• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Streszcze...

Nawigacja

Streszczenie - BogurodzicaStreszczenie - Bogurodzica


W Bogurodzicy Matka Boska została umieszczona w strefie sacrum (świętości).jest spostrzegana jako opiekunka ludu, krlowa wszechmocna i dobra. Lud obdarzył ja zaufaniem wierząc ze matka boska da im laski, o ktre proszą. Lud prosił o wstawiennictwo się za nimi Jana Chrzciciela. Bogurodzica jest najprawdopodobniej pisania ułożona przez lud i dlatego zawarte są w niej bardzo ludzkie potrzemy. Proszą o dostane życie na ziemi i szczęśliwe życie w raju po śmierci. Hymn ten wzorowany bym na hymnach greckich gdzie każda zwrotka kończyła się słowami „panie zmiłuj się”. W tym tekście znajduje się wiele archaizmw zmian fonetycznych i fleksyjnych.Przykadowe prace

Pismo Święte (Stary i Nowy testament, krtki opis)

Pismo Święte (Stary i Nowy testament, krtki opis) Pismo Święte jest to zbir ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, ktre zawierają fakty, wydarzenia i słowa Boga skierowanie do ludzi dla ich pouczenia i zbawienia, ktre kościł przechowuje i jako Objawienie Bo&...

REWOLUCJA 1905 - 1906 W ROSJI.

REWOLUCJA 1905 - 1906 W ROSJI. Na początku XX wieku istniała w Rosji sytuacja rewolucyjna - chłopi żądali ziemi , robotnicy ustawodawstwa pracy, wśrd wielu warstw społeczeństwa system samodzierżawia, kompletnie już anachroniczny, budził opr. Ferment wewnętrzny zaostrz...

Woorotlenki - ściąga

Woorotlenki - ściąga Gr. Wodorotlenkw(OH) wartościowość (I) Wodne roztwory zasad i soli nazywamy elektrolitami(przewodzą prąd elektryczny) Powstawanie wodorotlenkw -pierwiastek metalu z 1 lub 2 grupy reaguje s wodą dając wodorotlenek i gazowy azot, Np. 2Na+2H2O->2NaOH+H...

Co powinni robic Andreas i Tobias?

Co powinni robic Andreas i Tobias? Die Mutter hat die Pflichten versteilt. Andreas und Tobias mussen im Haus helfen. Andreas soll Apfel und Kartoffeln kaufen, das Geschirr spulen, den Staub saugen, mit dem Hund spazieren gehen und Fahrrad putzen. Tobias soll den Hamster futtern, Betten machen, das Zimmer aufraumen, den Mull weg...

Opracowanie Aronsona

Opracowanie Aronsona Psychologia społeczna – naukowe badanie sposobu, w jaki rzeczywista bądź wyobrażona obecność innych lu-dzi wywiera wpływ na ludzkie myślenie, odczuwanie i zachowania. Konstrukt – sposb, w jaki ludzie spostrzegają, pojmują i interpretu...

Aktywizacja sprzedaży

Aktywizacja sprzedaży Aktywizacja sprzedaży. Najbardziej dynamicznie rozwijającą się diś częścią marketingu jest aktywizacja sprzedaży produktw. Jej zadaniem jest informowanie, przekonywanie i skłanianie nabywcy do kupna produktu oraz wspierania procesu sprzedaży. Trzeba ...

"Wymień zagrożenia dla jednostki i społeczeństwa wynikające z działalności subkultur młodzieżowych"

"Wymień zagrożenia dla jednostki i społeczeństwa wynikające z działalności subkultur młodzieżowych" Subkultura młodzieżowa - nazwa grupy młodzieżowej, w ktrej normy obyczajowe, zasady postępowania, ubir, odbiegają od norm reszty społeczeństwa....

Oprowadzanie po mieście - Stadtfhrung , nauka języka

Oprowadzanie po mieście - Stadtfhrung , nauka języka Zuerst wrden wir in die Kathedrale gehen, dann wrden wir einen Spaziergang des Flusses entlang machen. Von hier aus gibt es eine schne Aussicht. Am Fluss befindet sich die Sankt Johannes Kirche. Wir wrden sie besichtigen. Daneben sind alte Wohnhuser. Das alles wrde ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry