• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Spo&#322...

Nawigacja

Społeczeństwo informacyjneSpołeczeństwo informacyjne


W poł. lat 60-tych rząd Japonii zaangażował dla celw planowania gospodarczego grupę ekspertw, ktrej zadaniem było zbadanie wczesnych trendw rozwoju społeczeństwa japońskiego. W raporcie wydanym w 1966 r. użyli oni sformułowania "społeczeństwo informacyjne" dla określenia kierunku, w jakim zmierzał rozwj tego kraju.

Społeczeństwo informacyjne- taki typ społeczeństwa, w ktrym udział sektora informacyjnego gospodarki w dochodzie narodowym, a także zatrudnienie w tym sektorze przekraczają 30% całego dochodu i zatrudnienia.

Podstawą funkcjonowania tego społeczeństwa jest nadanie działalności związanej z produkcją i dystrybucją informacji znamion aktywności gospodarczej, przynoszącej wymierne zyski. Charakterystyczny jest dla niego łatwy, szybki, efektywny proces transmisji informacji oraz proces przetworzenia jej w formę pożądaną przez odbiorcę. Informacja jest powszechnie dostępna , a jej koszt zrżnicowany.Koncepcje społeczeństwa informacyjnego:

a) postindustrialna teoria społeczeństwa informacyjnego Daniela Bella

Uważa on, że społeczeństwo industrialne i związane z nim struktury należą do przeszłości. Społeczeństwo informacyjne powstało w wyniku rewolucji informacyjnej i jest kulminacją rozwoju społecznego, a jednocześnie kontynuacją społeczeństwa industrialnego w zakresie obowiązujących w nim praw wolnego rynku. Źrdłem jego powstania jest innowacja techniczna (komputer + mass media = społeczeństwo postindustrialne).

Idea społeczeństwa informacyjnego ma wartość poznawczą, o czym świadczy wszechobecne zjawisko informacji. Centralne miejsce w tym społeczeństwie Bell przyznaje wiedzy teoretycznej. Praca i kapitał mają zostać wyparte przez wiedzę i informację, ktre nabierają charakteru dbr materialnych.b)reindustrialna koncepcja społeczeństwa informacyjnego (Schiller, Mosco, Douglas, Guback)

Społeczeństwo to jest tylko kontynuacją społeczeństwa przemysłowego. Informacja jest takim samym produktem jak każdy inny, podlega więc tym samym prawom rynku,co inne towary.c)konsensualna teoria społeczeństwa informacyjnego Schement'a i Lievrouw'a

Uwzględniają podejście postindustrialne i reindustrialne. Społeczeństwo informacyjne jest dla nich społeczeństwem przemysłowym skoncentrowanym na produkcji i dystrybucji informacji, nosi ono w sobie znamiona tak zmiany, jak i kontynuacji.

Podstawowym przejawem jego istnienia jest handel informacją na dużą skalę- uczynienie z niej towaru porwnywalnego do innych dbr. Prawa rynku zachowują w tym społeczeństwie swą ciągłość.Władza w społeczeństwie informacyjnym jest definiowana w kategoriach procesu wymiany społecznej (podejście procesualne). Konieczne jest uczestniczenie w niej co najmniej 2 stron (uczestnictwo polityczne- uczestnictwo w stosunku wymiany, zmierzające do wywarcia wpływu na jego przedmiot). Decydującym źrdłem władzy jest tu organizacja. Sferą niepewności kontrolowaną przez danego aktora jest tu dostęp do informacji i kanałw informacyjnych. Osoba je kontrolująca może sterować przepływem informacji tak, by poprawiła się ich moc decyzyjna i pracowała na korzyść realizacji jej interesw.Przykadowe prace

"Nic nowego po słońcem"

"Nic nowego po słońcem" Poetka polemizuje z twierdzeniem Eklezjasty , ktry twierdzi , że nic nowego pod słońcem . Natomiast Wisława Szymborska udowadnia, iż w życiu człowieka występują zmiany. Postaram się udowodnić, że Wisława Szymborska ma rac...

Czynności opiekuńcze, atmosfera opieki i stosunek opiekuńczy.

Czynności opiekuńcze, atmosfera opieki i stosunek opiekuńczy. CZYNNOŚCI OPIEKUŃCZE- są specyficznym rodzajem czynności ludzkich w ogle, w tym przede wszystkim sensie, że ich podmiotem jest opiekun, a skierowane są na zaspokojenie potrzeb podopiecznego. Można je zatem okre"...

Ideologia religijna Braci Polskich na podstawie traktatw Piotra z Goniądza ( Gonesiusa )

Ideologia religijna Braci Polskich na podstawie traktatw Piotra z Goniądza ( Gonesiusa ) W historii arianizmu można wydzielić pewne okresy jego rozwoju. Pierwszy z nich, mający społecznie radykalny charakter, związany był z terenami Wielkiego Księstwa Litewskiego. Bowiem pierwsze zarodk...

Znajdź w literaturze potwierdzenie sądu, że ludzie wrażliwi nie zaznają spokoju ducha .

Znajdź w literaturze potwierdzenie sądu, że ludzie wrażliwi nie zaznają spokoju ducha . W literaturze występuje wielu bohaterw wrażliwych, ktrzy z rżnych powodw muszą dokonywać wyborw pomiędzy dobrem własnym a dobrem ogłu. Mus dokonywania owych wyborw ...

Podczas pobytu w Niwmczech poznałaś/łeś sympatyczną koleżankę.Niestety musiałaś /łes wyjechac wcześniej .1.przeproś że sie z nię n

Podczas pobytu w Niwmczech poznałaś/łeś sympatyczną koleżankę.Niestety musiałaś /łes wyjechac wcześniej .1.przeproś że sie z nię nie pożegnałeś/aś 2. wyjaśnij powody 3.Poinformuj co sie stało 4. zapewnij że zależy ci na przyjaźn...

Korea Płnocna

Korea Płnocna WIADOMOŚCI OGLNE. Nazwa: Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRL-D), Choson minjujuui inmin konghwaguk, Położenie: państwo we wsch. Azji, w pn. części Płw. Koreańskiego, nad M. Żłtym i M. Japońskim. Kraj rozciąga się od 37o50' ...

Ksztaltowanie sie władzy ludowej na ziemiach polskich w latach 1944-1948

Ksztaltowanie sie władzy ludowej na ziemiach polskich w latach 1944-1948 Temat pracy: Kształtowanie się Władzy Ludowej na ziemiach Polski w latach 1944 -1948 Dokonując przewrotu politycznego komuniści korzystali z efektw rewolucji społecznej. Odwoływali się do ambicji niewykw...

Promocja zdrowia ściaga

Promocja zdrowia ściaga Rak piersi - jest jednym z naj częstszych i najgroźniejszych nowotworw złośliwych u kobiet. Częstość zachorowań na nowotwory złośliwe piersi gwałtownie wzrasta po 35. roku życia, a w oglnej liczbie zachorowań na raka piersi prawie 30%...

Zobacz wszystkie

Prawa

Do g?ry