• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Spo&#322...

Nawigacja

Społeczeństwo informacyjneSpołeczeństwo informacyjne


W poł. lat 60-tych rząd Japonii zaangażował dla celw planowania gospodarczego grupę ekspertw, ktrej zadaniem było zbadanie wczesnych trendw rozwoju społeczeństwa japońskiego. W raporcie wydanym w 1966 r. użyli oni sformułowania "społeczeństwo informacyjne" dla określenia kierunku, w jakim zmierzał rozwj tego kraju.

Społeczeństwo informacyjne- taki typ społeczeństwa, w ktrym udział sektora informacyjnego gospodarki w dochodzie narodowym, a także zatrudnienie w tym sektorze przekraczają 30% całego dochodu i zatrudnienia.

Podstawą funkcjonowania tego społeczeństwa jest nadanie działalności związanej z produkcją i dystrybucją informacji znamion aktywności gospodarczej, przynoszącej wymierne zyski. Charakterystyczny jest dla niego łatwy, szybki, efektywny proces transmisji informacji oraz proces przetworzenia jej w formę pożądaną przez odbiorcę. Informacja jest powszechnie dostępna , a jej koszt zrżnicowany.Koncepcje społeczeństwa informacyjnego:

a) postindustrialna teoria społeczeństwa informacyjnego Daniela Bella

Uważa on, że społeczeństwo industrialne i związane z nim struktury należą do przeszłości. Społeczeństwo informacyjne powstało w wyniku rewolucji informacyjnej i jest kulminacją rozwoju społecznego, a jednocześnie kontynuacją społeczeństwa industrialnego w zakresie obowiązujących w nim praw wolnego rynku. Źrdłem jego powstania jest innowacja techniczna (komputer + mass media = społeczeństwo postindustrialne).

Idea społeczeństwa informacyjnego ma wartość poznawczą, o czym świadczy wszechobecne zjawisko informacji. Centralne miejsce w tym społeczeństwie Bell przyznaje wiedzy teoretycznej. Praca i kapitał mają zostać wyparte przez wiedzę i informację, ktre nabierają charakteru dbr materialnych.b)reindustrialna koncepcja społeczeństwa informacyjnego (Schiller, Mosco, Douglas, Guback)

Społeczeństwo to jest tylko kontynuacją społeczeństwa przemysłowego. Informacja jest takim samym produktem jak każdy inny, podlega więc tym samym prawom rynku,co inne towary.c)konsensualna teoria społeczeństwa informacyjnego Schement'a i Lievrouw'a

Uwzględniają podejście postindustrialne i reindustrialne. Społeczeństwo informacyjne jest dla nich społeczeństwem przemysłowym skoncentrowanym na produkcji i dystrybucji informacji, nosi ono w sobie znamiona tak zmiany, jak i kontynuacji.

Podstawowym przejawem jego istnienia jest handel informacją na dużą skalę- uczynienie z niej towaru porwnywalnego do innych dbr. Prawa rynku zachowują w tym społeczeństwie swą ciągłość.Władza w społeczeństwie informacyjnym jest definiowana w kategoriach procesu wymiany społecznej (podejście procesualne). Konieczne jest uczestniczenie w niej co najmniej 2 stron (uczestnictwo polityczne- uczestnictwo w stosunku wymiany, zmierzające do wywarcia wpływu na jego przedmiot). Decydującym źrdłem władzy jest tu organizacja. Sferą niepewności kontrolowaną przez danego aktora jest tu dostęp do informacji i kanałw informacyjnych. Osoba je kontrolująca może sterować przepływem informacji tak, by poprawiła się ich moc decyzyjna i pracowała na korzyść realizacji jej interesw.Przykadowe prace

Działalność i poglądy pedagogiczne Jana Fryderyka Herbarta (1776-1841)

Działalność i poglądy pedagogiczne Jana Fryderyka Herbarta (1776-1841) W 1794 roku wysłany przez ojca na studia prawnicze do Jeny zaprzyjaźnił się z Fryderykiem Schillerem , ktry w tym czasie napisał Listy o wychowaniu estetycznym i pod jego wpływem zaczął si...

Institute of Internal Auditors (IIA )

Institute of Internal Auditors (IIA ) O Instytucie The Institute of Internal Auditors (IIA Global) załozony w 1941 roku jako zawodowa organizacja audytorw wewnętrznych w Ameryce Płnocnej. Obecnie Instytut jest organizacją międzynarodową, skupiającą 85 000 członkw będą...

Wesele Wyspiańskiego porwnaj z filmem Wajdy

Wesele Wyspiańskiego porwnaj z filmem Wajdy Temat: Porwnaj powieść ?Wesele? autorstwa Stanisława Wyspiańskiego z filmową adaptacją Andrzeja Wajdy. Powieść Stanisława Wyspiańskiego Pt. ?Wesele? jest jedną z istotniejszych oraz najoryginalniejszych sztuk tea...

Prba regionalizacji fizyczno – geograficznej w systemie dziesiętnym według J. Kondrackiego terytorium obecnego powiatu łowickiego.

Prba regionalizacji fizyczno – geograficznej w systemie dziesiętnym według J. Kondrackiego terytorium obecnego powiatu łowickiego. Celem mojej pracy jest wyodrębnienie rżnic fizyczno- geograficznych, jakie decydowały o wyznaczeniu granic między regionami, na obszarze obecnego powiatu &#...

Przemoc

Przemoc Przemoc i agresja są zjawiskami, ktrym poświęca się coraz więcej uwagi zarwno w pracach naukowych jak rwnież w środkach masowego przekazu. Dzieje się tak z powodu skali oraz ich drastyczności. Zjawisko agresji i przemocy jest obecnie jednym z bardziej niepokoją...

Chiny

Chiny CHINY. Środowisko Chiny są trzecim co do wielkości krajem świata , po Rosji i Kanadzie . Krajobraz Chin , tak jak i klimat , jest bardzo zrżnicowany . Na płnocnym wschodzie zimy są długie i mroźne , a lata krtkie i bardzo gorące . Region ten jest ...

Czynniki wpływające na proces stanowienia prawa.

Czynniki wpływające na proces stanowienia prawa. W pierwszej kolejności w omwieniu powyższego tematu chciałbym odwołać się do pojęcia sprawiedliwość, często bowiem stawia się pytanie, czy prawa i obowiązki społeczne są rozłożone spr...

Co Twoim zdaniem jest najważniejsze dla przeżycia szczęśliwego małżeństwa: miłość, wierność, nierozerwalność, uczciwość

Co Twoim zdaniem jest najważniejsze dla przeżycia szczęśliwego małżeństwa: miłość, wierność, nierozerwalność, uczciwość małżeńska? Ktoś kiedyś powiedział szczęśliwe małżeństwo to powrt kobiety ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry