• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Struktury...

Nawigacja

Struktury: macierzowa, dywizjonalna, holdingowa,wirtualna, łańcuchowa - ściągaStruktury: macierzowa, dywizjonalna, holdingowa,wirtualna, łańcuchowa - ściąga
STRUTURA DYWIZJONALNA-Zalety:-jasno określony obszar uprawnień , -obciążenie naczelnego kierownictwa , -szybkość podejmowania decyzji , -łatwość koordynacji działań wewnątrzdywizjonu –struktura jest elastyczna i dostosowuje się do zmian w otoczeniu , WADY:-sztaby mogą przyjmowac role komrek linioych –konfikty miedzy dywizjonami oraz miedzy dywizionami a organizacją jako całością -niebezpieczeństwo powstania zależności miedzydywizjonami. W strukturze dywizjonalnej postrzegana jest zasada jednosci kierownictwa i specjalizacji kierowniczej.Kierownicy dywizjonw mają uprawnienia decyzyjne w zakresie funnkcji najsilniej wpływajacych na sukces ich obszaru działań.

STRUKTURA MACIERZOWA-Jest to struktura dwuwymiarrowa . W strukturze macierzowej kierownicy poszczeglnych wymiarw zajmują rownorzedną i rwnoprawną pozycje.Towarzyszy temu zjawisko dualizmu uprawnien decyzyjnych, co oznacza, że pracownicy otrzymują polecenia z dwoch roznych żrdel Dla struktury macierzowej charakterystyczna jest stosunkowo duza liczba rwnorzędnych stanowisk kierowniczych.wyposazone są one w uprawnienia ktre się krzyżują ZALETY-efektywne wykorzystanie specjalistycznej wiedzy pracownikw wwarunkach zespołowego rozwiązywania problemw – mozliwośc rownoczesnego uwzgledniania aspektw podczas rozwiazywania problemw – przejzysta jasną kordynacje – duzą elastycznosc i innowacyjnosć – znaczne skrcenie drg przepływu informacji i calego procesu decyzyjnego WADY-wysokie koszty związane z wyraznym okresleniem zakresow i uprawnień i odpowiedzialności – duzą potrzebą komunikownia się i związane z tym niebezpieczeństwo przekazywania niepotzebnych informacji – niebezpieczenstwo nieuzasadnionego komunikownia i przez to wydłuznia procesu decyzyjnego

STRUKTURA ŁAŃCUCHOWA –cechy charak. : -każdy członek zespołu należy jednocześnie do dwch zespołw.W jednym jest zwierzchnikiem , w drugim szeregowym członkiem – konstrukcja struktury jest taka że mogą być łączone ze soba łancuchowo na całym obszarze przedsiębiorstwa dzięki temu niektrzy kierownicy działąją jako organ zachodzących na siebie zespołw – przedstawiciele zespołow nizszych szcebli wchodzą w skład jednego lub nawet kilku zespołw szczebla wyzszego i wspłdzielaja podejmowaniew decyzji wiążacych także zespoły, ktrymi kierują najnizych szczeblach zarządzania

STRUKTURA HOLDINGOWA-Struktury holdingowe powstały w wyniku koncentracji kapitału lub wyodrębnienia mnijszych podmiotw gospodarczych z większej jednostki organizacyjnej.Wtstępuje tu spłka matka, ktra ma kontrole nad splkami crkami.jest także inwestorem straregicznym.Holding bedac formą koncentracji gospodarczej polegajacej na centralizacji uprawnień dotyczących alokacji kapitału i zysku sprawuje faktycznie władzę nad prawnie samodzielnymi podmoitami ktrymi z regly są społki kapitałowe.Istotna cechą jest sposb i zakres ponoszenia odpowiedzialnosci przez spolłke matke za dzialalność społek crek.Zalety: możliwość przejsciowego finansownia należace do holdingu przez wykorzystywanie środkw jednych spolek na rzecz innych- możliwość omijania ograniczen wynikajacych z ustawodastwa antymonopolowego – rozłożenie ryzyka inwestycyjnego co ozmncza , że przedsięboirstwo matka podejmując dzialalność gosp.na wysokim poziomie ryzyka wydziela samodzielny podmiot gospodarczy działający na własne ryzyko - holding zachęc ainwestorw zewnętrznych w przedsiewzięcia Rodzaje holdingu:-holding finansowy –strategiczny holding zarządzający - holding strategiczno-operacyjny

STRUKTURA WIRTUALNA-wirtualne oznazca teoretycznie możliwe do zaistnienia .Organizacja wirtualna jest dynamicznym narzędziem zarządzania, opartym na sieciach kompterowych możliwościschkorzystania z bankow informqacji takich jak intrnet.Badana organizacja wirtualna pozwala na zaprogramowanie takiego systemu zarządzania, ktry stwarzawarunki do dzielenai ryzyka , prawidłowego kształtownia kosztow infrastruktury, podnoszenie kfalifikacji i umiejętności pracownika .


Przykadowe prace

Wydalanie i skra

Wydalanie i skra Wydalanie jest procesem polegającym na pozbywaniu się z organizmu zbędnych i szkodliwych produktw przemiany materii(metabolizm). Przemianą materii są nazywane wszystkie procesy zapewniające odbudowę tkanek, zapewnienie stałej temp oraz dostarczeniu energii. Produkty uboc...

Szintoizm-religia Japoni.

Szintoizm-religia Japoni. SZINTOIZM -nazwa pochodzi od chińskiego terminu sien tao, czyli droga bogw. Szintoizm uważany jest często raczej za kulturalną tradycję, w ktrej wyznawcy czczą kami, czyli duchy czy też bstwa obecne w każdym aspekcie natury. Sławią oni świę...

Łamanie praw człowieka w PRL-u

Łamanie praw człowieka w PRL-u W komunistycznej Polsce panował ustrj wzorowany na ZSRR. Mimo, że prawa takie jak: nietykalność osobista, wolność słowa i wyznania oraz prawo do posiadania własności prywatnej były umieszczone w konstytucji nie były przestrzegane. ...

Psychologia gospodarcza - pytania egzaminacyjne (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie)

Psychologia gospodarcza - pytania egzaminacyjne (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie) 1.Role społeczne związane z działalnością gospodarczą. Można wyrżnić 4 podstawowe role : 1) Rola konsumenta 2) Rola pracownika 3) Rola menedżera 4) Rola w&#...

Przyczyny upadku rzeczypospolitej w XVIII w

Przyczyny upadku rzeczypospolitej w XVIII w Rzeczpospolita zaczęła upadać już wiele lat przed XVIII w. kiedy zmarł Zygmunt August. Ostatni krl z dynastii Jagiellonw. W XVIII wieku największe straty dla Polski, przyniosły rządy dynastii saskich Wettinw. Unia personalna Saksonii z Rze...

Zrżnicowanie cen monopoli

Zrżnicowanie cen monopoli Zrżnicowanie cen monopoli Monopol jest określany jako sytuacja, w ktrej cały rynek danego wyrobu jest kontrolowany przez jednego producenta- sprzedawcę, ktry samodzielnie zaspokaja potrzeby nabywcw. Założenia modelowe: • Na rynku istnieje jedna firma, kt...

Motyw śmierci w literaturze w średniowieczu i baroku. Omw zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstw

Motyw śmierci w literaturze w średniowieczu i baroku. Omw zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstw 1) a)Śmierć jest stanem, w ktrym organizm zatraca kontakt ze światem zewnętrznym Dla niektrych koniec cielesności stanowi pewnego rodzaju pocieszenie, ale dla wi...

Choroby układu pokarmowego. Zasady odżywiania.

Choroby układu pokarmowego. Zasady odżywiania. CHOROBY UKŁADU POKARMOWEGO Wiele osb cierpi z powodu blu brzucha. Objawia się on z bardzo rżnych przyczyn: jedzenie zepsutego lub przeterminowanego pokarmu; niewłaściwa kolejność zjedzonych produktw; szybkie jedz...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry