekcje, straże i inne, Świadcząca &...

Biografia Henryka Sienkiewicza i najważniejsze wydarzenia w życiu pisarza

Biografia Henryka Sienkiewicza i najważniejsze wydarzenia w życiu pisarza Urodził się 5 V 1846 roku w Woli Okrzejskiej na Podlasiu, w majątku rodzicw matki. Ojciec Jzef Sienkiewicz był administratorem dbr Czartoryskich, po ślubie zarządzał majątkiem żony, a nast...

Komunikat prasowy- przykład

Komunikat prasowy- przykład Urząd Gminy Kowal Kowal, dnia 12.09.2005r. 11 – 900 Kowal ul. Mazowiecka 10 Komunikat prasowy nr 7 Żyj drożej , ale zdrowiej Na sesji, ktra miała miejsce 29.07.2005r. w Urzędzie Gminy Kowal nasi Radni dowiedzieli się kilku jakże ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry