• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Struktury...

Nawigacja

Struktury: macierzowa, dywizjonalna, holdingowa,wirtualna, łańcuchowa - ściągaStruktury: macierzowa, dywizjonalna, holdingowa,wirtualna, łańcuchowa - ściąga
STRUTURA DYWIZJONALNA-Zalety:-jasno określony obszar uprawnień , -obciążenie naczelnego kierownictwa , -szybkość podejmowania decyzji , -łatwość koordynacji działań wewnątrzdywizjonu –struktura jest elastyczna i dostosowuje się do zmian w otoczeniu , WADY:-sztaby mogą przyjmowac role komrek linioych –konfikty miedzy dywizjonami oraz miedzy dywizionami a organizacją jako całością -niebezpieczeństwo powstania zależności miedzydywizjonami. W strukturze dywizjonalnej postrzegana jest zasada jednosci kierownictwa i specjalizacji kierowniczej.Kierownicy dywizjonw mają uprawnienia decyzyjne w zakresie funnkcji najsilniej wpływajacych na sukces ich obszaru działań.

STRUKTURA MACIERZOWA-Jest to struktura dwuwymiarrowa . W strukturze macierzowej kierownicy poszczeglnych wymiarw zajmują rownorzedną i rwnoprawną pozycje.Towarzyszy temu zjawisko dualizmu uprawnien decyzyjnych, co oznacza, że pracownicy otrzymują polecenia z dwoch roznych żrdel Dla struktury macierzowej charakterystyczna jest stosunkowo duza liczba rwnorzędnych stanowisk kierowniczych.wyposazone są one w uprawnienia ktre się krzyżują ZALETY-efektywne wykorzystanie specjalistycznej wiedzy pracownikw wwarunkach zespołowego rozwiązywania problemw – mozliwośc rownoczesnego uwzgledniania aspektw podczas rozwiazywania problemw – przejzysta jasną kordynacje – duzą elastycznosc i innowacyjnosć – znaczne skrcenie drg przepływu informacji i calego procesu decyzyjnego WADY-wysokie koszty związane z wyraznym okresleniem zakresow i uprawnień i odpowiedzialności – duzą potrzebą komunikownia się i związane z tym niebezpieczeństwo przekazywania niepotzebnych informacji – niebezpieczenstwo nieuzasadnionego komunikownia i przez to wydłuznia procesu decyzyjnego

STRUKTURA ŁAŃCUCHOWA –cechy charak. : -każdy członek zespołu należy jednocześnie do dwch zespołw.W jednym jest zwierzchnikiem , w drugim szeregowym członkiem – konstrukcja struktury jest taka że mogą być łączone ze soba łancuchowo na całym obszarze przedsiębiorstwa dzięki temu niektrzy kierownicy działąją jako organ zachodzących na siebie zespołw – przedstawiciele zespołow nizszych szcebli wchodzą w skład jednego lub nawet kilku zespołw szczebla wyzszego i wspłdzielaja podejmowaniew decyzji wiążacych także zespoły, ktrymi kierują najnizych szczeblach zarządzania

STRUKTURA HOLDINGOWA-Struktury holdingowe powstały w wyniku koncentracji kapitału lub wyodrębnienia mnijszych podmiotw gospodarczych z większej jednostki organizacyjnej.Wtstępuje tu spłka matka, ktra ma kontrole nad splkami crkami.jest także inwestorem straregicznym.Holding bedac formą koncentracji gospodarczej polegajacej na centralizacji uprawnień dotyczących alokacji kapitału i zysku sprawuje faktycznie władzę nad prawnie samodzielnymi podmoitami ktrymi z regly są społki kapitałowe.Istotna cechą jest sposb i zakres ponoszenia odpowiedzialnosci przez spolłke matke za dzialalność społek crek.Zalety: możliwość przejsciowego finansownia należace do holdingu przez wykorzystywanie środkw jednych spolek na rzecz innych- możliwość omijania ograniczen wynikajacych z ustawodastwa antymonopolowego – rozłożenie ryzyka inwestycyjnego co ozmncza , że przedsięboirstwo matka podejmując dzialalność gosp.na wysokim poziomie ryzyka wydziela samodzielny podmiot gospodarczy działający na własne ryzyko - holding zachęc ainwestorw zewnętrznych w przedsiewzięcia Rodzaje holdingu:-holding finansowy –strategiczny holding zarządzający - holding strategiczno-operacyjny

STRUKTURA WIRTUALNA-wirtualne oznazca teoretycznie możliwe do zaistnienia .Organizacja wirtualna jest dynamicznym narzędziem zarządzania, opartym na sieciach kompterowych możliwościschkorzystania z bankow informqacji takich jak intrnet.Badana organizacja wirtualna pozwala na zaprogramowanie takiego systemu zarządzania, ktry stwarzawarunki do dzielenai ryzyka , prawidłowego kształtownia kosztow infrastruktury, podnoszenie kfalifikacji i umiejętności pracownika .


Przykadowe prace

Subkultury młodzieżowe.

Subkultury młodzieżowe. Chuligaństwo. Przestępczość o charakterze chuligańskim znana jest od ponad 100 lat. Należy jednak nadmienić, że w swej obecnej postaci stanowi jeden z najpoważniejszych problemw w skali światowej. Do głwnych przyczyn chuliga ...

Najczęstsze przyczyny wypadkw w szkole. Jak im zapobiegać?

Najczęstsze przyczyny wypadkw w szkole. Jak im zapobiegać? Ograniczając i likwidując zagrożenia w szkole należy zwrcić uwagę na bardzo ciekawe zjawisko. Otż im doskonalsza staje się strona techniczna i lepiej kształtują się czynniki natury organizacyjnej sz...

Biografia Sofoklesa

Biografia Sofoklesa Sofokles - biografia, twrczość Sofokles to obok Ajschylosa i Eurypidesa największy tragik starożytnej Grecji. Urodzony w 495 roku p.n.e. w Attyce w bogatej rodzinie kupieckiej. W wieku 16 lat wybrany do chru chłopcw opiewającego zwyciestwo pod Salaminą. By&#...

Shintoizm

Shintoizm Shinto jest religią bez świętych pism, systemu etycznego, teologii. Nie jest świętą księgą najstarsza kronika Japonii zatytułowana Kojiki, ani tym bardziej następna, napisana po chińsku Nihongi. Oba teksty są w zasadzie księgami historycznymi pisanymi na...

Życie i poglądy Alana Mathisona Turinga

Życie i poglądy Alana Mathisona Turinga (Wersja z przypisami w załączniku) Życie i poglądy Alana Mathisona Turinga Alan Turing urodził się 23 czerwca 1912 r. jako potomek Juliusa i Ethel Turingw. Turingowie, byli rodem szlacheckim, choć nie posiadali wielkiego majątku. O...

Porwnanie "Laury i filona" w wersji Karpińskiego i Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej

Porwnanie "Laury i filona" w wersji Karpińskiego i Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej Sielanka to utwr poetycki, przedstawiający w sposb wyidealizowany uroki życia wiejskiego; to obraz idylliczny, przedstawiający beztroskie, spokojne, pogodne, wręcz naiwne życie i niczym nie zmąconą mi ...

Romantyzm jako epoka

Romantyzm jako epoka ROMANTYZM Romantyzm europejski powstał w latach dziewięćdziesiątych XVIII wieku i trwał do lat czterdziestych wieku XIX. W Polsce granice epoki wyznaczają: rok 1822 – data wydania “Ballad i romansw Adama Mickiewicza oraz 1863 – data wybuchu powstan...

Czy cel może uświecać środki? - omw temat na podstawie czynw Konrada Wallenroda i własnych refleksji.

Czy cel może uświecać środki? - omw temat na podstawie czynw Konrada Wallenroda i własnych refleksji. Czy cel może uświęcać środki? Machiavelli formuując obiegowa już tezę nie przypuszczał chyba, jak wiele nadużyć i podłości zostanie uspr...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry