• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Streszczn...

Nawigacja

Streszcznie LalkiStreszcznie Lalki


Omówienie - Lalka Bolesława Prusa

Główne wydarzenia

Powrót Wokulskiego do Warszawy.

Pozyskiwanie przez Wokulskiego sympatii Łęckiego (wykupienie srebrnej zastawy, przejęcie weksli, zawiązanie spółki do handlu ze Wschodem i uczynienie Łęckiego prezesem.

Przyjęcie u hrabiny (Wokulski poznaje wiele osobistości).

Przeniesienie sklepu do pięciosalonowego lokalu (poświęcenie sklepu i wystawne przyjęcie dla stu pięćdziesięciu osób).

Nabycie powozu, koni i klaczy wyścigowej (Wokulski pragnie zbliżyć się do arystokracji).

Obiad u Łęckich - nawiązanie bliższych stosunków towarzyskich z Izabelą.

Kupno kamienicy Łęckich i uregulowanie ich długów.

Wyjazd do Paryża (Wokulski poznał opinię Izabeli na swój temat i zdenerwowany przyjął zaproszenie Suzina).

Spotkanie z naukowcem Geistem.

Powrót do kraju i pobyt u prezesowej Zasławskiej.

Rozmowa z Izabelą (panna Łęcka, za namową ojca i ciotki, zaczyna uważać Wokulskiego za kandydata do swej ręki).

Podróż do Krakowa (Starski zaleca się do Izabeli).

Próba samobójstwa.

Apatia Wokulskiego.

Zlikwidowanie spółki handlowej.

Pogłoski nt. Wokulskiego (widywano go na Śląsku, gdzie kupował dynamit, później w Zasławiu, gdzie wysadził w powietrze ruiny zamku, odczytanie testamentu).

Śmierć Rzeckiego.

Wyjazd Izabeli

Problematyka

Aleksander Głowacki, herbu Prus I, później używający pseudonimu Bolesław Prus, urodził się 20 VIII 1847 r. w Hrubieszowie nieopodal Lublina, zmarł zaś w 19 V 1912 r. w Warszawie, którą uczynił bohaterem swoich licznych opowiadań, nowel, powieści, felietonów i artykułów.

“Lalka” jest jedną z trzech, obok “Faraona” i “Emancypantek”, jego najważniejszych powieści. W nich najpełniej wyraził swoje pozytywistyczne poglądy, które sprowadzają się do stwierdzenia, iż pisarz poprzez dzieło powinien prezentować postawę obywatelską, a tym samym kreować bohaterów reprezentujących ludzi czynu i pożytecznej, przede wszystkim w kategoriach społecznych, pracy. Ukazywać człowieka sukcesu, bogacącego się, dostarczającego dóbr materialnych społeczeństwu i narodowi, dbającego o innych, przede wszystkim o tych, którzy są od nich zależni.

Prus, będąc zwolennikiem prozy realistycznej, stronił od literatury tendencyjnej, a wyrazem tego jest “Lalka”.

Kompozycja powieści

Osią kompozycyjną jest miłość Wokulskiego do Izabeli. Wokół wątku miłosnego autor koncentrycznie rozbudował akcję utworu, konsekwentnie stosując “technikę nawarstwiania motywów”. Taka budowa fabuły dała Prusowi możność ukazania różnorodnych środowisk, konfliktów, sytuacji i związanych z nimi osób.

Obok narracji odautorskiej, bezpośredniej, mamy do czynienia z narracją bezpośrednią (pamiętnik Rzeckiego).Przykładowe prace

Naczelne i centralne organy admninistracji.

Naczelne i centralne organy admninistracji. Klasyfikacja organów administracji państwowej musi być oparta na postanowieniach obowiązującego prawa. Również przydawanie nazw poszczególnym grupom organów powinno mieć swoje źródło w regulacji normatywnej. Do podstawowych kryteriów klasy...

Finansowanie partii politycznych w Polsce

Finansowanie partii politycznych w Polsce 1998 – Zbigniew Romaszewski – propozycja opodatkowania obywateli 1pln rocznie jako podstawowe źródło finansowania, opodatkowanie na wybraną partię, tzw. podatek na politykę Art. 23a ustawy źródła finansowania partii politycznych s...

Charakterystyka Cara Mikołaja I (Kordian J.Słowackiego)

Charakterystyka Cara Mikołaja I (Kordian J.Słowackiego) Mikołaj I był synem cara Pawła I i młodszym bratem Konstantego I. W młodości stronił od nauki i dobrego wychowania. Tron królewski uzyskał dzięki przekupieniu starszego brata. Według Konstantego Mikołaj wraz z...

Powstanie listopadowe - przyczyny i przebieg

Powstanie listopadowe - przyczyny i przebieg Powstanie listopadowe wybuchło 29 listopada 1830r. trwało do końca września 1831. Główną przyczyną było nieprzestrzeganie przez cesarzy rosyjskich postanowień konstytucji 1815r. Aresztowanie grupy spiskowców zmobilizowało podchorą...

Twórczy styl życia.

Twórczy styl życia. 1. Pojęcie stylu życia. Wg Z. Pietrasińskiego styl życia to najogólniejsza charakterystyka aktywności danej grupy społecznej lub jednostki, wyróżniająca specyficzne dla niej działania i wartości. Specyficzne , to znaczy odróżniające dz...

Moja interpretacja "Przypowieści o talentach"

Moja interpretacja "Przypowieści o talentach" Aby móc zinterpretować Przypowieść o talentach najpierw musimy wytłumaczyć, co oznacza słowo talent – główna puenta w Ewangelii. W starożytności mianem tym nazywano miarę wagi, ok. 34 kg. Natomiast w dzisiejszych czasach, g...

Komunikacja interpersonalna jako umiejeność społeczna.

Komunikacja interpersonalna jako umiejeność społeczna. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA JAKO UMIEJĘTNOŚĆ SPOŁECZNA. Komunikacja – porozumiewanie. O komunikacji możemy mówić w dwóch aspektach: 1. Teoretycznym. 2. Praktycznym. Teoretyczne jej rozumien...

Powodzenie życiowe na podstawie książki "Bieg życia ludzkiego" Charlotte Buhler

Powodzenie życiowe na podstawie książki "Bieg życia ludzkiego" Charlotte Buhler Książka Charlotte Buhler Bieg życia ludzkiego jest podstawowym dziełem z zakresu psychologii rozwojowej. Ma ona charakter prekursorski, ponieważ po raz pierwszy została w nim przedstawiona koncepcja p...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry