• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Streszcze...

Nawigacja

Streszczenie - BogurodzicaStreszczenie - Bogurodzica


W Bogurodzicy Matka Boska została umieszczona w strefie sacrum (świętości).jest spostrzegana jako opiekunka ludu, krlowa wszechmocna i dobra. Lud obdarzył ja zaufaniem wierząc ze matka boska da im laski, o ktre proszą. Lud prosił o wstawiennictwo się za nimi Jana Chrzciciela. Bogurodzica jest najprawdopodobniej pisania ułożona przez lud i dlatego zawarte są w niej bardzo ludzkie potrzemy. Proszą o dostane życie na ziemi i szczęśliwe życie w raju po śmierci. Hymn ten wzorowany bym na hymnach greckich gdzie każda zwrotka kończyła się słowami „panie zmiłuj się”. W tym tekście znajduje się wiele archaizmw zmian fonetycznych i fleksyjnych.Przykadowe prace

Higiena

Higiena Dojrzałość szkolna Stopień rozwoju dziecka na ktrym jest już ono w stanie sprostać wymogom stawianym przez szkołę. Jest swoistym rodzajem rwnowagi pomiędzy możliwościami dziecka a programem dydaktyczno – wychowawczym. Ocena wieku Morfologicznego – P...

Zły stan zdrowia jako bariera uczestnictwa w rekreacji.

Zły stan zdrowia jako bariera uczestnictwa w rekreacji. Zły stan zdrowia jako bariera uczestnictwa w rekreacji. 1. Prawda czy wymwka? Uważam, że zły stan zdrowia jest raczej wymwka niż tak naprawdę poważna barierą w uczestnictwie w rekreacji. Z tego względu, że nawet...

Alkoholizm

Alkoholizm O alkoholu znanym w neolicie, może nawet w paleolicie, a więc przed wieloma tysiącami lat, mwią najstarsze dokumenty, dzieła literackie, kodeksy praw. Na ich podstawie można wyodrębnić cztery podstawowe funkcje alkoholu: Fizjologiczne: odżywcze, trawienne, energet...

Części zdania i wykresy zdań

Części zdania i wykresy zdań Części zdania. Podmiot kto? co? Orzeczenie co robi? co się z nim dzieje? w jakim jest stanie? Dopełnienie (wszystkie przypadki oprcz mianownika). Przydawka jaki? jaka? jakie? czyj? ktry? ile? czego? z czego? Okolicznik: Miejsca: dok...

Przypadek w języku polskim

Przypadek w języku polskim Treść ---> załącznik :)

Głwne utwory Romantyzmu- Mistrz i Małgorzata

Głwne utwory Romantyzmu- Mistrz i Małgorzata Goethe: Faust- poszukiwanie sensu życia człowieka, odkrywanie jego celw, przyczyn rozdarcia wewnętrznego; boh: Faust- uczony u schyłku życia, rozgoryczony jałowością książkowej wiedzy, brakiem uznania, szczęścia,...

Posługując się przykładami przedstaw wzr obywatela w demokratycznym państwie prawa.

Posługując się przykładami przedstaw wzr obywatela w demokratycznym państwie prawa. Każdy obywatel ma obowiązek umrzeć za ojczyznę, nikt nie ma obowiązku kłamać dla niej Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz, 1689 - 1755) Jak wygląda w...

"Podwjne życie Weroniki" Kieślowskiego

"Podwjne życie Weroniki" Kieślowskiego DWIE POŁWKI JABŁKA Od dzieciństwa wielokrotnie powtarza nam się, że nie ma na świecie dwch takich samych osb, płatkw śniegu czy liści, wszyscy mają rżne linie papilarne i układ znamion. Opowieści...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry