• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Sprawozda...

Nawigacja

Sprawozdanie recenzja stary czlowiek i morze



Sprawozdanie recenzja stary czlowiek i morze


Książka pt.: Stary człowiek i morze autorstwa Ernesta Hemingway’a została wydana przez Państwowy Instytut Wydawniczy . Jest to jedno z opowiadań tego autora.

Akcja książki rozgrywa się na Kubie w Hawanie.

Najważniejszymi postaciami występującymi w tym opowiadaniu są Santiago- stary rybak oraz Manolin- kilkunastoletni chłopiec, przyjaciel starca.

Problematyka poruszona w książce dotyczy między innymi samotności, starości i walki z przeciwnościami losu. Autor w opowiadaniu stara się nam przekazać, że nigdy nie wolno się poddać, że trzeba walczyć życiowym pechem do samego końca, choć czasami możemy czuć się samotni czy niepotrzebni innym. Pokazuje, że wiara w siebie może czynić cuda. Przykład rybaka pokazuje nam także, że życie to nie bajka i powinniśmy się cieszyć chwilą bo nasze szczęście może nie potrwać długo.

Jednym z wątkw w opowiadaniu jest wątek przyjaźni pomiędzy Manolinem, a Santaigo. Autor ukazuje ją jako tą prawdziwą przyjaźń. Pomimo dosyć dużej rżnicy wieku bohaterowie doskonale się rozumieją. Nawzajem sobie pomagają i nie oczekują nic w zamian.

Myślę, że autor celowo umieścił w książce wątek prawdziwej, bezinteresownej przyjaźni, by pokazać jak jest ona ważna w życiu człowieka. Jak jej pozytywne działanie może nas podtrzymać na duchu w życiowych niepowodzeniach.

Inny wątek w książce to przebieg połowu Marlina. Jego symboliczne znaczenie ma na celu ukazać nam dążenie do wytyczonego sobie celu, przebrnięcie przez przeciwności losu do zdobycia go z wielką wiarą, że uda się nam go osiągnąć.

Książka ta jest bardzo poruszająca. Ponieważ opowiadanie nie jest długie uważam, że każdy powinien je przeczytać i przemyśleć wartości jakie stara się nam przekazać autor.





Przykadowe prace

Cechy charakterystyczne prawa feudalnego

Cechy charakterystyczne prawa feudalnego 1.od wczesnośredniowiecznych urządzeń prawnych Germanw i Słowian do Oświecenia 2.prawo średniowieczne i wczesnonowożytne 3.od form prymitywnych-z fazy rozpadu wsplnot rodowo-plemiennych i powstawania pierwszych 4.państw aż do prawa wy...

Absolutyzm francuski

Absolutyzm francuski 1. Jean Bodin w 1577r. wydał ?Sześć ksiąg o Rzeczpospolitej?, w ktrych zawarł swoją teorię państwa i prawa. Popierał umiarkowaną formę monarchii absolutnej, w ktrej panujący miał suwerenną władzę ograniczoną prawem Boskim,...

Instrumenty muzyczne

Instrumenty muzyczne Instrument smyczkowy – instrument muzyczny z grupy instrumentw strunowych, w ktrych struna wprowadzana jest w stan wibracji za pomocą smyczka, przesuwanego po strunie – legato, detach, lub uderzając w nią włosiem – spiccato. Inną metodą wydobycia dźwi&#...

Niepowodzenia szkolne

Niepowodzenia szkolne Niepowodzenia szkolne Niemierko, Między oceną szkolną a dydaktyką . - przyczyny i przejawy - rodzaje i skutki niepowodzeń szkolnych - profilaktyka, diagnoza i terapia pedagogiczna Niepowodzenia szkolne - sytuacje, w ktrych występują wyraźne roz...

Etapy wędrwki Izraelitw

Etapy wędrwki Izraelitw 1. Wyjście Izraelitw z Płwyspu Arabskiego pod przewodnictwem Abrahama 2. Dotarcie do ziemi Kanaan 3. Ktrki pobyt w Egipcie 4. Powrt do ziemi Kanaan i założenie rodu przez Abrahama 5. Wyjście potomkw Abrahama z ziemi Kanaan do Egiptu 6. Rozrost narodu izr...

Procesy rozkładowe w przerbce ropy naftowej

Procesy rozkładowe w przerbce ropy naftowej REFORMING, reformowanie - proces izomeryzacji węglowodorw o prostych łańcuchach do węglowodorw rozgałęzionych oraz odwodornianie, cyklizacja i aromatyzacja alkanw, prowadzony w wys. temp. (ok.500C) i pod ciśn. 1-3 MPa w obecności...

Stoję przy oknie - opis przeżycia wewnętrznego

Stoję przy oknie - opis przeżycia wewnętrznego Zapada zmrok.. Małe okienko z obrazem na świat. W oddali gasną ostatnie światełka nadziei, że ten dzień zmieni coś na lepsze. Stoję w bezruchu .. Doskonale słyszę swoje myśli .. Zagubione myśli, ktr...

Dlaczego nastąpił kryzys małżeństwa Makbetw?

Dlaczego nastąpił kryzys małżeństwa Makbetw? "Wielu mniema i głosi, że miłołść odbiera rozum i ludzi jakoby w głupcw zmienia. Zdaje mi się, że to mniemanie jest mylne" napisał Bocaccio w "Dekameronie" i myślę, że właśnie to stwi...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry