• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Stanis&#...

Nawigacja

Stanisław, biskup i męczennik



Stanisław, biskup i męczennik




Biskup Stanisław urodził się około roku 1030 w Szczepanowie. Nauki pobierał w krajowych szkołach katedralnych, przebywał jednak przez jakiś czas rwnież za granicą – we Francji. Otrzymał on dość w wcześnie godność kanonika krakowskiego, prawdopodobnie dzięki wykształceniu, jak rwnież dzięki pochodzeniu i wynikającym stąd przywilejom.

W roku 1072 wyniesiony został na stolicę biskupią krakowską. Jako pasterz był bardzo gorliwy - niezwykle dbało o stan powierzonej sobie diecezji. Jako biskup w pełni wykorzystywał swoje przywileje i prawa do opieki nad ludźmi nazbyt dręczonych i karanymi przez krla. W tym właśnie czasie wdał się w konflikt z Bolesławem Szczodrym zwracając mu uwagę co do jego postępowania i niemoralnego życia. Opinia, ktrą wydał Stanisław musiała być wwczas w ocenie wydarzeń podzielona nie wydano więc jednolitego sądu. Jakkolwiek by miało być z tymi zawikłanymi i dotąd nie wyjaśnionymi sprawami, konflikt doprowadził do potwornego zaognienia, a w pźniejszych skutkach do krwawej tragedii. Nastąpiła ona 11 kwietnia lub 8 maja 1079 roku. Wahania tejże daty pochodzą od sprzecznych, a jednak obu wiarygodnych podań.

Biskup Stanisław ktry wwczas celebrował u św. Michała na Skałce, padł u ołtarza zabity przez siepaczy krlewskich albo też – jak podaje pźniejszy przekaz – przez samego Bolesława Szczodrego. Wiadomo jakie wyniknęły z tego konsekwencje - krl musiał uchodzić z kraju natomiast pamięć biskupa przemieniła się w cześć, ktra bardzo szybko wzrastała.

W roku 1088 dokonano translacji ciała biskupa Stanisława - męczennika do katedry na Wawelu. Były to może już zaczątki wczesnego kultu, ktrego największy wzrost przypadł na drugą połowę XII wieku.

W wieku następnym rozpoczęły się intensywne starania o kanonizację Stanisława. Starania te jednak zbyt łatwo nie postępowały. Ponieważ w tych czasach Rzym był już bardzo wymagający, toteż zażądał dodatkowych badań, ktre przedłużyły całą procedurę o długie lata. Wreszcie 17 września 1253 roku Innocenty IV kanonizował Stanisława w bazylice św. Franciszka w Asyżu`. Cześć Stanisława odtąd bez przeszkd szerzyła się i odgrywała nie małą rolę w kształceniu polskiej świadomości narodowej. Podtrzymują ją przez cały czas liczne żywoty świętego. Wśrd nich osobne i szczeglne miejsce zajął utwr literacki Jana Długosza, ktry przez wiele lat był podstawowym źrdłem do biografii Stanisława /sekwencje, hymny i epigramy/. W niedługim czasie po kanonizacji zaczęto budować wiele kościołw pod jego wezwaniem. Kościoły te ozdabiano obrazami, freskami i witrażami przedstawiającymi sceny z życia Stanisława męczennika.

Pewnemu zmąceniu kult ten uległ na przełomie XIX i XX wieku, gdy Tadeusz Wojciechowski wystąpił ze śmiałą i sugestywną hipotezą o biskupie – zdrajcy, opartą na prawdopodobnie własnej interpretacji bardzo skąpych tekstw źrdłowych. Rozpoczęte tym wystąpieniem gwałtowne dyskusje trwają do dziś, choć w o wiele spokojniejszym tonie. Troskliwe badanie przeprowadzone przez Kurię Rzymską przed kanonizacją świętego znalazły w ostatnich czasach swe wzmocnienie w badaniach relikwii Stanisława zawierają one: czaszkę mężczyzny , naznaczoną uderzeniem od tępego narzędzia co było przypuszczalną przyczyna zgonu świętego. Od czasw bulli kanonizacyjnej pamiątkę Stanisława - męczennika obchodzono w dniu 8 maja. Od roku 1594 kalendarz rzymski wspominał Stanisława w przededniu, ale diecezje polski pozostały przy terminie pierwotnym . Najnowszy kalendarz rzymski oraz schemat martyrologium opowiedział się wbrew siedmiowiekowej tradycji ustanawiając w ten sposb za dzień pamiątki Stanisława 11 kwietnia.








Przykadowe prace

Zwroty przydatne na ustną maturę

Zwroty przydatne na ustną maturę Auf dem Bild sehe ich........ - Na obrazku widzę............. Das Bild zeigt..... - Obrazek pokazuje............. Das Bild stellt................dar. - Obrazek przedstawia........... Im Vordergrund ist......... - Na pierwszym planie jest............. Im Hintergrund befindet si...

Przedstaw, jak funkcjonuje motyw winy i kary w utworach literackich rżnych epok.

Przedstaw, jak funkcjonuje motyw winy i kary w utworach literackich rżnych epok. Motyw Winy i Kary Po raz pierwszy motyw ten pojawiła się w Księdze Rodzaju (ST). Pierwsi ludzie na Ziemi, Adam i Ewa, stworzenie przez Boga żyli w raju, gdzie mieli wszystkiego pod dostatkiem. Bg jedynie zakaza&#...

Streszczenie - Czesław Miłosz - Wyznanie

Streszczenie - Czesław Miłosz - Wyznanie Czesław Miłosz jest autorem wiersza pt: „Wyznanie”. Opisuje on w nim, że jest zwykłym mężczyznom, co lubi i jak widzi siebie w oczach innych ludzi. Podmiot liryczny wspomina, że lubi wdkę, czyli tzn., że pochodzi z tere...

Charakterystyka Skawińskiego

Charakterystyka Skawińskiego Skawiński głwny bohater noweli Henryka Sienkiewicza pt. Latarnik przypadł mi do gustu z wielu powodw. Z pźniejszych wyjaśnień mojej polonistki okazało się, iż z powodu literackiej cenzury nazwisko to było fikcyjne, gdyż w bohater nazy...

Analiza i interpretacja porwnawcza wierszy "Pytania do Hioba" Anny Kamieńskiej i "Hiob 1957" Tadeusza Rżewicza".

Analiza i interpretacja porwnawcza wierszy "Pytania do Hioba" Anny Kamieńskiej i "Hiob 1957" Tadeusza Rżewicza". Anna Kamieńska i Tadeusz Rżewicz to poeci wspłcześni. Sposby przedstawienia Hioba bardzo się od siebie rżnią. Wiersz Rżewicza jest krtki, zwięzły, we...

Gotthold Ephriam Lessing-Emilia Galotti-Zusammenfassung

Gotthold Ephriam Lessing-Emilia Galotti-Zusammenfassung Gotthold Ephraim Lessing: Emilia Galotti (1772) Das in Prosa geschriebene Drama Emilia Galotti gilt als eines der wichtigsten Brgerlichen Trauerspiele. Lessing hat es nach den Vorgaben seiner Hamburgischen Dramaturgie geschrieben. Obwohl die Liebe das Zentralt...

Biblia w literaturze polskiej.

Biblia w literaturze polskiej. ŚREDNIOWIECZE I. Bogurodzica: a) pieśń religijna b) jest to ciąg prśb modlitewnych: - do Matki Boskiej aby pośredniczyła u swego Syna - do Syna Bożego o wysłuchanie modlitwy, o dobrobyt w życiu ziemskim i wieczne życie ...

Martyrologia to obraz ukazujący cierpienie człowieka i tragizm sytuacji, w ktrej się znalazł.

Martyrologia to obraz ukazujący cierpienie człowieka i tragizm sytuacji, w ktrej się znalazł. Martyrologia III części Dziadw polega na beznadziejności sytuacji w jakiej znalazł się nard polski. Z jednej strony terror i okrucieństwo carskiego aparatu władzy, z drugiej za&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry