• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Spół...

Nawigacja

Spółka cywilnaSpółka cywilna
Spółka cywilna staje się formacją zanikającą. Do 31.12.00 spółki cywilne istniały jako samodzielne podmioty gospodarcze, które mogły być przedmiotem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.Obecnie nie jest już to możliwe, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby spółki cywilne zawiązywać dla realizowania celów gospodarczych. W tym przypadku w wydziale działalności gospodarczej rejestrują się poszczególni wspólnicy, jako samodzielnie prowadzący działalność gospodarczą, zaznaczając we wniosku, że działalność prowadzić będą w formie spółki cywilnej.Od 01.01.02 zamiast wpisu w ewidencji wspólnicy dokonają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (ale miejsce dokonywania wpisu się najprawdopodobniej nie zmieni - dalej będą to urzędy miast i gmin - sprawę ureguluje odpowiednie rozporządzenie).Ze względu na konieczność ujednolicenia prawa według dyrektyw Unii Europejskiej ta forma prowadzenia działalności skazana jest na wymarcie. Należy sądzić, że od 01.01.04 wszystkie spółki cywilne będą musiały ulec przekształceniu w inne formy spółek. Jest to czynnik zdecydowanie przemawiający przeciw rozpoczynaniu działalności w formie spółki cywilnej.Zawierając umowę spółki należy mieć na względzie postanowienia kodeksu cywilnego (Tytuł XXXI - Spółka).Wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie całym swoim majątkiem. Jako, że zwykle zobowiązania w imieniu spółki cywilnej zaciąga każdy ze wspólników osobno, należy dokładnie przyjrzeć się swoim ewentualnym wspólnikom.Ale biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania - odradzamy zakładanie nowych spółek cywilnych, jeżeli przewidujecie długi horyzont działalności. Z drugiej jednak strony założenie spółki cywilnej jest najtańsze biorąc pod uwagę koszty rejestracyjne pozostałych spółek.ZaletyDuża swoboda kształtowania postanowień umowy spółki

Możliwe wszystkie formy opodatkowania w zależności od działalności

Dobra forma dla działalności małych rozmiarów – np. w przypadku, gdy dla wszystkich wspólników jest to działalność dodatkowa

Nieskomplikowany sposób likwidacjiWadyOdpowiedzialność całym majątkiem osobistym za zobowiązania firmy

Konieczność rejestrowania się każdego wspólnika osobno i ujawniania w nazwie firmy nazwisk wszystkich wspólników

Ponieważ forma spółki cywilnej nie jest stosowana w państwach Unii Europejskiej, prędzej czy później zastąpi konieczność przekształcenia działalności na inną formę. Już teraz ustawodawca przewidział konieczność przekształcenia spółki cywilnej w jawną, jeżeli przez dwa kolejne lata jej przychody wyniosą co najmniej 400.000 EURO.Odpowiedzialność za zobowiązaniaCały majątek osobisty wspólników, również wspólny majątek małżonków, wierzyciel może dowolnie wskazać wspólnika, który zaspokoi żądania.Możliwe formy opodatkowaniaKarta podatkowa,

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

Zasady ogólne – podatkowa księga przychodów i rozchodów,

Zasady ogólne - księgowość pełna.Podstawa prawna:Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - kodeks postępowania cywilnego.

W tytule XXXI (Spółka) omówione są zagadnienia związane z kształtowaniem stosunków w spółce cywilnej

Ustawa z dnia 19 listopada 1999r. - prawo działalności gospodarczej

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. - przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym


Przykładowe prace

III Rzesza w latach 1935-1939 – droga do mocarstwowości

III Rzesza w latach 1935-1939 – droga do mocarstwowości Zdaniem Niemiec traktat wersalski zawarty 28 czerwca 1919 r., był niesprawiedliwy i zbyt je ograniczający. Państwu odebrano kolonie, zmniejszono armię i zmuszono do zapłacenia olbrzymich odszkodowań. Nic więc dziwnego, iż p...

Narodziny zbrodniarza

Narodziny zbrodniarza Narodziny zbrodniarza. Na podstawie przytoczonych fragmentów Makbeta Wiliama Szekspira i znajomości całego utworu ukaż proces przemiany głównego bohatera, rozważ jej przyczyny i następstwa. Makbet był tanem Glamisu i wodzem wojsk szkockich. Podczas bitwy...

Biografia - William Schekspir

Biografia - William Schekspir William Schekspir - urodził się 23 kwietnia 1564 w Strattford (hrabstwo Warwickshire), ochrzczony 26 kwietnia 1564, zmarł 23 kwietnia 1616, był angielskim poetą, dramaturgiem i aktorem. Był jednym z najgłośniejszych romantyków stulecia, znany wszystkim a...

Charakterystyka w formie przemówienia Soplicy

Charakterystyka w formie przemówienia Soplicy Witam. Jestem Jacek Soplica. Pochodzę ze średniozamożnego, szlacheckiego rodu. Mój ojciec pełni rolę podczaszego, zajmuje się też intratnym handlem z zagranicą. Jestem człowiekiem energicznym - mogę nawet powiedzieć, ż...

Biografia - Zbigniew Herbert - ciekawostki

Biografia - Zbigniew Herbert - ciekawostki - 10 lipca 2007r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił rok 2008 Rokiem Zbigniewa Herberta. - Matka Bolesława Herberta nosiła nazwisko Bałaban. Nazwisko to, pochodzące od perskiego słowa oznaczającego rodzaj duduka, noszą główn...

Internet to okno na świat.

Internet to okno na świat. Uważam, że internet jest oknem na swiat. Postaram się to udowodnić następującymi faktami. W internecie można się dowiedzieć wielu ciekawych informacji jak np. co się dzieje na świecie lub dokonać zakupów w sklepie internetowy...

Geneza i rozwój głównych kierunków filozofii greckiej

Geneza i rozwój głównych kierunków filozofii greckiej Filozofia jest wyrazem pochodzenia greckiego oznaczającym dosłownie ?umiłowanie mądrości?. Ten nurt umysłowo-intelektualny opierał się głównie na poszukiwaniu wiedzy, której źródłem była niepohamowana ciekawo...

Motywacja, modyfikacja zachowań i jej metody , teoria uczenia się w praktyce.

Motywacja, modyfikacja zachowań i jej metody , teoria uczenia się w praktyce. Motywacja jest przedmiotem badań wielu nauk zajmujących się interpretacją ludzkich zachowań, np. socjologii, etyki czy psychologii. Do podstawowych założeń dotyczących tej kwestii zaliczamy...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry