• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Sp&#322...

Nawigacja

Spłka akcyjnaSpłka akcyjna


Spłka akcyjna po raz pierwszy pojawiła się, w XV wieku. Jej prototypem była najpotężniejsza w historii kompania handlowa mianowicie Kompania Wschodnioindyjska założona w 1600 roku, oraz jej głwna konkurentka holenderska Kompania Wschodnioindyjska założona w 1602 roku w Amsterdamie. Pojawienie się tej drugiej związane było z bardzo zyskownymi, ale i nie mniej ryzykownymi wyprawami do wysp korzennych. Cynamon, goździki, cukier, jak i porcelana chińska czy tez jedwab należały wtedy do towarw poszukiwanych i drogich. Niestety wyprawy te były bardzo uciążliwe gdyż trzeba było przebyć drogę morska, co bardzo dużo kosztowało, rwnocześnie wiele statkw z tych wypraw nie wracało, jeżeli jednak, ktry zawinął do macierzystego portu zysk był kolosalny. Niestety rozszerzeniu tego rodzaju handlu stal na przeszkodzie brak kapitału gdyż bankierzy i kupcy woleli bardziej pewne interesy. Założyciele Kompani Wschodnioindyjskiej wpadli na pomysł by mali ludzie, ktrzy posiadali niewielkie oszczędności i pragnęli zaryzykować dostawali za dokonanie wpłat świadectwa wniesienia majątku, czyli akcje uprawniające do udziału w zyskach Kampani.Za każdym razem, gdy statek wpływał do portu wartość akcji rosła natomiast, gdy miał, choć parę dni spźnienia wartość malała.

Niestety dopiero po jakimś czasie spłki zyskały sobie popularność i rozprzestrzeniły się po świecie. Dopiero, gdy powstały giełdy papierw wartościowych sprzedaż i kupno akcji stały się bardzo popularne i gwarantowały gromadzenie środkw na przeprowadzanie rocznego rodzaju przedsięwzięć. Jednakże każde zdobywanie pieniądza wiąże się z aferami. Dlatego tez w 1807 pierwszy raz uregulowano te przedsięwzięcia w kodeksie handlowym, ktry zostali wydany przez Napoleona. Kodeks ten zostali przyjęty w wielu krajach, także w Polsce. Jednolite prawo o spłkach wprowadzono w 1928 roku. Zasady te przejął wydany w 1934 roku Kodeks Handlowy, obecnie reguluje to Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spłek handlowych.

Najoglniej spłkę akcyjną można określić jako związek kapitałw zebranych w celu realizacji określonego przedsięwzięcia. Spłka akcyjna jest spłką kapitałową umożliwiającą łączenie kapitału wielu osb. Do spłek akcyjnych zaliczamy w dużej mierze takie organizacje gospodarcze jak: Przedsiębiorstwa przemysłowe, handlowe i transportowe, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i telekomunikacyjne, linie żeglugowe i lotnicze. Podstawą spłki jest majątek, ktry wiąże tę oto spłkę z jej udziałowcami.Członkiem w spłce akcyjnej może zostać każdy, kto dokona wkładu majątkowego, czyli zakupi akcje danej spłki. Kapitał zakładowy jest zabezpieczeniem wierzycieli spłki gdyż za jej zobowiązanie nie ponoszą odpowiedzialności osobistej akcjonariusze. Z tych też powodw obowiązuje zasada niezmienności kapitału zakładowego, zgodnie, z ktrą w czasie istnienia spłki kwota, ktra do niej została wniesiona nie może być podzielona miedzy akcjonariuszy. Żaden z nich nie ma prawa wycofać swoich udziałw, może je natomiast odsprzedać Minimum kapitału akcyjnego wynosi w Polsce obecnie 500 000 złotych. Wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 złoty.

Akcje nadają członkowi prawa członkowskie, ktre zostają rozwiązane poprzez zbycie akcji. Założenie spłki akcyjnej wymaga spełnienia dwch podstawowych warunkw: zebrania kapitału o raz sporządzenia statutu. Osoby podpisujące statut są założycielami spłki. Założycieli powinno być, co najmniej trzech, z wyjątkiem sytuacji, gdy założycielem spłki jest skarb państwa lub związek samorządu terytorialnego. Założyciele wsplnie ustalają brzmienie statutu powstającej spłki, po czym każdy z nich obejmuje przynajmniej po jednej akcji. W dalszym ciągu założyciele mogą natychmiast objąć sami wszystkie akcje to jest udziały spłki, tzw. założenie doraźne, lub też akcje mogą być nabywane stopniowo przez innych ludzi, tzw. założenie stopniowe. W założeniu doraźnym obejmują założyciele wszystkie udziały mającej się założyć spłki i zobowiązują się w jej zapłacić za to pewną sumę, stanowiącą kapitał zakładowy spłki. Dla statusu wymagana jest forma aktu notarialnego, ktry zawiera przepisy, ktre określają zasady powstania, funkcjonowania i likwidacji spłki.

Jest jeszcze drugi sposb powołania spłki, mianowicie:

Założyciele ustalają i podpisują statut projektowanej spłki. Następnie maja obowiązek złożyć do depozytu sadowego kaucje w wysokości pięciu procent kapitału akcyjnego. Kaucja jest zabezpieczeniem przed wszelkiego rodzaju roszczeniami wobec założycieli z tytułu uchybień przy zawiązywaniu spłki podlega zwrotowi po rejestracji spłki lub gdy nie dojdzie do skutku rejestracja. Następnie zostaje ogłoszone publicznie otwarcie zapisw na akcje. Podaje się tam wszystkie potrzebne dane do zakupu akcji. Zapisy na akcje mogą przyjmować jedynie banki państwowe oraz inne banki upoważnione przez Ministra finansw. Banki wykorzystują do tego celu biura maklerskie. Jeżeli w określonym terminie oznaczonym w prospekcie wszystkie akcje ktre zostały wystawione przez założycieli nie zostaną sprzedane utworzenie spłki nie dochodzi do skutku. Następnie po wydaniu akcji, zgromadzenie uchwala statut ktrego nie można zmienić aż do zarejestrowania spłki. Spłka osiąga osobowość prawną w chwili wpisania do rejestru handlowego. Do zgłoszenia potrzebne SA następujące dokumenty:

1) firmę, siedzibę i adres spłki albo adres do doręczeń,

2) przedmiot działalności spłki,

3) wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji,

4) wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje,

5) liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,

6) wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została pokryta przed zarejestrowaniem,

7) nazwiska i imiona członkw zarządu oraz sposb reprezentowania spłki,

8) nazwiska i imiona członkw rady nadzorczej,

9) jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne — zaznaczenie tej okoliczności,

10) czas trwania spłki, jeżeli jest oznaczony,

11) jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spłki — oznaczenie tego pisma,

12) jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spłki niewynikające z akcji — zaznaczenie tych okoliczności.Przykadowe prace

Omw rżnorodność refleksji i konstrukcji poetyckich we fraszkach Jana Kochanowskiego.

Omw rżnorodność refleksji i konstrukcji poetyckich we fraszkach Jana Kochanowskiego. O ile Mikołaj Rej zasłużył sobie na zaszczytne miano ojca literatury polskiej, o tyle Jana Kochanowskiego uznano za ojca poezji narodowej. Nigdy przedtem poezja nasza nie osiągnęła takich wy...

"Milczenie Roślin" - Wisławy Szymborskiej

"Milczenie Roślin" - Wisławy Szymborskiej Jednostronna znajomość między mną a wami rozwija się nie najgorzej. Wiem co listek, co płatek, kłos, szyszka, łodyga, i co się z wami dzieje w kwietniu, a co w grudniu. Chociaż moja ciekawość jest ...

Obserwacja fotograficzna dziecka.

Obserwacja fotograficzna dziecka. Odpowiedzi na pytania zadane po wykonaniu rysunku przez chłopca. 1.Co robi pani? -Idzie z parasolką. 2. Dokąd pani idzie? - Do domku na rysunku. 3. Jak się pani czuje? -Źle, bo się przewrciła przed wejściem na rysunek i r...

Faszyzm we Włoszech 1919 - 1926

Faszyzm we Włoszech 1919 - 1926 Streszczenie książki Stanisława Sierpowskiego "Faszyzm we Włoszech 1919 - 1926". Po wielu wiekach rozbicia Włochy zjednoczyły się w jedno państwo w II połowie XIX wieku. Walkę o zjednoczenie państwa podjął się...

Filozoficzne treści w Księdze Koheleta i innych przypowieściach ewangelicznych.

Filozoficzne treści w Księdze Koheleta i innych przypowieściach ewangelicznych. Księga Koheleta podejmuje istotny w kulturze całej ludzkości motyw rozważań nad kondycją ludzkiego istnienia, zadaje pytanie: czym jest życie ludzkie i człowiek, zawiera odpowiedź na pytanie...

Czy zmieniło się życie bohatera "Kartoteki" T. Rżewicza po 30 latach?

Czy zmieniło się życie bohatera "Kartoteki" T. Rżewicza po 30 latach? Czy zmieniło się życie bohatera "Kartoteki" T. Rżewicza po 30 latach? Jaka rzeczywistość wyłania się z "Kartoteki rozrzuconej" według reżyserii Kazimierza Ku...

Lider i Menager w organizacjach

Lider i Menager w organizacjach Liderzy są najrzadszym naturalnym zasobem organizacyjnym- zarwno na świecie, jak i w Polsce. Coraz częściej można spotkać dobrych menadżerw, lecz dobrze liderzy – przywdcy organizacyjni nadal są prawie nie istniejącym elementem krajobrazu gospo...

Korporacja a etyka

Korporacja a etyka Od wiekw ludzie prowadzą rżnego rodzaju działalność gospodarczą, ktrej głwnym celem jest pozyskanie jak najlepszych wynikw, tej działalności, a co za tym idzie chęć zdobycia jak największych ilości środkw do życia. Każdy z na...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry