• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Sredniow...

Nawigacja

Sredniowieczna wieśSredniowieczna wieś
ŚREDNIOWIECZNA WIEŚ

Damy i feudałowie ucztujący w zamkowych salach, rycerze zakuci w zbroje, mnisi i katedry- wszystko to kojarzy się z okresem historycznym tzw. średniowiecze. Od 5-15w to czas wielu przemian w zachodniej Europie. Europa rozpadła się na wiele krlestw. Nastąpił upadek handlu i głwnym zajęciem ludzi stała się uprawa roli.

W POLSCE

Henryk Brodaty prowadził planowa kolonizacje, czyli osadnictwo na lesistym Pogrzu Sudeckim. Często sprowadzał w tym celu Niemcw. Osadnicy dostawali parę lat, ktre były przeznaczone na zagospodarowanie, za tę ziemię na razie nie musiano płacić. Lata te nazywamy wolnizną. Osadnicy pod kierunkiem zasadźcy, ktry ich sprowadził, mierzyli powierzchnię dzieląc ją na łany wielkości od17 do 25 ha. Każdy z nich dostawał jeden łan ziemi. Zasadzca otrzymywał kilka łanw oraz prawo prowadzenia karczmy, budowy i utrzymania młyna i został nadany tytułem sołtysa. Po kilku latach został wprowadzony nowy podział gruntw oraz sposb gospodarowania tzw. Trjpolwka. wszystkie grunty orne wsi dzielą się na trzy pola. Na jednym siano zboże jare, na drugim ozime, trzecie ugurowano. Wszyscy rolnicy musieli razem rozpoczynać i kończyć pracę, bo nie było drg dojazdowych do każdego kawałka pola. Musieli też wszyscy wysiewać na dwch polach zboże a jedno zostawić na pastwisko(co widać na rysunku). Zaczęto stosować nowe narzędzia rolne, a przede wszystkim pług z żelazną odkładnicą, ktra pozwalał na głęboką orkę i odwrcenie skiby. Dzięki tej reformie gospodarowania produkcja rolna zwiększyła się dwukrotnie. Polska wyrwnała więc rżnicę w poziomie gospodarki, dzielące ją od Europy.

Zagroda chłopska najczęściej była otoczona płotem. Obok drewnianej chałupy krytej słomą stała stodoła i obora. Bywało ,że pod jednym dachem znajdowały się: części mieszkalną i pomieszczenia gospodarcze. Wodę czerpaną ze źrdła lub pobliskiej rzeki. Przed 250 laty temu studnie były na wsi rzadkością.

Chałupa składała się z izby, sieni i komory. W izbie było ciemno. Niewielkie okno wpuszczało małe ilości światła. Wieczorem mieszkanie oświetlano świecą lub łuczywem. Nieliczne meble zrobione z prostych desek zajmowały chłopską izbę. Na jej środku stał stł, ława i kilka stołkw. Pod ścianą znajdowało się łżko zbite z desek i wymoszczone słomą. W malowanej skrzyni przechowywano ubrania odświętne. Gliniany piec ogrzewał izbę i służył do gotowania posiłkw. W komorze stały skrzynie na zboże i narzędzia do uprawy roli. Chłopi sami budowali swoje domy, zabudowania gospodarcze, wykonywali meble, a także robili sobie ubrania.

Ziemię, ktrą uprawiali dostali od bogatego dziedzica. Musieli za tę ziemię płacić zboże, mięsem i za darmo pracować na polu pana.


Przykadowe prace

Czy można ustalić granice ludzkiego poświęcenia?

Czy można ustalić granice ludzkiego poświęcenia? Czy można ustalić granice ludzkiego poświęcenia? Czy można ustalić granice ludzkiego poświęcenia? Jest to sprawa naprawdę godna uwagi. Musimy się jednak najpierw zastanowić czego ma to poświ...

Prąd elektryczny w metalach z mikroskopowego punktu widzenia

Prąd elektryczny w metalach z mikroskopowego punktu widzenia Przewodnikami nazywamy materiały o małej odporności elektrycznej właściwej. Termin ten w ścisłym znaczeniu odnosi się tylko do ciał stałych- metali. Najlepsze przewodniki to srebro, złoto i miedź. ...

Gospodarka PRL-u

Gospodarka PRL-u Wstęp Polska Rzeczpospolita Ludowa powstała w 1952 roku na mocy konstytucji PRL-u. Ustroju komunistycznego ani sytuacji w państwie, od strony historycznej, opisywać nie będę. W tym artykule zajmę się głownie stroną społeczeństwa polskiego w lata...

W malinowym Chruśniaku- Leśmian- analiza i interpetacja (plan)

W malinowym Chruśniaku- Leśmian- analiza i interpetacja (plan) 1. Leśmian ? zawsze oryginalny, indywidualista - własny styl pisarski, - ponad podziałami i przynależnościami - nie odnosił się do sytuacji politycznej- tym się wyrżniał 2. Wiersz - najsłynniej...

Gady.

Gady. GADY: Środowisko Życia : lądowe , niektre wodne Pokrycie Ciała : ciało pokryte łuskami lub tarczkami będącymi wytworem naskrka ulegającemu linieniu. Układ oddechowy : wymiana gazowa za pomocą gąbczastych płuc. Układ krwionośny : dwa ...

Portret młodej arystokratki. Charakterystyka Izabeli Łęckiej

Portret młodej arystokratki. Charakterystyka Izabeli Łęckiej Izabela Łęcka jest dwudziestopięcioletnią przedstawicielką świata arystokratycznego w powieści Bolesława Prusa. Autor w Lalce te środowisko ukazuje jako grupę, ktra prowadzi prżniaczy styl życ...

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci Zapoczątkował dojrzały renesans ktrego głębia od wiekw skłania widza do refleksji. Miał umysł uniwersalny. Pasjonował się techniką, projektował architekturę, pomniki i maszyny. Przeprowadził liczne sekcje zwłok, zaprojektował spa...

Der Alkoholiker. Alkoholik

Der Alkoholiker. Alkoholik Der Alkoholiker ist heutzutage ein wirklich groes Problem. Warum trinken die Leute so viel Alkohol? Woran liegt das? Die Grnde sind different. Viele junge Leute haben Probleme in der Schule. Sie haben auch mit ihrer Familie keine guten Beziehungen. Die Probleme der jungen Leute verursachen, dass...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry