• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Struktura...

Nawigacja

Struktura macierzowaStruktura macierzowa
Struktura macierzowa została wprowadzona w latach 60 w przemyśle kosmicznym. Pionierską rolę w zastosowaniu tej struktury odegrała NASA. Strukturę macierzową najczęściej buduje się wokł problemw lub projektw, w ktrych realizację zaangażowana jest organizacja. Aby w pełni opisać i wyjaśnić strukturę macierzową chcę przedstawić oglny zarys struktur organizacyjnych jakie występują w organizacjach.
Struktura organizacyjna to ogł rżnych zależności (np. funkcjonalnych, hierarchicznych) między poszczeglnymi elementami (takimi jak stanowiska organizacyjne, komrki, jednostki) organizacji umożliwiających kierowanie organizacją. Istotą struktury organizacyjnej jest odpowiednie spojenie celw i zadań z ludźmi i sposobami oddziaływania na nich w procesach pracy, czyli utworzenie w organizacji pewnych części, a następnie powiązanie ich ze sobą, aby efektywniej nią kierować. Każda struktura organizacyjna jest rezultatem:
? podziału pracy (zadań) między uczestnikw organizacji;
? podziału władzy w organizacji, tzn. uprawnień do decydowania i kontroli;
? koordynacji i integracji elementw i działań w całości, ktra jest nieodłączną ?drugą stroną? wymienionych podziałw.
Z kolei analizę struktury organizacyjnej można rozpatrywać z punktu widzenia następujących czynnikw:
? specjalizacji czynności - dotyczy ona podziału pracy na poszczeglne zadania i łączenia tych zadań w jednostki robocze
? normalizacji czynności - odnosi się ona do procedur stosowanych przez organizację w celu zwiększenia możliwości przewidywania jej funkcjonowania oraz doprowadzenia do jednorodności i zwartości pracy
? koordynacji czynności - dotyczy procedur, ktre integrują funkcje działw w danej organizacji
? centralizacji i decentralizacji podejmowania decyzji - czynnik, ktry dotyczy lokalizacji uprawnień decyzyjnych
? wielkości jednostki roboczej - chodzi tutaj o liczbę pracownikw w danej grupie roboczej.

Zanim przejdę do omwienia struktury macierzowej, należy wskazać na rodzaje struktur organizacyjnych oraz kryteria ich podziału.
Wyrżniamy podział ze względu na więzi organizacyjne. Stanowią one rodzaj stosunkw między częściami organizacji (czyli ludźmi i składnikami zasobw rzeczowych), ktre wpływają na powodzenie i funkcjonowanie organizacji:
1. więź służbowa (inaczej hierarchiczna) - określa zależność przełożonego od podwładnego;
2. więź funkcjonalna - występuje między przełożonymi funkcjonalnymi (wydają oni decyzje w ramach określonych funkcji) albo między członem funkcjonalnie uzależniającym a członem funkcjonalnie uzależnionym;
3. więź techniczna -charakteryzuje się wzajemnym uzależnieniem członkw zespołu przy wymianie zasileń i informacji;
4. więź informacyjna - to jednostronne lub wzajemne informowanie się o istniejącym stanie rzeczy lub jego zmianie.

Drugim kryterium podziału jest rozpiętość kierowania.


Przykadowe prace

Kodeks rycerza średniowiecznego

Kodeks rycerza średniowiecznego Dzisiejsza młodzież na każdym kroku potrzebuje ponad wszelką cenę zasad, wzorw i przykładw postępowania, tak niezwykle ważnych w dobie, tak nieciekawych czasw, ktre z biegiem lat, z biegiem dni dają o sobie coraz bardziej znać. Podświ...

Tragedie rodu Edypa

Tragedie rodu Edypa Edyp był synem Lajosa i Jokasty .Gdy był niemowlęciem, przebito mu kostki u stp i porzucono w grach Kitajronu , ponieważ wyrocznia ostrzegła krla Tebańskiego że zostanie zabity z ręki własnego syna , ktry następnie ożeni się z jego małż...

Dzienniki Gombrowicza - rok 1953

Dzienniki Gombrowicza - rok 1953 ROK 1953: – Artykuł Lechonia w Wiadomościach pt. Literatura polska i literatura w Polsce – zmierza do wykazania, że rwni jesteśmy najlepszym literaturom światowym, ale niedocenieni. Gombrowicz twierdzi jednak, że to inna literatura, zrobiona z innej m...

Reaktor jądrowy

Reaktor jądrowy Reaktor jądrowy to urządzenie, w ktrym przeprowadza się z kontrolowaną szybkością reakcję rozszczepienia jąder atomowych. Reakcja rozszczepienia jąder atomowych ma przebieg lawinowy – jedna reakcja może zainicjować kilka następnych. W celu k...

Prawo rzymskie

Prawo rzymskie PRAWO RZYMSKIE 1. Pojęcie prawa rzymskiego PRAWO RZYMSKIE- prawo stworzone i obowiązujące w państwie rzymskim; prawo, ktre odżywało wielokrotnie po upadku Cesarstwa, obowiązywało na nowo i częściowo obowiązuje nadal w Europie i poza ni...

Wiedźmin

Wiedźmin "Wiedźmin" Reż. Marek Brodzki Dystr. VISION Film "Wiedźmin" Marka Brodzkiego, oparty na motywach opowiadań Andrzeja Sapkowskiego, na ekrany kin wszedł w piątek, 9 listopada 2001 r. Godzina 19:00. Chwila podekscytowania w kolejce po bilety przed leszczyński...

Władza ustawodawcza i wykonawcza

Władza ustawodawcza i wykonawcza WŁADZA WYKONAWCZA: Skład: Prezydent Rząd NAJWAŻNIEJSZE KOMPETENCJE PREZYDENTA: 1. Uprawnienia głowy państwa - reprezentowanie państwa na zewnątrz - mianowanie ambasadorw Polski i przyjmowanie nowo mianowanych ambasadorw innyc...

Arche ( początki istoty u filozofw jońskich). Porwnaj eudajmonizm rżnych filozofw

Arche ( początki istoty u filozofw jońskich). Porwnaj eudajmonizm rżnych filozofw Arche ( początki istoty u filozofw jońskich) Anaksymander zaczął używać terminu początek" (arche). Był to wyraz potoczny, ale użyty przez filozofa zmienił swe potoczne znac...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry