• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Spo&#322...

Nawigacja

Społeczeństwo informacyjneSpołeczeństwo informacyjne


W poł. lat 60-tych rząd Japonii zaangażował dla celw planowania gospodarczego grupę ekspertw, ktrej zadaniem było zbadanie wczesnych trendw rozwoju społeczeństwa japońskiego. W raporcie wydanym w 1966 r. użyli oni sformułowania "społeczeństwo informacyjne" dla określenia kierunku, w jakim zmierzał rozwj tego kraju.

Społeczeństwo informacyjne- taki typ społeczeństwa, w ktrym udział sektora informacyjnego gospodarki w dochodzie narodowym, a także zatrudnienie w tym sektorze przekraczają 30% całego dochodu i zatrudnienia.

Podstawą funkcjonowania tego społeczeństwa jest nadanie działalności związanej z produkcją i dystrybucją informacji znamion aktywności gospodarczej, przynoszącej wymierne zyski. Charakterystyczny jest dla niego łatwy, szybki, efektywny proces transmisji informacji oraz proces przetworzenia jej w formę pożądaną przez odbiorcę. Informacja jest powszechnie dostępna , a jej koszt zrżnicowany.Koncepcje społeczeństwa informacyjnego:

a) postindustrialna teoria społeczeństwa informacyjnego Daniela Bella

Uważa on, że społeczeństwo industrialne i związane z nim struktury należą do przeszłości. Społeczeństwo informacyjne powstało w wyniku rewolucji informacyjnej i jest kulminacją rozwoju społecznego, a jednocześnie kontynuacją społeczeństwa industrialnego w zakresie obowiązujących w nim praw wolnego rynku. Źrdłem jego powstania jest innowacja techniczna (komputer + mass media = społeczeństwo postindustrialne).

Idea społeczeństwa informacyjnego ma wartość poznawczą, o czym świadczy wszechobecne zjawisko informacji. Centralne miejsce w tym społeczeństwie Bell przyznaje wiedzy teoretycznej. Praca i kapitał mają zostać wyparte przez wiedzę i informację, ktre nabierają charakteru dbr materialnych.b)reindustrialna koncepcja społeczeństwa informacyjnego (Schiller, Mosco, Douglas, Guback)

Społeczeństwo to jest tylko kontynuacją społeczeństwa przemysłowego. Informacja jest takim samym produktem jak każdy inny, podlega więc tym samym prawom rynku,co inne towary.c)konsensualna teoria społeczeństwa informacyjnego Schement'a i Lievrouw'a

Uwzględniają podejście postindustrialne i reindustrialne. Społeczeństwo informacyjne jest dla nich społeczeństwem przemysłowym skoncentrowanym na produkcji i dystrybucji informacji, nosi ono w sobie znamiona tak zmiany, jak i kontynuacji.

Podstawowym przejawem jego istnienia jest handel informacją na dużą skalę- uczynienie z niej towaru porwnywalnego do innych dbr. Prawa rynku zachowują w tym społeczeństwie swą ciągłość.Władza w społeczeństwie informacyjnym jest definiowana w kategoriach procesu wymiany społecznej (podejście procesualne). Konieczne jest uczestniczenie w niej co najmniej 2 stron (uczestnictwo polityczne- uczestnictwo w stosunku wymiany, zmierzające do wywarcia wpływu na jego przedmiot). Decydującym źrdłem władzy jest tu organizacja. Sferą niepewności kontrolowaną przez danego aktora jest tu dostęp do informacji i kanałw informacyjnych. Osoba je kontrolująca może sterować przepływem informacji tak, by poprawiła się ich moc decyzyjna i pracowała na korzyść realizacji jej interesw.Przykadowe prace

Konstytucja 3 maja i inne polskie konstytucje

Konstytucja 3 maja i inne polskie konstytucje Wstęp KONSTYTUCJA Najwazniejszym ze wszystkich aktw prawnych obowiazujacych w panstwie jest konstytucja, ktrej nazwa pochodzi od lacinskiego slowa constitutio - urzadzac, ustanawiac. Jest to akt o szczeglnym znaczeniu okreslajacy zasady dzialania wszystkich orga...

Czy podobnie jak autor tekstu sądzisz, że obecna młodzież dokończy ustrojową rewolucję zapoczątkowaną w Polsce w 1989 roku i zbuduje lepsze państwo or

Czy podobnie jak autor tekstu sądzisz, że obecna młodzież dokończy ustrojową rewolucję zapoczątkowaną w Polsce w 1989 roku i zbuduje lepsze państwo oraz społeczeństwo? Czym rżni się od poprzedniego pokolenia? Szok przełomu, szok reform, szok elit i szok ...

Biografia - Stefan Wyszyński

Biografia - Stefan Wyszyński 1. Kardynał Stefan Wyszyński (1901 – 1981) urodził się 3 sierpnia w miejscowości Zuzela nad Bugiem, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Był drugim dzieckiem państwa Wyszyńskich (ojciec Stanisław, matka Julianna). Pierwsza była crka Anasta...

ONZ- Organizacja Narodw Zjednoczonych- wiadomości oglne

ONZ- Organizacja Narodw Zjednoczonych- wiadomości oglne ORGANIZACJA NARODW ZJEDNOCZONYCH (ONZ), ang. United Nations, arab. Munazzamat al-Umami al-Muttahida, chiń. Lianheguo, franc. Organisation des Nations Unies, hiszp. Organizacin de las Naciones Unidas, ros. Organizacyja Objedinionnych Nacyj, organizacja mi&#...

Ładunek elektryczny

Ładunek elektryczny W 1896 roku Joseph John Thomson odkrył elektron. Nie udało mu się jednak wyznaczyć ani ładunku, ani masy tej cząsteczki. Wyliczył jedynie stosunek ładunku do masy elektronu (e/m). Naukowiec wierzył, że ta nowo odkryta cząsteczka jest składnikie...

Jan Kochanowski

Jan Kochanowski Życiorys poety Kochanowscy herbu Korwin wywodzili sie z Kochanowa koło Wieniawy w Radomskiem. Rodzina ta pierwotnie używała herbu Ślepowron, zaś herb Kruk wszedł w użycie w drugiej połowie XV w. Poeta J. Kochanowski obejmując w 1564 roku probostwo pozna ...

Rozkochany w mistrzu z Weimaru Adam Mickiewicz wołał do przyjacił : Czytajcie Goethego! Kolejne utwory niemieckiego pisarza stawały się biblią romantykw. Przejrzyj jesz

Rozkochany w mistrzu z Weimaru Adam Mickiewicz wołał do przyjacił : Czytajcie Goethego! Kolejne utwory niemieckiego pisarza stawały się biblią romantykw. Przejrzyj jeszcze raz Cierpienia młodego Wertera, balladę Adam Mickiewicz rozkochany w mistrzu z Weimaru wołał do przyjaci&...

Wiersze o miłości.

Wiersze o miłości. KOCHAĆ -NIEPOTRAFIE KIEDYŚ- BYŁAM MAŁA KIEDYŚ-KOCHAŁAM KIEDYŚ-UBUSTWIAŁAM TERAZ-JESTEM DOROSŁA TERAZ- NIE KOCHAM TERAZ-NIE UBUSTWIAM DZIŚ NIEUMIEM KOCHAC, I ROZUMIEC INNYCH. JESTEM SAMA I NIE KOCHANA SAMA W...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry