• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Stres, p...

Nawigacja

Stres, panikaStres, panika
Stres można definiować na wiele sposobw : jest to stan napięcia nerwowo-emocjonalnego wywołany mniej lub bardziej długotrwałym bodźcem; relacja między możliwościami człowieka, a wymaganiami stawianymi przez otoczenie; a także naturalna biologiczna reakcja każdego organizmu – normalne fizjologiczne zjawisko związane z procesami życia. Ze stresem człowiek spotyka się na co dzień, sytuacje zagrożenia tylko go potęgują. Stres jest wywoływany przez rżnorodne czynniki, takie jak:

- kłopoty w pracy lub w szkole,

- problemy rodzinne,

- nadmiar pracy przy zbyt małej ilości czasu,

- egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne;

- brak pewności siebie.

Zachowanie się człowieka w warunkach stresu dzieli się na trzy stadia:

1) Stadium alarmu – jest wyrazem mobilizacji organizmu, wzrasta wtedy ciśnienie we krwi i ciepłota ciała. W stadium tym następuje oglne pobudzenie nerww układu wegetatywnego – zwłaszcza części wspłczulnej i gruczołw z nimi wspłpracujących.

2) Stadium odporności – organizm względnie dobrze znosi czynniki szkodliwe, jednak słabiej toleruje działanie innych, wcześniej nieszkodliwych bodźcw.

3) Stadium wyczerpania – pobudzenie organizmu powodujące naruszenie rwnowagi ustroju. Działa destruktywnie.

W czasie wysokiego poziomu stresu, wywołanego strachem, gniewem, złością czy wściekłością, nadnercza zwiększają produkcję hormonu stresu (m.i.n. noadrenaliny), ktry pobudza organy i naczynia krwionośne. Praca serca i układu oddechowego ulega przyspieszeniu, co powoduje:

- zmniejszenie średnic tętnic,

- wzrost tętna i ciśnienia krwi,

- ustanie ruchw trawiennych jelit i żołądka,

- rozszerzenie źrenic oczu,

- zwiększenie ukrwienia twarzy (wypieki na twarzy),

- gęsią skrkę,

- pojawienie się zimnego potu na czole i plecach,

- suchość w ustach.

W czasie długotrwałego występowania stresu często nasz umysł przestaje prawidłowo funkcjonować, występuje amnezja, eskalacja ujemnych emocji ( nienawiść, pogarda, wrogość, zazdrość, chęć odwetu). Może wystąpić rwnież bezsenność, uczucie rezygnacji, słabości, obojętności wobec otoczenia. Nagły wysoki poziom stresu może wywołać panikę, lament, szał, lub reakcje zgoła przeciwne, takie jak bezruch, otępienie. Długotrwały, wysoki poziom stresu może powodować stany chorobliwe oraz zaburzenia psychiczne, nerwice.

Jest wiele sposobw radzenia sobie ze stresem. Podstawą jest relaksacja. Aby unikać długotrwałych, wysokich stanw stresowych należy prowadzić aktywny tryb życia, ale też podchodzić do życia z dystansem, nie należy się chorobliwie przejmować sprawami codziennymi. Należy też być dobrze poukładanym, mieć wszystko zaplanowane, żeby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek podwyższających stres, panować nad sobą.

Niestety często ludzie nie mogący poradzić sobie ze stresem sięgają po używki, takie jak alkohol, papierosy czy narkotyki.

Panika – nagły i nieoczekiwany wybuch silnego i szybko rozprzestrzeniającego się zbiorowego strachu, wywołanego najczęściej urojeniem lub wyolbrzymionym niebezpieczeństwem, powodującego gwałtowną ucieczkę, ktrej towarzyszy zaćmienie świadomości ulegających jej osb. Powstawaniu paniki sprzyja często chaos, dezinformacja, bezradność, brak pomocy lub jednostki przywdczej.

Przeciwdziałanie panice polega w dużym stopniu na zwalczaniu zagrożeń mogących powodować panikę. Ludność powinna być zaznajomiona z metodami przeciwdziałania sytuacjom nadzwyczajnym. Powinno zostać zorganizowane kierownictwo, dzięki ktremu ludzie poczują się bezpieczniej. Ważna jest szybka i sprawna ewakuacja ludności z miejsc zagrożonych. Informacje powinny być przekazywane rzeczowo i jasno, nie można zaprzeczyć żadnemu faktowi, ani żadnego przemilczeć, należy się jednak wystrzegać zbyt szczegłowego opisu. Osoby kierujące powinny być spokojne, opanowane, zarazem jednak stanowcze i pewne siebie. Ludzi należy wspierać duchowo osoby podłamane psychicznie, pilnować, aby osoby ogarnięte strachem nie zaraziły nim całej grupy.

W życiu codziennym na człowiek czyha wiele sytuacji kryzysowych, takich jak wypadki samochodowe, pożary, powodzie. Zagrożenia występują wtedy, kiedy pojawia się obawa o utratę życia, zdrowia czy mienia. W takich sytuacjach należy dostrzegać realne niebezpieczeństwa. Sytuacje takie powodują duże podwyższenie poziomu stresu, mogą rwnież wywołać panikę, aby zapobiec nieszczęściom należy postępować według ustalonych reguł:

- aktualne informacje muszą być przekazywane na bieżąco,

- należy stosować się do rozporządzeń i komunikatw służb zarządzania kryzysowego, a także wykonywać rozkazy osb koordynujących działania.

- w przypadku ewakuacji należy zabrać tylko niezbędne rzeczy (takie jak: dokumenty, pieniądze, leki i środki opatrunkowe, narzędzia: latarkę, telefon komrkowy, nż, zapałki), zapasy wody (3 litry na jedną osobę na dzień) oraz zapas trwałej, niepsującej się żywności na kilka dni,

- powiadomienie o zagrożeniu najbliższego otoczenia (sąsiadw), oraz rodziny,

- zabezpieczenie zwierząt domowych i hodowlanych,

- należy odłączyć dopływ gazu i prądu,

- w przypadku zagrożenia skażeniem chemicznym należy przemieścić się do odpowiednio przygotowanego pomieszczenia (dobrze izolowane, posiadające założone filtry na otwory do przewietrzania) i wyposażyć w maski gazowe,

- w każdej sytuacji należy przede wszystkim zachować spokj.

Niektrzy ludzie w sytuacjach nadzwyczajnych mogą reagować agresją, osłupieniem, amokiem, majaczeniem lub urojeniami, należy umieć sobie radzić z tymi jednostkami i nie dopuścić do rozprzestrzenienia się niepożądanych zachowań. W długotrwałych sytuacjach kryzysowych ludzie mogą odczuwać zbiorowe halucynacje, urojenia czy iluzje wynikające z wyczerpania psychicznego. Należy nie dopuścić do zaistnienia tego typu sytuacji.


Przykadowe prace

Życie i działalność Jana Henryka Pestalozziego

Życie i działalność Jana Henryka Pestalozziego Biografia Jan Henryk Pestalozzi (Johann Heinrich) urodził się w protestanckim domu mieszczańskim 12 stycznia 1746 roku w Zurychu. Po przedwczesnej śmierci ojca wychowywała go głwnie służąca, ktra rozbudzi...

Istota miłości romantycznej (posłuż się konkretnymi przykładami).

Istota miłości romantycznej (posłuż się konkretnymi przykładami). Romantyczna miłość jest jednym z kluczowych motyww romantycznych i występuje w każdym większym dziele tego okresu; ma kilka bardzo charakterystycznych cech, ktre są rwnież typowe; Mi&...

Jak rozumiesz ostatnią myśl utworu: ,,Trzeba uprawiać swj ogrdek’’.

Jak rozumiesz ostatnią myśl utworu: ,,Trzeba uprawiać swj ogrdek’’. Jak należy rozumieć ostatnią myśl utworu Woltera? Uważam, że nie można jednoznacznie rozumieć słw wypowiedzianych przez Kandyda: ,,Trzeba uprawiać swj ogrdek. Każdy z nas mo&#...

Maria Skłodowsa-Curie - radioaktywność

Maria Skłodowsa-Curie - radioaktywność (1867–1934), żona Piotra Curie, fizyk i chemik, wspłtwrczyni nauki o promieniotwrczości; autorka pionierskich prac fizyki i chemii jądrowej. Po ukończeniu pensji w Warszawie naukę kontynuowała początkowo na nielegalnym Uniwers...

Jak kształtowały się relacje Bg – człowiek w tradycji antycznej, średniowiecznej i wspłczesnej?

Jak kształtowały się relacje Bg – człowiek w tradycji antycznej, średniowiecznej i wspłczesnej? Bg w życiu człowieka odgrywał zawsze bardzo ważną rolę, począwszy od antyku poprzez średniowiecze, aż do czasw wspłczesnych. W czasach antyc...

Cukry (Węglowodany)

Cukry (Węglowodany) 1.Skład chemiczny węglowodanw. Ogrzewając probke z cukrem zatkaną korkiem z rurą, ktrej wylot umieszczony jest w wodzie wapiennej zaobserwujemy mętnienie wody wapiennej oraz skraplanie się pary wodnej na wewnętrznych ściankach probwki. Świadcz...

Konflikty dotykające wieś w "Chłopach" Reymonta

Konflikty dotykające wieś w "Chłopach" Reymonta Bohaterem powieści Władysława Reymonta pt. Chłopi są mieszkańcy wsi Lipce. Żyją oni według swoich norm i obyczajw. Mają swoja hierarchię wartości na czele, ktrej stoi ziemia. To ona jest źr...

Recenzja filmu Lawa Tadeusza Konwickiego

Recenzja filmu Lawa Tadeusza Konwickiego Ostatnio wsplnie z klasą miałem okazję oglądać film pt. Lawa. Opowieść o Dziadach Adama Mickiewicza w reżyserii Tadeusza Konwickiego. Jak sam tytuł mwi, obraz ten jest przeniesieniem książki poety na srebrny ekran. W dzi...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry