• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: System ub...

Nawigacja

System ubezpieczeń społecznychSystem ubezpieczeń społecznych
Ustawa z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr137) dotyczy pracownikw w szerokim tego słowa znaczeniu oraz innych osb, np. prowadzących poza rolniczą działalność gospodarczą.

Ubezpieczenia społeczne obejmują:

- ubezpieczenie emerytalne, polegające na dożywotniej miesięcznej wypłacie pieniędzy dla osb, ktre osiągnęły wiek emerytalny (dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn 65 lat),

- ubezpieczenie rentowe, polegające na wypłacie pieniężnej dla osb z tytułu nie zdolności do pracy, ich szkolenia i pielęgnacji oraz dla rodziny zmarłych ubezpieczonych,

- ubezpieczenie chorobowe, polegające na wypłacie zasiłkw w razie choroby i wynagrodzeń za urlop macierzyński,

- ubezpieczenie wypadkowe, polegające na wypłacie odszkodowań i zasiłkw z tytułu wypadkw przy pracy i chorb zawodowych.

Ubezpieczeniami społecznymi z wszystkich przysługujących tytułw podlega się od dnia nawiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego albo nabycia prawa z innych przyczyn do dnia ich ustania, na podstawie zgłoszenia. Zgłoszeń dokonuje tzw. płatnicy składek ubezpieczeniowych, ktrymi są pracodawcy w stosunku do szeroko pojętych pracownikw i ubezpieczony zobowiązany do opłacenia składek na własne ubezpieczenia społeczne (osoba prowadząca działalność gospodarczą).

Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne wynoszą:

- 19,52% podstawy wymiaru na ubezpieczenia emerytalne,

- 13% podstawy wymiaru na ubezpieczenie rentowe,

- 2,45% podstawy wymiaru na ubezpieczenia chorobowe,

- od 0,40% do 8,12% podstawy wymiaru na ubezpieczenie wypadkowe.

W latach 1999 i 2000 wszystkich płatnikw obowiązuje jednakowa stopa procentowa na ubezpieczenie wypadkowe przyjęte na poziomie 1,62% podstawy wymiaru.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych ustala następujące zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne:

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansują z własnych środkw w rwnych częściach ubezpieczeni i płatnicy składek,

- składki na ubezpieczenie chorobowe finansują z własnych środkw ubezpieczeni,

- składki na ubezpieczenie wypadkowe finansują z własnych środkw płatnicy składek.

Ponieważ osoby prowadzące działalność gospodarczą są rwnocześnie płatnikami i ubezpieczonymi, finansują oczywiście w całości, z własnych środkw składki na ubezpieczenia społeczne.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi głwnie przychd ubezpieczonego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych. Dla pracownikw, w szerokim tego słowie znaczeniu, jest to wynagrodzenie (płaca uposażenie).

Do obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ich potrącania z przychodw ubezpieczonych, rozliczanie oraz opłacania należnych za każdy miesiąc w ustalonym terminie zobowiązany jest płatnik składek. Jest on rwnież zobowiązany do obliczania i rozliczania należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%, z ktrego wypłaca się zasiłki dla bezrobotnych i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,08% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, z ktrego wypłaca się minimalnie (gwarantowane przez prawo) świadczenia pracownikom, jeżeli pracodawca jest niewypłacalny.

Nowy system emerytalny zakłada, że dochody na starość (emerytura) będą pochodziły z trzech źrdeł, stanowiących filary systemu:

- pierwszy filar – to emerytura minimalna, wypłacana jak dotychczas przez ZUS, finansowana z kapitału emerytalnego,

- drugi filar – to emerytura z otwartych prywatnych funduszy emerytalnych, ktre powstają z części składek na ubezpieczenie emerytalne, gromadzone na indywidualnych kontach ubezpieczonych, korzystnie i bezpiecznie lokowane w rżnych funduszach inwestycyjnych,

- trzeci filar – to emerytura z dobrowolnych składek, wynikająca z zakładowych i branżowych pracowniczych programw emerytalnych, organizowanych przez pracodawcw, lokowanych w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych lub z dobrowolnych ubezpieczeń osobowych.

Środki na emerytury w pierwszym i drugim filarze powstają z obowiązujących składek na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 19,52% podstawy wymiaru, odprowadzanej przez płatnikw do ZUS na indywidualne konta ubezpieczonych. Część tej składki wynosząca 7,3% podstawy wymiaru, odprowadzana jest przez ZUS do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego. Te dwa filary są obowiązkowe dla wszystkich objętym ubezpieczeniem emerytalnym urodzonych po 31 grudnia 1968 r. urodzenie po 31 grudnia 1948 r., a przez 1 stycznia 1069r. Mogą na swj wniosek przystąpić do nowego systemu emerytalnego lub pozostać w starym systemie. Ubezpieczeni urodzeni przed 1 stycznia 149r. są objęci starym systemem emerytalnym.

Jeśli ubezpieczony uzna, że emerytura z ZUS-u i funduszu emerytalnego jest za niska, może oszczędzać dodatkowo w towarzystwach i zakładach ubezpieczeniowych (trzeci filar).

Płatnicy składek (Szczeglnie pracodawcy) mają istotny wpływ na funkcjonowanie całego systemu. Do ich obowiązkw bowiem należą zgłoszenia ubezpieczenia, obliczanie, potrącanie z dochodw ubezpieczonych, rozliczanie i opłacanie należnych składek, a także wypłacanie należnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego (zasiłki chorobowe, wynagrodzenia za urlopy macierzyńskie, zasiłki rodzinne). Realizując zadania, składają oni w ZUS-ie na jednolitych drukach m.in. deklaracje rozliczeniowe, składane miesięcznie, zawierające rozliczenia obliczonych składek na poszczeglne fundusze ubezpieczeniowe i kwoty wypłaconych świadczeń ubezpieczeniowych.


Przykadowe prace

Zygmunt Stary i rys rozwoju kultury, za czasw jego panowania.

Zygmunt Stary i rys rozwoju kultury, za czasw jego panowania. Zygmunt Stary był jednym z krlw Polski, żył w latach 1467 do 1548r. Był najmłodszym synem Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Był wielkim księciem litewskim i krlem Polski od 1506 roku. Prowadził w...

Rola etyki we wspłczesnym świecie.

Rola etyki we wspłczesnym świecie. ROLA ETYKI WE WSPŁCZESNYM ŚWIECIE. 1. Wstęp. Wielokrotnie w życiu zadajemy sobie pytanie: jak się zachować, jak godnie postępować? Tym właśnie zajmuje się dziedzina nauki zwana etyką. Nie można dokładn...

karykatura znanej osoby

karykatura znanej osoby Pan Tadeusz jest niezwykle utalentowanym przezenterem i prowadzącym program telewizyjny. Znamy go najlepiej z cotygodniowego cyklu ambitnych krtkometrażowych filmw dokumentalnych pt. "Śmiechu warte". Program zajmuje się tematyką blu i cierpienia jednostek w dzisiejszym społ...

Zrb zakupy na tarhu warzywnym

Zrb zakupy na tarhu warzywnym Zrb zakupy na targu warzywnym. Legumes: Une betterave – burak Un chou –kapusta Une carotte –marchew Un cleri –seler Un concombre –ogrek Un poireau –por Une laitue –sałata Un poivron –papryka Un pinard –s...

Rżne ujęcia bogw na przestrzeni epok

Rżne ujęcia bogw na przestrzeni epok Wiara zawsze odgrywała bardzo istotną role w życiu ludzi, dlatego też na przestrzeni lat powstawało wiele koncepcji boga , ktre były bardzo rżnorodne. Zmieniały się one wraz z pojawianiem się kolejnych filozofw i następo...

Torfowisko, rodzaje

Torfowisko, rodzaje Torfowisko Jest to błotne zbiorowisko roślinne, występujące przeważnie w klimacie umiarkowanym i chłodnym, ktre dostarcza torfu. Powstaje w wyniku ciągłego osadzania się osadw na dnie jeziora i zarastania brzegw zbiornika. Zmieniają się wtedy wa...

Konstytucja Stanw Zjednoczonych - 1787 r.

Konstytucja Stanw Zjednoczonych - 1787 r. Konstytucja Stanw Zjednoczonych, ustawa zasadnicza regulująca podstawy ustroju społeczno-politycznego. Stanw Zjednoczonych, uchwalona 17 IX 1787; pierwsza w świecie i najstarsza obowiązująca konstytucja, wyrosła z oświecenia. Wiary w umow...

"Medaliony" i "Inny świat" notatka z lekcji.

"Medaliony" i "Inny świat" notatka z lekcji. Medaliony 1,Interpretacja Każde opowiadanie jest Medalionem- wspomnieniem, upamiętnieniem mortylogi ofiar a jednocześnie przestrogą dla przyszłych pokoleń. 2. Motto utworu brzmi ludzie ludziom zgotowali ten los autork...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry