• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Subwencj...

Nawigacja

Subwencja oglna dla jednostek samorządu terytorialnegoSubwencja oglna dla jednostek samorządu terytorialnego
Spis treści:1. Wstęp 3

2. Subwencja oglna - charakterystyka i rodzaje 3

3. Subwencja wyrwnawcza 5

4. Subwencja rwnoważąca 7

5. Część regionalna subwencji oglnej 12

6. Część oświatowa subwencji oglnej 16

7. Wpłaty na rzecz zwiększenia subwencji oglnej 18

8. Podsumowanie 19

9. Bibliografia 211. WstępSubwencja (łac. subventio - zapomoga) zgodnie z definicją jest to nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana najczęściej przez państwo jego podmiotom (np. jednostkom samorządu terytorialnego, ale także partiom politycznym) dla poparcia ich działalności. Powyższe wynika z konieczności zrwnoważenia w pewnym stopniu poziomu dochodw poszczeglnych gmin, powiatw i wojewdztw. Zrżnicowanie dochodowe poszczeglnych samorządw jest bardzo duże, a zadania nałożone przez ustawy na poszczeglne rodzaje samorządw są podobne, należy więc budować odpowiednie systemy, służące wyrwnaniu możliwości finansowych pomiędzy silnymi w dochody podatkowe samorządami a tymi słabszymi finansowo. To zdanie przypisano właśnie subwencji oglnej, ktra jest tematem niniejszej pracy.2. Subwencja oglna - charakterystyka i rodzajeSubwencja oglna jest źrdłem dochodw samorządu gminnego określonym ustawami. Subwencja jest z jednej strony źrdłem dochodu samorządw samorządw, z drugiej strony jest to także ustawowo określone świadczenie pieniężne Skarbu Państwa na rzecz poszczeglnych samorządw. Świadczenie to ma charakter oglny, bezzwrotny (co nie wyklucza zwrotu nienależnie pobranej subwencji), nieodpłatny, przymusowy. Uzyskanie subwencji zależy jednak od spełnienia określonych ustawowo warunkw.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w art. 7 wprowadza wewnętrzny podział subwencji oglnej na część oświatową, wyrwnawczą, rwnoważącą (dla gmin i powiatw) oraz regionalną (dla wojewdztw). W świetle zapisw ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część wyrwnawczą subwencji oglnej dla gmin, powiatw jak i wojewdztw stanowi suma kwoty podstawowej oraz kwoty uzupełniającej. Natomiast część rwnoważącą subwencji oglnej dla gmin i powiatw ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin (art. 29 ustawy) i powiatw (art. 30 ustawy) oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrwnawczej subwencji oglnej. Część regionalna subwencji oglnej dla wojewdztw ustalana jest w wysokości łącznej kwoty wpłat wojewdztw (art. 31 ustawy). Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego subwencja oglna przysługuje wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego, jednak nie każdej w rwnym stopniu, nie wszystkie gminy mają prawo do subwencji uzupełniającej (art. 20 ust. 9 ustawy). Podstawowe znaczenie w zakresie gwarancji konstytucyjnych ma art.


Przykadowe prace

Wszechswiat i gwiazdy

Wszechswiat i gwiazdy Od niepamiętnych czasw ludzie obserwowali gwieździste niebo. Gwiazdy kojarzą się bowiem z czymś odległym i nieosiągalnym, a zarazem pięknym. Są niczym widoczny symbol marzeń. Rzadko jednak ci co podziwiają nocny firmament zdają sobie sprawę,...

Formanty słowotwrcze

Formanty słowotwrcze 1. W języku polskim mamy bardzo wiele żywotnych przyrostkw i przedrostkw słowotwrczych. Tworzymy za ich pomocą: - nowe znaczeniowo wyrazy - nazwy zawodw - nowe części mowy - oznaczenia częstotliwości położenia, relacji między...

Adam Mickiewicz – Droga nad przepaścią w Czufut-Kale, analiza i interpretacja.

Adam Mickiewicz – Droga nad przepaścią w Czufut-Kale, analiza i interpretacja. Utwr Adama Mickiewicza jest liryką pośrednią, sytuacyjną dialogu, w ktrym występuje dwch bohaterw: Pielgrzym oraz Mirza. Pielgrzym, w kreacji ktrego wykorzystano motyw homo viator, jest zafascynowany niezn...

Bogowie egiptu

Bogowie egiptu To wybrani bogowie, ktrych kult promieniował na wiele miast, dynastii i koncepcji teologicznych (lista nie jest oczywiście wyczerpująca). Praktycznie każdy z niżej wymienionych bogw mgł być, w przekonaniu jego czciciela, stwrcą świata i źrdłem istnienia i...

SZKOLNICTWO W ŚREDNIOWIECZU

SZKOLNICTWO W ŚREDNIOWIECZU 1. ORGANIZACJA WYCHOWANIA I SZKOLNICTWA W ŚREDNIOWIECZU Chrześcijańskie średniowiecze wyszło z kultury antycznej, ale ze względu na jej pogański charakter nie mogło jej popierać ani też z niej korzystać. Kościł mimo pier...

Zagospodarowanie turystyczne Ustronia

Zagospodarowanie turystyczne Ustronia Lokalizacja i krtka historia miasta: Ustroń to jedna z najbardziej znanych miejscowości wypoczynkowych Beskidu Śląskiego, malowniczo położona w dolinie Wisły, pomiędzy grzbietem grskim Wielkiej i Małej Czantorii a masywem Rwnicy. Ustro...

Są dwa szczęścia: Jedno małe – być szczęśliwym! Drugie duże - uszczęśliwiać innych!

Są dwa szczęścia: Jedno małe – być szczęśliwym! Drugie duże - uszczęśliwiać innych! Rozpoczynając rozważania na temat źrdeł szczęścia, należy się zastanowić, czym dokładnie ono jest. O ile istnieje niezliczona ilo"...

Szwajcaria. samorzad terytorialny (krotko)

Szwajcaria. samorzad terytorialny (krotko) Szwajcaria jest państwem federalnym składającym się z 23 kantonw (w tym 3 kantony to płkantony) Składa się z 1)federacja – administracja na szczeblu rządowym 2)kantony – posiadają konstytucje, wł ustawodawcz...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry