• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Stacje e...

Nawigacja

Stacje elektroenergetyczneStacje elektroenergetyczne
Stacje elektroener. należą do podstawowych elementw układy elektroenergetycznego.

Zadaniem stacji jest rozdział i przetwarzanie energii elektrycznej.Rozrżnia się:

a)stacje Tansformatorowe – przetwarzanie energii na rżne poziomy napięcia,

b)stacje rozdzielcze – rozdział energii na jednym poziomie napięcia,

c)stacje Transformatorowo rozdzielcze – przetwarzanie i rozdział energii. Stosuje się rozwiązania gdzie połączone są obie funkcje, a więc w systemach energetycznych dominują stacje TR rozdzielcze. Większe stacje mogą być wyposażone dodatkowo w nastawnie, służącą do bieżącego nadzoru urządzeń i wykonania czynności związanych z ruchem(pracą urządzeń). Stacje budowane są jako napowietrzne i wnętrzowe. Przy niewielkich macach stosuje się stacje napowietrzne – tereny wiejskie i osiedla o luźnej zabudowie. Do zasilania zakładw przemysłowych jak i sieci miejskich budowane są stacje wnętrzowe.

Stacje dużej mocy, np. GPZ, zasilane na poziomie 110kV i wyższym budowane są też jako napowietrzne. Wyjątkiem są stacje w wielkich aglomeracjach miejskich, gdzie wprowadzenie linii napowietrznych WN wyklucza się ze względu bezpieczeństwa(wymagane odległości) jak też względami estetyki i buduje się je jako wnętrzowe.Stacje wnętrzowe mają zalety:

a)zwartą budowę, (zajmują małą pow.)

b)urządzenia stacji chronione są przed wpływami atmosferycznymi

c)zapewniają łatwą obsługę i konserwacje.

Wady tych stacji to:

a)większy koszt budowy

b)ograniczenie możliwości rozbudowy i modernizacji

c) większa możliwość rozprzestrzeniania się uszkodzeń

Najbardziej są rozpowszechnione stacje napowietrzne słupowe oraz prefabrykowane stacje kioskowe(o zwartej budowie).

Wyposażenie stacji:

*transformator

*szyny zbiorcze oraz izolatory

*łączniki

*przekładniki, urządzenia pomiarowe

*dławiki przeciwzwarciowe

*odgromniki.UKŁADY POŁĄCZEŃ STACJI

1. Układy z szynami zbiorczymi.

Stosuje się najprostsze układy szyn zbiorczych, stosownie do wymaganego stopnia niezawodności zasilania odbiorcw.

2.Sekcjonowanie szyn zbiorczych.

W celu poprawy niezawodności zasilania(ważnych odbiorw) stosujemy sekcjonowane szyny zbiorcze. Przy sekcjonowaniu szyny dzieli się na dwie lub więcej części, odpowiednio do ilości i mocy źrdeł zasilania. Linie zasilające i odejściowe przyłącza się tak, ażeby uszkodzenie jednej sekcji nie powodowało przerwy w zasilaniu ważnych odbiorw.

3.Układ z podwjnym systemem szyn zbiorczych.

System ten zapewnia dużą niezawodność zasilania. W tym układzie najczęściej jeden system szyn jest roboczy a drugi rezerwowy.

Zalety układu 3:

a)możliwość pracy jednego systemu gdy drugi jest w naprawie lub konserwacji b)możliwość rozdzielenia linii zasilających i odbiorczych przez co uzyskuje się zmniejszenie mocy zwarciowych oraz wydzielania grupy odbiorcw o znaczących i częstych zmianach obciążenia.

Przy przenoszeniu obciążenia z jednego systemu szyn na drugi kolejność czynności łączeniowych jest następująca:

*zamknięcie odłącznikw w polu wył. systemowego a następnie zamknięcie wył. systemowego, przełączenie napięcia na system.

*zamknięcie odłącznikw szynowych należących do systemu2.

*otwarcie odłącznikw szynowych należących do systemu1.

*otwarcie wył. systemowego a następnie odłącznikw w polu tego wyłącznika.SZYNY ZBIORCZE W STACJACH WNĘTRZOWYCH

Połączenia obwodw głwnych w tych stacjach wykonuje się przy użyciu szyn sztywnych. Stosuje się szyny o rżnych profilach. Najbardziej rozpowszechnione są szyny płaskie. Są szyny jednopasmowe a przy dużych prądach zwarciowych dwu lub trzy pasmowe. Przy bardzo dużych prądach zwarciowych stosuje się szyny o profilach ceownikowych.

Wyjątkowo używane są szyny o przekroju okrągłym w postaci prętw czy rurowe, przy najwyższych napięciach, są jednak kłopotliwe w łączeniu. Szyny najczęściej wykonuje się z Al. a niekiedy stopy aluminium(aldrejowe). Do łączenia szyn stosuje się połączenia śrubowe na zakładki.. Śruby zaopatruje się w podkładki płaskie i sprężynujące, aby ograniczyć wpływ temperatury.

Kolory szyn zbiorczych: L1-żlty

L2-zielony

L3-fioletowy

N- niebieski

PE- żłto-zielona

Transformatory w stacjach elektroenergetycznych.

W zależności od przeznaczenia, wartości i rodzaju obciążenia TR a także napięcia strony wtrnej stosuje się TR o rżnych układach połączeń uzwojeń pierwotnych i wtrnych.

a)TR w układzie Yz- budowane są na niewielkie moce do 250kVA i przeznaczone do zasilania odbiorcw energii o niskim napięciu i dużej asymetrii obciążenia.

b)układ Dy- podobnie jak Yz stosuje się przy asymetrii obciążenia(mniejszej), przy czym możliwe jest tu obciążenie przewodu neutralnego(zerowego) prądem znamionowym.

c) układ Yy- jest układem najprostszym i najtańszym. Jednak nie może być stosowany przy większej asymetrii obciążeń. Używa się je w dużych stacjach wysokiego napięcia.

d)układ Yd- powszechnie stosowany w dużych TR zasilających linie trjprzewodowe, np. sieci przemysłowe.PRACA RWNOLEGŁA TR.

Pracą rwnoległą TR-w nazywamy połączenia do wsplnych szyn po stronie zasilania oraz po stronie odbioru. Daje to korzyści: a)w okresie zmniejszonego obciążenia niektre TR możemy wył.- mniejsze straty mocy. b)uszkodzenie lub planowe wył. nie zmusza do wył. wszystkich odbiorcw.Warunki pracy rwnoległej TR.

1.ta sama grupa połączeń 2.jednakowe napięcie znamionowe pierwotne i wtrne 3.jednakowe napięcie zwarcia; dop. tolerancja 10% 4.zbliżone moce znamionowe- stosunek mocy nie większy niż 1:3.

INSTALOWANIE TR.

W stacjach wnętrzowych TR umieszcza się w specjalnych pomieszczeniach zwanych komorami transformatorowymi. Olej mineralny służący do chłodzenia uzwojeń TR jest palny, dlatego każdy TR umieszcza się w oddzielnej komorze. Komory TR powinny mieć zapewnioną wentylacje, zwykle grawitacyjną, poprzez wykonanie otworw nawiewnych u dołu i wywiewnych u gry. Wentylacje wymuszoną stosuje się przy dużych jednostkach. Ponadto w komorze wykonuje się dł ściekowy do gromadzenia oleju w przypadku uszkodzenia kadzi, o posadzka komory ze spadkiem 2-5% w kierunku otworu ściekowego.TR o mocy do 630kVA budowane są jako hermetyzowane, natomiast większe są z konserwatorem, czyli zbiornikiem gdzie przemieszcza się olej w skutek rozszerzalności cieplnej. Przed otworem konserwatora zasysającym z zewnątrz powietrze umieszcza się filtr z żelem do pochłaniania wilgoci. Zmiana koloru żelu z niebieskiego na rżowy wskazuje potrzebę wymiany lub regeneracji żelu. Wydzielanie się gazu z oleju wskazuje na nadmierne(awaryjne) nagrzewanie się uzwojeń TR. Do wykrycia tych stanw stosuje się przekaźniki gazowo przepływowe, ktre sygnalizują awarię, względnie powodują wył. TR w przypadku gwałtownego przepływu gazu.


Przykadowe prace

Streszczenie - Szatan z sidmej klasy- Kornel Makuszyński

Streszczenie - Szatan z sidmej klasy- Kornel Makuszyński Streszczenie po rozdziale, mam nadzieje, że wam się przyda. Rozdział I. Diabeł wyskakuje z pudełka W pierwszym rozdziale zapoznajemy się z historykiem panem Gąsowskim uczącym w klasie VII, a jego pasją był...

Chromatografia

Chromatografia Chromatografia to metoda chemicznej analizy instrumentalnej, w ktrej dokonuje się podziału substancji (w przeciwprądzie) między fazę nieruchomą (bibuła filtracyjna, cienka warstwa adsorbentu naniesiona na płytkę, wypełnienie kolumny) i fazę ruchomą, sta...

Motywy literackie i filozofia epoki XX-lecia międzywojennego.

Motywy literackie i filozofia epoki XX-lecia międzywojennego. Literatura okresu Dwudziestolecia międzywojennego nie wykształciła charakterystycznego tylko dla swej epoki typu bohatera, tak jak na przykład literatura romantyczna, nie można wyodrębnić w niej jednolitych tendencji, a problema...

Lassie wrć

Lassie wrć Książka pt.,,Lassie, wrć!’’ opowiada o przygodach owczarka szkockiego i o silnej miłości małego chłopca Joe do psa. Joe Carraclough był szczęśliwym posiadaczem Lassie, najpiękniejszego owczarka w całym Yorkshire. Collie był spe...

Reportaż z "Dziadw"

Reportaż z "Dziadw" Czuję, jak jedna kropelka spływa mi po policzku, i spada na ziemię. Ona jakby spragniona symboli życia od razu ją pochłania. Jest pierwszy listopada 1985 roku. Dzień zmarłych. Otrzymałem propozycję uczestnictwa w pogańskim święcie z...

Biografia - Adam Mickiewicz - życie i twrczośc

Biografia - Adam Mickiewicz - życie i twrczośc Adam Mickiewicz urodził się 24. grudnia 1798 w Zaosiu pod Nowogrdkiem w rodzinie drobnoszlacheckiej. Poeta ten wcześnie stracił ojca, ktry był adwokatem. Mickiewicz ukończył szkołę ojcw dominikanw w Nowogrdku i wst...

Św. Faustyna

Św. Faustyna Helena Kowalska urodziła się 25 sierpnia 1905 r. jako trzecie z dziesięciorga dzieci, w ubogiej, rolniczej rodzinie. Do szkoły chodziła niecałe 3 lata. Mając 16 lat zaczęła pracować w mieście jako służąca, by zarobić na własne utrz...

Kraje turystyczne Afryki południowej

Kraje turystyczne Afryki południowej Kraje turystyczne Afryki południowej Afryka południowa i jej turystyka była dla mnie do tej pory nieznanym tematem w tej dziedzinie. Jednakże chęć poznania i rozszerzenia wiedzy na ten temat, dała mi w pewnym rodzaju motywację i chęć d...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry