• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Stosowan...

Nawigacja

Stosowanie przypisw, odnośnikw i cytatw w pracy dyplomowej.Stosowanie przypisw, odnośnikw i cytatw w pracy dyplomowej.
SPIS TREŚCI

1. WSTĘP 3

2. PRZYPISY 3

2.1 POJĘCIE 3

2.2 FUNKCJE 3

2.3 ZASADY 4

2.4 RODZAJE 6

3. CYTATY 8

3.1 POJĘCIE 8

3.2 CECHY 8

3.3 ZASADY 8

4. ODNOŚNIKI 10

4.1 POJĘCIE 10

4.2 PRZYKŁADY 10

5. ZAKOŃCZENIE 10

BIBLIOGRAFIA 11

1. WSTĘP

Praca dyplomowa jest najważniejszym dziełem studenta podczas całych studiw. Ważna jest nie tyko treść, ktrą chcemy przekazać, ale także cała oprawa graficzna, jak i styl pisania. Warto wiedzieć, jak stosować przypisy, cytaty i odnośniki w pracy. Poniżej przedstawimy oglne zasady wraz z przykładami. Chciałybyśmy, aby ten referat potraktowano jako informator napisany dla studentw przez studentw.2. PRZYPISY

Niezbędnym elementem pracy dyplomowej są przypisy. Powinno być oczywiste dla autora każdej pracy o charakterze naukowym, że korzystanie ze źrdeł i poglądw innych należy ujawnić i udokumentować. W przeciwnym razie praca jest plagiatem, a więc autor dopuszcza się przestępstwa.2.1 POJĘCIE

Przypis to:

komentarz, objaśnienia, uwagi dodane przez autora lub wydawcę do tekstu dzieła, umieszczone zwykle u dołu stronicy, na końcu rozdziału lub na końcu dzieła.2.2 FUNKCJE

W rżny sposb można charakteryzować funkcje, jakie pełnią przypisy w pracy o charakterze naukowym. Można opisać je w sposb oglny, tak jak czyni to J. Boć:

• wskazywanie źrdeł wykorzystywanych informacji, poglądw, stanowisk itp.,

• wzbogacanie tekstu zasadniczego dodatkowymi informacjami,

• ukazywanie w rżny sposb, np. polemiczny, złożoności tematu, poglądw, okoliczności itp.

Można spojrzeć też na funkcje przypisw w sposb szczegłowy, jak dokonał tego K. Wjcik:

• dokumentowanie pochodzenia cytatw i zapożyczeń cudzych myśli,

• wskazywanie na podobieństwa lub rżnice własnych myśli w stosunku do innych,

• przytaczanie cytatw,

• przypominanie czytelnikowi pewnych informacji, gdzie indziej podanych,

• uzupełnianie treści tekstu pracy,

• zwrcenie uwagi na inne wyniki badań,

• dodatkowe objaśnienie własnych myśli,

• objaśnianie nieznanych pojęć,

• podawanie innych informacji, ktrych umieszczenie w tekście głwnym zakłciłoby tok rozumowania.2.3 ZASADY

Przy stosowanie przypisw warto zwrcić uwagę na pewne kwestie:

- po wymienieniu nazwiska autora stawia się przecinek

- podanie nazwy wydawcy (PWN, WSiP itp.) nie jest konieczne, chyba że praca została wydana przez niezawodowe wydawnictwo, np. wyższą uczelnię

- pełne dane bibliograficzne podaje się tylko jeden raz w pracy

Jeżeli cytujemy wielokrotnie jakąś pracę, tylko za pierwszym razem stosujemy pełne dane bibliograficzne. Przy następnej okazji należy zastosować tzw. skrty. Wśrd pomocnych skrtw możemy wymienić:

? op. cit. (opus citatum lub opere cytato) = dz. cyt. (dzieło cytowane)

skrt w/w stosujemy, gdy chcemy zacytować dzieło autora, ktre wcześniej było już cytowane

PRZYKŁAD:1 M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls , Krakw 2006, s. 45

2 T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, wydawnictwo akademickie Żak , Warszawa 2001, s. 45

3 M. Łobocki, op.cit., s.97

UWAGA! Warto wspomnieć, że jeśli cytujemy wiele dzieł danego autora i je potem ponownie przytaczamy, to w przypisie podajemy nazwisko autora i pierwsze wyrazy danego dzieła, po ktrych czytelnik pozna, że chodzi nam właśnie o to dzieło, a potem stosujemy skrt op. cit.,

PRZYKŁAD:1 M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls , Krakw 2006, s. 45

2 T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, wydawnictwo akademickie Żak , Warszawa 2001, s. 45

3 M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls , Krakw 2006, s.9

4 M. Łobocki, Metody..., op. cit., s.69? ibid. (ibidem) = tamże

skrt w/w stosujemy w przypadku gdy w kolejnym przypisie przywołujemy tę samą pracę , ktrą cytowaliśmy w przypisie poprzedzającym; możemy wtedy pominąć nawet nazwisko autora i zastąpić cały przypis skrtem w/w

PRZYKŁAD:1 T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, wydawnictwo akademickie Żak , Warszawa 2001, s. 45

2 tamże, s. 137

UWAGA! Jeżeli w przypisie po słowie tamże nie ma podanej strony, oznacza to, że cytuje się to samo miejsce co w przypisie poprzedzającym.

PRZYKŁAD:1 T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, wydawnictwo akademickie Żak , Warszawa 2001, s. 45

2 tamże, s. 137

3 tamże? loc. cit. (locus citatum lub loco citato)

podany wyżej skrt stosujemy w wymienionej wyżej sytuacji, tj. gdy cytujemy to samo miejsce co w przypisie poprzedzającym

PRZYKŁAD:1 T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, wydawnictwo akademickie Żak , Warszawa 2001, s. 45

2 tamże, s. 137

3 loc. cit.? id. ( idem) = tenże

stosujemy, kiedy przytacza się w tym samym przypisie lub następujących po sobie kilka dzieł autora jedno po drugim; w/w skrt zastępuje nazwisko autora płci męskiej

PRZYKŁAD:1 M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls , Krakw 2006, s. 45

2 id., Metody badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls , Krakw 2006, s. 79

3 id., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych,Oficyna Wydawnicza Impuls , Krakw 2006, s.90

4 T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, wydawnictwo akademickie Żak , Warszawa 2001, s. 93? eadem = taż

stosujemy, kiedy przytacza się w tym samym przypisie lub następujących po sobie kilka dzieł autora jedno po drugim; w/w skrt zastępuje nazwisko autora płci żeńskiej

PRZYKŁAD:1M. Łopatkowa, Samotność dziecka, Warszawa 1983, s. 24

2 eadem, Pedagogika, Warszawa 1987, s. 58

3eadem, Pedagogika serca, Warszawa 1986, s.29

4 T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, wydawnictwo akademickie Żak , Warszawa 2001, s. 93? idem

stosujemy, kiedy przytacza się w tym samym przypisie lub następujących po sobie kilka dzieł autora jedno po drugim; w/w skrt zastępuje nazwisko autora zarwno płci żeńskiej jak i męskiej

PRZYKŁAD:1M. Łopatkowa, Samotność dziecka, Warszawa 1983, s. 24

2 idem, Pedagogika, Warszawa 1987, s. 58

3 idem, Pedagogika serca, Warszawa 1986, s.29

4 M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls , Krakw 2006, s. 45

5 idem, Metody badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls , Krakw 2006, s. 79

6 idem, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych,Oficyna Wydawnicza Impuls , Krakw 2006, s.90UWAGA! Warto pamiętać, że pewne zasady często są ustalane przez własnego promotora. Od niego zależy np. to, czy skrty, jakie będziemy stosować w pracy używać będziemy w łacinie czy języku polskim, czy będziemy stosować wszystkie skrty, czy w przypisie po nazwisku autora będziemy pisać przecinek, kropkę czy średnik itp.2.4 RODZAJE

Wyrżnia się:

> przypisy źrdłowe zwykłe

najprostsze, a często i najkrtsze z przypisw, wskazują tylko źrdło pochodzenia cytatu, informacji, opinii, danych liczbowych itd.PRZYKŁAD:1M. Łopatkowa, Samotność dziecka, Warszawa 1983, s. 26

2 op. cit.

3 Art. 5 pkt. 3 Ustawy z 21 stycznia 1999r. o sejmowej komisji śledczej (Dz. U. Nr 35, poz. 321)> przypisy źrdłowe rozszerzone

w przypisach tego rodzaju poza wskazaniem źrdła przytaczamy jakiś cytat lub omawiamy bliżej powołane poglądy

PRZYKŁAD:1Wyjaśniał, że czyni tak dla dobra społeczeństwa – J. Kowalski: Społeczeństwo, Warszawa 1966, s. 334> przypisy odsyłające

odsyłają czytelnika bądź to do innych fragmentw naszej pracy, bądź to do innych opracowań, np. w celu otrzymania dokładniejszej informacji lub porwnania naszych poglądw z innymi

PRZYKŁAD:1Była już o tym mowa w rozdziale I.

2 Na temat sytuacji rodziny z problemem uzależnienia w Polsce zob. też art. J. Karyńskiej, Chora rodzina polska [w:] Polityka, nr 5/ 2003

3 Do tej kwestii powrcimy w podrozdziale 5.6.

4 Przykład został zaczerpnięty z książki Z. Węgierskiego: Opieka nad dzieckiem osieroconym , Toruń 2006, s.70> przypisy polemiczne

posługujemy się nimi, kiedy podejmujemy polemikę z przedstawionymi poglądami, a przeprowadzenie dyskusji w tekście głwnym rozbijałoby tok wywodw

PRZYKŁAD:1Trudno pogodzić się z poglądem M. Kowalskiej, ktra twierdzi, że wychowanie jest urabianiem .

2 Pewne wątpliwości mogą wynikać z przyjęcia przez K. Lewandowskiego, że każdy nastolatek jest złym dzieckiem .> przypisy dygresyjne

pojawiają się wtedy, kiedy autor chce podzielić się z czytelnikiem pewną uwagą czy spostrzeżeniem na marginesie rozważań, nie nadając im charakteru polemicznego

PRZYKŁAD:1Doskonałym przykładem takiego stawiania sprawy było przemwienie radiowe C. Dobrej z 12 V 2004r. poprzedzające wspomnianą powyżej akcję.

2 Pozostawienie swobody wychowankom domw dziecka leżało w interesie twrcw programu usamodzielnienia.

UWAGA! W dobrej pracy można spotkać wszystkie rodzaje przypisw, choć najczęściej stosuje się przypisy źrdłowe.

3. CYTATY

Operowanie cytatem jest sztuką rwnie trudną jak korzystanie z przypisw. Zresztą jedno ma związek z drugim, ponieważ każdy cytat wymaga przypisu źrdłowego. Warto więc zapoznać się z zasadami rządzącymi cytatem.3.1 POJĘCIE

Cytat to:

tekst w tekście

przytoczenie w tekście pisanym czyichś słw3.2 CECHY

Warto zapoznać się z podstawowymi cechami cytatu, jakie musi on spełniać w pracy dyplomowej:

• cytat powinien być zawsze oszczędny i ograniczony do rozmiarw koniecznych ze względw znaczeniowych

• cytat nie może wyręczać lub zastępować wywodw autora

• cytata ma być ilustracją, argumentem, dowodem lub dokumentem materiałowym

• cytat niezbędny w wywodzie bieżącym należy umieścić w tekście głwnym, a cytat jedynie pomocniczy w przypisie

• cytaty należy przytaczać z umiarem i tylko tam, gdzie jesteśmy przekonani, że wniosą coś do naszej pracy, że zaciekawią czytelnika czy zmuszą go do refleksji

• cytat jest w ogle niepotrzebny, gdy jego zadaniem jest wyrażenie własnych myśli cudzymi słowami

• każdy cytat jest wyrżniany merytorycznie (powołanie się na źrdło, z jakiego pochodzi cytat) i piśmienniczo (czcionka pogrubiona, podkreślona lub cytat w cudzysłowu, np. Wychowanie jest urabianiem. lub Wychowanie jest urabianiem.)3.3 ZASADY

? wielokropek w nawiasie

stosujemy w sytuacji, kiedy z cytowanego tekstu usuwamy fragmenty niepotrzebne lub gdy chcemy zaznaczyć, że nie cytujemy zdania od początku lub nie cytujemy go do końca

PRZYKŁAD:

1) Doświadczenie jest rozumiane [...] jako efekt uczestniczenia w czymś, odbycia pewnej drogi, co oznacza wzięcie udziału we wszystkim, co do niej przynależy.

2) [...] jest wyznaczony perspektywą, z ktrej jest dokonywany.

3) Badanie przez działanie jest procesem społecznym [...].? zapowiedzenie cytatu dwukropkiem

w praktyce zasada ta występuje rzadko i odnosi się raczej do cytowania dłuższych, wielozdaniowych wypowiedzi

PRZYKŁAD:

1) Najlepiej sens wywodu autora oddają słowa: cytat.

2) Oto co on pisze na ten temat: cytat.

3) Warto przytoczyć fragment wypowiedzi J. Kowalskiego: cytat.? dodanie wyrazu w nawiasie

czasami fragment cytatu może być niezrozumiały dla czytelnika bez dodania pewnego wyrazu; wwczas w nawiasie dodajemy go, z zaznaczeniem, że pochodzi od nas

PRZYKŁAD:

1) Sytuację wychowankw domw dziecka doskonale ujął Mariusz Maślanka ( Bidul – przyp. mj., M. J.).? cytat w cytacie

w sytuacji, gdy w cytowanym przez nas fragmencie występuje cytat należy wyrżnić go dla jasności i przejrzystości wywodu

PRZYKŁAD:

1) Amerykański badacz E. B. Wilson powiada >Sukcesy i sławę w nauce zawdzięcza się nie tyle dzięki zręczności rozwiązywania problemw, co umiejętności ich wybierania.
Przykadowe prace

Praca z socjologii dewiacji - analiza przestępstw popełnianych przez satanistw

Praca z socjologii dewiacji - analiza przestępstw popełnianych przez satanistw treść pracy w załączniku.

Zasady ustroju politycznego.

Zasady ustroju politycznego. 1. Pojęcie zasad ustroju Decyzje polityczne autorytetu ustrojodawczego wyrażone w postaci konstrukcji normatywnych, ktre determinują zakres praw i wolności człowieka oraz określają zasady organizacji i zakres kompetencji władz publicznych (budowa org...

Polska Arkadia w Pieśni Świętojańskiej o Sobtce Jana Kochanowskiego.

Polska Arkadia w Pieśni Świętojańskiej o Sobtce Jana Kochanowskiego. Pieśń Świętojańska o Sobtce jest pochwałą sielskiego życia na wsi w dawnych czasach. Autor wprowadza nas w Sobtkowy nastrj dawnego przedchrześcijańskiego święta ku czci ognia...

Czy wolno złamać prawo, aby przeprowadzić reformę państwa?

Czy wolno złamać prawo, aby przeprowadzić reformę państwa? Każde państwo i każdy ustrj polityczny mają swoje wady. Nie zawsze jednak możliwe jest wprowadzenie reform, ktre rozwiązałby problem i zmieniły złą sytuację w kraju. Wtedy najcz...

Mam prawo do...

Mam prawo do... Prawa dziecka są często zaniedbywane, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Podstawowe prawo dziecka – do życia i rozwoju jest często łamane. Często wobec nieletnich stosowana jest przemoc fizyczna lub psychiczna, wyzysk i nadużycia seksualne ze szczeglnym...

List Motywacyjny

List Motywacyjny Gdańsk, 22.05.2005 r. Imię i nazwisko: Krystyna Krzwewska Adres zamieszkania: ul. Bołkowskiego 1C/1 80-423 Gdańsk tel. dom.: (088) 344 02 99 Krzysztof Pieliński tel. kom.: 0667 867 236 Stadnina koni MIKOR e-mail: kkrzwewska@wp.pl ul. Polaszek 14 56-784 Wars...

Przestaw mechanizm i skutki działania systemu totalitarnego.

Przestaw mechanizm i skutki działania systemu totalitarnego. Ludzie XX-go wieku byli świadkami zastępowania Boga kultem partyjnych bożkw, wcielania w życie idiotycznych doktryn, zaprzepaszczania dorobku pokoleń w imię absurdalnych "wartości", niszczenia wszystkiego, co pię...

Kubizm

Kubizm Sztuka od czasw renesansowych do końca XIX wieku pojmowana była jako odtwarzanie rzeczywistości. Miała naśladować naturę–swj niedościgniony wzr, być jej iluzją. W wieku XX nastąpiły radykalne zmiany. Sztuka przeszła od odtwarzania do tworzenia....

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry