• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Spo&#322...

Nawigacja

Społeczeństwo EgiptuSpołeczeństwo Egiptu
Ludność starożytnego Egiptu dzieliła się na kilka warstw. Najliczniejszą z nich stanowili chłopi. Stanowili oni ponad 90% ludności. Pracowali na ziemi należącej do władcy, ktrą jedynie dzierżawili. Wydajność upraw była wysoka, gdyż przy zapewnieniu odpowiedniej ilości wody uzyskiwano nawet trzykrotny plon w ciągu roku. Chłopi byli ludźmi wolnymi. Ich praca była bardzo ciężka. Musieli oni ręcznie czerpać wodę z rzeki i przelewać ją do kanałw irygacyjnych. Dopiero dużo pźniej zaczęto stosować żuraw, ktry znacznie ułatwił pracę ludności chłopskiej. Chłopi byli zobowiązani do licznych prac na rzecz państwa. Była to przede wszystkim konserwacja kanałw oraz prace na rzecz panującego (np. budownictwo). Obok rolnictwa ludność trudniła się także rzemiosłem. Podstawowym materiałem do wytwarzania narzędzi był kamień, rg i kość. Drewno było w Egipcie drogie, gdyż sprowadzano je z odległych krain, głwnie z Libanu. Egipcjanie poznali sztukę obrabiania metali. Najpierw była to miedź, pźniej brąz, a dopiero w I tysiącleciu p.n.e. żelazo. Egipcjanie sztukę obrbki żelaza poznali za pośrednictwem bliskowschodnich krlestw Mitanni i Hetytw. Dość wcześnie używano w Egipcie złota i srebra do wyrobu dzieł sztuki oraz jako środka płatniczego. Już w czasach Starego Państwa Egipcjanie utrzymywali bliskie kontakty handlowe z odległymi krainami, z ktrych sprowadzali wyroby luksusowe (mirra, drewno cedrowe i hebanowe, kość słoniowa, złoto, srebro), eksportując w zamian zboże, tkaniny, ceramikę. Wyższą od chłopw i rzemieślnikw grupę społeczną tworzyli urzędnicy. Korpus urzędniczy był wewnętrznie zrżnicowany i obejmował wiele szczebli: od zwykłego wiejskiego pisarza do najwyższego dostojnika – wezyra. Droga do urzędw była długa i bardzo żmudna. Wiodła ona przez naukę w szkołach. Zdobyte wykształcenie zwalniało z ciężkiej pracy fizycznej. Droga ta była otwarta także dla zdolnych ludzi z niższych warstw społecznych. Sprawny aparat urzędniczy zapewniał działanie państwa. Podobną rolę pełnili kapłani. Rozbudowany panteon wymagał wielu osb do obsługi świątyń i rozbudowanych form kultu religijnego. Wzrost potęgi kapłanw prowadził czasem do konfliktw z władzą państwową. Kapłani niekiedy odgrywali rolę czynnika destabilizującego państwo, gdyż dążyli do wzrostu znaczenia swych świątyń. Rola kapłanw wzrastała wskutek bogactwa świątyń do tego stopnia, że zaczęli oni sięgać po władzę za czasw VII - X dynastii. XII dynastia była faktycznie dynastią kapłanw boga Amona z Teb. Najwyższą grupę w społeczeństwie stanowiła rodzina panująca, ktrej przewodził krl. Zwykło się go określać mianem faraona, co jest terminem greckim i pochodzi ze zniekształconego terminu egipskiego “per-aa (lub “pir-o), co oznacza “wielki dom. Faraon był władcą absolutnym, uważanym za żyjącego boga lub – w pźniejszym okresie – jego syna. Dzięki temu faraon sprawował władzę nie tylko polityczną, ale rwnież religijną. Obowiązkiem panującego było zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w państwie. Władza panującego była dziedziczna, lecz wielokrotnie zdarzały się uzurpacje, ktre usuwały dotychczas panujące dynastie i wynosiły nowe. W życiu społecznym Egiptu uderzają dwie ciekawe cechy. Jest to niewielka, jak na czasy starożytne, ilość niewolnikw oraz duża samodzielność kobiet. Niewolnicy byli zwykle jeńcami wojennymi lub nabytkami w ramach wymiany handlowej z innymi państwami. Kobiety w Egipcie miały prawo do własnych majątkw, dzieci dziedziczyły majątki w linii matki, a krlowe, siostry i małżonki faraonw często wspłrządziły krajem. Zdarzyła się nawet w dziejach Egiptu kobieta – faraon. Była to krlowa Hatszepsut.


Przykadowe prace

Poezja i poeta w twrczości Rżewicza.

Poezja i poeta w twrczości Rżewicza. Twrczość Rżewicza można podzielić na dwa etapy. Do lat sześćdziesiątych XX wieku pisał on wiersze o tematyce wojennej. Drugi etap to poezja moralizatorska, traktująca o sprawach wspłczesnych. W wierszu "Ocalony" R...

Jan Paweł II

Jan Paweł II Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Kiedy miał dziewięć lat, zmarła jego matka. W tym samym roku skończył szkołę podstawową. Dwa lata pźniej jego brat Edmund zmarł na szkarlatynę. W jesieni 1942 roku przyszły...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykłady.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykłady. WYKŁAD1 MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE. Naukę o międzynarodowych stosunkach gospodarczych należy traktować jako teorię ekonomii. Przedmiotem tej dyscypliny są zasady i mechanizmy rządzące tą gospodarką...

Geneza i istota przemocy

Geneza i istota przemocy 1. Pojęcie przemocy Przemoc to siła przeważająca czyjąś siłę, fizyczna przewaga wykorzystywana do czynw bezprawnych dokonywanych na kimś, narzucona bezprawnie władza, panowanie; czyny bezprawne dokonywane z użyciem fizycznego przymusu; gwa&...

Jaki obraz wsi i jej mieszkańcw wyłania się z literatury? Analizując i interpretując fragmenty Wesela Stanisława Wyspiańskiego oraz Przedwiośnia Stefana &#

Jaki obraz wsi i jej mieszkańcw wyłania się z literatury? Analizując i interpretując fragmenty Wesela Stanisława Wyspiańskiego oraz Przedwiośnia Stefana Żeromskiego, zwrć uwagę na kreacje bohaterw przedstawi WSTĘP: Motyw wsi wielokrotnie pojawia się w ut...

"Być albo mieć" – To alternatywa przed ktrą staje każdy człowiek. Twoje wnioski w oparciu o bohaterw literackich.

"Być albo mieć" – To alternatywa przed ktrą staje każdy człowiek. Twoje wnioski w oparciu o bohaterw literackich. Być albo mieć – to alternatywa przed ktrą staje każdy człowiek. Każdy staje w pewnym etapie życia przed takim wyborem. Stanęli rwnie&#...

Pobrzmiewanie filozofii starożytnych w wybranych utworach Jana Kochanowskiego

Pobrzmiewanie filozofii starożytnych w wybranych utworach Jana Kochanowskiego POBRZMIEWANIE FILOZOFII STAROŻYTNYCH W WYBRANYCH UTWORACH JANA KOCHANOWSKIEGO Jan Kochanowski, to jeden z najwybitniejszych poetw polskiego renesansu. Jest twrcą znanym przede wszystkim z Trenw, licznych fraszek, poetyckieg...

Podstawy socjologii - ściąga

Podstawy socjologii - ściąga Socjologia - to nauka, ktra intensywnie w sposb zdyscyplinowany, tzn. naukowy interesuje się poczynaniami ludzi oraz wszystkimi miejscami gromadzenia się ludzi. Przedmiotem zainteresowania socjologii jest świat ludzi oraz wszystko co oni robią. Cel socjologi...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry