• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Streszczn...

Nawigacja

Streszcznie LalkiStreszcznie Lalki


Omówienie - Lalka Bolesława Prusa

Główne wydarzenia

Powrót Wokulskiego do Warszawy.

Pozyskiwanie przez Wokulskiego sympatii Łęckiego (wykupienie srebrnej zastawy, przejęcie weksli, zawiązanie spółki do handlu ze Wschodem i uczynienie Łęckiego prezesem.

Przyjęcie u hrabiny (Wokulski poznaje wiele osobistości).

Przeniesienie sklepu do pięciosalonowego lokalu (poświęcenie sklepu i wystawne przyjęcie dla stu pięćdziesięciu osób).

Nabycie powozu, koni i klaczy wyścigowej (Wokulski pragnie zbliżyć się do arystokracji).

Obiad u Łęckich - nawiązanie bliższych stosunków towarzyskich z Izabelą.

Kupno kamienicy Łęckich i uregulowanie ich długów.

Wyjazd do Paryża (Wokulski poznał opinię Izabeli na swój temat i zdenerwowany przyjął zaproszenie Suzina).

Spotkanie z naukowcem Geistem.

Powrót do kraju i pobyt u prezesowej Zasławskiej.

Rozmowa z Izabelą (panna Łęcka, za namową ojca i ciotki, zaczyna uważać Wokulskiego za kandydata do swej ręki).

Podróż do Krakowa (Starski zaleca się do Izabeli).

Próba samobójstwa.

Apatia Wokulskiego.

Zlikwidowanie spółki handlowej.

Pogłoski nt. Wokulskiego (widywano go na Śląsku, gdzie kupował dynamit, później w Zasławiu, gdzie wysadził w powietrze ruiny zamku, odczytanie testamentu).

Śmierć Rzeckiego.

Wyjazd Izabeli

Problematyka

Aleksander Głowacki, herbu Prus I, później używający pseudonimu Bolesław Prus, urodził się 20 VIII 1847 r. w Hrubieszowie nieopodal Lublina, zmarł zaś w 19 V 1912 r. w Warszawie, którą uczynił bohaterem swoich licznych opowiadań, nowel, powieści, felietonów i artykułów.

“Lalka” jest jedną z trzech, obok “Faraona” i “Emancypantek”, jego najważniejszych powieści. W nich najpełniej wyraził swoje pozytywistyczne poglądy, które sprowadzają się do stwierdzenia, iż pisarz poprzez dzieło powinien prezentować postawę obywatelską, a tym samym kreować bohaterów reprezentujących ludzi czynu i pożytecznej, przede wszystkim w kategoriach społecznych, pracy. Ukazywać człowieka sukcesu, bogacącego się, dostarczającego dóbr materialnych społeczeństwu i narodowi, dbającego o innych, przede wszystkim o tych, którzy są od nich zależni.

Prus, będąc zwolennikiem prozy realistycznej, stronił od literatury tendencyjnej, a wyrazem tego jest “Lalka”.

Kompozycja powieści

Osią kompozycyjną jest miłość Wokulskiego do Izabeli. Wokół wątku miłosnego autor koncentrycznie rozbudował akcję utworu, konsekwentnie stosując “technikę nawarstwiania motywów”. Taka budowa fabuły dała Prusowi możność ukazania różnorodnych środowisk, konfliktów, sytuacji i związanych z nimi osób.

Obok narracji odautorskiej, bezpośredniej, mamy do czynienia z narracją bezpośrednią (pamiętnik Rzeckiego).Przykładowe prace

Chrystus przedstawiany na obrazach w średniowieczu

Chrystus przedstawiany na obrazach w średniowieczu Przede wszystkim - gotyk to późne średniowiecze, czyli nie okres "christosa pantokratora" z bizantyjskich mozaik. Praktycznie zawsze w wiekach XIII - XV Jezus, jeśli jest przedstawiony jako osoba, przedstawiony jest z ranami na dłoniach i głowie, ...

Przemiany społeczne w ostatnim dwudziestoleciu

Przemiany społeczne w ostatnim dwudziestoleciu Historia Polski jest bardzo interesująca i wzbogacana przez rozbiory, powstania i wojny. Lata 1986-2006 są w niej trwale zapisane jako okres zmian zarówno politycznych oraz gospodarczych jak i społecznych. Zobaczmy więc jak upadek komunizmu, wejście Pol...

Dlaczego Faust podpisał cyrograf?

Dlaczego Faust podpisał cyrograf? Dramat Johanna Wolfganga Goethego opowiada o pewnym doktorze o imieniu Faust, który całe swoje życie spędził nad książkami, zadawalając się sztuczną wiedzą z nich wyczytaną. Faust dążył do poznania tajemnicy świta i ...

Unie Polsko- Litewskie i ich wpływ na losy obu państw 1385- 1569r.

Unie Polsko- Litewskie i ich wpływ na losy obu państw 1385- 1569r. Wyrosłe w XIII wieku na północy Polski państwo krzyżackie stwarzało w XIV w. Wielkie zagrożenie dla Polski i Litwy. Polska bezskutecznie walczyła i starała się o odzyskanie zagarniętego przez Krzyża...

Opis jednego z najbiedniejszych państw świata - Etiopii.

Opis jednego z najbiedniejszych państw świata - Etiopii. ETIOPIA Informacje ogólne Etiopia, Etiopska Republika Ludowo-Demokratyczna, Ye Ethiopia Hizebawi Democraciyawi Republic, panstwo we wschodniej czesci kontynentu afrykanskiego. Obszar 1 097 900 km2. Graniczy na poludniu z aKeni , na zachodzie z Suda...

Historia i istota rachunkowości

Historia i istota rachunkowości Historia i istota rachunkowości Literatura: Historia rachunkowości 1. Bień W., Messner Z., Paryziński Z.: 1907 – 1997 Rachunkowość Historia Perspektywy. SKwP: Warszawa 1997. 2. Dobija M., Dobija D.: Jak kształtowała się wspó&#...

Czego dowiedziałeś się o Holocauście śledząc losy głównego bohatera filmu Romana Polańskiego pt. Pianista ?

Czego dowiedziałeś się o Holocauście śledząc losy głównego bohatera filmu Romana Polańskiego pt. Pianista ? Film pt. Pianista powstał na podstawie wspomnień Władysława Szpilmana zawartych w książce pt. Cudowne ocalenie . Reżyserem filmu jest R...

Zbrodnia i kara

Zbrodnia i kara Dnia 06.12.05 miałam możliwość obejrzenia spektaklu pt. Zbrodnia i kara we wrocławskim Imparcie. Owe przedstawienie było wyreżyserowane z wielkim szacunkiem dla oryginalnego tekstu Fiodora Dostojewskiego. Olsztyńska adaptacja skupia się na dwóch istotnych wątkach ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry