• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Struktury...

Nawigacja

Struktury: macierzowa, dywizjonalna, holdingowa,wirtualna, łańcuchowa - ściągaStruktury: macierzowa, dywizjonalna, holdingowa,wirtualna, łańcuchowa - ściąga
STRUTURA DYWIZJONALNA-Zalety:-jasno określony obszar uprawnień , -obciążenie naczelnego kierownictwa , -szybkość podejmowania decyzji , -łatwość koordynacji działań wewnątrzdywizjonu –struktura jest elastyczna i dostosowuje się do zmian w otoczeniu , WADY:-sztaby mogą przyjmowac role komrek linioych –konfikty miedzy dywizjonami oraz miedzy dywizionami a organizacją jako całością -niebezpieczeństwo powstania zależności miedzydywizjonami. W strukturze dywizjonalnej postrzegana jest zasada jednosci kierownictwa i specjalizacji kierowniczej.Kierownicy dywizjonw mają uprawnienia decyzyjne w zakresie funnkcji najsilniej wpływajacych na sukces ich obszaru działań.

STRUKTURA MACIERZOWA-Jest to struktura dwuwymiarrowa . W strukturze macierzowej kierownicy poszczeglnych wymiarw zajmują rownorzedną i rwnoprawną pozycje.Towarzyszy temu zjawisko dualizmu uprawnien decyzyjnych, co oznacza, że pracownicy otrzymują polecenia z dwoch roznych żrdel Dla struktury macierzowej charakterystyczna jest stosunkowo duza liczba rwnorzędnych stanowisk kierowniczych.wyposazone są one w uprawnienia ktre się krzyżują ZALETY-efektywne wykorzystanie specjalistycznej wiedzy pracownikw wwarunkach zespołowego rozwiązywania problemw – mozliwośc rownoczesnego uwzgledniania aspektw podczas rozwiazywania problemw – przejzysta jasną kordynacje – duzą elastycznosc i innowacyjnosć – znaczne skrcenie drg przepływu informacji i calego procesu decyzyjnego WADY-wysokie koszty związane z wyraznym okresleniem zakresow i uprawnień i odpowiedzialności – duzą potrzebą komunikownia się i związane z tym niebezpieczeństwo przekazywania niepotzebnych informacji – niebezpieczenstwo nieuzasadnionego komunikownia i przez to wydłuznia procesu decyzyjnego

STRUKTURA ŁAŃCUCHOWA –cechy charak. : -każdy członek zespołu należy jednocześnie do dwch zespołw.W jednym jest zwierzchnikiem , w drugim szeregowym członkiem – konstrukcja struktury jest taka że mogą być łączone ze soba łancuchowo na całym obszarze przedsiębiorstwa dzięki temu niektrzy kierownicy działąją jako organ zachodzących na siebie zespołw – przedstawiciele zespołow nizszych szcebli wchodzą w skład jednego lub nawet kilku zespołw szczebla wyzszego i wspłdzielaja podejmowaniew decyzji wiążacych także zespoły, ktrymi kierują najnizych szczeblach zarządzania

STRUKTURA HOLDINGOWA-Struktury holdingowe powstały w wyniku koncentracji kapitału lub wyodrębnienia mnijszych podmiotw gospodarczych z większej jednostki organizacyjnej.Wtstępuje tu spłka matka, ktra ma kontrole nad splkami crkami.jest także inwestorem straregicznym.Holding bedac formą koncentracji gospodarczej polegajacej na centralizacji uprawnień dotyczących alokacji kapitału i zysku sprawuje faktycznie władzę nad prawnie samodzielnymi podmoitami ktrymi z regly są społki kapitałowe.Istotna cechą jest sposb i zakres ponoszenia odpowiedzialnosci przez spolłke matke za dzialalność społek crek.Zalety: możliwość przejsciowego finansownia należace do holdingu przez wykorzystywanie środkw jednych spolek na rzecz innych- możliwość omijania ograniczen wynikajacych z ustawodastwa antymonopolowego – rozłożenie ryzyka inwestycyjnego co ozmncza , że przedsięboirstwo matka podejmując dzialalność gosp.na wysokim poziomie ryzyka wydziela samodzielny podmiot gospodarczy działający na własne ryzyko - holding zachęc ainwestorw zewnętrznych w przedsiewzięcia Rodzaje holdingu:-holding finansowy –strategiczny holding zarządzający - holding strategiczno-operacyjny

STRUKTURA WIRTUALNA-wirtualne oznazca teoretycznie możliwe do zaistnienia .Organizacja wirtualna jest dynamicznym narzędziem zarządzania, opartym na sieciach kompterowych możliwościschkorzystania z bankow informqacji takich jak intrnet.Badana organizacja wirtualna pozwala na zaprogramowanie takiego systemu zarządzania, ktry stwarzawarunki do dzielenai ryzyka , prawidłowego kształtownia kosztow infrastruktury, podnoszenie kfalifikacji i umiejętności pracownika .


Przykadowe prace

"Kordian" Juliusz Słowacki

"Kordian" Juliusz Słowacki dramat zawarty w następujących częściach: Przygotowanie: Jesteśmy świadkami fantastycznej sceny, w ktre jak w szekspirowskim Makbecie, wiedźma i szatan warzą podejrzaną strawę w czarodziejskim kotle. Na skutek magicznych zabiegw "wyczarowuj&#...

Czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności na świecie

Czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności na świecie Spis treści: 1. Wstęp………………………………………………………………………………...

Zanieczyszczenia wody.

Zanieczyszczenia wody. Czystość wody jest niewątpliwie problemem w skali światowej. W krajach rozwiniętych nie wchodzi już w rachubę nie tylko picie wody bezpośrednio z rzek, ale i jakość wody z kranu często budzi wątpliwości skażenie rzek i wd gruntowych, z...

Ania z Zielonego Wzgrza

Ania z Zielonego Wzgrza Ania Shirley urodziła się w 1866 roku w Bolingbroke w Nowej Szkocji. Jej rodzice byli nauczycielami. Ojciec dziewczynki nazywał się Walter Shirley, a matka Berta Shirley z domu Willis. Zmarli na febrę, gdy miała 3 miesiące. Bohaterka trafiła pod opiekę ...

Człowiek i jego istota na przestrzeni wiekw.

Człowiek i jego istota na przestrzeni wiekw. Świat za oknem, świat w telewizji. Świat, ktry zamiast budzić podziw, napełnia lękiem i trwogą. Gdy niepewne jest jutro... A co gorsze, kolejne afery ujawniają, że to, co było wczoraj też nie musiało tak wygląd...

Proces gospodarczy i jego uczestnicy.

Proces gospodarczy i jego uczestnicy. 1. Procesem gospodarczym nazywamy stale powtarzającą się działalność ludzką polegającą na wytwarzaniu produktw i świadczeniu usług w celu zaspokojenia potrzeb ludzkich. 2. Ogniwa procesu go...

Charakterystyka ubezpieczeń działu I i II wg klasyfikacji w ust. o działalności ubezpieczeniowej

Charakterystyka ubezpieczeń działu I i II wg klasyfikacji w ust. o działalności ubezpieczeniowej CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZEŃ DZIAŁU I I II: Dział I: Ubezpieczenia życiowe Ubezpieczenia osobowe: Ubezpieczenie osobowe może w szczeglności dotyczyć: 1) przy ubezpiec...

Motyw mieszczaństwa w literaturze na przestrzeni wiekw.

Motyw mieszczaństwa w literaturze na przestrzeni wiekw. Mieszczaństwo – mieszkańcy miast bez rodowodu szlacheckiego. W rżnych krajach rozwj mieszczaństwa zależnie od warunkw i gospodarczych przebiegał w inny sposb. Mieszczaństwo angielskie osiągnęło wysoki status...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry