• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Streszcze...

Nawigacja

Streszczenie - legendy o świetym aleksymStreszczenie - legendy o świetym aleksym


Aleksy był prawdziwym ascetą. Mimo że był synem książęcym i dano mu za żonę cesarską crkę, postanowił jej nie tknąć i czym prędzej opuścić rodzinny kraj. Zatrzymał się w zamorskim państwie. Zabrane ze sobą srebro i złoto rozdal ludziom ubogim oraz swoje ubrania odal dla biedakow. Wkrtce też stał się cierpiącym głd i chłd nędzarzem. Po pewnym czasie powrcił do rodzinnego miasta. Nie udał się jednak do ojca i nadal, w zapomnieniu, prowadził żebraczy tryb życia. Przez szesnaście lat mieszkał pod schodami jednego budynku, często śpiąc w pomyjach i nieczystościach,

kiedy czuł , że zbilża się koniec jego życia , napisał list opisując w nim całe swoje nędzne życie, wyjawiając swoją tożsamość. Kiedy umarł w kraju zaczęły dziać się niezywkłe rzeczy, co zwrciło uwagę ludzi . Pewien chłopiec powiadomił ludzi o śmierci Aleksego i do jego grobu zaczęły ruszać pielgrzymki

Przykadowe prace

Biografia Adama Mickiewicza

Biografia Adama Mickiewicza Adam Mickiewicz urodził się w 1798r., a zmarł nagle w Turcji w 1855r. Jeden z najwybitniejszych poetw doby romantyzmu. Należał do tajnej organizacji młodzieżowej za co został aresztowany, uwięziony i zmuszony do wyjazdu z Polski. Większo...

Polska Lewica podczas Drugiej Wojny Światowej

Polska Lewica podczas Drugiej Wojny Światowej Grzegorz Dmuchowski III B Polska Lewica Komunistyczne organizacje konspiracyjne przed powstaniem PPR W początkach okupacji rewolucyjny ruch robotniczy znalazł się w trudnej sytuacji politycznej w stanie dużego rozp...

Agresja Dzieci i młodzieży. Uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne

Agresja Dzieci i młodzieży. Uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne Wstęp Z agresją spotyka się w swoim życiu każdy z nas. Analizy statystyczne wskazują, że w Polsce wskaźnik przestępstw, takich jak kradzieże, rozboje i zabjstwa, jest znacznie wy&#...

Fraszki o fraszkach Jana Kochanowskiego

Fraszki o fraszkach Jana Kochanowskiego Z żadnej innej księgi nie możemy zaczerpnąć tak wiele czy to wartościowego języka, czy to szacownej wiedzy o ludzkich postępkach, a także zwyczajach i życiu samym. Tak wielka jest w niej rżnorodność, tak wielkie bogactwo imi...

Własna ocena przejaww niewłaściwego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież

Własna ocena przejaww niewłaściwego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież Czas wolny to bardzo szerokie pojęcie obejmuje ono zarwno czas kiedy człowiek nie jest obłożony obowiązkami narzucanymi mu odgrnie tj. praca, szkoła oraz czas ktry sami sobie wygos...

Wpływ turystyki na bilans płatniczy kraju

Wpływ turystyki na bilans płatniczy kraju Turystyka jest niezbędną częścią składową rynku światowego. Zajmuje drugie miejsce w ekonomice światowej po przemyśle elektronicznym i komputerowym, wyprzedzając takie dziedziny jak przemysł naftowy (petrochemiczny) i ...

Malebranche

Malebranche Bg jest jedyną istotą działającą. Przyczyny okazyjne. Widzenie w Bogu. Najoryginalniejszym z Kartezjanw francuskich jest Ojciec Mikołaj Malebranche. Urodził się w Paryżu w 1638 r.; był bardzo wątłego zdrowia. W 1660 wstąpił do zgromad...

Analiza wybranych danych statystycznych dotyczących transportu w latach 2000-2005

Analiza wybranych danych statystycznych dotyczących transportu w latach 2000-2005 Tabor lotniczy w Polsce Zmiany w taborze lotniczym w Polsce ilustruje tabela oraz wykres zamieszczony poniżej. Źrdło: Roczniki statystyczne GUS Jak odczytać możemy powyższych danych liczba samolo...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry