• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: System u...

Nawigacja

System ubezpieczeń społecznychSystem ubezpieczeń społecznych
Ustawa z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr137) dotyczy pracownikw w szerokim tego słowa znaczeniu oraz innych osb, np. prowadzących poza rolniczą działalność gospodarczą.

Ubezpieczenia społeczne obejmują:

- ubezpieczenie emerytalne, polegające na dożywotniej miesięcznej wypłacie pieniędzy dla osb, ktre osiągnęły wiek emerytalny (dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn 65 lat),

- ubezpieczenie rentowe, polegające na wypłacie pieniężnej dla osb z tytułu nie zdolności do pracy, ich szkolenia i pielęgnacji oraz dla rodziny zmarłych ubezpieczonych,

- ubezpieczenie chorobowe, polegające na wypłacie zasiłkw w razie choroby i wynagrodzeń za urlop macierzyński,

- ubezpieczenie wypadkowe, polegające na wypłacie odszkodowań i zasiłkw z tytułu wypadkw przy pracy i chorb zawodowych.

Ubezpieczeniami społecznymi z wszystkich przysługujących tytułw podlega się od dnia nawiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego albo nabycia prawa z innych przyczyn do dnia ich ustania, na podstawie zgłoszenia. Zgłoszeń dokonuje tzw. płatnicy składek ubezpieczeniowych, ktrymi są pracodawcy w stosunku do szeroko pojętych pracownikw i ubezpieczony zobowiązany do opłacenia składek na własne ubezpieczenia społeczne (osoba prowadząca działalność gospodarczą).

Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne wynoszą:

- 19,52% podstawy wymiaru na ubezpieczenia emerytalne,

- 13% podstawy wymiaru na ubezpieczenie rentowe,

- 2,45% podstawy wymiaru na ubezpieczenia chorobowe,

- od 0,40% do 8,12% podstawy wymiaru na ubezpieczenie wypadkowe.

W latach 1999 i 2000 wszystkich płatnikw obowiązuje jednakowa stopa procentowa na ubezpieczenie wypadkowe przyjęte na poziomie 1,62% podstawy wymiaru.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych ustala następujące zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne:

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansują z własnych środkw w rwnych częściach ubezpieczeni i płatnicy składek,

- składki na ubezpieczenie chorobowe finansują z własnych środkw ubezpieczeni,

- składki na ubezpieczenie wypadkowe finansują z własnych środkw płatnicy składek.

Ponieważ osoby prowadzące działalność gospodarczą są rwnocześnie płatnikami i ubezpieczonymi, finansują oczywiście w całości, z własnych środkw składki na ubezpieczenia społeczne.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi głwnie przychd ubezpieczonego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych. Dla pracownikw, w szerokim tego słowie znaczeniu, jest to wynagrodzenie (płaca uposażenie).

Do obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ich potrącania z przychodw ubezpieczonych, rozliczanie oraz opłacania należnych za każdy miesiąc w ustalonym terminie zobowiązany jest płatnik składek. Jest on rwnież zobowiązany do obliczania i rozliczania należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%, z ktrego wypłaca się zasiłki dla bezrobotnych i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,08% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, z ktrego wypłaca się minimalnie (gwarantowane przez prawo) świadczenia pracownikom, jeżeli pracodawca jest niewypłacalny.

Nowy system emerytalny zakłada, że dochody na starość (emerytura) będą pochodziły z trzech źrdeł, stanowiących filary systemu:

- pierwszy filar – to emerytura minimalna, wypłacana jak dotychczas przez ZUS, finansowana z kapitału emerytalnego,

- drugi filar – to emerytura z otwartych prywatnych funduszy emerytalnych, ktre powstają z części składek na ubezpieczenie emerytalne, gromadzone na indywidualnych kontach ubezpieczonych, korzystnie i bezpiecznie lokowane w rżnych funduszach inwestycyjnych,

- trzeci filar – to emerytura z dobrowolnych składek, wynikająca z zakładowych i branżowych pracowniczych programw emerytalnych, organizowanych przez pracodawcw, lokowanych w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych lub z dobrowolnych ubezpieczeń osobowych.

Środki na emerytury w pierwszym i drugim filarze powstają z obowiązujących składek na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 19,52% podstawy wymiaru, odprowadzanej przez płatnikw do ZUS na indywidualne konta ubezpieczonych. Część tej składki wynosząca 7,3% podstawy wymiaru, odprowadzana jest przez ZUS do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego. Te dwa filary są obowiązkowe dla wszystkich objętym ubezpieczeniem emerytalnym urodzonych po 31 grudnia 1968 r. urodzenie po 31 grudnia 1948 r., a przez 1 stycznia 1069r. Mogą na swj wniosek przystąpić do nowego systemu emerytalnego lub pozostać w starym systemie. Ubezpieczeni urodzeni przed 1 stycznia 149r. są objęci starym systemem emerytalnym.

Jeśli ubezpieczony uzna, że emerytura z ZUS-u i funduszu emerytalnego jest za niska, może oszczędzać dodatkowo w towarzystwach i zakładach ubezpieczeniowych (trzeci filar).

Płatnicy składek (Szczeglnie pracodawcy) mają istotny wpływ na funkcjonowanie całego systemu. Do ich obowiązkw bowiem należą zgłoszenia ubezpieczenia, obliczanie, potrącanie z dochodw ubezpieczonych, rozliczanie i opłacanie należnych składek, a także wypłacanie należnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego (zasiłki chorobowe, wynagrodzenia za urlopy macierzyńskie, zasiłki rodzinne). Realizując zadania, składają oni w ZUS-ie na jednolitych drukach m.in. deklaracje rozliczeniowe, składane miesięcznie, zawierające rozliczenia obliczonych składek na poszczeglne fundusze ubezpieczeniowe i kwoty wypłaconych świadczeń ubezpieczeniowych.


Przykadowe prace

Kryzys i upadek republiki

Kryzys i upadek republiki KRYZYS I UPADEK REPUBLIKI Przyczyny kryzysu i upadku: Prba reform państwa przez Tyberiusza i Gajusza Grakchw; Brak stałej armii; Powstania niewolnikw-liczba niewolnikw w Rzymie rosła systematycznie w wyniku wojen zdobywczych. Spowodowało to radykalne pogorszenie ich poz...

Konflikt pokoleń mit czy rzeczywistość?

Konflikt pokoleń mit czy rzeczywistość? Celem mojej wypowiedzi jest analiza pojęcia konflikt pokoleń oraz ukazanie czy istniał i czy nadal ma on miejsce we wspłczesnym świecie…zacznę od wytłumaczenia owego zagadnienia. Najprościej mwiąc jest to zetkni...

Chemia w naszym życiu

Chemia w naszym życiu Samo słowo ?chemia? budzi w ludziach niechęć, ponieważ kojarzy się tylko ze skomplikowanymi wzorami, zawiłymi rwnaniami reakcji, z pozoru zupełnie niepotrzebnymi definicjami, a jest inaczej. Rola chemii w naszym życiu jest nie do przecenienia. Wszystko co na...

Charakterystyka Bernarda Zygiera

Charakterystyka Bernarda Zygiera Bernard Zygier to jeden z bohaterw "Syzyfowych prac" Stefana Żeromskiego. Akcja powieści toczy się w latach 70. XIX w., tuż po upadku powstania styczniowego. Kiedy Zygier przybył do klerykowskiego gimnazjum, chodziło wiele pogłosek na jego temat. ...

Miłość Boga i człowieka , oraz miłość Boga do człowieka

Miłość Boga i człowieka , oraz miłość Boga do człowieka MIŁOŚĆ Miłość to znaczy patrzeć na siebie, Tak jak się patrzy na obce nam rzeczy, Bo jesteś tylko jedną z rzeczy wielu. A kto tak patrzy, choć sam o tym ni...

Organizacja Branży Turystycznej woj. śląskiego

Organizacja Branży Turystycznej woj. śląskiego Spis treści 1.Biura podrży – oglne informacje, dane statystyczne, opis działalności jednego wybranego biura. 2 2.Izby turystyczne. 4 3.Regionalna Organizacja Turystyczna. 5 4.Lokalne organizacje turystyczne i stowarzyszenia. 7 ...

Szybkość reakcji chemicznych

Szybkość reakcji chemicznych Reakcje chemiczne przebiegają z bardzo rżnymi szybkościami. Na przykład po zmieszaniu roztworu azotanu srebra z roztworem chlorku sodowego wytrąca się natychmiast chlorek srebra. Reakcja ta przebiega do końca tak szybko, że nie można prześ...

Geneza II wojny światowej

Geneza II wojny światowej Traktaty pokojowe z lat 1919 -1920, ktre miały być podstawą długotrwałego pokoju światowego, stały się, niestety, zarzewiem nowego konfliktu światowego. Część państw, niezadowolonych przede wszystkim z rozstrzygnięć terytor...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry