• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Struktury...

Nawigacja

Struktury: macierzowa, dywizjonalna, holdingowa,wirtualna, łańcuchowa - ściągaStruktury: macierzowa, dywizjonalna, holdingowa,wirtualna, łańcuchowa - ściąga
STRUTURA DYWIZJONALNA-Zalety:-jasno określony obszar uprawnień , -obciążenie naczelnego kierownictwa , -szybkość podejmowania decyzji , -łatwość koordynacji działań wewnątrzdywizjonu –struktura jest elastyczna i dostosowuje się do zmian w otoczeniu , WADY:-sztaby mogą przyjmowac role komrek linioych –konfikty miedzy dywizjonami oraz miedzy dywizionami a organizacją jako całością -niebezpieczeństwo powstania zależności miedzydywizjonami. W strukturze dywizjonalnej postrzegana jest zasada jednosci kierownictwa i specjalizacji kierowniczej.Kierownicy dywizjonw mają uprawnienia decyzyjne w zakresie funnkcji najsilniej wpływajacych na sukces ich obszaru działań.

STRUKTURA MACIERZOWA-Jest to struktura dwuwymiarrowa . W strukturze macierzowej kierownicy poszczeglnych wymiarw zajmują rownorzedną i rwnoprawną pozycje.Towarzyszy temu zjawisko dualizmu uprawnien decyzyjnych, co oznacza, że pracownicy otrzymują polecenia z dwoch roznych żrdel Dla struktury macierzowej charakterystyczna jest stosunkowo duza liczba rwnorzędnych stanowisk kierowniczych.wyposazone są one w uprawnienia ktre się krzyżują ZALETY-efektywne wykorzystanie specjalistycznej wiedzy pracownikw wwarunkach zespołowego rozwiązywania problemw – mozliwośc rownoczesnego uwzgledniania aspektw podczas rozwiazywania problemw – przejzysta jasną kordynacje – duzą elastycznosc i innowacyjnosć – znaczne skrcenie drg przepływu informacji i calego procesu decyzyjnego WADY-wysokie koszty związane z wyraznym okresleniem zakresow i uprawnień i odpowiedzialności – duzą potrzebą komunikownia się i związane z tym niebezpieczeństwo przekazywania niepotzebnych informacji – niebezpieczenstwo nieuzasadnionego komunikownia i przez to wydłuznia procesu decyzyjnego

STRUKTURA ŁAŃCUCHOWA –cechy charak. : -każdy członek zespołu należy jednocześnie do dwch zespołw.W jednym jest zwierzchnikiem , w drugim szeregowym członkiem – konstrukcja struktury jest taka że mogą być łączone ze soba łancuchowo na całym obszarze przedsiębiorstwa dzięki temu niektrzy kierownicy działąją jako organ zachodzących na siebie zespołw – przedstawiciele zespołow nizszych szcebli wchodzą w skład jednego lub nawet kilku zespołw szczebla wyzszego i wspłdzielaja podejmowaniew decyzji wiążacych także zespoły, ktrymi kierują najnizych szczeblach zarządzania

STRUKTURA HOLDINGOWA-Struktury holdingowe powstały w wyniku koncentracji kapitału lub wyodrębnienia mnijszych podmiotw gospodarczych z większej jednostki organizacyjnej.Wtstępuje tu spłka matka, ktra ma kontrole nad splkami crkami.jest także inwestorem straregicznym.Holding bedac formą koncentracji gospodarczej polegajacej na centralizacji uprawnień dotyczących alokacji kapitału i zysku sprawuje faktycznie władzę nad prawnie samodzielnymi podmoitami ktrymi z regly są społki kapitałowe.Istotna cechą jest sposb i zakres ponoszenia odpowiedzialnosci przez spolłke matke za dzialalność społek crek.Zalety: możliwość przejsciowego finansownia należace do holdingu przez wykorzystywanie środkw jednych spolek na rzecz innych- możliwość omijania ograniczen wynikajacych z ustawodastwa antymonopolowego – rozłożenie ryzyka inwestycyjnego co ozmncza , że przedsięboirstwo matka podejmując dzialalność gosp.na wysokim poziomie ryzyka wydziela samodzielny podmiot gospodarczy działający na własne ryzyko - holding zachęc ainwestorw zewnętrznych w przedsiewzięcia Rodzaje holdingu:-holding finansowy –strategiczny holding zarządzający - holding strategiczno-operacyjny

STRUKTURA WIRTUALNA-wirtualne oznazca teoretycznie możliwe do zaistnienia .Organizacja wirtualna jest dynamicznym narzędziem zarządzania, opartym na sieciach kompterowych możliwościschkorzystania z bankow informqacji takich jak intrnet.Badana organizacja wirtualna pozwala na zaprogramowanie takiego systemu zarządzania, ktry stwarzawarunki do dzielenai ryzyka , prawidłowego kształtownia kosztow infrastruktury, podnoszenie kfalifikacji i umiejętności pracownika .


Przykadowe prace

Prosty kalkulator w Delphi

Prosty kalkulator w Delphi Napisanie prostego kalkulatora w Delphi nie jest rzeczą trudną. Powinien sobie z nią poradzić nawet początkujący programista. Tak więc wrzucamy na formę: 2 komponenty Edit 1 Button 22 etykiety (Label) Rozmieszczamy je w następują...

Obrabiarki skrawające do metali

Obrabiarki skrawające do metali OBRABIARKĄ – nazywa się maszynę do kształtowania przedmiotw z rżnych materiałw konstrukcyjnych za pomocą zamocowanych w niej narzędzi. W zależności od metody kształtowania przedmiotw na obrabiarce rozrżnia się obrabia...

Rola lektur w kształtowaniu osobowości bohaterw literackich w literaturze polskiej XIX i XX wieku (w załączniku treść prezentacji)

Rola lektur w kształtowaniu osobowości bohaterw literackich w literaturze polskiej XIX i XX wieku (w załączniku treść prezentacji) TEMAT PREZENTACJI: Rola lektur w kształtowaniu osobowości bohaterw literackich – porwnaj rżne ujęcia tego tematu w literaturze polskiej...

Spis wszystkich książek i autorw do matury

Spis wszystkich książek i autorw do matury ANTYK -Biblia(Ksiega Rodzaju, Ksiega Psalmow, Ksiega Koheleta, Ksiega Hioba, Piesn nad piesniami, Hymn do milosci, przypowiesci o synu marnotrawnym, o siewcy, o milosiernym samarytaninie, o dobrej i zlej budowli, Apokalipsa sw. Jana) -Mitologia(Prometeusz, Dedal i Ikar...

Moralność a prawo – rżnice, podobieństwa, sprzeczności.

Moralność a prawo – rżnice, podobieństwa, sprzeczności. Czy dorosły człowiek XX wieku może przyjąć i uznać za swj system moralny? A co jeśli musi to powiązać z obowiązującym prawem? Zacznijmy, więc od początku, podstawowe...

Oświecenie w Polsce.

Oświecenie w Polsce. W Polsce oświecenie zaczęło się około roku 1740, kiedy to założono Collegium Nobilum. Właściwy rozwj przypada na lata 1764-1795. W 1747 roku Załuscy założyli bibliotekę publiczną. W 1749 Stanisław Leszczyńsk...

Mała ściaga na sprawdzian z ekonomi z twierdzeń

Mała ściaga na sprawdzian z ekonomi z twierdzeń depozty-lokata pieniężna e-bank-bank wirtualny istniejący tylko w Internecie kapitał-środki rzeczowe (k.rzeczowy)lub pieniądze (k.finansowy),przeznaczone na przyszłe potrzeby, kapitał powinien być inwestowany aby przyno...

Jak poradzic sobie w szkole?

Jak poradzic sobie w szkole? Takie pytanie stawia sobie wielu młodych ludzi. Najpierw trzeba zrozumieć czemu ma służyć nauka w tej szkole. Szkoła podstawowa i gimnazjum ma na celu przekazanie nam oglnej wiedzy ze wszystkich dziedzin naukowych. Liceum oglnokształcące powinno spe&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry