• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Stosunki...

Nawigacja

Stosunki polsko - ruskie do XII wieku.Stosunki polsko - ruskie do XII wieku.
Granice Polski za czasw panowania Mieszka I rozciągały się od Morza Bałtyckiego na płnocy, poprzez granice z Prusami i Rusią na wschodzie, dalej na zachd od Krakowa i Odry w dł rzeki do Morza. Po śmierci Mieszka I, Bolesław Chrobry dziedziczył państwo, ktre miało dobrze ułożone stosunki z cesarstwem. Korzystnie układały się też stosunki z Węgrami dzięki małżeństwu siostry Mieszka – Adelajdy z twrcą państwa węgierskiego – Gejzą. Zaognione pozostały jednak stosunki z Czechami po niedawnej wojnie. Rwnież stosunki z Rusią, ktra zagarnęła w 981 roku Przemyśl z Grodami Czerwieńskimi, nie były najlepsze.

Ważna miejsce w polityce zagranicznej Bolesława Chrobrego zajmowała sprawa ruska. Celem tej polityki nie był jednak podbj Rusi, lecz co najwyżej podporządkowanie Polsce, a w każdym razie oderwanie jej od sojuszu z Niemcami. Ponadto chodziło o włączenie do Polski przygranicznego terytorium Grodw Czerwieńskich. Poprzez małżeństwo crki Chrobrego ze Świętopełkiem, synem księcia kijowskiego – Włodzimierza Wielkiego, zamierzał Bolesław utrwalić swoje własne wpływy na Rusi po wyprawie w 1013 roku, ( kiedy to była zorganizowana wyprawa zbrojna na Ruś, pomocy Polsce udzielił Henryk II, w dwa lata pźniej sytuację pogorszył atak Rusinw pod dowdztwem Jarosława Mądrego na Polskę).Temu samemu celowi służyć miała poufna misja biskupa kołobrzeskiego Beinberna. Cała akcja nie doprowadziła do zamierzonego rezultatu, a w 1017 roku doszło do sojuszu między Jarosławem Mądrym a cesarzem Henrykiem II. Toteż w roku następnym podjął Bolesław znw wyprawę na Roś. Odnisł duży sukces militarny, zdobył liczne łupy, w drodze powrotnej zajął na rzecz Polski Grody Czerwieńskie. Osadził też na tronie kijowskim na krtko Świętopełka, ale po ustąpieniu Polakw wyparł go brat Jarosław Mądry. Bolesław pogodził się z tym faktem i ułożył z Jarosławem poprawne sąsiedzkie stosunki. Z rokiem 1018, na ktry przypadły największe sukcesy polityki zagranicznej Bolesława Chrobrego, urywa się najlepsze źrdło informacji dotyczących jego panowania, kronika Thietmana. Stąd brak nam pełniejszych informacji na temat ostatnich lat rządw Bolesława Chrobrego. Około roku 1020 – 1022 odbyła się jeszcze najprawdopodobniej nowa wojna Bolesława z Rusią.

Po śmierci Bolesława Chrobrego jego następcą został Mieszko II. Na przełomie 1030 i 1031 roku. Korzystając z pomocy ruskiej i niemieckiej na ziemie polskie najechał brat Mieszka ii – Bezprym. Jego działania spowodowały kryzys wewnętrzny państwa. Bezprym został zamordowany w 1032 roku. W wyniku jego najazdu Polska utraciła Grody Czerwieńskie. Zagarnął je ponownie Jarosław Mądry.

Syn Mieszka II w 1047 roku odzyskał z pomocą Jarosława Mądrego Mazowsze, narzucił zwierzchność Pomorzu i około 1050 roku przyłączył do Polski Śląsk. Dzięki zawarciu małżeństwa księcia z księżniczką ruską prowadził politykę wschodnią i jego następcy będą ją kontynuować.

Bolesław II Szczodry prowadził aktywną politykę międzynarodową. Kilkakrotnie wyprawiał się na Ruś Kijowską – 1073, 1077 – złupił Kijw, utwierdził władzę polską nad Grodami Czerwieńskimi.

Dążeniom do rozbicia jedności politycznej Polski przeciwstawił się Bolesław Krzywousty, Był władcą ambitnym i rycerskim. Dzięki małżeństwu z crką Wielkiego Księcia Kijowskiego zapewnił sobie sojusz na najbliższą przyszłość i poparcie ze strony Rusi.


Przykadowe prace

Budowa i rozwj wewnętrznych organizacji państwa w okresie trzech pierwszych Piastw

Budowa i rozwj wewnętrznych organizacji państwa w okresie trzech pierwszych Piastw Wraz z podbojem Piastw scalono ziemie na rżnym stopniu rozwoju ekonomicznego, społecznego i politycznego. Aby przeprowadzić proces egalitaryzacji tych ziem należało stworzyć oglnopaństwową adm...

Przyczyny,przebieg i skutki wypraw krzyżowych

Przyczyny,przebieg i skutki wypraw krzyżowych Od połowy XI w. coraz większego znaczenia politycznego i militarnego na terenach Bliskiego Wschodu zaczęli nabierać Turcy Seldżuccy. W 1055 r. zajęli kalifat w Bagdadzie a w 1070 r. zajęli Syrię i Palestynę. Świat Arabski prze...

Czy społeczeństwo polskie jest społeczeństwem obywatelskim?

Czy społeczeństwo polskie jest społeczeństwem obywatelskim? Uważam, że społeczeństwo polskie jest społeczeństwem obywatelskim gdyż spełnia warunki charakteryzujące ten typ społeczeństwa. Mowa tu o zdolności do samoorganizacji i osiągania wyznacz...

Porwnanie systemw politycznych: Francji doby absolutyzmu, Anglii po rewolucji burżuazyjnej w XVII w., Demokracji szlacheckiej.

Porwnanie systemw politycznych: Francji doby absolutyzmu, Anglii po rewolucji burżuazyjnej w XVII w., Demokracji szlacheckiej. FRANCJA W DOBIE ABSOLUTYZMU ABSOLUTYZM WE FRANCJI Koniec XV wieku przynosi we Francji walkę o scentralizowanie państwa, ktre doprowadzi w konsekwencji do stworzenia nowego ustroju pol...

Władza to przywilej, obowiązek czy przekleństwo?

Władza to przywilej, obowiązek czy przekleństwo? Rozpoczynając rozważania nad problemem czy władza jest obowiąz-kiem, przywilejem czy też przekleństwem, warto się najpierw zastano-wić, czym jest władza w ogle. Zwykle określamy ją jako możliwość...

Historia kina

Historia kina Tekst z leksykonu PWN! Kino 28 XII 1895 odbył się w Paryżu pokaz 2-minutowego filmu Wyjście robotnic z fabryki Lumiere'w w Lyonie, nakręcony przez Ludwika i Augusta Lumiere'w. Film ten został uznany przez historykw za pierwszy film w dziejach kinematografii. Zasko...

Wędrowanie pozwala odkryć prawdę o sobie i innych ludziach .

Wędrowanie pozwala odkryć prawdę o sobie i innych ludziach . Szukajcie prawdy jasnego płomienia, Szukajcie nowych, nieodkrytych drg Adam Asnyk. Każdy z nas wędruje po swej drodze życia. Chcemy przejść ją z podniesionym czołem. Tak naprawdę nie wiemy, c...

Opracowanie z historii

Opracowanie z historii HISTORIA MONARCHIA PIASTOWSKA MIĘDZY JEDNOŚCIĄ A ROZBICIEM KAZIMIERZ ODNOWICIEL – (1039-1058) przyłączył Mazowsze do Polski po pokonaniu księstwa Masława w 1047 r. Przyłączył Śląsk do Polski w 1054 r. W polityce zagranic...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry