• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Struktura...

Nawigacja

Struktura macierzowa



Struktura macierzowa




Struktura macierzowa została wprowadzona w latach 60 w przemyśle kosmicznym. Pionierską rolę w zastosowaniu tej struktury odegrała NASA. Strukturę macierzową najczęściej buduje się wokł problemw lub projektw, w ktrych realizację zaangażowana jest organizacja. Aby w pełni opisać i wyjaśnić strukturę macierzową chcę przedstawić oglny zarys struktur organizacyjnych jakie występują w organizacjach.
Struktura organizacyjna to ogł rżnych zależności (np. funkcjonalnych, hierarchicznych) między poszczeglnymi elementami (takimi jak stanowiska organizacyjne, komrki, jednostki) organizacji umożliwiających kierowanie organizacją. Istotą struktury organizacyjnej jest odpowiednie spojenie celw i zadań z ludźmi i sposobami oddziaływania na nich w procesach pracy, czyli utworzenie w organizacji pewnych części, a następnie powiązanie ich ze sobą, aby efektywniej nią kierować. Każda struktura organizacyjna jest rezultatem:
? podziału pracy (zadań) między uczestnikw organizacji;
? podziału władzy w organizacji, tzn. uprawnień do decydowania i kontroli;
? koordynacji i integracji elementw i działań w całości, ktra jest nieodłączną ?drugą stroną? wymienionych podziałw.
Z kolei analizę struktury organizacyjnej można rozpatrywać z punktu widzenia następujących czynnikw:
? specjalizacji czynności - dotyczy ona podziału pracy na poszczeglne zadania i łączenia tych zadań w jednostki robocze
? normalizacji czynności - odnosi się ona do procedur stosowanych przez organizację w celu zwiększenia możliwości przewidywania jej funkcjonowania oraz doprowadzenia do jednorodności i zwartości pracy
? koordynacji czynności - dotyczy procedur, ktre integrują funkcje działw w danej organizacji
? centralizacji i decentralizacji podejmowania decyzji - czynnik, ktry dotyczy lokalizacji uprawnień decyzyjnych
? wielkości jednostki roboczej - chodzi tutaj o liczbę pracownikw w danej grupie roboczej.

Zanim przejdę do omwienia struktury macierzowej, należy wskazać na rodzaje struktur organizacyjnych oraz kryteria ich podziału.
Wyrżniamy podział ze względu na więzi organizacyjne. Stanowią one rodzaj stosunkw między częściami organizacji (czyli ludźmi i składnikami zasobw rzeczowych), ktre wpływają na powodzenie i funkcjonowanie organizacji:
1. więź służbowa (inaczej hierarchiczna) - określa zależność przełożonego od podwładnego;
2. więź funkcjonalna - występuje między przełożonymi funkcjonalnymi (wydają oni decyzje w ramach określonych funkcji) albo między członem funkcjonalnie uzależniającym a członem funkcjonalnie uzależnionym;
3. więź techniczna -charakteryzuje się wzajemnym uzależnieniem członkw zespołu przy wymianie zasileń i informacji;
4. więź informacyjna - to jednostronne lub wzajemne informowanie się o istniejącym stanie rzeczy lub jego zmianie.

Drugim kryterium podziału jest rozpiętość kierowania.






Przykadowe prace

Nie wszystek umrę- rola poety i zadania literatury

Nie wszystek umrę- rola poety i zadania literatury Nie wszystek umrę- ten cytat pochodzący z Pieśni III Horacego świadczy o tym, że poeta z pewnością zdawał sobie sprawę z potęgi i wartości swoich utworw, oraz nadzwyczajnego talentu. Był przekonany, że ca ...

Wielkie odkrycia geograficzne

Wielkie odkrycia geograficzne Wielkie odkrycia geograficzne – popularne określenie odkryć geograficznych dokonanych na przełomie XV i XVI wieku, a w szczeglności: opłynięcie Przylądka Dobrej Nadziei przez Diaza (1488), odkrycie Ameryki przez Kolumba (1492), a następnie jej podbj, ...

Jacek Soplica i Andrzej Kmicic - prba porwnania.

Jacek Soplica i Andrzej Kmicic - prba porwnania. Jacek Soplica to bohater Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, ktry swoją postacią reprezentuje postawę epoki romantyzmu, natomiast Andrzej Kmicic wyszedł spod pira Sienkiewicza w okresie pozytywizmu. Obaj mężczyźni, choć pochodzili z rż...

Henryk I Brodaty

Henryk I Brodaty Henryk Brodaty, syn Krystyny i Bolesława Wysockiego potomka Władysława Wygnańca władca dzielnicy śląskiej. Nie można sprecyzować daty urodzenia Henryka, ale prawdopodobnie przypada ona między 1165 a 1170r. wiadomo jednak że urodził się na Śl&#...

Egipt i Mezopotamia

Egipt i Mezopotamia Dendrochronologia – nauka ktra ustala wiek drewnianych przedmiotw na podstawie badania rocznych przyrostw słojw drzewnych. Metoda radiowęglowa – (metoda C14) wykorzystuje ona fakt że we wszystkich substancjach organicznych znajdują się pewne atomy węgla (izo...

Rachunki bankowe dla klientw indywidualnych na podstawie oferty Banku PEKAO S.A. z dnia 3 czerwiec 2002

Rachunki bankowe dla klientw indywidualnych na podstawie oferty Banku PEKAO S.A. z dnia 3 czerwiec 2002 1. RACHUNEK BANKOWY Rachunek bankowy jest rachunkiem prowadzonym przez banki w celu rejestracji wkładw pieniężnych klientw, udzielanych im kredytw i przeprowadzanych za jego pośrednictwem bankowy...

Wielkie odkrycia geograficzne momentem zwrotnym w dziejach ludzkości

Wielkie odkrycia geograficzne momentem zwrotnym w dziejach ludzkości Odkrycia geograficzne były punktem zwrotnym w dziejach Europy i świata. XV i XVI w. to czasy, kiedy wyprawy odkrywcze skierowały uwagę Europejczykw ku nowym kontynentom i ich mieszkańcom. Do XV w .mieszkańcy Europy rzadko wy...

Wizja pokoju w świetle nauczania Kościoła

Wizja pokoju w świetle nauczania Kościoła W teraźniejszości coraz częściej słyszymy o przestępstwach młodzieży, o terrororyźmie, morderstwach, o braku sprawiedliwości i braku szacunku. Kościł bezustannie uświadamia nam, że trzeba się temu...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry