• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: System ub...

Nawigacja

System ubezpieczeń społecznychSystem ubezpieczeń społecznych
Ustawa z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr137) dotyczy pracownikw w szerokim tego słowa znaczeniu oraz innych osb, np. prowadzących poza rolniczą działalność gospodarczą.

Ubezpieczenia społeczne obejmują:

- ubezpieczenie emerytalne, polegające na dożywotniej miesięcznej wypłacie pieniędzy dla osb, ktre osiągnęły wiek emerytalny (dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn 65 lat),

- ubezpieczenie rentowe, polegające na wypłacie pieniężnej dla osb z tytułu nie zdolności do pracy, ich szkolenia i pielęgnacji oraz dla rodziny zmarłych ubezpieczonych,

- ubezpieczenie chorobowe, polegające na wypłacie zasiłkw w razie choroby i wynagrodzeń za urlop macierzyński,

- ubezpieczenie wypadkowe, polegające na wypłacie odszkodowań i zasiłkw z tytułu wypadkw przy pracy i chorb zawodowych.

Ubezpieczeniami społecznymi z wszystkich przysługujących tytułw podlega się od dnia nawiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego albo nabycia prawa z innych przyczyn do dnia ich ustania, na podstawie zgłoszenia. Zgłoszeń dokonuje tzw. płatnicy składek ubezpieczeniowych, ktrymi są pracodawcy w stosunku do szeroko pojętych pracownikw i ubezpieczony zobowiązany do opłacenia składek na własne ubezpieczenia społeczne (osoba prowadząca działalność gospodarczą).

Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne wynoszą:

- 19,52% podstawy wymiaru na ubezpieczenia emerytalne,

- 13% podstawy wymiaru na ubezpieczenie rentowe,

- 2,45% podstawy wymiaru na ubezpieczenia chorobowe,

- od 0,40% do 8,12% podstawy wymiaru na ubezpieczenie wypadkowe.

W latach 1999 i 2000 wszystkich płatnikw obowiązuje jednakowa stopa procentowa na ubezpieczenie wypadkowe przyjęte na poziomie 1,62% podstawy wymiaru.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych ustala następujące zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne:

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansują z własnych środkw w rwnych częściach ubezpieczeni i płatnicy składek,

- składki na ubezpieczenie chorobowe finansują z własnych środkw ubezpieczeni,

- składki na ubezpieczenie wypadkowe finansują z własnych środkw płatnicy składek.

Ponieważ osoby prowadzące działalność gospodarczą są rwnocześnie płatnikami i ubezpieczonymi, finansują oczywiście w całości, z własnych środkw składki na ubezpieczenia społeczne.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi głwnie przychd ubezpieczonego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych. Dla pracownikw, w szerokim tego słowie znaczeniu, jest to wynagrodzenie (płaca uposażenie).

Do obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ich potrącania z przychodw ubezpieczonych, rozliczanie oraz opłacania należnych za każdy miesiąc w ustalonym terminie zobowiązany jest płatnik składek. Jest on rwnież zobowiązany do obliczania i rozliczania należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%, z ktrego wypłaca się zasiłki dla bezrobotnych i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,08% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, z ktrego wypłaca się minimalnie (gwarantowane przez prawo) świadczenia pracownikom, jeżeli pracodawca jest niewypłacalny.

Nowy system emerytalny zakłada, że dochody na starość (emerytura) będą pochodziły z trzech źrdeł, stanowiących filary systemu:

- pierwszy filar – to emerytura minimalna, wypłacana jak dotychczas przez ZUS, finansowana z kapitału emerytalnego,

- drugi filar – to emerytura z otwartych prywatnych funduszy emerytalnych, ktre powstają z części składek na ubezpieczenie emerytalne, gromadzone na indywidualnych kontach ubezpieczonych, korzystnie i bezpiecznie lokowane w rżnych funduszach inwestycyjnych,

- trzeci filar – to emerytura z dobrowolnych składek, wynikająca z zakładowych i branżowych pracowniczych programw emerytalnych, organizowanych przez pracodawcw, lokowanych w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych lub z dobrowolnych ubezpieczeń osobowych.

Środki na emerytury w pierwszym i drugim filarze powstają z obowiązujących składek na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 19,52% podstawy wymiaru, odprowadzanej przez płatnikw do ZUS na indywidualne konta ubezpieczonych. Część tej składki wynosząca 7,3% podstawy wymiaru, odprowadzana jest przez ZUS do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego. Te dwa filary są obowiązkowe dla wszystkich objętym ubezpieczeniem emerytalnym urodzonych po 31 grudnia 1968 r. urodzenie po 31 grudnia 1948 r., a przez 1 stycznia 1069r. Mogą na swj wniosek przystąpić do nowego systemu emerytalnego lub pozostać w starym systemie. Ubezpieczeni urodzeni przed 1 stycznia 149r. są objęci starym systemem emerytalnym.

Jeśli ubezpieczony uzna, że emerytura z ZUS-u i funduszu emerytalnego jest za niska, może oszczędzać dodatkowo w towarzystwach i zakładach ubezpieczeniowych (trzeci filar).

Płatnicy składek (Szczeglnie pracodawcy) mają istotny wpływ na funkcjonowanie całego systemu. Do ich obowiązkw bowiem należą zgłoszenia ubezpieczenia, obliczanie, potrącanie z dochodw ubezpieczonych, rozliczanie i opłacanie należnych składek, a także wypłacanie należnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego (zasiłki chorobowe, wynagrodzenia za urlopy macierzyńskie, zasiłki rodzinne). Realizując zadania, składają oni w ZUS-ie na jednolitych drukach m.in. deklaracje rozliczeniowe, składane miesięcznie, zawierające rozliczenia obliczonych składek na poszczeglne fundusze ubezpieczeniowe i kwoty wypłaconych świadczeń ubezpieczeniowych.


Przykadowe prace

Der Krieg ist ein Meister aus Deutschland“... – das Gedchtnis der jdischen Opfer an den Holocaust im Gedicht von Paul Celan.

Der Krieg ist ein Meister aus Deutschland“... – das Gedchtnis der jdischen Opfer an den Holocaust im Gedicht von Paul Celan. Der Begriff Holocaust kann man als Vlkermord an etwa sechs Millionen Juden bezeichnen. Es geschah zur Zeit des Nationalsozialismus. Seit Adolf Hitler die Macht ergriffen hat, fhrten die Nation...

Bilans

Bilans Bilans - stanowi najwazniejsze zrodlo badania sytuacji finansowej i majatkowej, oraz podstawe oceny prawidlowosci finansowania dzialalnosci gosp. Jest ono sumarycznym, statycznym obrazem sytuacji finansowej firmy w okreslonym momencie.Analiza bilansu a) ukl. pionowym ma na celu zbadanie dynamiki i struktury poszczegolnych po...

Charakterystyka i klasyfikacja dokumentw księgowych.

Charakterystyka i klasyfikacja dokumentw księgowych. Istota dokumentacji księgowej polega na utrwaleniu na piśmie wynikw obserwacji i pomiaru czasu procesw gospodarczych , ktre są przedmiotem ewidencji księgowej . Dokumentacja księgowa składa się zatem z odpowiednio sporządzonych ...

Ryzyka zagrażające małej firmie oraz sposoby zarządzania nimi na przykładzie dowolnie wybranej firmy

Ryzyka zagrażające małej firmie oraz sposoby zarządzania nimi na przykładzie dowolnie wybranej firmy Nazywam się Marcin Przybyszewski, jestem mieszkańcem Mogilna. Z tym miastem chciałbym wiązać swoją przyszłość, dlatego postanowiłem kontynuować trad...

List libertyna

List libertyna Drogi Robercie, z mojego poprzedniego listu wiesz już zapewne, że wakacje spędziłem w pięknej posesji hrabiny de Lascoix. Ta zacna dama jest wdową po panu de Lascoix, dawnym merze Paryża. Przed kilkoma laty ze względu na chorobę męża postanowili oni...

Antybabel - Katastrofa czy ocalenie?

Antybabel - Katastrofa czy ocalenie? Wieża Babel - pycha Antybabel - duma Nagatywne skutki jednego języka (antybabel) - uczenie się języka - utrata rżnorodności narodw - utrata kultury i historii narodw - wyparcie innych językw Pozytywne skutki jednego j...

Napisz list do siebie, ktry za 20 lat przypomni Tobie dorosłemu o tym co jest dla Ciebie teraz ważne.

Napisz list do siebie, ktry za 20 lat przypomni Tobie dorosłemu o tym co jest dla Ciebie teraz ważne. Droga, już dorosła Elizo! Jestem dzieciakiem, wiem. Muszę się wiele nauczyć, też wiem... Ale czy wiem, co naprawdę chcę osiągnąć w życiu? Kim chc...

Fale elektromagnetyczne

Fale elektromagnetyczne Fale elektromagnetyczne znalazły olbrzymie zastosowanie przede wszystkim w urządzeniach takich jak: radia, telewizja, radary. Trudno sobie wyobrazić obecnie życie bez tych wszystkich urządzeń, ktre uważamy za oczywiste i naturalne, a ich niezbędność zauw...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry